Opravy

Nudí hromady

Opravy

Nudné piloty při konstrukci základů, které se používají po dlouhou dobu. Ale jen v posledních letech, vlastnosti konstrukce v moderních podmínkách učinily tuto technologii jednou z nejoblíbenějších a často se používají v různých zařízeních.

Instalace šroubů DIY

Opravy

Spolehlivost a trvanlivost celé budovy závisí na kvalitě nadace. Vytváření domu na šoupátkách lze provádět na nestabilních půdách, v zaplavené oblasti, na pozemku s obtížným terénem, ​​v seismicky aktivních oblastech.

Způsoby ohřevu pilířových základů v dřevěných domech

Opravy

Před izolací základové desky ze dřeva vlastní dřevěný dům je nutné studovat technologii práce a potřebné materiály. Návrh suterénu v budově provádí několik funkcí najednou:

Vytváření základů pro rozšíření do domu

Opravy

Jak vytvořit základ pro rozšíření domuRozhodnutí o zvýšení plochy venkovského domu nebo bytu je vzhledem k okolnostem. Chci dokončit kuchyň, ložnici, koupelnu nebo oddělený prostor.

Výpočet únosnosti hromady

Opravy

Výpočet únosnosti hromadyPři plánování výstavby obytného domu na pilotní základně určitého typu je nezbytné správně vypočítat nosnost piloty. Kvalita této práce závisí nejen na integritě a spolehlivosti struktury jako celku, ale také na velikosti nákladů.

Typy kování; která výztuž je nejlepší pro založení

Opravy

Vážení čtenáři StroyVopros.net, dobrý den. V tomto článku budeme analyzovat, jaké výztuže použijeme pro základy, stejně jako zjistit druhy výztuže a která výztuž je nejvhodnější pro různé typy základů a betonu.

Nadstavba s vysokou hladinou podzemní vody

Opravy

Základem pro vysoké hladiny podzemních vod je jedna z nejkomplexnějších a nejnáročnějších staveb.Takové zázemí domu musí být postaveno s přihlédnutím k mnoha různým faktorům, z nichž každý musí splňovat všechny požadavky spojené s nebezpečím záplav a předčasného zničení budovy.

Výběr optimální tloušťky suterénu pro dvoupodlažní dům a velikosti: šířka, výška

Opravy

Náčrtek projektu založení pásu pro dvoupatrový důmVětšina soukromých developerů zřídkakdy staví domy vyšší než dvě podlaží.

Výpočet základní desky

Opravy

Online kalkulačka monolitické desky (desky) je určena pro výpočet rozměrů, bednění, počtu a průměru výztuže a objemu betonu potřebného pro uspořádání tohoto typu základů domů a dalších budov.

Výstavba domů

Opravy

Šroubové piloty se stále častěji používají při výstavbě různých typů budov. Umožňují budovat dům samostatně a v krátké době. O vlastnostech domů na šoupátkách, zvažte níže.Obsah:Domovská základna na šnekových pilířích - vlastnosti a vlastnostiŠroubové šoupátka jsou trubky z oceli, ošetřené speciálním složením, které je činí odolnější vůči korozi.

Písek pod základy

Opravy

Největším problémem a zároveň bolestí hlavy při stavbě nadace je geologická struktura půdy v oblasti výstavby. Příprava základů pro založení na slabých rašelinných půdách může absorbovat polovinu rozpočtu přiděleného na uspořádání celého základového systému.

Podlahy na zemi. Vlastnosti a výhody

Opravy

Uživatelé FORUMHOUSE říkají, jak vytvořit podlahy na podlazeStuha pásu - jeden z nejběžnějších typů základů pro dům, ale není bez některých nevýhod. Pokud zapomenete dělat v pásu základů dýchacích cest (nebo nesprávně vypočítat jejich průřez), může to v průběhu času vést k problémům.

Ochrana základů před vlhkostí

Opravy

Chcete-li, aby byla budova spolehlivější a stála po dlouhou dobu, musíte o tom přemýšlet v počáteční fázi výstavby. Většina stavebních materiálů má pórovitost a má tendenci absorbovat vodu.

Kalkulačka pro výpočet hloubky zamrznutí půdy

Opravy

Při plánování výstavby domu je třeba věnovat zvláštní pozornost výpočtu indexu základního bagrování. Tento indikátor je naopak určen maximální hloubkou zamrznutí půdy.

Základ pro skleník děláte sami

Opravy

Určuje potřebu vytvářet podpěryPřed rozhodnutím o způsobu výroby je třeba určit, zda je potřebný základ pro skleníky, protože tuhý rám konstrukce a vzájemné propojení prvků spolu s dostatečně vysokou hmotností umožňují instalovat přímo na zemi nebo směřující k posteli, aniž by se strach, že konstrukce vyfoukne vítr kvůli vysokému větru.

Mělký základ pro dům z pórobetonu

Opravy

Při výběru materiálů pro výstavbu budoucího domu by měla být věnována zvláštní pozornost nadaci, na níž stojí. Pokud je základna správně provedena, nosné stěny vydrží dlouhou dobu a nebudou prasknout.