Hlavní / Páska

Technologie vrtání vrtů

Páska

Technologie vrtání vrtů

Typ piloty je mezi nejoblíbenější. To je způsobeno těmito funkcemi:

 • Nízké náklady na práci a snížené náklady na materiál (ve srovnání s pásovými a jinými monolitickými základy).
 • Vysoká účinnost stavěného podkladu.
 • Trvanlivost a trvanlivost konstrukce.

Také stavitelé zdůrazňují všestrannost nadace, která umožňuje její použití pro různé struktury. Při správném dodržování výrobní technologie je základna charakterizována vysokými technickými vlastnostmi. Je důležité přesně provádět všechny fáze konstrukční metodiky včetně vrtání pil. Tato fáze je klíčová pro přípravu pozemku. Existuje několik typů pilířů, které jsou rozděleny podle charakteristik půdy, parametrů budoucí struktury a techniky ponoření podpěr, například vrtání pro vrtané piloty.

Vlastnosti vrtů pod piloty

Technika vrtání pro řešení konkrétního konstrukčního problému je vybrána ve fázi návrhu. V závislosti na datech inženýrsko-geodetických a geologických průzkumů je zvolen určitý typ piloty a technologie ponoření. V některých situacích je doporučena volba typu piloty. Tyto situace zahrnují následující:

Vlastnosti vrtů pod piloty

 1. Přítomnost půdy v oblasti se slabou horní vrstvou. To může být jíl nebo hlína v plastové odrůdě. Také písčitá-jílovitá půda, často nadměrně naplněná vodou.
 2. Během výstavby budovy, která nemá žádné přísné omezení pro typ základu. Zvláště pokud je design lehký a nevyžaduje obzvláště silnou základnu.
 3. Klimatické podmínky stavby předpokládají pravidelné zaplavení místa.

Zvláštností nadace je možnost dosáhnout hustých obzorů, které mají dostatečné nosné charakteristiky. Snižování nákladů na vybudování nadace při výběru technologie piloty umožňuje ušetřit na všech stavbách. Neexistují žádné sezónní omezení pro stavbu pilířového základu a často se staví v nepříznivých obdobích pro jiné typy (zimní, pozdní podzim).

Technika používaná pro vrtání vrtů pod piloty

Vrtné vrty pro piloty poskytují potřebné síly. Zařízení pro vrtání pilířů zahrnuje použití speciálního vybavení. Mohou to být buď plně automatizovaná zařízení, která jsou schopna provádět velké množství práce, nebo relativně malé mobilní vrtací soupravy, které pracují na principu jednoduchého rotačního vrtání. Často jsou takové instalace namontovány na kolovém nebo pásovém pohonu a jsou plnohodnotnými stroji pro hromadění.

V souladu s technikou práce MBU rozdělenou do několika typů:

 • Zařízení pro vrtání s pevným šnekem, pro které mají speciální stohovatelnou vrtací šňůru, která nemá vnitřní kanál.
 • Speciální instalace pro vrtání CFA. Má vnitřní dutinu, která slouží k dodávání betonové směsi do studny.

Provozní parametry MBU neustále rostou a optimálně uspokojují potřeby moderní konstrukce. Tyto rostliny mohou vrtat studny až do hloubky 50 metrů, což otevírá možnosti pro potápění maximálně možných kompozitních nosičů do země. Průměr piloty se pohybuje od 100 do 800 mm.

Pro pilotní základnu pro soukromé bydlení často používají ruční nástroje pro vytváření vrtů. V této kategorii produktů má vlastní vlastnosti, které jsou při výběru modelu důležité:

 1. Průměr pracovních lopatek těchto vrtaček je až 300 mm, takže je nelze použít pro studny pro velké piloty a to není racionální - v těchto pracích se používají rozsáhlé instalace.
 2. Ruční vrtačky nemají pevné držadlo - místo toho konstrukce zajišťuje prodloužení tyče při ponoření vrtačky do země.
 3. Vrtáky mohou vytvářet jak válcovité vrty, tak zářezy s roztažením v dolní části.

Při provádění vrtání ve významném měřítku se používá speciální vrtací zařízení. Toto zařízení je obvykle instalováno na velkých nákladních automobilech, jako jsou Ural, KAMAZ nebo KrAZ.

Zařízení pro vrtání vrtů pod piloty

Vrtná souprava pro vrtání vrtaných pilířů je nepostradatelným zařízením pro vytváření vrtů. Tato technika zajišťuje vysokou produktivitu a zkrácení času a peněz na stavbu nadace.

Proces vrtání studní a instalace pilot

Vrtné vrty pod hromadou jsou komplexní proces, který se skládá z různých druhů práce. S přesným dodržováním základů poskytuje vrtací piloty výsledek vysoké přesnosti a kvality. Ve standardním pracovním plánu vrtání zahrnuje následující postup:

 1. Po předběžném studiu pozemku a podrobných projektových dokumentacích se provádí odstranění bodů umístění pilot na místě.
 2. V určitých místech nainstalujte zařízení pro vrtání.
 3. Pomocí vrtacího nástroje se provádí výstup do hloubky nastavené v projektu. V vytvořené studni je instalována ocelová trubka.
 4. Po montáži potrubí je uvnitř umístěn výztužný skelet, který je pak vyplněn betonem.

Tímto způsobem se provádí složitost prací při zřizování základových podpěr zvrtaného typu. Po vytvrzení betonové směsi je opěrka zcela připravena pro další konstrukci. Tato technologie se používá k výstavbě základových pilířů pro budovy několika podlaží rámových panelů, dřeva a dřeva.

Projektová dokumentace objektu podrobně popisuje všechny etapy výstavby podpěr. Technologická mapa obsahuje potřebné údaje pro konstrukci každé podpěry samostatně a celé struktury jako celku.

Před vrtáním je důležité zajistit, aby byly k dispozici všechny nástroje a vybavení. Podle projektu vyberte nejlepší nástroje pro vytvoření potřebných konstrukčních prvků. Vrtací šroub požadovaného průměru je pomocí technologických zařízení spuštěn do požadované hloubky, což je naopak určeno následujícími parametry:

 • Délka pilotované hromady.
 • Rozměry pilotní sekce.
 • Technické podmínky půdy na staveništi.
 • Vypočítané zatížení, které závisí na charakteristikách budovy.

Komplex prací na vrtání vyžaduje pečlivou kalkulaci jednotlivých fází výstavby. Pouze s ověřeným přístupem bude možné dosáhnout vysoké efektivity návrhu.

Náklady na vrtání vrtů pro piloty

Určení nákladů na vrtání vrtů pro vrtané piloty, stejně jako pro jiné typy podpěr se provádí jednotlivě pro každý konkrétní objekt. Obecně platí, že celá nadace je asi 20% z celkových odhadovaných nákladů na stavbu objektu. Nudné piloty jsou podstatně levnější než betonové analogy. Současně se účinnost základny nezmenšuje.

Pilotní základ poskytuje majiteli objektu snížené náklady, zkrácení doby výstavby a trvanlivost konstrukce.

Technologie uspořádání základny na vrtaných pilotách

Nejčastěji jsou budovy postaveny na základových pásech. Nicméně v případě hlubokého výskytu pevných půdních hornin (stejně jako bodů mrazu) se jejich konstrukce stává finančně nákladnou. A pak je lepší použít znuděné piloty, technologie, jejichž uspořádání se úspěšně používá dlouhou dobu v komerční i individuální výstavbě.

Rozsah a typy technologií

Co jsou nudné piloty (podpěry) - odpověď je obsažena v samotné otázce. Za prvé jsou v půdě vyvrtány otvory, pak jsou vyplněny betonovými a vyztužovacími klecemi. Spodní základ vrtané hromady spočívá na ložiskových (pevných) vrstvách půdy (nutně pod úrovní mrazu). Po uspořádání podpěr mohou být propojeny železobetonovou páskou (grillage). Výsledkem všech prací je získání základového pásu s vrtnými piloty, u kterých jsou v současné době používány následující technologie:

 1. Po vrtání do jamky odpovídajícího průměru se speciální hliněný roztok pod tlakem, který na stěnách vytváří hustou kůru. Poté se z jámy vyjme jílová směs, do ní se spustí výztužná klec a naplní se jí beton.
 2. Studna je vyvrtána speciálním zařízením, dutým šroubem, kterým je podávána cementová malta. Poté se výztužná klec snižuje pod tlakem do zaplavené studny.
 1. Vrtné vrty bez výkopu pomocí speciálních zařízení, umožňující zhutnění půdy pomocí hromadění a podbíjení.
 2. Po vrtání studny je v ní namontována plášťová trubka, která se používá jako bednění pro betonovou oporu.

Nejvhodnější je v případě nezávislého uspořádání nadace metoda, která využívá technologii použití vrtaných pilířů s roštem, protože nevyžaduje použití speciálního zařízení pro výrobu děl.

Výhody a nevýhody vrtaných pilot

 • Vrtání pod piloty probíhá bez vykopávání příkopů nebo příkopů (tj. Množství výkopových prací je minimální);
 • schopnost odolat těžkým nákladům (od 2 do 8 tun: v závislosti na průměru podpěry);
 • nedodržení koroze;
 • vrtání studní neovlivňuje základy sousedních budov, protože na půdě neexistují žádné dynamické zatížení (práce lze provádět v blízkosti již existujících budov v hustě osídlených oblastech);
 • délka hromad je základem pevných půd s vysokou nosností;
 • podzemní nástroje neinterferují s uspořádáním takového základu, protože bod vrtání může být vždy přemístěn na místo bez komunikace;
 • možnost výroby podpěr různých délek, které umožňují jejich použití v nerovných místech lokality;
 • nízká hladina hluku během práce;
 • životnost (životnost dosahuje 100 let nebo více).

Znuděný základ má některé chyby:

 • poměrně velký podíl ruční práce;
 • stejné typy nosičů mohou mít odlišnou únosnost;
 • potíže s uspořádáním suterénu během výstavby takových základů.

Vytvoření základů na vrtaných pilotách vlastním rukama

Stuha pásu na vrtaných pilotách se snadno vyrábí a může být vybavena nezávisle bez zapojení speciálního vybavení.

Přípravná fáze

Podle technologie uspořádání vyztužených železobetonových pilířů s grilováním provádíme nejprve geologickou analýzu půdy v místě navrhované stavby. Tuto proceduru si můžete objednat od profesionálů (ale to je poměrně drahé "potěšení"), a můžete to udělat sami. Nejprve z referenčních tabulek najdeme hloubku zamrznutí půdy pro konkrétní region. Například pro Petrohrad a Leningradskou oblast je tato hodnota 1,4 m. Podpora by měla být uložena v půdě nejméně 0,2 m pod touto úrovní (1,4 + 0,2 = 1,6 m). Na našem místě rotujeme díru o hloubce asi 2 m: určuje se tak povaha půdy, hladina podzemní vody v době práce a hloubka studny.

Nástroje, příslušenství, materiály

Chcete-li vytvořit základovou lištu na vrtaných podpěrách, budete potřebovat:

 • materiály a nástroje pro značení pozemku: kolíky, šňůry, kladiva nebo kleště, pásky;
 • vrtačka pro piloty (elektrická vrtačka malých rozměrů, ruční vrtačka, ruční vrtačka, kompaktní motorová vrtačka: každé zařízení má určité výhody, výběr vrtačky pro pilotní základy závisí na počtu pilířů a vašich finančních schopnostech);
 • pevné bednění (plášť: plast, azbestocement, železobeton nebo ruberoid);
 • kovová výztuž pro vyztužení podpěr a roštu;
 • materiály pro výrobu bednění pro grilování (desky, tyče, bednění z bednění, hřebíky, šrouby);
 • složky pro přípravu roztoku: cement, písek, štěrk a voda;
 • betonový mixér nebo nádrž pro přípravu roztoku.

Určení počtu hromad

Abyste zjistili požadovaný počet pilířů, potřebujete znát celkovou hmotnost konstrukce (nosné stěny, příčky, stropy, krokve, střechy, nábytek atd.) A množství zatížení, které může jedna opora odolat. Ložná kapacita vrtané piloty (za předpokladu, že používáme azbestocementový plášť a pro přípravu malty M300 z cementu značky a vyrábíme vertikální výztuž 3 ÷ 4 s pruty Ø = 12 ÷ 14 mm) v závislosti na průměru:

 • Ø = 100 mm - 1,5 ÷ 2 t;
 • Ø = 150 mm - 3 ÷ 3,5 t;
 • Ø = 200 mm - 5 ÷ 6 t.

Poradenství! Při samostatné výrobě nadace je použití podpěr s průměrem větším než 200 mm nerentabilní, protože je nutné objednat speciální nástroje pro vrtné vrty.

Znalost podílu stavebních materiálů (které lze snadno najít v referenčních tabulkách), které budou použity pro výstavbu budov a jejich objem, je snadné vypočítat celkovou hmotnost budoucí budovy. Poté musí být získaná hodnota vynásobena korekčním faktorem (1.2) (při zohlednění chyby výpočtů, hmotnosti nábytku, domácích spotřebičů a lidí) a vydělena únosností jedné hromady. V důsledku toho získáme počet podpěr potřebných pro konstrukci nadace. Předpokládejme, že ve výpočtech se váha domu ukázala na 70 tun a vy jste se rozhodli vybudovat základnu na pilotách o průměru 150 mm. Pak počet podpěr: (70 ∙ 1,2): 3 = 28 kusů. Výše uvedený výpočet je velmi podmíněný, jelikož na celkovou hmotnost budovy musí být přidána váha grillage (vypočítaná z specifické hmotnosti železobetonu) a zatížení sněhem na střeše, která závisí na ploše střechy a oblasti (tabulková hodnota).

Označení budoucnosti nadace na chůdách

Stejně jako při plánování nějakého nadace, začneme práci s kresbou. Poté pokračujeme k označení oblasti pro vrtané piloty s grilem. K tomu, podle velikosti budoucí struktury, budeme řídit v rozích kolíků, protáhnout konstrukční šňůru mezi nimi. Pravost správných úhlů zkontrolujeme takto: Šňůru zatáhneme diagonálně z jednoho rohu do druhého, poté provedeme stejnou operaci v opačných rozích. Pokud jsou rozměry kabelů na obou úhlopříčkách stejné, potom je obdélník správně pozorován.

Pak pomocí páskového měření určíme umístění otvorů: nejdříve označíme hromady v rozích grillage a na spojovacích bodech příček; a zbytek rovnoměrně po celé délce základů. Vzdálenost mezi vrtáky by neměla být větší než 2 m, ale ne menší než tři průměry pilotů (v našem případě ne menší než 45 cm). Na místech vrtání otvorů vedeme kolíky. Po dokončení označení pokračujeme k práci na vrtných vrtech.

Instalace hromád

Tento algoritmus je následující:

 • V souladu s označením vrtají vrty s určitým průměrem a na předem stanovenou hloubku.
 • V každé jamce spustíme předem připravenou výztužnou klec.
 • Spodní kryt (plast, kov, azbestocement, železobeton nebo ruberoid) snižujeme do studny, která zůstane jako trvalé bednění pro budoucí pilotu.
 • Pomocou roviny jsou trubky pláště vyrovnány v přísně svislé poloze.
 • Volný prostor mezi trubkou a stěnou vrtu je naplněn půdou (mezipříběžná manipulace a ověření správné vertikální instalace jsou povinné).
 • Pomocí hydraulické hladiny stavby nebo stavby označíme potřebnou výšku pilotů nad úrovní terénu.
 • Přebytečné pouzdro odstraňujeme pomocí brusky vhodným řezným kotoučem.
 • Poté betonový roztok do cementu (směs cementu a písku v poměru 1: 3, stupeň cementu nejméně M300) nalijeme a kondenzujeme pomocí ponorného elektrovibrátoru (nebo úzkého ručního manipulátoru).

Pozor prosím! Začínáme práce na dalším uspořádání základů (s monolitickou mřížkou nebo páskou) nejdříve po 2-3 týdnech po naplnění piloty roztokem.

Výstavba grilu

Rostverk je monolitická železobetonová páska, která spojuje všechny piloty do jedné struktury. Díky tomu dosáhneme skutečnosti, že zatížení z hmotnosti celé konstrukce je rovnoměrně rozloženo mezi všechny piloty. Technologicky, práce na uspořádání grillage je velmi podobná konstrukci konvenční základové pásky. Jediný rozdíl spočívá v tom, že spodní plocha nespočívá na zemi v příkopu, ale na horních částech pilotů vyčnívajících nad úrovní terénu. Šířka roštu odpovídá tloušťce nosných stěn a výška je zpravidla buď rovna šířce (u lehkých konstrukcí), nebo 1,5násobku větší (u budov z betonových bloků nebo cihel). Pořadí práce je následující:

 • Z desek nebo překližky instalujeme bednění, které má otvory pro piloty a všechny potřebné technologické otvory pro větrací a přívodní vedení komunikací (vodovod, kanalizace atd.).
 • Uvnitř bednění provádíme vyztužení mřížky: spojujeme výztuhu grilu s výztužnými tyčemi, které vyčnívají za okraje pláště.
 • Naplňte bednění betonem.
 • Po konečném vysušení maltového bednění se demontuje.
 • Vyrábíme hydroizolaci povrchu hotové mřížky (obvykle stačí dvě vrstvy střešního materiálu).
 • Začínáme instalovat podlahy a konstrukce nosných stěn a příček.

Poradenství! Aby nedošlo k deformaci mřížky při otoku půdy, je nutné mezi její spodní hranu a zemi ponechat mezeru 150 ÷ ​​250 mm.

Můžete si vytvořit zábradlí pro nudnou základnu a ve formě monolitické desky, ale tato metoda výrazně komplikuje uspořádání bednění a vyztužení.

Na závěr

Správně navržená a vybavená základna na vrtaných pilířích s roštem je vhodná pro stavbu jakékoliv konstrukce na složitých nestabilních půdách. A náklady na jeho stavbu jsou mnohem menší než na základové pavučině, zahloubené na úroveň mrazu. Uspořádání pilotů s vlastními rukama vám umožní ušetřit až 30-40% svého rozpočtu.

Vlastnosti technologie vrtání pro piloty

Připevnění základů budovy na chodidla zvyšuje stabilitu konstrukce a její pevnost. Navíc konstrukce základů na pilotách pomáhá snižovat tlak na zemi, a proto minimalizuje možnost jejího kolapsu v budoucnu.

Označené a zakryté vrty pro hromady

Současně klesá i doba práce a celkové náklady na vrtné vrty pod hromádkami ve srovnání s obvyklým způsobem vytváření nadace. Základ na chůdách se aplikuje bezpodmínečně, pokud je země nestabilní nebo existuje možnost zaplavení.

1 Technologie pro vytváření vrtů pro základové piloty

Existuje několik vrtacích technologií pro piloty, stejně jako typy pilířů samotných. V každém konkrétním případě bude logické studovat vlastnosti půdy, na které bude budova postavena, a podle svého projektu vybrat nejlepší typ základů. Nyní se podíváme na nejpopulárnější technologie, stejně jako na jejich vlastnosti a vlastnosti.

Ale nejprve se podíváme na několik dalších nuancí. Pokud budeme hovořit o vytvoření základů na hromadách, uplatnění této technologie se projeví v případě:

 • Tam je půda se slabým horním vrstvám. Může se jednat o hlínu nebo hlínu v odrůdě desek, písčito-jílovitá půda (často velmi nasycená), rostlinná půda s velkými skvrnami rašeliny nebo humusu;
 • Pokud se buduje konstrukce, která nemá specifické požadavky na únosnost základů. Například je možné postavit dřevěný malý dům nebo jakýkoli jiný typ budov, který nevyžaduje pevný hluboký základ nebo malé architektonické formy;
 • Klimatické a klimatické podmínky předpokládají úplné nebo částečné sezónní záplavy / oteplování místa, kde budou budovy umístěny. Tato možnost se týká specializovaných technologií budov.

Označení půdy pro zakládací studny

V prvním uvedeném případě se provádí vrtání vrtů pod hromady, aby se dostala do hustší vrstvy půdy a přenesla váhu konstrukce, která je pro ně postavena. Ve druhém případě, vzhledem k nižším nákladům na práci a poklesu jejich objemu, vzniká významná ekonomická výhoda při využívání technologie pilířů pro výstavbu nadace.

Hlavní pozitivní vlastnosti této technologie jsou:

 • Pro provedení stavebních prací na základně neexistují sezónní omezení. Tato práce se zpravidla může provádět celoročně.
 • Při použití určitého typu piloty se speciální stavební zařízení / vybavení nevyžaduje a samotný proces může být proveden ručně;
 • Dochází k poklesu vibrací a nákladů, které neplatí pro teplo budovy, ale také minimalizují náklady na budovy, například pro maltu. Je možné poznamenat, že všechny tyto pozitivní vlastnosti nějak ušetří zdroje pro vývojáře.

Z mínusů lze poznamenat, že vzhledem k použité technologii je prakticky nemožné vytvořit podzemní sklep nebo podzemní sklep pod samotnou budovou, stejně jako vrtání hromady a budování základů pro ně je kontraindikováno, pokud jsou půdy náchylné k vodorovnému posunutí.

1.1 Technika vrtání pro instalaci pilot pod základnou

V nejjednodušší sekvenci práce jsou následující:

 • Po stanovení a úplném výpočtu toho, na čem bude nadace (na základě údajů o půdě) a kreslení vhodného označení, bude vrtné zařízení (díra) nebo zařízení instalováno ve zvoleném místě;
 • Ocelové pouzdro je instalováno do hloubky určené projektem. Také to bude nutné, pokud je zem posypaná. Z potrubí se dostane veškerá půda;
 • Do vytvořené studny je umístěna výztužná klec a je vyplněna betonem;
 • Po určité době vytvrzení se kryt vyjme. Je-li půda náchylná k roztržení - potrubí může zůstat na místě (v závislosti na zvolené technologii stavby základové piloty).

Použití jámy pro instalaci vrtaných pil

1.2 Vrtání základů pro vrtané piloty

Vlastnost této technologie spočívá v tom, že existuje několik možností pro tvorbu hromad, které zpravidla závisí na druhu půdy. Sekvence nejjednodušší varianty je podobná sekvenci, která již byla uvedena. Metody montáže se však mohou lišit a mohou vyžadovat konstrukční jámu i jiné specializované vybavení.

Takže při použití technologie ponoření vibrací pomocí "ztraceného konce" se potrubí inventáře ponoří do země pomocí oscilátoru / rotátoru (pracovní hloubka takového vrtu může dosáhnout 75 metrů). V důsledku toho mezi zdvihem trubky a vrtacím šnekem je rozdíl v zdvihu a zemnící zátka.

Alternativní technologií je způsob válcování půdy, kdy se nevyrovná výsek válcované zeminy ze studny a zhutnění stěn studny probíhá pomocí válce (nazývaného také technologie tlakového vrtání).

Současně, po zavedení požadované hloubky hřídele, je jeho extrakce provedena současným vstřikováním betonu a teprve pak je instalována výztužná klec.

Tato technologie pro zpevnění skalnatého povrchu v důsledku válcované půdy se používá ve větších hloubkách než předchozí, ale má lepší výkon (rychlost vrtání a konstrukce základů v konečném výsledku, neboť nevyžaduje extrakci půdy).

Vrtání pro vrtané piloty může také naznačovat použití vrtací šňůry sestávající z několika dutých vrtáků. Tělo piloty je tvořeno betonem, který se zavádí do dutiny šroubů s postupnou extrakcí vrtací šňůry. Po dokončení betonáže probíhá instalace vyztuženého rámu.
do menu ↑

1.3 Použití šroubových pilítek pod základy

Šnekové vrtné vrty pro základové piloty

Zvažte další možnost tvorby nadace - pomocí šroubů. Tělo hromady v tomto případě není z betonu vytvořeno žádným způsobem - protože se skládá z ocelových podložek (litých nebo svařovaných) s lopatkami ve spodní části. Tvar a úhel čepele závisí na druhu půdy, kde je plánováno vrtání.

Šroubové piloty se instalují do země šroubováním a nepotřebují přípravu důlku (navíc jsou samy o sobě šneky). Při konstrukci takovéto konstrukce může být použito stavební zařízení, které přenáší hydraulickou sílu (díra se nepoužívá), ale je možné postavit základy na základě šroubových pilířů vlastními rukama.

Technologie montáže šnekových pilířů nevyžaduje vykopávky, vyrovnání plochy a v průměru o dvaceti procent rychleji než technologie použití betonu.

Nevýhodou je hloubka instalace šroubů (až 35 metrů v případě založení venkovského domu).
do menu ↑

2 Zařízení pro vrtání vrtů pro piloty

title = "Vrtání ke studni s vlastními rukama" Nejjednodušší a nejdostupnější volbou zůstává ruční vrtačka, která může být použita při stavbě země bez přitahování speciálních stavebních zařízení. Lze jej použít k vytvoření vrtů do hloubky sedmi metrů. To není nejlepší způsob, a daleko od nejproduktivnějších, ale může také pomoci dokončit práci.

Pokud je požadována rychlost nebo zvláštní vlastnosti půdy neumožňují provedení práce "ručně" - bylo by rozumné použít díru (jen si ji pronajmout). Nádrže připevněné k vozu nebo podvozku podvozku, které se mění na skutečné vrtací soupravy. Na obzvláště náročných místech lze použít speciální vrtačky.

Komplexní konstrukční technologie (například metoda zpevnění půdy v důsledku válcované půdy) vyžadují také další zařízení pro tunelování (důlní důl nemůže zvládnout). Je již objednáno samostatně. Mohou to být rotační instalace, vrtací komplexy apod.
do menu ↑

Dobře na klíč v Nové Moskvě

Hodnocení vlastníka stránek

Při vrtání vrtů majitelé stále více preferují PVC trubky jako obložení. Mají zřejmé praktické a ekonomické výhody. Trvanlivost těchto výrobků dosahuje 50 let. Jsou velmi odolné a jsou schopné přepravovat náklady až do 5 tun. PVC-U trubky jsou odolné vůči korozi a chemicky agresivním látkám. Hladký vnitřní povrch zabraňuje tvorbě usazenin. Závitové připojení zajišťuje vysokou úroveň těsnosti.

Po ukončení vrtání je dokončení studny povinným krokem. Zahrnuje zemní práce, elektrické a instalační práce. Jejich cílem je připravit strukturu pro dlouhodobý provoz.

Uspořádání může být prováděno pomocí kazonu nebo adaptéru. Použití kazonů je považováno za klasickou volbu. Tato zařízení jsou vyrobena z různých materiálů. Kovové kazety mají nejvyšší spolehlivost a trvanlivost. Mezi nimi lze doporučit model "Aqua Lux + 1". Jednoduchý design švu zvyšuje těsnost a pevnost tohoto výrobku.

Je velmi důležité vybrat správné čerpadlo. Produkty Aquario jsou proslulé svou kvalitou a spolehlivostí. Jejich hloubka ponoření dosahuje 90 m. Maximální kapacita je 80 l / min.

Nedávno naši specialisté provedli vrtání a vývoj artesiánské studny 69 m hluboko v Nové Moskvě, osídlení Marushkinskoe SNT Iskra, uch. 472. Pro vrtání bylo použito malé vrtací zařízení. Skříň byla vyrobena pomocí PVC trubek o průměru 125 mm. Uspořádání bylo provedeno pomocí kovového kleštinu "Aqualux + 1" a čerpadla Aquario. Chcete-li to provést, vykopněte jámu kolem obalu. Do něj byla naložena kajuta. Prostřednictvím otvoru ve spodní části kosezu položíme na plášť a propojíme svařováním.

Pak vykopali příkop a položili vodní trubky a elektrický kabel. Poté bylo čerpadlo ponořeno a připojeno k pouzdru. Uvedení do provozu se stalo finální fází.

Chcete znát náklady na výstavbu studny ve vaší oblasti?

Vrtné piloty

Udržitelnost budov je zajištěna pevným základem. Mezi různými typy základových základů je typ piloty široce rozšířený, což zajišťuje trvanlivost budov na problematických půdách a v seizmicky aktivních zónách. Na konstrukci pilového nástavby se používají nudné piloty s délkou přes 15 metrů. Rychlé vrtání pilířů probíhá pomocí speciálních zařízení. Půda je odstraněna, pak je instalace výztuže a vstřikování do dutiny betonového roztoku. Podívejme se podrobně na to, jak instalovat hromady pomocí této technologie.

Vrtné piloty - jmenování a sled činností při provádění vrtání

Vrtné vrty pod hromadami jsou v praxi osvědčená technika určená k řešení následujících úkolů:

 • výstavba nových základů se zvýšenou odolností vůči pohybu problematické půdy;
 • posílení základů dříve postavených budov a zlepšení stability stavebních konstrukcí.

Významnou vlastností technologie je schopnost provádět vrtání po celý rok. Proces vrtání nemá nepříznivý vliv na základy okolních staveb. Tvorba kanálů v zemi a instalace pilotových podpěr jsou etapy celého procesu vytváření pilového nástavby. Je důležité sledovat kontinuitu provozu a dodržovat požadavky této technologie.

Základy nedalekých budov nejsou ovlivněny procesem vrtání.

Práce na vrtání kanálů a montáž pilířů se provádějí podle následujícího algoritmu:

 • je instalováno speciální vrtací zařízení;
 • jsou přijata opatření k zajištění stacionárního stavu zařízení;
 • v závislosti na požadavcích projektu je vrtán studna dané hloubky a průměru;
 • povrch díry je chráněn hlínou nebo je zásobní potrubí spuštěno;
 • výztužná klec pro základ se instaluje a upevňuje do vrtaného kanálu;
 • Dutina s vyztužující mřížkou je vyplněna připravenou betonovou směsí.

Při provádění znuděných činností zvažte následující body:

 • použít drát pro vyztužení konstrukcí o průměru 8-14 mm;
 • používat značkový cementový beton M400 nebo M500;
 • nenechte horninu spadnout do vrtané díry;
 • provádějte betonáž po dobu 8 hodin po vrtání.

Zvažte, že doba použití betonové směsi a vrtané studny je omezená. Po krátké době se beton a dutina v zemi stanou nevhodnými pro další práci. Během posunu by měly být vytvořené dutiny vyztuženy a betonovány pod hromádkami.

Vrtné vrty pro piloty - použití speciálních zařízení a vybavení

Pro provádění jám v zemi pod opotřebovanými podpěrami základové piloty se používají různé techniky:

Použití vyvrtávacích strojů umožňuje časově omezené množství práce.

 • používá se speciální zařízení, které se nezávisle pohybuje na staveništi pomocí pneumatických kol nebo stop. Použití průmyslových vrtacích zařízení umožňuje, aby se zvýšené množství práce dokončilo v omezeném čase. Speciální zařízení umožňuje vrtání vrtů s hloubkou více než 40 metrů a průměrem jednoho a půl metru;
 • ruční zařízení se používají k vytváření válcových dutin v zemi. Konstrukční vlastnosti ručního nástroje umožňují vytváření kuželovitých dutin ve spodní části jímky, což zvyšuje jejich plochu. Průměr pracovního těla ručních vrtáků není větší než 30 cm. Ruční přístroje se aktivně používají v oblasti soukromého bydlení.

Použití vrtaček se zvýšenou produktivitou může zkrátit dobu vrtání a výrazně šetřit peníze. Vrtné soupravy jsou namontovány na výkonných automobilech, které vám umožňují rychle provést úkoly.

Pro zrychlené vytváření otvorů se používají následující typy vrtaček:

 • vrtná souprava pro vrtání vrtů pod piloty;
 • hydraulická jeřábová vrtací souprava s lopatkovým vrtákem;
 • hydraulické pilotní vrtací stroj.

Podle principu fungování jsou mobilní vrtací soupravy rozděleny do následujících typů:

 • jednotky vybavené pevným šnekem, který roste, když se ponoříte do díry;
 • zařízení s vrtacím nástrojem a trubkovým pouzdrem pro dodávání betonového roztoku do dutiny.

Při výběru zařízení k vyřešení konkrétních problémů zvážíte složitost úlohy, množství vrtání, jakož i průměr a délku vrtů pro podporu piloty.

Vysoké technické charakteristiky odliší základnu od správného dodržování výrobní technologie.

Vrtání pod vrtáky - technologie vrtání

Proces vrtání otvorů pro instalaci pilových podpěr je komplex opatření, včetně následujících kroků:

 • přípravné práce související s geodetickými průzkumy a přenosem souřadnic umístění podpěrů na staveništi;
 • dodání potřebných materiálů na stavbu, jakož i vrtací zařízení, které je umístěno podle požadavků projektové dokumentace;
 • přímá realizace vrtání s přístupem k hloubce, kterou projekt poskytuje a instalace výztužné klece;
 • případně instalace pláště a vyplnění dutiny vytvořené betonovým roztokem.

Po sestavení tvrdosti malty na betonu je připravena příprava na další provoz. Tato technologie se používá k vybudování pilířového základu, určeného pro nízkopodlažné budovy typu rámu a stavby dřeva a zaoblených kulatiny. Podívejme se podrobněji na specifika přípravných prací a podrobně zvážíme použité metody vrtání.

Výstavba vrtaných pilotů: přípravné činnosti

Pro vrtání jámy předchází určitá příprava, při které se provádí následující práce:

Komplex opatření je proces vrtání otvorů pro instalaci pilových podpěr.

 • je vyvíjena projektová dokumentace pro objekt ve výstavbě. Technická mapa přiložená k projektu obsahuje informace o tvorbě každého kanálu a celého pilířového pole;
 • Probíhají se potřebné nástroje, vybavení a materiály pro realizaci vrtné činnosti. Výběr použitého zařízení závisí na způsobu vrtání, velikosti piloty a půdních podmínkách.

Ve fázi návrhu je také zohledněna vypočtená zátěž, jejíž hodnota závisí na vlastnostech konstrukce.

Přípravné činnosti zahrnují následující činnosti:

 • odstranění přes celou plochu stavby vrchní vrstvy půdy, jejíž tloušťka je 15-20 cm;
 • plánování hromadného pole budoucí nadace s přihlédnutím k veškerým potřebným konstrukčním požadavkům;
 • instalace plotů po obvodu pracoviště, omezení přístupu neoprávněných osob na pracoviště;
 • rozpad základového místa podle dokumentace, následované ověřením vyvýšení;
 • vytvoření polštářů z drceného kamene na ploše místa pro hladký pohyb vrtného zařízení;
 • pokládání železobetonových panelů, usnadňující pohyb těžkých vrtacích souprav na staveništi;
 • zařízení čerpacího systému vody potřebné pro splachování vrtů a těžbu půdy;
 • připojení osvětlovacích zařízení, usnadňuje provádění prací ve tmě;
 • umístění na staveništi vrtného zařízení a zajištění jeho pevné polohy.

Po dokončení přípravy jsou materiály potřebné k provádění vrtné činnosti dodány na pracovišti.

Ve fázi návrhu je technologie vrtání zvolena tak, aby řešila konkrétní strukturální problém.

Jak jsou konstruovány nudné hromady - specifické technologie

Vrtání na piloty se provádí různými způsoby:

 • pomocí standardního vrtulového šroubu vybaveného vyztuženým hrotem;
 • pomocí stohovatelné zásobní trubky sestávající z oddělených částí;
 • kombinovaná metoda zahrnující vrtání vrtáku s následným prouděním betonu do dutiny.

Každá metoda vytváření vrtů má své vlastní vlastnosti. Zvažte je podrobněji.

Vrtací piloty s použitím šroubového zařízení

Výše popsaná metoda vrtání zahrnuje použití speciálního vrtacího zařízení, vybaveného standardním šroubem. Pracovní těleso je podélná tyč s lopatkami umístěnými podél šroubovice a stopkou se zesíleným hrotem.

Optimálně zvolená rozteč špičatých lopatek a úhel sklonu závitů zajišťují zrychlenou extrakci vyvíjené půdy na nulovou značku.

Hlavní rysy provozu zařízení vybavených standardním vrtulovým šroubem:

 • zvýšená míra penetrace pracovním tělem na 120 cm / min;
 • cyklické ponoření a zvedání šroubového zařízení s odsátím usazené půdy;
 • možnost průchodu v jednom kroku bez zvedání šnekového nože hloubky vrtů 8-10 m.

Konstrukční charakteristiky pracovního těla a funkčnost zařízení umožňují vytvoření dutiny v dolní části kanálu pomocí šroubové vrtačky. Zvětšená plocha nosné plošiny a kuželovitý tvar dutiny jsou opatřeny expanzním zařízením, které je současně ponořeno se šroubem. V dané hloubce mechanismus závěsu mění úhlovou polohu trysky, která v dolní části díry vytváří expanzi daného tvaru a velikosti. To vám umožní zvýšit zatížitelnost vrtaných pilířů.

Určitý typ pilot a technologie jejich ponoření je vybrán v závislosti na datech inženýrsko-geodetických a geologických průzkumů.

Vrtání vrtů pro piloty s využitím technologie jádra s betonováním

Tato metoda vrtání umožňuje provádět a betonovat dutinu v zemi. Zařízení je používáno s tělesem pro tyče, jehož konstrukce umožňuje dodávání betonové směsi kanálem v šnekovém potrubí.

Aplikované technologické vybavení a pracovní nástroje umožňují:

 • tvoří soubor vrtů na směnu, jejichž celková délka dosahuje 350-400 m;
 • ponořte pracovní těleso do půdy při provádění vrtání do hloubky 30-40 m;
 • aby se zajistil průměr kanálu vytvořeného při ponoření tyčového nástroje v rozmezí od 50 do 100 cm a výše;
 • postupně zvyšovat délku sekcí vrtáku lopatek, aby se dosáhlo předem stanovené hloubky otvoru;
 • čerpadlo do jímky se speciální čerpadlovou jednotkou připravenou betonovou směsí;
 • zvedněte pracovní stožár současně s proudem betonové směsi do vrtané dutiny.

V procesu vstřikování betonového roztoku jsou stěny studny zhutněny, což pozitivně ovlivňuje pevnostní charakteristiky kanálu. Výztužná klec je ponořena do jímky tlakovou metodou nebo pomocí vibračního pilotního pilota. Tato metoda vrtání může výrazně zkrátit konstrukční cyklus pro konstrukci základové piloty kombinací vrtání a betonování.

Vrtání pod vrtáky s ochranou studny s trubkami

Technologie vrtných opatření umožňuje použití potrubí zásobníku k ochraně povrchu kanálu vytvořeného v zemi.

Inventární potrubí je speciální vrtací souprava, která se skládá z následujících součástí:

 • samostatné trubkové úseky, které lze snadno spojit pomocí zámků. Délka každého prvku nepřesahuje 6 m;
 • řezná hlava se zúbkovaným povrchem. Tryska je vyrobena z karbidového materiálu a je umístěna na spodní straně potrubí.

Proces vrtání se provádí podle následujícího algoritmu:

 1. Provádí se vysokorychlostní vrtání půdního masivu pomocí vrtačky. Během otáčení a ponoření do vrtu pracovního tělesa se půda postupně odstraňuje z vytvořeného kanálu.
 2. Současně s vrtáním je zásobní potrubí přitlačováno do půdy. Kovový plášť ochranného potrubí snižuje průchod podzemní vody do studny a brání zhroucení stěn jámy.

Po dokončení tvorby prohloubení se provádějí následující operace:

 1. Šneková vrtačka se extrahuje na nulovou značku.
 2. Vyrobeno čerpáním vody, pronikající přes zeminu do díry.
 3. Postupně spadl do jímky.

Vytvoření vrtané hromady je dokončeno vstřikováním dříve připravené betonové směsi do dutiny vytvořené v zemi. Pro kontinuální dodávku betonového řešení používá speciální zařízení.

Tato technologie umožňuje provádět vrtání na problémových půdách, které jsou charakterizovány vysokou koncentrací vlhkosti a také na suchých půdách.

Shrnutí

Pomocí různých technologických metod profesionální stavitelé provádí vrtání pro vrtané piloty. Pilové nosiče zajišťují pevnost základové základny a zvyšují stabilitu stavebních konstrukcí. Pro zajištění kvality vrtání je nutné splnit požadavky technologie a řídit se požadavky na projektovou dokumentaci. Použití průmyslových vrtných plošin umožňuje zkrátit dobu trvání stavebních prací a provést zvýšené množství práce.