Hlavní / Stone

Vrtání pod základem piloty

Stone

Vrtání vrtů pod piloty je velmi populární proces, kterým jsou vytvořeny jámy pro ponoření do nich. K dnešnímu dni existuje velký počet technik a metod jejich tvorby a hlavním nástrojem je cvičení. V našem článku budeme diskutovat o vlastnostech procesu a technologií pro jeho pověření.

Výhody piloty

Podklad pásu je v mnoha ohledech nižší než základ se součástmi pilot a roštu, a to v těchto charakteristikách:

 • Typ pásku nelze namontovat na malou plochu, na rozdíl od pilotů;
 • Při instalaci pilot a roštu je nutné malé množství speciálního vybavení;
 • Nízké finanční náklady na montážní kroky;
 • Provedení pilířů a roštu vertikálně a nakloněné;
 • Vysoká spolehlivost;
 • Mělký typ základů na pilotách nemá zemní vibrace, což umožňuje použití této metody pro opravy.

Pozor prosím! Pokud máte na pozemku složitý typ půdy nebo je zde nerovnoměrná reliéf, pak pro vás nebude fungovat páska typu konstrukce. Pro takovou situaci bude nejlepší volbou hromady.

Etapy procesu

Všechny práce na stavbě budovy musí začínat položením základů. Velmi často v praxi existují situace, kdy má lokalita příliš měkký nebo nerovný povrch. Na takové půdě nelze vytvořit základovou lištu, proto je třeba upřednostňovat hromady, které se vyrovnávají s obtížnou půdou. Instalace probíhá v několika následujících krocích:

 • Návrh objektu;
 • Psaní plánu a sestavení schématu pro umístění hromád na místě;
 • Provádění projektových akcí a vytvoření struktury podpůrných pilotů;
 • Vypracování plánu pro instalaci hromád základů;
 • Vrtné jámy, vytváření rámových skořepin a nalévání roztoku betonu.

Výhody a přínosy

Výhody pilového nástavce oproti pásu jsou vyjádřeny v následujících vlastnostech:

 • Tento základ zajišťuje zvýšení nosné funkce, kterou zajišťuje podpěrný prvek;
 • Minimální spotřeba betonového roztoku;
 • Vytváří pevnost a spolehlivost konstrukčního objektu, který nezávisí na počtu podlaží;
 • Schopnost montáže v kolmé a nakloněné poloze;
 • Absence vibračních vln na povrchu;
 • Nízké náklady na práci.

Pozor prosím! Proces budování nadace je velmi obtížná práce, která vyžaduje pomoc odborníků.

Metody a techniky

Dnes je v praxi dva způsoby provádění vrtání. První metoda se provádí s potrubními trubicemi, které pak mohou být odlité do betonu. Výhody této možnosti se především projevují nízkými náklady. Ve stavebních projektech se nachází ve výstavbě budov typu země, která má nízkou úroveň zatížení.

Pro druhou metodu je zapotřebí pomoci vrtačku, která vytváří jámy pro kovové rámy. Po ponoření je nutné beton vyplnit roztokem. Tento design odolává poměrně velkým nákladům. Často se používají vodící vrtací otvory. Tato akce je zaměřena na snížení prahu hluku naftových kladiv a snížení zatížení.

Pozor prosím! Tato akce může být provedena pro všechny přírodní a klimatické podmínky a typy reliéfů.

Technologie vrtání

Proces vrtání je dnes velice žádoucí pro položení základů. Aby se zabránilo kolapsu země, je nutné zpevnit studnu kovovou trubkou. Velké množství areálů je postaveno na základě pilotního prvku a roštu. To vše napomáhá dosáhnout vyšší stability a pevnosti, která je za těchto podmínek vyšší než u pásové základny.

Stojí za zmínku, že vrtání maximálně přispívá k vytvoření silnějších pilířových základů a grillage ve své konstrukci. Pokud používáte tuto techniku, můžete minimalizovat velikost nákladových budov na zemi. Základy základů nové budovy v blízkosti již stavěné budovy probíhají pomocí plotového plotu. Tato akce zachrání budovu před dalším tlakem.

Tato akce je dostatečně požadována pro stavební práce na nestabilní půdě, která má nízkou hustotu a zvýšenou seizmickou aktivitu. Pokládka takového pilota a grillage může nastat v různých sezónních obdobích. Nejoblíbenější vrty jsou považovány za znuděné.

Pozor prosím! Velmi často se situace vyskytuje při popraskání půdy. Tento problém lze řešit instalací speciálních trubek do jamek.

Nudí hromady

V poslední době byly základy tohoto druhu použity k položení základů stavebních projektů v přístavních a mostových oblastech. Ale s rozvojem civilizace, pilotní metoda s grillage pronikla do domácího průmyslu. Dnes existují tři hlavní typy nudných grilu:

 • Typ pásku nelze v půdě instalovat s malou vlhkostí v rozporu s typem piloty. Je třeba poznamenat, že jde o mělký základ, jehož hloubka nepřesahuje 1 metr.
 • Stěny grillage jsou schopny odolat silnému tlaku vody, takže můžete bezpečně položit pozemky v zaplavených nebo soudržných půdách;
 • Proces instalace se provádí za všech klimatických podmínek pomocí skříně.

Konstrukční proces na nízko vlhkostních a soudržných půdách

Instalace pilířů a roštu na vrtačku s malým procentním podílem vlhkosti se provádí pomocí speciálního zařízení pro vrtání. Mechanismus jeho práce spočívá v rotačním působení zařízení, které dělá jámu. Aby se zabránilo kolapsu půdy, je nutné instalovat kovovou trubku.

Po dosažení požadované hloubky je nutné ponořit rám výztuže a nalijte veškerý betonový roztok. Beton musí být umístěn vertikálně. Betonové potrubí pro utěsnění spojů konstrukce.

Pozor prosím! Betonová malta je tvořena vlastními rukama nebo autobaterií.

Směs betonu se vyrábí na staveništi a proces dodávky je centralizován. Na konci akce je potrubí opatrně odstraněno ze studny. Můžete utěsnit grilování pomocí speciálních vibrátorů, které pomáhají posílit nálevku.

Pilařské zařízení v jamkách

Nádrže tohoto typu se vyskytují ponořením hromady do vrtaného otvoru, jehož hloubka se provádí pomocí vrtačky. Betonový roztok se nalije do studny, dokud není zcela suchý, a poté se odstraní potrubí, které sloužilo jako tvar grilu. Takové hromady mohou být provedeny za přítomnosti rozšíření.

Hloubka studny slouží jako místo pro vytváření hromady, které lze vytvořit různými způsoby. Závisí to především na inženýrských a geologických rysech podmínek nudných prvků. Pro pokládání pilířů tímto způsobem pomocí rotačního šneku, nárazového kabelu a šneku.

Stroje pro vrták s rotačním mechanismem pracují na základě cyklickosti a periodicity. Během procesu se hloubka jámy vytváří dávkovým odstraněním zeminy z půdní vrstvy. Rychlost vrtáku je 0,4 až 1,3 m / min.

Pro vytvoření pilotové hlavy je nutné použít trysku typu skříně. Používá se také k provádění hardwarových příslušenství pro zařízení. Tato technika pomáhá vytvářet grille s takovými indikátory: průměr - od 40 do 100 cm, hloubka až 30 metrů.

Pozor prosím! Četné studie v této oblasti ukazují, že výdaje fyzické síly na vrtání představují 70 procent celého procesu.

Chcete-li zvýšit charakteristiku nosiče, můžete provést proces rozšíření. K tomu budete muset provést akce v několika fázích. Hloubka studny by měla mít ukazatele od 16 do 25 metrů a její průměr by měl být 60 - 80 cm. Všechny pracovní body pro vytvoření základny jsou vyráběny podle technického schématu. Mělký základ je založen hlavně na pilotním mechanismu pro budovy, které nemají sklepní prostory.

To znamená, že proces vrtání je nezbytným a velmi důležitým prvkem instalace pilot. Mělo by se pamatovat na to, že je možné namontovat základovou vrstvu v takových podmínkách, v nichž bude páskový typ ztrátou času.

Vrtání vrtů pod základy

Zakládání vrtů je proces vytváření vrtů pro instalaci nebo plnění pilířů na základně domu. Tato technologie je široce využívána díky vysoké účinnosti, významnému snížení materiálových, fyzikálních a časových nákladů při stavbě základů. Umožňuje vám upustit od vykopávání příkopů a jám, a tak vzniklá základna budovy zajišťuje stabilitu, trvanlivost a spolehlivost celé budovy.

Proč zvolit vrtání

Pokud je plocha přidělená nebo získaná pro výstavbu umístěna na slabé, nestabilní půdě nebo v oblasti, kde je důležité zachovat přírodní krajinu a při práci se vyloučí použití těžkých stavebních zařízení, nejlepší řešení by bylo vrtání vrtů do základů budovy. Základem na pilotách je řada nesporných výhod, mezi které patří:

 1. Zvýšená nosnost základny.
 2. Odolnost vůči vícenásobným zatížením i na slabých, nestabilních půdách.
 3. Levná technologie dostupná většině spotřebitelů.
 4. Vysoká rychlost práce na vytváření vysoce kvalitní a spolehlivé základny.

Je smysluplné zajistit vrtání za pilířový základ za určitých podmínek a za přítomnosti požadavků, které nemohou být splněny jinými nadacemi.

To jsou nejen rysy půdy a požadavky na zachování přírodní krajiny, jedná se především o vysokou úroveň podzemní vody nebo seismické aktivity a nestabilitu v regionu, kde probíhá výstavba.

Vytváření vrtů pro základy je oprávněné a dokonce nezbytné iv podmínkách permafrost, v oblastech s výrazným sklonem půdy.

Kromě toho je základem piloty nejlepší volba pro výstavbu nízkopodlažních budov na půdě, která je charakteristickým rysem. Vrtné soupravy, nebo spíše jejich použití, zaručují rychlou a vysoce kvalitní práci, ale vyžadují poměrně velké náklady na materiál. Mohou být sníženy, pokud jsou vrty pod hromadami vyvrtány ručně. Hloubka vrtaných pilířů je určena v každém jednotlivém případě individuálně a závisí na hloubce zamrznutí půdy.

Zvláštností takového základu je schopnost dosáhnout nejodolnějších vrstev půdy, což zajistí maximální stabilitu budovy a schopnost vyhnout se její deformaci, když půda ustoupí. Základ, postavený při montáži piloty po vrtání, se vyznačuje vysokými technickými vlastnostmi a všestranností. Takový základ může být vybudován pro jakýkoli druh budov.

Manuální příprava vrtání a pracovní pořádek

Použití stavebních zařízení není vždy opodstatněné a v takových případech je možné ručně vrtat studnu pod nudným podkladem. Manuální vrtání je dlouhý a spíše zdlouhavý proces vyžadující přesnost, přesnost a značné fyzické úsilí. Vlastnosti jamek zařízení jsou vytvořit silný rám a vysoce kvalitní vyztužení pilotů.

Existují tři způsoby vrtání vrtů:

 • ručně;
 • pomocí benzinové vrtačky;
 • pomocí speciálních stavebních zařízení.
Všechny nosné nosné konstrukce by měly být umístěny na pilotách, jejichž vzdálenost je rovněž uvedena v projektové dokumentaci. To umožňuje přesně určit nejen hloubku nadcházejícího vrtání, ale také počet jamek.

K provedení práce je nutné mít přesné údaje o geologických a geodetických průzkumech, které určují hloubku budoucího stavu. Před zahájením vrtání je třeba provést řadu přípravných prací. Při vytváření pásky nebo základové desky vyžaduje pečlivou přípravu stavby, její vyrovnání a čištění a poté před vrtáním základů stačí zbavit se nadbytečné vegetace na místě a provést přesné označení v souladu s existujícím projektem.

Pro úspěšné provedení manipulace budou stavebníci potřebovat:

 1. Vrtačka (ruční nebo benzínová).
 2. Úroveň laseru.
 3. Krajka.
 4. Kolíky.
 5. Trám, který hraje roli při manuálním vrtání.

Ruční vrtání začíná použitím vrtačky s malým průměrem, ale po předběžné přípravě budoucího vrtu zvolte šroub s požadovaným průměrem. Tento parametr závisí na hloubce vrtání uvedené v projektové dokumentaci. Průměr vybraného šroubu může být od 200 do 600 mm.

Studny jsou vyvrtány v souladu s označením místa.

Vrtání

Provádění prací spojených s vrtnými vrty vyžaduje obrovskou fyzickou námahu a nezaručuje dosažení požadované hloubky. Proto většina stavitelů dává přednost potřebným manipulacím s použitím yamoburu. Použití této instalace má několik výhod:

 1. Významné snížení trvání práce.
 2. Výběr šroubu jakéhokoliv průměru pro vytvoření studny požadované velikosti.
 3. Vrtání do hloubky specifikované projektem.
 4. Práce na jakékoliv půdě.
Během vrtání je vytvořena vrata, do které je instalován bednění.

Ve své roli působí azbestové potrubí nebo kov. Po dosažení požadované hloubky se vybrané bednění spustí do jímky a pokračuje do její výztuže. Uvnitř trubky jsou svařované výztužné tyče spouštěny tak, aby se nedotýkaly stěn bednění. Po namontování distančních prvků v horní části potrubí začínají nalévat beton.

Po první části řešení je bednění zvednuto tak, aby vytvořilo rozšířenou základnu z vrtané hromady.

Při zvedání trubky roztok vyteká a tvoří druh rozšířené plošiny, která se stane základem hromady. Jedná se o technologii vrtání TISE, jejíž kvalitativní výkon je vyžadován:

 1. Segmentová tyč má teleskopický design, který umožňuje vrtání vrtáku do hloubky 3,5 m.
 2. Řezná část, přivařená na spodním segmentu tyče. Průměr řezných kotoučů vrtáku TISE se pohybuje od 200 do 300 mm.
 3. Plnicí plášť, což je páska, na které se shromažďují a zasypávají kameny.
 4. Pluh, který je nezbytný pro vytvoření spodního zhrubnutí studny.
 5. Horizontální lišta rukojeti.

Pořadí, ve kterém se provádí vrtací operace ručně, lze nalézt sledováním videa.

Vrtné vrty pod hromádkovým základem domu, vyrobené přesně podle požadavků procesu, výrazně snižují dobu výstavby budovy a poskytují spolehlivou nosnou konstrukci pro celou budovu.

Vrtání studní pro základy v Elektrostalu

7 mistrů

Ceny: od 1000 do 4500 / sr.

Ceny: od 1600 do 2250 / den

Ceny: od 1700 do 2200 / rm.

 • Vrtné vrty pod základy - široká škála odborníků
 • Ověřené recenze odborníků
 • Vrtání studní pro základnu v Elektrostalu za konkurenční ceny

Kde začít?

Zjistěte, který master hledáte

Získejte od majitelů nabídky s cenou

Komunikujte přímo a vyberte to nejlepší pro vás

Další služby v okolí

Ceny: od 1599 do 30 000 / rm.

Ceny: od roku 1999 do 200 000 / sr.

Ceny: od 599 do 10 000 / sr.

Možná vás to zajímá

Aktuální informace o vybrané službě

4,13 průměrná hodnocení

Vzdělání a zkušenosti

Zkušenosti - od roku 2015.

Recenze

Vzdělání a zkušenosti

Zkušenosti - od roku 2014.

Recenze

Vzdělání a zkušenosti

Zkušenosti - od roku 2015.

Recenze

Vzdělání a zkušenosti

Vzdělání: Agrární vysoká škola (Karaganda, Kazachstán), specializace - teplo a voda (2002).

Technologie vrtání vrtů pod pilířovou základnou. Vrtání základů

Vrtné jámy pod základnou piloty

Když příliš měkká půda nebo atypický reliéf neumožňuje založení obvyklé základny, uchýlí se k hromadě. Vrtání se dnes stává jednou z hlavních priorit. V některých případech je to jediná východiska v podmínkách měkké půdy. Často budovy tohoto typu se používají v příměstské soukromé stavbě.

Výraznými rysy této metody od ostatních je schopnost spoléhat se na hlubokou vrstvu skály. To platí, když je horní půda velmi volná a není vhodná pro konstrukci. Navíc je to nejefektivnější a nejhospodárnější způsob.

Vrtání studní pro piloty a základy poskytuje následující výhody:

 • zkrácená doba výstavby;
 • levnější konstrukce;
 • snížení spotřeby betonu;
 • spolehlivost budov libovolné výšky;
 • zvýšení únosnosti základny.

Vzhledem k tomu, že vrtání pilířů pro základy je založeno na spoléhání se na odolnější hlubokou půdu, je třeba před konstrukcí zvážit několik faktorů:

 1. charakterizace půdy
 2. hloubka hornin;
 3. celkové zatížení budoucí budovy;
 4. hmotnost konstrukce;
 5. provozních podmínek objektu.

Technologie výstavby pilířového základu zahrnuje dvě možnosti implementace:

 • Vrtáky, obložení a následné nalévání betonu.
 • Betonování kovového rámu po vytvoření vrtů.

První typ je vhodný pro malé domy a chaty. Druhá, naopak, je dražší a spočívá v použití kovového rámu schopného odolat těžkým nákladům.

Technologie je vybrána v závislosti na konkrétní postavě. Ale každý z těchto druhů se může provádět na jakékoliv krajině ve všech ročních obdobích. Termíny jsou minimální. U malých domů může být vrtání skutečně provedeno za 1 den.

Nadace je položena postupně. Rozlišujeme hlavní etapy tohoto procesu:

 • Vývoj projektů;
 • Vypracování plánu a provedení výkresů;
 • Rozdělení sídla na odvětví;
 • Určení sekvence montáže piloty;
 • Vrtání vrtů;
 • Montáž bednění;
 • Nalévání betonové hmoty.

Náklady

Hlavní faktory ovlivňující náklady na vrtání jsou oblast práce, hloubka, počet a průměr vrtů. Důležité je také typ půdy a parametry její propustnosti. Přítomnost kamení, kamenů a kořenů stromů může způsobit, že proces je mnohem obtížnější.

Cena vrtání základů se vypočítává individuálně a často se liší nepřímo s počtem otvorů: s nárůstem počtu vrtů bude celý proces levnější. To je třeba vzít v úvahu, když se snažíte ušetřit peníze. Limity nákladů na práci prováděné ručními vrtačkami jsou uvedeny v tabulce:

Otvory jsou vyvrtány i při konstrukci podkladového pásu. Maximální hloubka může být 3 m a závisí na stavu půdy. Pokud je základna z cihel, můžete to udělat s obyčejnou dírou. Při stavbě základů z jiných materiálů se používají automobilová vrtačka, která je schopna poskytnout větší průměr otvorů - od 400 mm.

V Moskvě, je nabídnuta k pronájmu ruční plynové cviky. Náklady jsou 1 500 rublů denně. V tomto případě se nájem poskytuje za podmínek zástavního práva ve výši 10 000 rublů.

Vrtání základů

Chcete-li objednat vrtání pod piloty, kontaktujte nás telefonicky nebo použijte formulář "Opustit aplikaci", který se nachází v dolní části stránky a očekávejte volání od našich manažerů.

Z tohoto článku se dozvíte, kdy je třeba vrtat pod základ a jakou techniku ​​používáte. Uvažujeme o technologiích vrtacích technologií, vývoji dutých šroubů a vrtání skříní.

Když je nutné vrtat do základů

Etapy práce

 • výpočet hloubky zmrazování půdy;
 • příprava místa - odstranění odpadků, odstraňování vegetace;
 • označení - definice hranic vrtání, následovaná instalací odlitku a přesná identifikace míst tvorby vrtů, kde budou sloupky uloženy;
 • vytvoření otvorů s rozšířenou podrážkou;
 • Uspořádání vodotěsné vrstvy - asfamín zapadá do dutiny studny a pozoruje se průmět 20 cm. Materiál zabrání pronikání roztoku do země;
 • lití betonu - roztok je ponořený (každý 30 cm) do studny. Je nutné propíchnout každou další vrstvu, pro kterou se používá speciální bajonet, který umožňuje uvolnění vzduchu;
 • výztuž - namontovaná mříž, která je kostrou betonové konstrukce. Instalace se provádí ve vzdálenosti až 5 cm od spodní plochy a bočních stěn studny. Je důležité zabránit přímému kontaktu mezi výztuží a půdou, aby nedošlo ke korozi.
 • instalace pilot.
Je nutné provést práci s přihlédnutím k požadavkům oblasti. Pro rychlou výstavbu mnoha pilířů se používají vrtné soupravy.

Užitečné pro vás:

Technika vrtání

Vrtné zařízení instalované na kolové nebo pásové přepravní základně je v závislosti na funkčnosti a konstrukčních vlastnostech rozděleno do dvou skupin:

 • Nástroje pro vrtání CFA;
 • Zařízení pro vedoucí vrtání a vytváření vrtů pro stohování pil.
Aby se vyvinuly vodítka a dutiny pro vycpané pilíře, používají se kontinuální šroubové sloupky. Mohou být kontinuální - v tomto případě vzniká v důsledku teleskopických prodloužení a Kelly tyčí, které se používají jako distanční prvek spojující horní část sloupku a pohonné jednotky instalace. K dispozici jsou také kompozitní vrtací řetězce, které se skládají z několika roztažitelných částí, spojených šestihranem nebo závitovým spojem.

Obrázek: sloupec pevného šneku

Nejběžnějším vrtacím zařízením tohoto typu je zařízení třídy SO-2, které je namontováno na kolových nebo pásových jeřábových zvedacích zařízeních o nosnosti nad 25 tun.

Důležité: Instalace CO-2 může vyvinout studny až do hloubky 30 metrů a až do průměru 60 cm. Vrtací šňůra SO-2 je vybavena skládacími listy, díky nimž je v dolní části vrtu rozšířeno o průměru až 160 cm.

Rice: Vrtací zařízení SO-2 na základě montážního jeřábu DEK-251

Vrtáky s CFA jsou konstrukce s vnitřním kanálem pro čerpání betonu do vrtaného otvoru. V horní části sloupku jsou trysky pro připojení šroubu k betonovému čerpadlu, který pumpuje směs do vnitřního kanálu. Ze spodku sloupku je kanál pro dodávání betonu uzavřen těsnícím uzávěrem, který zabraňuje tomu, aby se dutina během vývoje studny naplnila půdou. Po vykopání, když je do kanálu vstřikován beton, je zátka zatlačena pod tlak směsi.

Rice: CFA dutá vrtací vrtací šňůra

Naše společnost využívá vrtací soupravu BM-811 pro vrtání základů, která je schopná vrtat jak s monolitickou šnekovou pilou, tak i s dutým šroubem. BM-811 účinně rozvíjí půdu do 4. kategorie hustoty, včetně. Pro vrtání hloubky 8 metrů v zamrzlé půdě instalace trvá ne více než 7 minut.

BM-811, kromě vrtacích zařízení, je vybaven zařízením pro vrtání. Funkčnost stroje je následující:

 • Vývoj studní do hloubky 15 metrů, o průměru 15 až 50 cm;
 • Schopnost provádět šikmé vrtání pod úhlem až 800;
 • Vřeteno do vrtané dutiny RC hromád o délce až 12 metrů a hmotnosti až 3 tuny.

Důležité: použití BM-811 během práce na základy výrazně zrychluje dobu jejich realizace a snižuje náklady na projekt, protože všechny technologické operace se provádějí pomocí jedné rotorové instalace.

Rice: Vrtací a pilířový stroj BM-811

Ruční vrtání

Klasifikace vrtání vrtání

Důležité: použití vodících vrtů umožňuje hromadění pilířů do zmrzlé a pevné půdy, kvůli níž je účinnost stonků a vibračních pilotů omezena na minimum. Také vrtání vůdců umožňuje hromadění pilotů ve městě s hustými budovami bez rizika poškození základů již existujících budov kvůli dynamickým zatížením generovaným nárazovými kladivy během ponoru.

Obr.: Vrtání vrtačů pro hnací piloty Vývoj vrtů pro vrtání a stohování pilířů slouží k vytvoření železobetonových podpěr v zemi, které jsou vytvořeny vyplněním vrtané dutiny betonem. Nakonec tyto technologie poskytují shodné výsledky, liší se pouze technologie pro jejich implementaci.

Při vrtání na vycpaných nosičích je studna dimenzována, po které je armatura spuštěna pomocí jeřábu do dutiny. Poté je namontována betonová trubka, přes kterou čerpadlo čerpá betonovou směs do studny.

Obrázek: Schéma vrtání pro stohování pilířů pod krytem.

Vrtání CFA pro vrtání injekcí se provádí v následujícím pořadí: nejprve se rozvinou studna, na vrtací šňůru je připojena betonová pumpa poté, co byla dutina vyvrtána do požadované hloubky, a beton je čerpán do vrtu přes vnitřní kanál šneku a sloupec je postupně zvedán k povrchu. Ponoření výztužné klece se provádí v dobře vyplněném betonu.

Rice: vzor vrtání CFA pro injekční piloty

Důležité: všechny výše uvedené typy vrtání lze provést nezávisle (bez použití pomocných prostředků), což je typické pro stabilní půdu s vysokou hustotou a nenasycenou vlhkostí. V půdách, které jsou náchylné k rozptylu, se vrtání provádí pomocí speciálních roztoků (bentonit), v půdě nasycené vlhkostí - pomocí skříně.

Vrtání podkladu pod krytem

Během vrtání pracuje sloupek šneku uvnitř skříně, zatímco trubka je ponořena pod vlivem rotačních sil a její váha se na ni nanáší při prohloubení dutiny. Pro urychlení ponoření pláště do pevné půdy se používají vibrační mechanismy, které jí dávají vratný pohyb.

Rice: Vrtání pod ochranou skříně pomocí Kellyho tyče

Spodní část první části pláště je opatřena karbidovými řezači, které zajišťují dodatečné otevírání těžkých půd. V závislosti na typu montážních nožů lze svařovat nebo vyměňovat. V případě výměnného upevnění jsou instalovány pomocí držáku upevněného na trubce a při přemisťování jsou nahrazeny novými.

Technologie vybudování obalu během vrtání se provádí následovně:

 • Vrtná souprava vyvíjí studnu do hloubky rovnající se délce první části pláště;
 • Kolona je z dutiny odstraněna, pomocí nosného mechanismu je spojena s částí pláště a zasunutá do vyvrtané dutiny;
 • Instalace druhého úseku potrubí a jeho propojení s již namontovanou konstrukcí;
 • Jímka je vyvrtána do hloubky druhého úseku, po které je potrubí odpojeno od upevňovacího mechanismu, sloupec je vytažen, spojen s další částí a nasazen na ponořený plášť.
Tento proces se opakuje až do dokončení studny na požadovanou hloubku.

Důležité: Demontáž skříně se provádí vlivem vrtné soupravy - odstraňuje kryt ze studny, její části se postupně rozebírají a skladují jeřábovými jeřáby.

Obrázek: Extrakce pláště z vrtu.

Cena vrtání na pilotách

Náklady na služby závisí na způsobu spolupráce - můžete si pronajmout plošinu denně nebo si ji objednat k provedení určitého množství práce. V každém případě poskytneme podporu MBU kvalifikovanými operátory schopnými provádět vrtací operace jakékoliv složitosti.

 • Náklady na denní pronájem vrtací techniky je 25 tisíc rublů;
 • Cena vrtání 1 rm studny - od 300 rublů.
Jsme připraveni dodávat vrtné soupravy pro práci na další den po uzavření dohody o spolupráci.

Užitečné materiály

Vrtání pod sloupy

Vrtání pod pilíři je první etapa instalace elektrických vedení, plotů, plotů a různých možností sloupkových základen.

Řád vrtání vrtů pro základy

Vrtání pod základem piloty

Vrtné vrty pod základnou usnadňují a zrychlují stavbu budovy. Pilový základ snižuje stavební náklady, má vysokou únosnost. Díky své síle a spolehlivosti se piloty používají v technologii konstrukce předních rámů.

Hlavní výhody pilířového základu

Vysoká únosnost piloty je požadována v průmyslových výškových a soukromých budovách. Schéma návrhu je aplikováno:

Zařízení pro založení pilulky

 • pro výstavbu obytných a průmyslových budov;
 • v oblastech s obtížným terénem, ​​významné výškové rozdíly;
 • při výběru technologie konstrukce rámu.

Budovy na základové vrstvě jsou odolné, spolehlivé, seizmicky odolné. V místech s hlubokou vrstvou pevných látek, schopných absorbovat zatížení půdy, není možné vytvořit jiný návrh nosné konstrukce ložiska.

Sezónnost výroby chybí. Práce jsou prováděny za všech klimatických podmínek, v zimě stroje a pracovníci nejsou nečinní. Doba výstavby je snížena.

Zařízení pro založení pilulky:

 • šetří beton, spotřební materiál, pracovní náklady na zemní práce;
 • zvyšuje životnost budovy;
 • urychluje uvedení hotových výrobků do provozu;
 • umožňuje stavět na slabých, plovoucích půdách;
 • zvyšuje pevnost a stabilitu budov v oblastech s vysokou seizmickou aktivitou;
 • snižuje náklady na stavbu budovy, celkové náklady na metr čtvereční.

Budovy postavené na takových projektech nemají suterén, takže technické vybavení se nachází v podkroví, technických podlahách. Systémy topení a teplé vody mají horní vodiče.

Situace, kdy je nutné vrtat do základů

Pilířové základy jsou uspořádány s velkým zatížením základů a ve všech případech, kdy není možné provádět rozsáhlé ražby za současných podmínek. Překážkou pro výstavbu jámy pro jiné stavební konstrukce nadace jsou přírodní podmínky, rozdíly v reliéfu místa, povrchový výskyt podzemních vod.

V oblastech Permafrost na Dálném severu je základem na chůdách jediným konstrukčním řešením pro stavbu. Vypočítaná hodnota prohloubení vrtání se odečte pod hodnotou bodu mrazu půdy v oblasti.

Kromě geologických vlastností ovlivňují umělé faktory produkci. Jedná se o průchod podzemní komunikace na staveništi, založený na omezeném prostoru ve čtvrtletí.

Hloubka základové vrstvy se vypočte zvlášť pro každou zeměpisnou oblast. Vrtání vrtů se používá v podmínkách, které technicky neumožňují uplatnění metody mechanického pilotování s technikou vrtání. Vertičnost hromadění je postižena zbytky zbourané budovy ve vrstvách hornin, trosky, písku.

Vibrace ničí sousední inženýrské struktury, posunují zemi. Připravené otvory pro instalaci pilotů snižují dopad vibrací na povrch, který se nachází v oblasti stavby výstavby a komunikace.

Nutné vybavení pro vrtání vrtů

Vrtná zařízení, přístroje a zařízení jsou obvykle klasifikovány do tří typů:

Mobilní vrtací výstroj

 • Ruční a mechanizované vrtací nástroje. Šroub je poháněn osobou nebo motorem.
 • Vrtné soupravy. Sestavená na zařízení s kovovým svařovaným rámem pro vrtání vrtáků a hnací pohon.
 • Samohybné jednotky, namontované na kolečkách nebo na dráze.

Ruční nářadí se používá v soukromé nízkopodlažní budově, omezené na průměr otvoru 300 mm. Ruční vrtání otvorů na hustých těžkých půdách je neúčinné. Mechanizované nástroje určené pro práci do hloubky 2 metry. Mechanismus je aktivován elektromotorem nebo hydraulickým motorem. Instalace rámů umožňují vrtání otvorů až do hloubky 4 m a průměru až 320 mm. Kompozitní vrták se zvyšuje.

Samohybné vrtací soupravy se používají ve výškových, průmyslových stavbách. Zařízení s vysokým výkonem a vysokou produktivitou vytvářejí stejně přesně vertikální vrtání horizontu, pracující pod úhlem. Šikmé vrtání pod základem je požadováno s horizontálním posunem půdy. Šikmé piloty se nacházejí v základech mostů, pilířů elektrických vedení, přístavních zařízení. Průměrná hloubka průniku základových vrtů samohybných jednotek je 8-15 m, což je dostatečné pro komplexní a permafrostové půdy. Komplexní strojní mechanismy jsou rozšířené, schopné nejen vrtání půdy, ale také hnacích pil.

Samohybná vrtací souprava

Ruční vrtání

Klasická schéma ručního vrtání

Ruční vrtání otvoru pro základovou pilu je fyzicky náročný a časově náročný proces, který má smysl jen s malými objemy a malou hloubkou otvorů. Aplikuje se na hlínu, která zvedá půdu. Odolnost husté půdy je těžké překonat, je těžké odolat vertikálnímu vrtání díry. Ruční nástroje pracují společně, úsilí jedné osoby je neúčinné.

Většinou se používá v soukromém bytovém domě TSA. Zkratka TISE znamená "technologie jednotlivých staveb a ekologie". Rozlišuje strukturální řešení vrtáku, které umožňuje získat podzemní roztažení. Rozšíření zvyšuje plochu ložiska a únosnost piloty. Při vrtání pod základem je země vyříznuta okraji a stoupá na povrch.

Mechanizované nástroje snižují náklady na práci. Hlavním úkolem procesu je udržet vrták v přísně vertikální poloze. Pro výrobu prací potřebují 2 osoby. Motorické vrtačky pracují na benzinu, směs benzínu a oleje. Elektrické zemní vrtačky pracují v síti, mají nedostatečný výkon, motor se přehřívá z nákladu, takže se nepoužívají při stavbě základů.

Rozmanitost vrtání základů

Metody vrtání vrtů jsou rozděleny do 3 kategorií.

Vedoucí Technologií je použít vrtání před ponořením hromady, aby se eliminovala vibrace, aby se zajistila vertikálnost prvku.

Znuděno. Podle technologie je do vrtu instalována výztužná klec, beton je nalit do vrstvy o tloušťce 30 cm s pouzdrem a vzduch je stlačen.

Technologie konstrukce vrtaných pil

Buroinjekce. To se liší od vertikálního vrtání způsobeného betonováním. Betonové řešení je pod tlakem pod tlakem.

Vrtání skříně

Schéma pokládky pláště

Technologie vrtání s ochranou pouzdra se používá v podmínkách husté konstrukce a horizontálního pohybu půdy. Plášťová trubka udržuje tlak skály, nedovoluje stěnám rozpadat se, pohybovat se, vyplňovat díru.

V procesu vrtání je potrubí ponořeno do hotového tunelu s úseky upevněnými dohromady svařováním nebo speciálními svorkami. Po dokončení procesu se trubka rozebírá nebo zůstává v konstrukční poloze, je vyplněna betonovou směsí a po vytvrzení se stává jednou. Metoda ponoření skříně se nazývá rotační nebo vrtací vrtání. Plemeno zničené povrchem šneku se nese na povrch ocelovou spirálou nebo přírubou.

Trubky pro obložení jsou vyrobeny z následujících materiálů:

 • legované a uhlíkové oceli;
 • polypropylen;
 • azbestocement;
 • plast.

Skříň je pod napětím, uvnitř i zvenčí. Materiál potrubí musí tyto zatížení účinně odolat.

Související video: Vrtání studnice pod základem piloty

Technologie a proces vrtání pilířů pod základem, náklady na práci

Článek informuje o vlastnostech vrtných vrtů pro základové piloty. Pro vrtání použijte potřebné nástroje a pokyny krok za krokem.

Trvanlivost domu závisí na kvalitě postavené základny. Pilířové základy lze považovat za jednu z nejspolehlivějších a nejjednodušších ve své struktuře. Proto většina budov, které se budují, zastaví jejich výběr na základě pilotů.

Proč potřebujete vrtání za piloty pod základem?

Zvláštností vrtání hromád je schopnost upevnit podpěry v hlubokých vrstvách země.

Vrtné vrty pod základnou mají několik výhod:

 • Mnohem rychlejší je proces budování
 • Náklady na výstavbu jsou levnější
 • Mnohem méně spotřeby betonových směsí
 • Spolehlivá instalace konstrukce pro různé výšky
 • Posilování nosiče
 • Malé množství potřebných stavebních zařízení
 • Výstavba budov se provádí na malých pozemcích.
 • Pilíře lze instalovat jak vertikálně, tak pod nezbytným sklonem.
 • Nedostatek vibrací půdy

Vrtání na piloty pod základem může být provedeno kdykoliv během roku a je používáno absolutně pro všechny typy terénu. Vrtné piloty jsou mnohem jednodušší při vytváření mnoha typů základů.

Inženýrské vrty pod základy

Před zahájením vrtání vrtů je nutné provést řadu přípravných prací, které poskytnou příležitost k urychlení procesu vrtání:

 • Je nutno odstranit horní plodnou vrstvu z půdy po celé ploše piloty
 • Nainstalujte potřebné ploty kolem budoucího pilíře
 • Zkontrolujte podpovrchovou oblast pro přítomnost svahu
 • Je třeba zajistit způsoby pohybu technologií (aby se zabránilo smrštění půdy v suterénu)
 • Definice místa pro vyvíjené odvodnění půdy a vody.
 • Dodávejte potřebné materiály a jejich vhodné umístění v suterénu.

Potřebné vrtací nástroje

Vrtací nástroje zahrnují

Ruční vrtačky pro vrtání - vlastnosti těchto nástrojů jsou následující:

 • Průměr vrtáků vrtáku je v průměru 300 mm. To znemožňuje vrtání velkých vrtů.
 • V ručních vrtačkách pro vrtání vrtů pro základy není žádná rukojeť pro upevnění. Namísto rukojeti je na takových zařízeních nainstalována lišta, která prodlužuje délku vrtačky.
 • Existují ruční vrtačky, které umožňují vrtání válcových vrtů. Demontovatelné pluhy Buryso umožňují vrtat studny s rozšířeními v dolní části

V současné době se urychluje práce používané mechanické vrtačky. Které používají elektrický nebo benzinový pohon během provozu. Tyto typy vrtáků umožňují vrtat vrty s hloubkou více než dva metry, ale pro práci s takovými nástroji musíte mít dva lidi.

Vrtné soupravy

Mezi vrtné soupravy lze rozlišit následující instalace:

 • Malé vrtací soupravy - u těchto typů vrtání je vrtací šnek upevněn pomocí kovových stojanů. Takové vrtací soupravy umožňují vrtání více než čtyři metry
 • Samohybné vrtací zařízení - obvykle se pohybují pomocí pásových nebo kolových rámů. Taková zařízení mohou vrtat vrty s hloubkou více než šest metrů. Kromě vrtání se takovéto instalace používají k umytí pilot.
 • Automobilové vrtací soupravy - používají se k vytváření vrtů velkých hloubek. Takové vrtací stroje mohou vrtat jak vertikální, tak šikmé vrty. Práce těchto strojů je velmi produktivní a může být použita ve skalnatých oblastech.

Proces vrtání vrtů pod základem

Chcete-li provést proces vrtání, je nutné dodržovat postup, který pomůže zabránit pádu země:

 • Je nutné instalovat vrták do středu místa, kde bude vrtán vrták.
 • Pomocí knoflíků byste měli zahájit proces vrtání. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k olověné čáře.
 • Po dosažení požadované hloubky vrtáku odstraňte vrták a upevněte speciální pluh. Potom pokračujte v vrtání s pluhem
 • Po dokončení procesu vrtání je nutné dosáhnout vrtání a uvolnit studnu ze zbytkové půdy.
 • Poté je nutné vytvořit plášť studny, aby se zabránilo uvolňování půdy, přičemž se používají kusy střešního materiálu, pomocí něhož se vytváří nádech potrubí uvnitř vrtu.
 • Betonování a vyztužení studny - pro větší pevnost je nutné vytvořit výztužný rám, po instalaci rámu se může použít beton.

Ceny za vrtné piloty

Hlavní kritéria, která ovlivňují cenu vrtných vrtů, jsou umístění provedené práce, počet vrtů a požadovaná hloubka. Velmi silně ovlivňuje náklady na kvalitu půdy, přítomnost kamenů. Cena může klesnout z velkého počtu vrtů, které jsou vyvrtány.

Ceny za vrtání:

 • Hloubka až 90 cm - průměr od 100 do 300 mm - 200 - 400 rublů
 • Hloubka 100-190 cm - průměr 100-300mm - 300-550 rub

Můžete použít zařízení pro vrtání, pronájem takového zařízení je od 2 000 tisíc rublů denně, zatímco musíte opustit vklad v hotovosti ve výši 10 000 tisíc rublů.

Vrtání studny umožňuje stavební práce bez sezónních omezení. Tento typ základny je odolný a snadno se instaluje. Použití pilířových základů vám umožní ušetřit peníze na stavbě nadace.

Vrtné piloty pod základem: technologie a ceny

Hodnocení: 5 1 hlasů

Vrtání pod technologií základové piloty, užitečné tipy

Vrtné vrty - jediná fáze práce při stavbě pilového nástavce, který lze nazvat časově náročným. Ve všech ostatních ohledech je to co nejjednodušší a je postaveno za pár dní.

Existuje několik druhů takových základů, v některých hromadách jsou hnané nebo kamenité ihned do země, ve všech ostatních případech je nejprve nutné vyvrtávat vrty.

Technologie vrtání pod pilířovou základnou

Vrtné vrty se mohou provádět jedním ze dvou způsobů, a to buď ručně, pomocí masivních nástrojů nebo pomocí těžkých strojů.

U drobných budov, například v koupelně pro jednu rodinu, v garáži nebo některých rozšířeních domu, můžete použít ruční vrtání. Manuálně je možné vyrábět pouze v měkké půdě, ve zmrzlých a skalnatých půdách je to velmi obtížné.

V případě masivnějších budov se vyžaduje, aby hromady takových velikostí byly prakticky nemožné vrtat studny pod nimi a nemá smysl, protože to bude vyžadovat příliš mnoho času a úsilí.

V takových případech se používá vrtací zařízení, které může v krátké době vytvořit vrtání požadované hloubky a průměru. Současně vrtání zajišťuje přísný vertikální směr studní, což je zvláště důležité pro těžké stavby stojící na měkkém podkladu, jinak se může dům naplnit na jedné straně.

Postup pro vrtání vrtů pod základem piloty

Vrtání zahrnuje nejen proces vytváření studny pod samotnou hromadou.

Krok 1 - Studie místa

Práce začíná důkladnou studií místa určení hloubky pevných vrstev půdy, otáčení, tekutosti a dalších parametrů, které ovlivňují hloubku a průměr každé hromady.

Krok 2 - Výpočty

Na základě získaných dat jsou pak provedeny výpočty, které jsou kombinovány s výpočtem zatížení, které vytvoří budova, a poté jsou konečně určeny základní parametry.

A teprve poté můžete začít značení a vrtání.

Po výpočtu parametrů základů se zvolí typ základové piloty a způsob, jakým bude vrtání prováděno pro konkrétní nástroj nebo instalaci.

Dnes existuje několik způsobů vrtání jak ručně, tak pomocí zařízení, a některé varianty hromád jsou vroubeny do země bez nejprve vrtání studny. Co přesně zvolit, závisí na vypočítaných parametrech a finančních možnostech, stejně jako na požadované době výstavby.

Krok 4 - Rozvržení a vrtání

Dalším krokem je značení a přímé vrtání. Pilíře se nacházejí ve všech rozích budovy, pod klouby stěn a také pod dlouhými zdmi, v případech, kdy se nepoužívá gril, a budova stojí na horních koncích pilot.

Vrtání by mělo být provedeno s přesným dodržováním vertikální geometrie, které musí být pečlivě zkontrolováno před potápěním hromady do studny.

Také po vrtání se zkontroluje hloubka - dosáhne studna pevných vrstev půdy a horizont se protíná zmrazením?

Krok 5 - Ponořte se do hromádky vrtů

Poté se můžete ponořit do vrtů hromád v souladu se všemi požadavky a provést potřebné doplňkové práce, jako je například vytvoření hydroizolace.

Horní konce hromád musí přesně odpovídat požadované výšce a udržovat vodorovnou úroveň, takže jednoduše snižování hromady do studny nestačí, je to poměrně zodpovědný a složitý proces.

Pokud je zhotovena vrtaná verze pilového nástavce, pak po vrtání jsou vrty vodotěsné, pak se do nich spustí výztužná základna, která dodá potřebné síle piloty a beton se nalije.

Po dokončení všech prací se nadace zkontroluje, zda jsou dodrženy konstrukční rozměry, a pokud jsou chyby provedeny, pak se nejspíše týkají vrtání.

instrukce pro instalaci videa do-it-yourself, jak vrtat pod plotovými sloupky, nudné piloty, foto

Vytváření základů pro různé objekty je důležitou a rozhodující etapou. Z jeho kvality závisí na životě budovy. Proto je třeba před zahájením procesu provést příslušné přípravné práce.

V první fázi je nutné zkoumat půdu na místě. Tyto výsledky budou odpovídat na otázku, jaký typ nadace je nejlepší použít zde.

Na foto - vrtání základních vrtů

Často se jedná o individuální vývojáře, kteří začínají stavební práce se složitou, volnou a těžkou půdou. Její součástí je mobilita, která neumožňuje instalaci určitých typů základů, zejména pásů.

Hlavním cílem v tomto případě je možnost dosáhnout pevných vrstev pod zemí. Nejlepším řešením je výroba plovoucí základny, pro kterou je nutné vrtat vrty.

Vrtání vrtů pro motorizované plotové sloupky

Vlastnosti pilířového základu

Tento typ základů byl široce používán v průmyslových a občanských stavbách. Pokud se porovná s jinými variantami nadace, bude tato technologie méně pracovně náročná a hospodárnější.

Důvody pro výběr tohoto typu základny jsou často způsobeny následujícími faktory:

 1. Půda na pozemku se slabou horní vrstvou Půdy tohoto typu:
  • pískově-jílovité půdy, které jsou často vysoce nasá- šené vodou;
  • jíl a hlinka - v plastickém stavu;
  • vegetační půda, ve které je humus nebo rašelina.

V takovém případě je nutné přenést zatížení budovy na husté vrstvy půdy, které lze dosáhnout pouze vrtáním a instalací hromád.

 1. Při plánování výstavby dřevěného domu nebo lehké konstrukce neexistují zvláštní požadavky na nosnost základů. Zde technologie umožňuje výrazně snížit přidělený čas pro výstavbu, sníží objem zemních prací a významně ekonomicky ovlivní rozpočet projektu.

Výhody pilotních základů:

 • základna spočívá na zemi pod úrovní mrazu, což významně ovlivňuje stabilitu budovy;
 • práce na nadaci se mohou provádět po celý rok a dokonce i na určitou dobu;
 • přitahování speciálních zařízení není nutné;
 • nosná kapacita základny se zvyšuje díky podpěře na pevné půdní vrstvě;
 • spotřeba betonu je minimální;
 • snižuje celkové náklady na bydlení za teplo;
 • snižuje úroveň vibrací.

Nevýhodou, se všemi výhodami tohoto základu, je nemožnost jeho zařízení na půdách s horizontálním pohybem.

Tip: Chcete-li pochopit, jaký druh půdy máte na místě, kontaktujte odborníka, který provede jeho analýzu a poskytne výsledek studie.

Jak je vrtání pod vrtány

Pokud používáte tuto technologii, není možné vytvořit teplé sklepení nebo přízemí kvůli mřížce nad podlahou. Pokud se rozhodnete zaplnit prostor mezi podpěrami s něčím, cena tohoto uspořádání bude snadno rovná hodnotě instalace samotné nadace.

Technologie vrtání vrtů pod základem

Níže je hlavní postup práce této metody:

 1. Výpočet
 2. Schéma výkresu stavby a umístění na pilotách.
 3. Přípravné práce na místě.
 4. Vrtání vrtů, takže rám a schránky zařízení pro hromady.
 5. Plnicí jamky s betonovým roztokem.
 6. Montážní grilovací zařízení.

Příprava

Tradičně by taková konstrukce měla být doprovázena velkým množstvím speciálních zařízení, ale tato možnost pro výstavbu země nebude vždy přijatelná. Proto se vrtání na místě velmi často provádí ručně, protože člověk nejprve pochopil technologii a připravil potřebné materiály a nástroje.

Ruční vrtání základů

Budete potřebovat:

 • armatura;
 • lano;
 • kolíky;
 • lopata;
 • ruční vrtačka nebo motorová vrtačka;
 • stavební vodní hladina;
 • bednící materiál;
 • ruberoid;
 • nehty;
 • betonu

Než začnete s procesem vrtání vrtů pod hromádkami, proveďte potřebné výpočty, u kterých zvážíte následující faktory:

 • charakteristiky území;
 • hladina mrazu půdy;
 • půdní prvky na místě;
 • tabulka podzemních vod a sezónní variace;
 • zatížení větrem;
 • hmotnost konstrukce.

Teprve potom můžete začít připravovat pozemek, pro který je označení území, pomocí kolíků a lana. V této fázi použijte pomoc partnera pro urychlení procesu. Pak označte místa, kde budete hromady instalovat.

Označení oblasti pro vrtání vrtů pod piloty

Proces

V další fázi je nutné vrtné vrty a piloty fixovat betonovým roztokem. V takovém případě můžete použít mechanické vrtačky nebo příručky.

Navrhované pokyny pro výrobu základny na pilotách:

 1. Udělejte studny na označených místech. Jejich tvar musí být přísně válcový. Ve spodní části by měla být rozšířena pro spolehlivější upevnění hromady.
 2. Naplňte dno betonovým roztokem.
 3. Připravte bednění tím, že vytvoříte potrubí krytinového materiálu podél průměru studny. Mělo by vyčnívat 200-300 mm nad povrchem. Spusťte ho dovnitř a lehce ho protáhněte drátem.
 4. Vytvořte výztužnou klec. Pro tento účel se vejdou 3 tyče Ø 6 mm, které musí být připevněny společně s příčnými tyčemi s roztečí od 500 do 600 mm. Vložte rám do jamky.

Instalace vyztužovací klece do jamky

 1. Naplňte konstrukci betonem, který obsahuje drcený kámen nebo křemenný písek. Naplňte bez přerušení betonáž každých 400-600 mm.

Tip: Čerpte vodu ze studny, pokud její hladina přesahuje 25% hloubky.

Závěr

Výběr typu nadace musí být ponechán odborníkům. Použití hromád hlavně snižuje dobu výstavby a finanční výdaje. Ve videu v tomto článku najdete další informace k tomuto tématu.

Pronájem yamoburu v Moskvě a oblasti

Naše společnost se specializuje na vrtání otvorů pro základy s otvorem o jakékoliv hloubce a o průměru 200 až 600 mm pro piloty. Naše týmy mají bohaté zkušenosti s vrtáním otvorů a vrtů pro nadaci, přísně dodržují technologii a vertikální polohu otvorů. V procesu vrtání řídí yamobur všechny značky.

Yamobur je jednoduchý a oblíbený vynález, který je již mnoho let. Ale od té doby byla vylepšena a zdokonalována. Dnes je díra konstrukcí s vynikajícími vlastnostmi, která vrtá různé otvory nebo vrty v jakékoliv hloubce. Naše společnost používá ruční i velké vrtací soupravy. Jedná se o Yamobur Bobcat (Miniloader) a Yamobur na základě GAZ-66 VM-302.

Budování domu je vždy důležitým a zodpovědným procesem. Zde je důležité vypočítat vše správně a po etapách, aby se neočekávaly pozdější neočekávané momenty. První a nejdůležitější fáze výstavby domu samozřejmě vždy byla a zůstává základem.

V dnešní době se stávající základy stávají stále oblíbenějšími. Takové rozšířené použití je spojeno s výrazně nízkou cenou, na rozdíl od desky nebo pásky jako zapuštěný základ.

Při stavbě pilového podkladu nebo na vrtaných pilotách není možné bez vrtání otvorů do základů nebo vrtů pro vrtané piloty v zemi. Zde například, pokud stavíte středně velký dům, musíte v zemi vrtat nejméně 30-35 pil. Všechny hromady budoucích základů musí být vyvrtány do hloubky zamrznutí půdy - 1,4-1,5 m. Při vrtání otvorů se podle technologií dodržují všechny značky a přísná vertikálnost. Všechny možné odchylky by měly být minimální.

Na první pohled se může zdát, že vrtání otvorů pro základový proces je velmi jednoduché, hlavním úkolem není odchýlit se od rozměrů a požadavků. A ve skutečnosti je tento proces složitý a velmi zodpovědný, takže je lepší se obrátit na služby odborníků, kteří mají bohaté zkušenosti v této oblasti výstavby. Určitě splní úkol s vysokou kvalitou a schopností.

Jakou techniku ​​zvolit při vrtání hromád?

 • Yamobur - nákladní automobil
 • Smykem řízený nakladač
 • Ruční technika

Použití vrtů pro vrtání pilot

Při vrtání vrtů pro piloty v procesu vytváření díry není to něco, co je velmi užitečné, je prostě nenahraditelné. Živým příkladem toho je stavba piloty. S pomocí jám můžete vyvrtat studny pro hromady různých průměrů, což je prostě nemožné zvládnout tuto práci ručně. Yamobur umožňuje několikrát urychlit stavební proces, což je rozhodně určitý plus.

Použití vrtů pro vrtání vrtů pro vrtané hromady získává oblibu a obrovský požadavek v těchto dnech. A skutečnost, že průměry při vrtání vrtaných pilířů mohou být velmi odlišné, pak pro pilový základ je to ideální volba

Naše firma může nakládat jakýkoliv typ vrtáku s prací, nebo spíše nejvhodnější ve vašem případě. Vlastní používání yamoburu k pronájmu díky spolehlivosti, dostupnosti v ceně.

Proces využívání jámy díry při vrtání pilířů je postupně laděn. Nejprve určujeme typ díry. Pak je konstrukce vedena na místo pro vrtání otvorů pro základy. Před vrtnými piloty proveďte přesné označení budoucího základu. Teprve potom se stanoví hloubka vrtání a vezměte šroub s požadovaným průměrem. Je možné použít šrouby o průměru od 200 do 600 mm.

Proces vrtání začíná. Pokud na vašem webu funguje vrtačka Bobcat nebo GAZ-66, vrtání otvorů pro základy se změní na rychlý a základní proces. Roky používání těchto vrtů se doporučují jako nejúspěšnější vynález lidstva při vrtání. Ve skutečnosti se rok od roku výrazně zlepšila propustnost a proces vrtání vrtů pro nadaci, ale princip je stále stejný. Tyto otvory jsou odolné a spolehlivé.

Použití ručního vrtačky vám umožňuje urychlit proces vrtání vrtů pod piloty, ale jen mírně, jako díra Bobcat nebo GAZ-66. a kopání díry rukou lopatou je velmi dlouhá, obtížná a neoprávněná. Proto je samozřejmě užitečné pronajmout yamobur, který se s jeho prací rychle vyrovná.

Náklady na pronájem a vrtání pilot

Cena vrtání pod piloty pro každého klienta je individuální. Vypočítává se na základě množství práce, terénu. Ale přesto, s námi, pronajmout díru ammobore je velkou poptávkou kvůli přijatelné ceně. A co je nejdůležitější, pro takové malé množství peněz ušetříte sílu, nervy a čas. A vy budete moci racionálně strávit čas a kvalitativně vykonáme naše služby v striktně stanoveném časovém rámci.