Hlavní / Monolitická

Technologie vrtání vrtů pod základy pil

Monolitická

Proces vrtání pod pilířovým základem domu

Zodpovědným a rozhodujícím prvkem při budování jakékoli kapitálové struktury je uspořádání nadace. Základ kvality, který je v souladu se všemi technologickými procesy, má vynikající výkonnostní charakteristiky a bude trvat déle než deset let.

Proto před založením nadace je nutné provést přípravné práce. Současně se odebírají vzorky půdy na staveništi, aby se určil typ základů, které nejlépe vyhovují této struktuře.

Často se stavba provádí na odbočujících, volných a nehomogenních půdách. Charakteristickým znakem těchto půd je jejich pohyblivost. To je negativní faktor, který neumožňuje projekty investiční výstavby. Když je základna zařízení velmi důležitá pro dosažení pevné vrstvy půdy. Ideální volbou je uspořádání pilířového základu, jehož konstrukční technologie vyžaduje vrtání otvorů.

Charakteristické znaky základů na pilotách

Náčrt s velikostí piloty

Pilířové základy se široce využívají při výstavbě občanských, průmyslových budov a staveb. Technologický proces získávání těchto základů ve srovnání s jinými typy nevyžaduje velké výdaje a je považován za ekonomicky výhodný.

Základy na chůdách jsou uspořádány v případech, kdy je ornice velmi slabá. Mezi takové půdy patří hlíny, jíly, rostlinné půdy s příměsí humusu a rašeliny, jakož i vysoce nasycené kapaliny z pískovce, které jsou v plastickém stavu.

V takovém případě musíte převést zatížení konstrukce na hustší vrstvu půdy, kterou dosáhnete vrtáním otvorů nebo vrtů, a pak následuje instalace betonových pilířů.

Když se plánuje stavba obydlí ze dřeva nebo lehké konstrukce a neexistují žádné zvláštní požadavky na nosnost základů. Technologie uspořádání takového podkladu umožňuje minimalizovat dobu výstavby a snížit množství provedené práce.

Výhody pilotních základů

Vnější uspořádání základové piloty

Mezi pozitivní znaky základů na pilotách patří:

 1. Spodní plocha suterénu je umístěna pod úrovní zmrazování půdy, což je charakteristické pro danou oblast. To ovlivňuje stabilitu objektu ve výstavbě.
 2. Pracovní proces může být pozastaven po určitou dobu, ale zároveň je možné pracovat v průběhu roku.
 3. Potřeba stavební techniky zmizí.
 4. Při spoléhání se na pevnou vrstvu půdy dochází k nárůstu únosnosti základů.
 5. Spotřeba betonu pro výrobu betonového roztoku je výrazně snížena.
 6. Tepelné náklady po výstavbě domu výrazně snížily.
 7. Úroveň vibrací během provozu budovy je minimální.

Navíc k výhodám má každý design také své nevýhody. Hlavní nevýhodou takových základů je neexistence konstrukce budovy na pohybujících se horizontálních půdách.

Vzhledem k tomu, že grillage bude umístěn nad zemí, není možné vybavit teplou suterénu nebo přízemí. Důvodem je, že pokud vyplníte volný prostor, náklady na zařízení těchto prostorů budou odpovídat cenám samotné základny.

Vrtání vrtů při provádění základů na pilotách

Schéma formování vlasů

Technologie budování základů na hromadách vrtáním je omezena na následující úkoly:

 1. Vypočítává se nadace.
 2. Schéma stavby s umístěním hromady na něm.
 3. Čištění oblasti.
 4. Vrtné otvory (jamky), stejně jako rám zařízení, po kterém následuje instalace pilotních skořepin.
 5. Naplnit betonovou směs.
 6. Montáž grilu.

Taková konstrukce v zásadě zahrnuje zapojení speciálního zařízení, které je pro soukromou výstavbu nerentabilní. Na druhou stranu, vrtání otvorů (vrtů) může být prováděno nezávisle, pro které by měly být připravovány potřebné stavební materiály, nástroje a technologie by měla být dodržována.

Přípravné práce

Přibližný plán znázorňující umístění piloty

Nástroje a stavební materiály potřebné pro vrty (vrty):

 1. Stav budovy.
 2. Ruční vrtací nástroj (vrták nebo motorová vrtačka).
 3. Armatura.
 4. Spade
 5. Lano, kolíky.
 6. Okrajová deska.
 7. Kladivo a nehty.
 8. Hydroizolační materiál (střešní materiál).
 9. Betonová směs.

Než začnete vrtávat vrty nebo studny, musíte provést výpočty, které berou v úvahu:

 1. Celková hmotnost budovy.
 2. Charakteristické znaky staveniště.
 3. Sezónní zatížení větrem.
 4. Výška zmrznutí půdy.
 5. Hloubka podzemní vody, stejně jako změny úrovně v závislosti na ročním období.
 6. Charakteristika půdy na staveništi.

Vrtání otvorů (jamek) lze provést po provedení všech výpočtů. Za tímto účelem se značení provádí na místě, kde je budova postavena pomocí lana a kolíků. Poté je nutné označit umístění všech pilot.

Stavba základny a vrtání otvorů je velmi náročný na práci. Tato práce je nejlépe svěřena odborníkům. Koneckonců trvanlivost jakékoli struktury závisí na kvalitě a pevnosti základny.

Zásoby v Elektrostalu

 • KAMAZ
 • JCB
 • Plyn
 • ZIL
 • ISUZU
 • BOBCAT
 • MITSUBISHI
 • DZ
 • Boom dosahuje až 12 m.
 • Hloubka vrtání je až 30 m.
 • Průměr vrtání do 1250 mm.
 • Označení yamobur GAS, ZIL, JCB, ISUZU, KAMAZ
 • Minimální doba objednávky 7 + 1 h.
 • Typ terénního terénního vozidla
 • Výložník je 12 m.
 • Hloubka vrtání je 8 m.
 • Průměr vrtání je 200-800 mm.
 • Mark Yamobura vrtačka
 • Výložník je 12 m.
 • Hloubka vrtání je 20 m.
 • Průměr vrtání 200-1000 mm.
 • Značka Yamobura Nuundai
 • Minimální doba objednávky 8 hodin.
 • Typ kříže

Chcete si pronajmout yamobur do vrtů pro hromady?

Pak nechte žádost o nalezení služeb důlního tesaře nebo svayeboya v Elektrostalu.

Pronajal jsem si yamobur, bylo nutné vyvrtat otvory pro pilíře. Řidič dorazil v dohodnutém čase bez prodlení. Práce se provádí správně a rychle. Za to, co chci poděkovat.

Znuděný základ dělat sám

Dobré řešení pro výstavbu velkých "rozpočtových" lázní, finanční náklady jsou považovány za jednu z nejlevnějších možností a podle charakteristik jejich přenášení lze připsat univerzálnímu využití. Takové základy by měly být postaveny na téměř všech druzích půd, problémy mohou být vytvořeny pouze velmi kamenitými půdami. Aby nudné nadace nezklamaly vývojáře, musíte přísně dodržovat všechna doporučení, provádět technologické operace s ohledem na stávající stavební předpisy a předpisy.

Znuděný základ dělat sám

Stručné charakteristiky a typy zakotvených základů

Z názvu můžete odhadnout, že pro takový základ musíte vyvrtat díru do země a naplnit ho betonem. Hloubka vrtání závisí na fyzikálních vlastnostech půdy a klimatické zóně bydlení.

Stavba základů. Nudí hromady

Důležité: spodní část betonového sloupce musí být v zimním období nutně umístěna pod maximální úrovní zamrznutí země.

V případě vrtaných základů nelze pískové podložky kompenzovat rozšíření (tato metoda se používá v mělkých základových pásech), je to z několika důvodů. Hlavní - zastavovací plocha je nevýznamná, přítomnost písku způsobí výrazné snížení nosnosti pilot. A pokud budete mít na paměti, že oblast hromád je tak malá, budete muset zvýšit jejich počet (což je drahé a časově náročné) nebo průměr, a to se také stane důvodem pro zvýšení hodnoty.

Profesionální stavitelé doporučují vrty vrtů na vrstvu hlíny, v různých oblastech se nachází v různých hloubkách. Je třeba začít se snažit zjistit hloubku vrtání první studny. Samozřejmě se nedoporučuje, aby to bylo velmi hluboké, ale bude škoda, pokud nebudete "vytahovat" 10 ÷ 15 centimetrů na vrstvu jílu.

Někteří stavitelé doporučují zvětšit plochu spodní části hromady během lití, aby se zvýšil bednění nebo potrubí, beton bude trochu unikat a vytvoří expanzi.

Nudná základna

Teoreticky je všechno správné, ale chtěl bych prakticky vidět, jak budou tyto inteligentní poradci držet potrubí několik dní a čekat, až se beton ochladí dolů. A tak to dělat se všemi hromadami!

Ale to není všechno. Průměr vytvořené jámy by měl odpovídat maximálnímu průměru průměru bednění, rozdíl je jen několik centimetrů. Zajímalo by mě, jestli tyto centimetry hrají rozhodující roli v ukazatelích nosnosti piloty? Rozhodněte se, zda tuto radu použijte nebo ne.

Tabulka. Únosnost zatížení

Jak vrtat díru pod hromádky

Existují tři způsoby vrtání vrtů, z nichž každý má právo používat.

Ruční vrtání

Co je potřeba? Elementární vrták, fyzická síla, trpělivost a vytrvalost.

Výhody - zdá se být levné, není zapotřebí platit za pronájem vybavení. Ale levné pouze v případě, že si nehodnotíte práci a čas vůbec, což lze využít výhodněji.

Další nevýhodou je, že je velmi obtížné ručně vrtat studny v pevných půdách. Ano, a do hloubky nemůžete dosáhnout požadovaného výkonu.

Video - Vrtání otvorů ručně

Vrtná vrtná vrtačka

Nejlepším řešením je usnadnit a zrychlit práci. Je možné přesně naplánovat počet děr za den a to je velmi důležité pro kvalitativní výkon následujících prací. O této metodě budeme podrobněji diskutovat později.

Video - Vrtání otvorů ruční benzinovou vrtačkou

Vrtání se speciálním zařízením

Dnes existuje velké množství různých druhů vrtacích zařízení. Přilákání speciálního vybavení vám umožňuje vrtat studny pro celý základ koupelny za den.

Vrtání se speciálním zařízením

Jeden technik musí jet do každé studny, druhý má dlouhý výložník, což mu dává příležitost vrtat několik vrtů z jednoho místa. Každý má své vlastní výhody a nevýhody. Ale každý má obecný požadavek - další práce na balení piloty s betonem by měly být provedeny co nejdříve. Pokud je dílo přerušeno dlouhými dešti, budou zde velké problémy, stěny otvorů se zhroutí, otvory budou muset být vyčištěny. Lopta, která tuto práci vykoná, bude muset techniku ​​znovu zavolat. To vše velmi negativně ovlivňuje konečné náklady nudné báze.

Zařízení pro vrtání otvorů v soukromé stavbě

Video - Vrtání otvorů Bobkat.

Výstavba nudné báze má mnoho specifických rysů, v závislosti na charakteristikách lokalit, jakož i na kvalifikaci dodavatelů a finančních možnostech developerů. Nemůžete zvážit všechny možnosti, potřebujete znát konkrétní podmínky. Budeme se snažit maximálně poskytnout univerzální rady, vhodné pro většinu metod budování zakotvených základů dřevěných van.

Dírka nadstavby

Postupné pokyny pro stavbu nadace

Počáteční údaje: vrtání otvorů pro piloty se provádí přenosným benzínovým vrtacím strojem, betonové trubky se používají jako bednění, zavěšená grillage je vyrobena z kanálu, průměr piloty je 20 centimetrů. Tato volba je vhodná pro většinu lázní.

Podle stupně "mechanizace" zaujímá průměrné místo a díky kvalitě nadace není za pomoci speciálních zařízení v žádném případě horší než možnosti vrtání.

Vybrali jsme betonové trubky jako bednění, potřebujeme vysvětlit naši volbu, protože existuje několik dalších možností.

Bednění z desek. Aby to bylo obtížné, geometrie jamek je daleko od toho, co je požadováno. Několik dalších nevýhod - dřevěné bednění zabírá mnoho užitečných otvorů, je obtížné je rozebrat.

Bednění z plastových trubek. Není to špatné rozhodnutí, ale nalezení volného trhu s plastovými trubkami s velkým průměrem je problematické. Navíc mohou tvořit pouze geometrii betonu, ale samy o sobě nemají žádné zatížení. Vybrané betonové trubky slouží jako vynikající posílení hromádky.

Ruberoid. Existují také takové možnosti, ale kategoricky jej nedoporučujeme používat z několika důvodů.

V případě velkého zhroucení stěn jámy nebudou držet zem, budou muset znovu vyvrtat díru. Ale to není hlavní věc. Hromada pracuje s vypočtenými indikátory pouze v přísně svislé poloze. Každá, dokonce i mírná zkreslení, exponenciálně snižuje jeho nosnost. Během nalévání betonu se nevytvrzená hmota může odchýlit od svislice.

Střešní bednění

Máte-li tvrdé bednění, vraťte jej do požadované polohy není obtížné. A pokud používáte ruberoid jako bednění, jsou zde velké problémy. V nejlepším případě musíte vylévat celý objem díry betonem a to je překročení materiálů. Tak proč ztrácet čas a peníze na ruberoid?

Vrtné piloty pro bednění

Možnost vybudování nudné nadace, kterou jsme vybrali, není axiomem, každý může rozhodnout s ohledem na své vlastní podmínky. Jediným požadavkem je, aby před výběrem konečného typu nudných základů bylo nutné pochopit důsledky určitých změn v konstrukci a technologii.

Etapy stavění z nudy

Před zahájením práce je třeba připravit všechny materiály a nástroje, které jsou určeny počtem pracujících a časovým rozpětím. Vzhledem k tomu, že vrtáky pod hromádkami vyvrtáme přenosným benzínovým vrtacím zařízením, pak by měli pracovat alespoň dva lidé. Beton je potřebný v malých množstvích, může být vyroben pomocí betonového mixéru nebo ručně. Druhá možnost je vhodnější - můžete přesněji vypočítat množství betonu na hromadu a připravit pouze požadovaný objem.

Rozložení pole pole na zemi

Doufáme, že pro nadaci je kresba, nebo v extrémních případech náčrtek, znáte počet pilotů a vzdálenost mezi nimi.

Krok 1. Změřte šířku vany na zemi, zatlačte na dva kolíky, protáhněte mezi nimi lano. Propojte druhé lano s jedním koncem na tažený kolík a druhý s druhým volným. Délka lana by měla být o 0,5 ÷ 1,0 m delší než délka lázně.

Instalace prvních sázek

Nyní musíte najít správný úhel mezi dvěma lany. To se děje takto:

 • na dvou lanech (roztažených a volných) dělají jeden metr dlouhé stopy. To budou nohy našeho trojúhelníku;
 • pak musíme připomenout Pythagorovu větu, která uvádí, že s takovou délkou noh pravého trojúhelníku musí být délka hypotenuse 1,4 m;

Kontrola označení nadace

Uspořádání základové piloty

Takové operace je třeba provést ve všech rozích bazénu. Doporučuje se zkontrolovat správnost označení měřením diagonálů, změna délky by neměla přesáhnout dva centimetry. Je-li více - musíte přesunout trochu kolíky pro zarovnání hodnot diagonál. Dva centimetry tvoří desetinu stupňového úhlu, tato chyba je při montáži dříví eliminována bez problémů. Zkušení stavitelé dostanou všechno správně poprvé, absolutně pro všechny typy stavebních prací není větší přesnost nutná. Používají nejen nohy s rozměry metru, nebyly příliš líné, aby si pamatovaly další čísla.

U člunů o délce 1,5 metru je hypotenze 2,23 centimetrů, u nohou 2 metry je hypotenze 2,82 metru. Čím větší jsou strany pravoúhlého trojúhelníku, tím vyšší je přesnost úhlu, pak pro testování není nutné měřit diagonál. Nezapomeňte a vy jste tato čísla, jsou potřeba provádět velké množství stavebních prací, zřídka, které struktury dělají bez pravého úhlu.

Znát taková jednoduchá pravidla vám umožní položit základy na 10 ÷ 15 minut, nemusíte sklízet různé inteligentní zařízení a přesunout je z místa na místo. Každá konstrukční operace může být prováděna mnohem rychleji a lépe, ale pro to musíte mít zkušenost.

Krok 2. V místech piloty je nutné řídit kolíky. Ve všech úhlech není vzdálenost mezi nimi větší než dva metry. Vzhledem k tomu, že nikdo neposkytuje přesné výpočty síly nadace, je lepší být bezpečný od počtu hromad.

Příklad rozložení pole hromady

Vrtání

Krok 1. Vyvrtejte díru pod hromádky pomocí benzinové vrtačky. Pokud máte průměr pláště 20 centimetrů, průměr vrtáku by měl být přibližně 30 centimetrů. Faktem je, že byste měli dát velikost ve velikosti. Je nepravděpodobné, že bude možné vyvrtat otvor v přesném úhlu 90 ° a hromada musí být vertikální, což znamená, že musí být volný prostor, aby byl správně nainstalován. No, strany se mohou mírně rozpadat, v tomto případě také potřebují velikost zásob.

Existují vrtačky, které lze provozovat samostatně, ale jejich technické vlastnosti nejsou vhodné pro konstrukci vrtaných základů z hlediska tloušťky, průměru a hloubky otvorů. Ačkoli, pokud čtete reklamní letáky, můžete věřit v účinnost takové techniky. To není pravda, maximální průměr otvorů, které mohou vrtat motorové vrtačky s malým výkonem, je dvacet centimetrů. Za prvé, nestačí pro náš případ. Za druhé, nikdy byste neměli pracovat se zařízením na maximálních hodnotách svých technických možností. Za třetí, tato vrtačka má nedostatečný výkon benzínového motoru. Na tvrdých půdách se přehřívá, často musíte přestat pracovat na ochlazení hlavy válců a převodovky.

Benzinová vrtačka F45 s vrtákem 100mm

Je lepší použít silnější motocyklové vrtačky. Některé úpravy mohou dělat otvory o průměru až 50 centimetrů, naše 25 centimetrů nevytvoří problémy s takovým zařízením. Je velmi důležité - bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní pokyny doporučené výrobcem, jakmile se objeví abnormální zvuky nebo vibrace - okamžitě přestat pracovat. Dostal jste se k kameni - musíte lehce přesunout polohu hromady. Kamenné kameny se často setkávají v oblastech Ruské federace, které nejsou chernozemě a byly jednou taženy ledovci.

Krok 2. Vložte kryt do otvorů a zkontrolujte jejich svislou polohu. Zkontrolujte, zda potřebujete v několika rovinách kolem obvodu. Velmi důležitý bod - musíte zvážit možnosti upevnění trubek ve svislé poloze. Můžete je propojit zastávkami z desek, můžete položit podšívku mezi trubku a stěnu díry v zemi. Hlavní podmínkou je, že hromady by měly být v této poloze až do dokončení práce bez ohledu na dešť a vítr.

Krok 3. Vložte do trubek dvě až tři tyče konstrukční výztuže periodického profilu.

Nebude fungovat pro kompresi, ale pouze pro zlomení. Odstraňuje nebezpečí praskání vlasů z vodorovných zatížení, ke kterým dochází při nerovnoměrném mražení země nebo jejích pohybů. Ujistěte se, že se výztuha nedotýká stěn potrubí, vzdálenost mezi stěnou a výztuží by měla být nejméně pět centimetrů. Pouze tato tloušťka betonu zajišťuje její činnost v jediné konstrukci s betonem.

Pro vyplnění potrubí je nutné, aby byl beton tekutější než naplnění základové lišty. Současně zvyšte množství cementu. Může-li být běžné betonové centů lopata uvedeny dvě lopaty písku a tři lopaty štěrku, v tomto případě je množství písku a štěrku, ať dvě cement lopatu.

Příprava roztoku pro zpevněnou základnu

Trubka má malý průměr, vzduchová vložka v betonu o průměru 5 cm v našem případě snižuje průřez betonové hromady o 2,5%. A to je jen jeden dopravní zácpy, a pokud je několik? Ideální volba - podbíjení betonu elektrickým vibrátorem. Ale pouze profesionální stavitelé je mají, všechny ostatní musí používat běžné "bleše".

Krok 4. Opět upozorňujeme na pevnost upevnění piloty ve svislé poloze. Všechno je v pořádku - začněte plnit půdu mezi krytem a otvorem. Nalijte zemi do vrstev, každá vrstva není větší než dvacet centimetrů. Pracujte rovnoměrně po obvodu, utěsněte vrstvy libovolnými prostředky. Neustále kontrolujte polohu potrubí.

Čerstvá zemina nikdy nebude ručně zhutněna na požadované hodnoty, vždy bude docházet k nerovnoměrnému smršťování, což způsobí nárůst bočních zatížení. V důsledku toho se hromady mohou ohýbat. Minimalizace takových rizik může být jednoduchá. Po každé vrstvě zabroušené zeminy by měl být do trhlin vyhozen určitý beton, výška betonu je asi 10 centimetrů. Přetáhněte ho kolem kruhu a vytvořte několik takových vrstev. Beton potřebuje trochu, ale zajistí spolehlivost stability piloty. V řezu byste měli mít nafukovací koláč. Beton se může nacházet pouze na dvou místech - v blízkosti spodního konce hromady nebo přímo na dně jámy a v blízkosti horního povrchu země. Střední pás betonu je neefektivní. Pokud však beton zůstal, je lepší ho použít k vyplnění mezery, než k tomu, aby ho vyhodili.

Zvrtané piloty jsou betonovány uvnitř a kolem obvodu

Krok 5. Pomocí stejné technologie vyplňte celý plášť betonem. Vše je připraveno - přestat pracovat po dobu nejméně dvou týdnů. Trubky by měly být třicet až čtyřicet centimetrů nad úrovní terénu.

Krok 6. Po zpevnění betonu je nutné výšku všech pilotů vyrovnat. K tomu bude hydraulická úroveň značena na rohových hromadách základů. Vzhledem k značkám nakreslete čáry podél celého obvodu trubek. Vyřízněte zbývající části musí být silný bruska se speciálním diskem. Disk by měl řezat nejen beton, ale i výztuž. Nástroj je možné zakoupit ve specializovaných prodejnách, je však poměrně drahý.

Kotouč pro železobeton

Mezi hraničními hromadami vytahujte lano a udělejte značky na všech zbývajících pilotách. Lano může být odstraněno, odříznutí konců hromád je prováděno pomocí stejné technologie. Hromady mají výšku asi třicet centimetrů, v takové výšce je velmi nepohodlné pracovat s těžkým mlýnem. Je třeba řezat ležení, připravit místo pro lhaní. Ujistěte se, že používáte ochranné brýle, je žádoucí mít jednoduchou respirační masku. Během řezání betonu se objevuje spousta prachu a cementový prach má velmi negativní vliv na plíce.

Není nutné se snažit o jediné průchodce celé trubky, je mnohem snazší jej vystřihnout kolem obvodu. Pracujte pomalu, plošina pod roštem by měla být rovná a co nejvzdálenější. Pokud se to nenaučíte - musíte ji vyrovnat betonem. To je obtížné dělat, to vyžaduje hodně praxe k provádění stavebních prací.

Po vyřešení pilířů, beton "vyzrál", můžete pokračovat v konstrukci grilu.

Grillage

Rostverk z kanálu

Již jsme řekli, že nabízíme, abychom vytvořili grilování kanálu. Je třeba něco říct o kanálech, usnadní správnou volbu. Specifikace kanálů kanálu jsou zapsány v GOST 8240-89.

Kanál GOST 8240-89

GOST 8240-89. Hot-válcovaná ocelová trubka. Sortiment. Tato norma vytváří řadu kanálů se sklonem vnitřních okrajů regálů a kanálů s paralelními okraji polic. Soubor ke stažení

Dokument poskytuje klasifikaci a sortiment.

Průřez kanálu

Musíte znát dva hlavní rozdíly, které závisí na spolehlivosti a stabilitě grilu. Faktem je, že postranní police kanálu mohou být umístěny v úhlu nebo kolmo ke stěně.

Hot-válcovaný kanál s rovnostrannými policemi

Sklon vnitřních hran podle GOST je od 4 do 10

To znamená, že pro stejné hodnoty vnější strany stěny má jinou šířku na straně spojů polic. Pokud jsou police v úhlu, pak je vnitřní šířka snížena, potřebujete mít větší kanál. Například pokud pro potrubí o průměru 200 mm stačí převzít kanál číslo 22 s kolmými regály, pak s rohovými policemi je třeba vzít kanál číslo 24. Je velmi důležité, aby hromada měla důraz po celém obvodu a to nejen v několika bodech.

Závěsná kovová mřížka

Odstraňte přesnou vzdálenost mezi rohovými hromadami, odhadněte počet metrů z válcované oceli a rozřezáme kov na velikost. Je velmi žádoucí, aby se svařovací body nehýbaly, snažily se je vytvářet nad hromadami. V rozích jsou od sebe odříznuty dva souvislé kusy kanálků pod úhlem 45 ° a svařeny.

Zkontrolujte kvalitu svarů, nedoporučujeme odstraňovat vyčnívající části brusky. To může pouze snížit pevnost spoje, pro spodní lištu pásků nesmí mít vyčnívající švy žádný negativní účinek. Mezi kovem a stromem bez selhání, umístěte ruberoid ve dvou vrstvách.

Jak vrtat díry pod pilíři základny a plotu?

Jak je známo, vrtání země, přesněji řečeno díry v zemi, je často nutnou počáteční fází různých stavebních prací na místě.

Připravený jám pod tyčí

Tento proces probíhá nejen s využitím nejen potřebného vybavení, ale také prostřednictvím kompetentně vybraných specialistů, kteří se kvalifikují pro tento typ práce. Nyní se však dotýkáme tak naléhavého tématu jako vrtání pro pilíře otvorů.

1 Proč se otvory dělají?

Samozřejmostí je, že přítomnost plotu (např. Železná napínací mřížka řetězového nebo dřevěného) vyžaduje, abychom provedli určité práce s vlastními rukama na vyčleněném pozemku. Pro tento účel je nezbytný postup vrtání vrtů pro sloupky (přesněji díry určité hloubky).

Samotný proces vrtání považujeme za příklad instalace na letní chalupu s vlastními pilířemi rukou pro plot od síťového řetězu.

Nejprve musíme provést určitý výpočet. Například je třeba oplocit určitou zahradu nebo zahradní pozemek o rozloze 6 akrů. Ukazuje se, že šířka pozemku je 20 metrů, délka je 30 metrů.

Pro normální instalaci plotu s vlastními rukama budete muset vyvrtat otvory a kladiva v hromadách 2,5 metru od sebe. K této hodnotě musíte také přidat další 1m širokou bránu, stejně jako 3m širokou bránu. Jak je vidět, v tomto případě je nutné vyvrtávat další otvory pro sloupky, aby bylo možné nainstalovat jednotlivé prvky výše zmíněného plotu.

Jednoduchými výpočty získáme následující výsledek: Instalace plotu vlastními rukama, stejně jako jeho komponenty (jako plot a branka), budete muset vyvrtat asi 40 jamek.

Při vrtání půdy pro pilíře je třeba zvážit následující parametry:

Vrták a motorová vrtačka pro vrtání

 • výška a šířka budoucího plotu;
 • druh materiálu, z něhož je plot vyroben (dřevo, kámen, železo atd.);
 • zemní stav;
 • zařízení pro vrtání (často se používá speciální vrtačka pro pilíře).

2 Výpočet hloubky vrtání

Pro výpočet hloubky při vrtání a instalaci pilířů je třeba provést řadu konkrétních výpočtů. Například, vezměme si ploty z pozemku vlastními rukama pozinkovanou sítí s rabínem, jehož výška je 1,5 metru.

Většina výrobců a prodejců pro montáž nabízí přesně kovové sloupy (nebo piloty) o výšce 2,4 metru. Na základě těchto indikátorů lze počítat s tím, že vrtání základové hromady by mělo být provedeno do hloubky 80 cm.

Ale výpočet všech potřebných parametrů je pouze podlaha procesu. Nejzákladnější a nejdůležitější je právě stav vrtných jám pod plotovými sloupky.
do menu ↑

2.1 Zařízení pro vrtání otvorů

Instalace plotu vlastními rukama znamená práci na vrtání otvorů (nebo otvorů) pod pilíři pro budoucí plot. Na první pohled by neměly nastat žádné potíže. Ale pokud zahradní pozemek, například, neobsahuje měkkou a načechranou černou půdu nebo písek, ale z tvrdé, viskózní hliny, pak by lopatka byla prostě nevhodná.

Za prvé, budete muset vynaložit mnoho úsilí, vykopávat díru o hloubce 80 cm a za druhé, šířka díry se neshodí s průměrem hromady, kterou chcete namontovat. Jedinou cestou v této situaci bude tedy nákup ručního díru. Díky tomu bude proces vrtání mnohem jednodušší pro vás. Tato jednotka může být jak domácí, tak i tovární.

Ruční vrtačka s benzínovým pohonem

Ale jak se říká, pokrok nezastaví a místo manuálu si můžete koupit plynové vrtačky. Co se týče nákladů, je poněkud odlišné, protože je dražší než ruční jednotka. Tato vrtačka je vhodná i pro velmi tvrdou hliněnou půdu. A proces vrtání a instalace plotu s vlastními rukama bude trvat 1 až 2 dny. Proto aniž byste museli pochybovat, musíte si koupit ruční plynové vrtačky.

Kromě uvedených vrtacích jednotek by vás mohla zajímat i tato možnost jako zahradní ruční díra. Jedná se o nekomplikovanou kovovou konstrukci sestávající ze 3 hlavních částí:

 • sám se šnekovým šroubem, jehož délka dosahuje 1 metr a průměr 150 milimetrů;
 • trubka-rukojeť, který je navinut na domácí zahradní díru;
 • prodlužovací kabel, který lze navinout. Dodává se ve formě trubky o délce až 1 metr.

Takový jednoduchý design, skládající se z 3 částí, může vážit asi 10 kg a umožňuje vyvrtávat otvor (nebo jámu) pro hromadu s hloubkou 2 metry.

Je pravda, že při výběru zahrad s hendikepem si musíte pamatovat na jeho životnost. Vzhledem k tomu, že po každoročním použití takového agregátu lze často zaznamenat, že proces vrtání se stává stále obtížnějším a zem nemůže proniknout. "Co se děje?" - myslíte si.

Věc je, že domácí vrtačky jsou určeny pro určitý počet vrtů a často prostě nemají ostření. Jinými slovy, výrobci nikdy nedrhnou tu část vrtáku šneku, který je zodpovědný za "roztříštění" jednotky do země a odříznutí jejích vrstev. Proto musíte pravidelně ostřit nejen levnou zahradní díru, ale také drahou plynovou vrtačku.

Existují dva způsoby, jak zvýšit vrtnou jednotku. Prvním je použití úhlové brusky. V lidu se říká bruska, která vám umožní bez obtíží ostrost vašeho yamoburu. Pro takovou zodpovědnou a pomalou práci potřebujete pouze 5-10 minut. Výsledkem je, že ostří jsou ostré jako nůž.

Proces vrtání jámy pod motorovou tyčí

Druhá metoda je odlišná tím, že zaostříte vrtačkou vlastními rukama pomocí pravidelného souboru určeného pro hrubé leštění a zpracování kovů. Jedinou nevýhodou této metody ostření je pomalé tempo práce. Při ostření trvá průměrně 30 minut až 2 hodiny.

A tak, když je vaše vrtačka připravena k práci, a vy jste se rozhodli pro hloubku, do které budou hromady vnášeny do hloubky pro budoucí plot, můžete bezpečně začít vrtat otvory.
do menu ↑

2.2 Stupně vrtání

Když potřebujete vyvrtat otvory (jámy) pod hromadami budoucího plotu, musíte provést určité kroky:

 • označujeme místo pro budoucí piloty (jinými slovy, načrtneme místa, kde potřebujeme vrtat). Věnujte pozornost druhu půdy, abyste vypočítali její sílu a čas na provedení tohoto typu práce;
 • připravit vrtačku na zemní práce (zaostřit a namazat);
 • začneme vrtávat půdu a pomalu se ponořit do půdy země, postupně odstraňovat její vrstvy;
 • po překročení prahu 30-40 centimetrů a pociťování některých potíží při dalším prohloubení, musíte vzít vodu a nalít ji do výsledné díry. To vám umožní změkčit půdu. Díky tomu vaše plynové vrtačky začnou vrtat rychleji;
 • po dokončení hlavní práce plynového vrtačku postupujte k instalaci piloty (nebo pilířů).

Po těchto krocích nejen rychle vybudujete hromady a nainstalujete plot, ale také ušetříte peníze, neboť tento druh vrtání lze provést zcela nezávisle. Nejdůležitější je mít na ruce dobré a ostré plynové vrtačky. S tím rychle vyvrtejte otvory pod plotovými sloupky a získáte spolehlivý plot. V tomto případě vám pomůže plynová vrtačka.

Pokud je těžké vyvrtat otvory pro plot, pak můžete využít pomoc vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří vám s tím pomohou.
do menu ↑

Vrtání pod základem piloty

Vrtání vrtů pod piloty je velmi populární proces, kterým jsou vytvořeny jámy pro ponoření do nich. K dnešnímu dni existuje velký počet technik a metod jejich tvorby a hlavním nástrojem je cvičení. V našem článku budeme diskutovat o vlastnostech procesu a technologií pro jeho pověření.

Výhody piloty

Podklad pásu je v mnoha ohledech nižší než základ se součástmi pilot a roštu, a to v těchto charakteristikách:

 • Typ pásku nelze namontovat na malou plochu, na rozdíl od pilotů;
 • Při instalaci pilot a roštu je nutné malé množství speciálního vybavení;
 • Nízké finanční náklady na montážní kroky;
 • Provedení pilířů a roštu vertikálně a nakloněné;
 • Vysoká spolehlivost;
 • Mělký typ základů na pilotách nemá zemní vibrace, což umožňuje použití této metody pro opravy.

Pozor prosím! Pokud máte na pozemku složitý typ půdy nebo je zde nerovnoměrná reliéf, pak pro vás nebude fungovat páska typu konstrukce. Pro takovou situaci bude nejlepší volbou hromady.

Etapy procesu

Všechny práce na stavbě budovy musí začínat položením základů. Velmi často v praxi existují situace, kdy má lokalita příliš měkký nebo nerovný povrch. Na takové půdě nelze vytvořit základovou lištu, proto je třeba upřednostňovat hromady, které se vyrovnávají s obtížnou půdou. Instalace probíhá v několika následujících krocích:

 • Návrh objektu;
 • Psaní plánu a sestavení schématu pro umístění hromád na místě;
 • Provádění projektových akcí a vytvoření struktury podpůrných pilotů;
 • Vypracování plánu pro instalaci hromád základů;
 • Vrtné jámy, vytváření rámových skořepin a nalévání roztoku betonu.

Výhody a přínosy

Výhody pilového nástavce oproti pásu jsou vyjádřeny v následujících vlastnostech:

 • Tento základ zajišťuje zvýšení nosné funkce, kterou zajišťuje podpěrný prvek;
 • Minimální spotřeba betonového roztoku;
 • Vytváří pevnost a spolehlivost konstrukčního objektu, který nezávisí na počtu podlaží;
 • Schopnost montáže v kolmé a nakloněné poloze;
 • Absence vibračních vln na povrchu;
 • Nízké náklady na práci.

Pozor prosím! Proces budování nadace je velmi obtížná práce, která vyžaduje pomoc odborníků.

Metody a techniky

Dnes je v praxi dva způsoby provádění vrtání. První metoda se provádí s potrubními trubicemi, které pak mohou být odlité do betonu. Výhody této možnosti se především projevují nízkými náklady. Ve stavebních projektech se nachází ve výstavbě budov typu země, která má nízkou úroveň zatížení.

Pro druhou metodu je zapotřebí pomoci vrtačku, která vytváří jámy pro kovové rámy. Po ponoření je nutné beton vyplnit roztokem. Tento design odolává poměrně velkým nákladům. Často se používají vodící vrtací otvory. Tato akce je zaměřena na snížení prahu hluku naftových kladiv a snížení zatížení.

Pozor prosím! Tato akce může být provedena pro všechny přírodní a klimatické podmínky a typy reliéfů.

Technologie vrtání

Proces vrtání je dnes velice žádoucí pro položení základů. Aby se zabránilo kolapsu země, je nutné zpevnit studnu kovovou trubkou. Velké množství areálů je postaveno na základě pilotního prvku a roštu. To vše napomáhá dosáhnout vyšší stability a pevnosti, která je za těchto podmínek vyšší než u pásové základny.

Stojí za zmínku, že vrtání maximálně přispívá k vytvoření silnějších pilířových základů a grillage ve své konstrukci. Pokud používáte tuto techniku, můžete minimalizovat velikost nákladových budov na zemi. Základy základů nové budovy v blízkosti již stavěné budovy probíhají pomocí plotového plotu. Tato akce zachrání budovu před dalším tlakem.

Tato akce je dostatečně požadována pro stavební práce na nestabilní půdě, která má nízkou hustotu a zvýšenou seizmickou aktivitu. Pokládka takového pilota a grillage může nastat v různých sezónních obdobích. Nejoblíbenější vrty jsou považovány za znuděné.

Pozor prosím! Velmi často se situace vyskytuje při popraskání půdy. Tento problém lze řešit instalací speciálních trubek do jamek.

Nudí hromady

V poslední době byly základy tohoto druhu použity k položení základů stavebních projektů v přístavních a mostových oblastech. Ale s rozvojem civilizace, pilotní metoda s grillage pronikla do domácího průmyslu. Dnes existují tři hlavní typy nudných grilu:

 • Typ pásku nelze v půdě instalovat s malou vlhkostí v rozporu s typem piloty. Je třeba poznamenat, že jde o mělký základ, jehož hloubka nepřesahuje 1 metr.
 • Stěny grillage jsou schopny odolat silnému tlaku vody, takže můžete bezpečně položit pozemky v zaplavených nebo soudržných půdách;
 • Proces instalace se provádí za všech klimatických podmínek pomocí skříně.

Konstrukční proces na nízko vlhkostních a soudržných půdách

Instalace pilířů a roštu na vrtačku s malým procentním podílem vlhkosti se provádí pomocí speciálního zařízení pro vrtání. Mechanismus jeho práce spočívá v rotačním působení zařízení, které dělá jámu. Aby se zabránilo kolapsu půdy, je nutné instalovat kovovou trubku.

Po dosažení požadované hloubky je nutné ponořit rám výztuže a nalijte veškerý betonový roztok. Beton musí být umístěn vertikálně. Betonové potrubí pro utěsnění spojů konstrukce.

Pozor prosím! Betonová malta je tvořena vlastními rukama nebo autobaterií.

Směs betonu se vyrábí na staveništi a proces dodávky je centralizován. Na konci akce je potrubí opatrně odstraněno ze studny. Můžete utěsnit grilování pomocí speciálních vibrátorů, které pomáhají posílit nálevku.

Pilařské zařízení v jamkách

Nádrže tohoto typu se vyskytují ponořením hromady do vrtaného otvoru, jehož hloubka se provádí pomocí vrtačky. Betonový roztok se nalije do studny, dokud není zcela suchý, a poté se odstraní potrubí, které sloužilo jako tvar grilu. Takové hromady mohou být provedeny za přítomnosti rozšíření.

Hloubka studny slouží jako místo pro vytváření hromady, které lze vytvořit různými způsoby. Závisí to především na inženýrských a geologických rysech podmínek nudných prvků. Pro pokládání pilířů tímto způsobem pomocí rotačního šneku, nárazového kabelu a šneku.

Stroje pro vrták s rotačním mechanismem pracují na základě cyklickosti a periodicity. Během procesu se hloubka jámy vytváří dávkovým odstraněním zeminy z půdní vrstvy. Rychlost vrtáku je 0,4 až 1,3 m / min.

Pro vytvoření pilotové hlavy je nutné použít trysku typu skříně. Používá se také k provádění hardwarových příslušenství pro zařízení. Tato technika pomáhá vytvářet grille s takovými indikátory: průměr - od 40 do 100 cm, hloubka až 30 metrů.

Pozor prosím! Četné studie v této oblasti ukazují, že výdaje fyzické síly na vrtání představují 70 procent celého procesu.

Chcete-li zvýšit charakteristiku nosiče, můžete provést proces rozšíření. K tomu budete muset provést akce v několika fázích. Hloubka studny by měla mít ukazatele od 16 do 25 metrů a její průměr by měl být 60 - 80 cm. Všechny pracovní body pro vytvoření základny jsou vyráběny podle technického schématu. Mělký základ je založen hlavně na pilotním mechanismu pro budovy, které nemají sklepní prostory.

To znamená, že proces vrtání je nezbytným a velmi důležitým prvkem instalace pilot. Mělo by se pamatovat na to, že je možné namontovat základovou vrstvu v takových podmínkách, v nichž bude páskový typ ztrátou času.

Technologie vrtání vrtů pod pilířovou základnou. Vrtání základů

Vrtné jámy pod základnou piloty

Když příliš měkká půda nebo atypický reliéf neumožňuje založení obvyklé základny, uchýlí se k hromadě. Vrtání se dnes stává jednou z hlavních priorit. V některých případech je to jediná východiska v podmínkách měkké půdy. Často budovy tohoto typu se používají v příměstské soukromé stavbě.

Výraznými rysy této metody od ostatních je schopnost spoléhat se na hlubokou vrstvu skály. To platí, když je horní půda velmi volná a není vhodná pro konstrukci. Navíc je to nejefektivnější a nejhospodárnější způsob.

Vrtání studní pro piloty a základy poskytuje následující výhody:

 • zkrácená doba výstavby;
 • levnější konstrukce;
 • snížení spotřeby betonu;
 • spolehlivost budov libovolné výšky;
 • zvýšení únosnosti základny.

Vzhledem k tomu, že vrtání pilířů pro základy je založeno na spoléhání se na odolnější hlubokou půdu, je třeba před konstrukcí zvážit několik faktorů:

 1. charakterizace půdy
 2. hloubka hornin;
 3. celkové zatížení budoucí budovy;
 4. hmotnost konstrukce;
 5. provozních podmínek objektu.

Technologie výstavby pilířového základu zahrnuje dvě možnosti implementace:

 • Vrtáky, obložení a následné nalévání betonu.
 • Betonování kovového rámu po vytvoření vrtů.

První typ je vhodný pro malé domy a chaty. Druhá, naopak, je dražší a spočívá v použití kovového rámu schopného odolat těžkým nákladům.

Technologie je vybrána v závislosti na konkrétní postavě. Ale každý z těchto druhů se může provádět na jakékoliv krajině ve všech ročních obdobích. Termíny jsou minimální. U malých domů může být vrtání skutečně provedeno za 1 den.

Nadace je položena postupně. Rozlišujeme hlavní etapy tohoto procesu:

 • Vývoj projektů;
 • Vypracování plánu a provedení výkresů;
 • Rozdělení sídla na odvětví;
 • Určení sekvence montáže piloty;
 • Vrtání vrtů;
 • Montáž bednění;
 • Nalévání betonové hmoty.

Náklady

Hlavní faktory ovlivňující náklady na vrtání jsou oblast práce, hloubka, počet a průměr vrtů. Důležité je také typ půdy a parametry její propustnosti. Přítomnost kamení, kamenů a kořenů stromů může způsobit, že proces je mnohem obtížnější.

Cena vrtání základů se vypočítává individuálně a často se liší nepřímo s počtem otvorů: s nárůstem počtu vrtů bude celý proces levnější. To je třeba vzít v úvahu, když se snažíte ušetřit peníze. Limity nákladů na práci prováděné ručními vrtačkami jsou uvedeny v tabulce:

Otvory jsou vyvrtány i při konstrukci podkladového pásu. Maximální hloubka může být 3 m a závisí na stavu půdy. Pokud je základna z cihel, můžete to udělat s obyčejnou dírou. Při stavbě základů z jiných materiálů se používají automobilová vrtačka, která je schopna poskytnout větší průměr otvorů - od 400 mm.

V Moskvě, je nabídnuta k pronájmu ruční plynové cviky. Náklady jsou 1 500 rublů denně. V tomto případě se nájem poskytuje za podmínek zástavního práva ve výši 10 000 rublů.

Vrtání základů

Chcete-li objednat vrtání pod piloty, kontaktujte nás telefonicky nebo použijte formulář "Opustit aplikaci", který se nachází v dolní části stránky a očekávejte volání od našich manažerů.

Z tohoto článku se dozvíte, kdy je třeba vrtat pod základ a jakou techniku ​​používáte. Uvažujeme o technologiích vrtacích technologií, vývoji dutých šroubů a vrtání skříní.

Když je nutné vrtat do základů

Etapy práce

 • výpočet hloubky zmrazování půdy;
 • příprava místa - odstranění odpadků, odstraňování vegetace;
 • označení - definice hranic vrtání, následovaná instalací odlitku a přesná identifikace míst tvorby vrtů, kde budou sloupky uloženy;
 • vytvoření otvorů s rozšířenou podrážkou;
 • Uspořádání vodotěsné vrstvy - asfamín zapadá do dutiny studny a pozoruje se průmět 20 cm. Materiál zabrání pronikání roztoku do země;
 • lití betonu - roztok je ponořený (každý 30 cm) do studny. Je nutné propíchnout každou další vrstvu, pro kterou se používá speciální bajonet, který umožňuje uvolnění vzduchu;
 • výztuž - namontovaná mříž, která je kostrou betonové konstrukce. Instalace se provádí ve vzdálenosti až 5 cm od spodní plochy a bočních stěn studny. Je důležité zabránit přímému kontaktu mezi výztuží a půdou, aby nedošlo ke korozi.
 • instalace pilot.
Je nutné provést práci s přihlédnutím k požadavkům oblasti. Pro rychlou výstavbu mnoha pilířů se používají vrtné soupravy.

Užitečné pro vás:

Technika vrtání

Vrtné zařízení instalované na kolové nebo pásové přepravní základně je v závislosti na funkčnosti a konstrukčních vlastnostech rozděleno do dvou skupin:

 • Nástroje pro vrtání CFA;
 • Zařízení pro vedoucí vrtání a vytváření vrtů pro stohování pil.
Aby se vyvinuly vodítka a dutiny pro vycpané pilíře, používají se kontinuální šroubové sloupky. Mohou být kontinuální - v tomto případě vzniká v důsledku teleskopických prodloužení a Kelly tyčí, které se používají jako distanční prvek spojující horní část sloupku a pohonné jednotky instalace. K dispozici jsou také kompozitní vrtací řetězce, které se skládají z několika roztažitelných částí, spojených šestihranem nebo závitovým spojem.

Obrázek: sloupec pevného šneku

Nejběžnějším vrtacím zařízením tohoto typu je zařízení třídy SO-2, které je namontováno na kolových nebo pásových jeřábových zvedacích zařízeních o nosnosti nad 25 tun.

Důležité: Instalace CO-2 může vyvinout studny až do hloubky 30 metrů a až do průměru 60 cm. Vrtací šňůra SO-2 je vybavena skládacími listy, díky nimž je v dolní části vrtu rozšířeno o průměru až 160 cm.

Rice: Vrtací zařízení SO-2 na základě montážního jeřábu DEK-251

Vrtáky s CFA jsou konstrukce s vnitřním kanálem pro čerpání betonu do vrtaného otvoru. V horní části sloupku jsou trysky pro připojení šroubu k betonovému čerpadlu, který pumpuje směs do vnitřního kanálu. Ze spodku sloupku je kanál pro dodávání betonu uzavřen těsnícím uzávěrem, který zabraňuje tomu, aby se dutina během vývoje studny naplnila půdou. Po vykopání, když je do kanálu vstřikován beton, je zátka zatlačena pod tlak směsi.

Rice: CFA dutá vrtací vrtací šňůra

Naše společnost využívá vrtací soupravu BM-811 pro vrtání základů, která je schopná vrtat jak s monolitickou šnekovou pilou, tak i s dutým šroubem. BM-811 účinně rozvíjí půdu do 4. kategorie hustoty, včetně. Pro vrtání hloubky 8 metrů v zamrzlé půdě instalace trvá ne více než 7 minut.

BM-811, kromě vrtacích zařízení, je vybaven zařízením pro vrtání. Funkčnost stroje je následující:

 • Vývoj studní do hloubky 15 metrů, o průměru 15 až 50 cm;
 • Schopnost provádět šikmé vrtání pod úhlem až 800;
 • Vřeteno do vrtané dutiny RC hromád o délce až 12 metrů a hmotnosti až 3 tuny.

Důležité: použití BM-811 během práce na základy výrazně zrychluje dobu jejich realizace a snižuje náklady na projekt, protože všechny technologické operace se provádějí pomocí jedné rotorové instalace.

Rice: Vrtací a pilířový stroj BM-811

Ruční vrtání

Klasifikace vrtání vrtání

Důležité: použití vodících vrtů umožňuje hromadění pilířů do zmrzlé a pevné půdy, kvůli níž je účinnost stonků a vibračních pilotů omezena na minimum. Také vrtání vůdců umožňuje hromadění pilotů ve městě s hustými budovami bez rizika poškození základů již existujících budov kvůli dynamickým zatížením generovaným nárazovými kladivy během ponoru.

Obr.: Vrtání vrtačů pro hnací piloty Vývoj vrtů pro vrtání a stohování pilířů slouží k vytvoření železobetonových podpěr v zemi, které jsou vytvořeny vyplněním vrtané dutiny betonem. Nakonec tyto technologie poskytují shodné výsledky, liší se pouze technologie pro jejich implementaci.

Při vrtání na vycpaných nosičích je studna dimenzována, po které je armatura spuštěna pomocí jeřábu do dutiny. Poté je namontována betonová trubka, přes kterou čerpadlo čerpá betonovou směs do studny.

Obrázek: Schéma vrtání pro stohování pilířů pod krytem.

Vrtání CFA pro vrtání injekcí se provádí v následujícím pořadí: nejprve se rozvinou studna, na vrtací šňůru je připojena betonová pumpa poté, co byla dutina vyvrtána do požadované hloubky, a beton je čerpán do vrtu přes vnitřní kanál šneku a sloupec je postupně zvedán k povrchu. Ponoření výztužné klece se provádí v dobře vyplněném betonu.

Rice: vzor vrtání CFA pro injekční piloty

Důležité: všechny výše uvedené typy vrtání lze provést nezávisle (bez použití pomocných prostředků), což je typické pro stabilní půdu s vysokou hustotou a nenasycenou vlhkostí. V půdách, které jsou náchylné k rozptylu, se vrtání provádí pomocí speciálních roztoků (bentonit), v půdě nasycené vlhkostí - pomocí skříně.

Vrtání podkladu pod krytem

Během vrtání pracuje sloupek šneku uvnitř skříně, zatímco trubka je ponořena pod vlivem rotačních sil a její váha se na ni nanáší při prohloubení dutiny. Pro urychlení ponoření pláště do pevné půdy se používají vibrační mechanismy, které jí dávají vratný pohyb.

Rice: Vrtání pod ochranou skříně pomocí Kellyho tyče

Spodní část první části pláště je opatřena karbidovými řezači, které zajišťují dodatečné otevírání těžkých půd. V závislosti na typu montážních nožů lze svařovat nebo vyměňovat. V případě výměnného upevnění jsou instalovány pomocí držáku upevněného na trubce a při přemisťování jsou nahrazeny novými.

Technologie vybudování obalu během vrtání se provádí následovně:

 • Vrtná souprava vyvíjí studnu do hloubky rovnající se délce první části pláště;
 • Kolona je z dutiny odstraněna, pomocí nosného mechanismu je spojena s částí pláště a zasunutá do vyvrtané dutiny;
 • Instalace druhého úseku potrubí a jeho propojení s již namontovanou konstrukcí;
 • Jímka je vyvrtána do hloubky druhého úseku, po které je potrubí odpojeno od upevňovacího mechanismu, sloupec je vytažen, spojen s další částí a nasazen na ponořený plášť.
Tento proces se opakuje až do dokončení studny na požadovanou hloubku.

Důležité: Demontáž skříně se provádí vlivem vrtné soupravy - odstraňuje kryt ze studny, její části se postupně rozebírají a skladují jeřábovými jeřáby.

Obrázek: Extrakce pláště z vrtu.

Cena vrtání na pilotách

Náklady na služby závisí na způsobu spolupráce - můžete si pronajmout plošinu denně nebo si ji objednat k provedení určitého množství práce. V každém případě poskytneme podporu MBU kvalifikovanými operátory schopnými provádět vrtací operace jakékoliv složitosti.

 • Náklady na denní pronájem vrtací techniky je 25 tisíc rublů;
 • Cena vrtání 1 rm studny - od 300 rublů.
Jsme připraveni dodávat vrtné soupravy pro práci na další den po uzavření dohody o spolupráci.

Užitečné materiály

Vrtání pod sloupy

Vrtání pod pilíři je první etapa instalace elektrických vedení, plotů, plotů a různých možností sloupkových základen.

Řád vrtání vrtů pro základy

Vrtání pod základem piloty

Vrtné vrty pod základnou usnadňují a zrychlují stavbu budovy. Pilový základ snižuje stavební náklady, má vysokou únosnost. Díky své síle a spolehlivosti se piloty používají v technologii konstrukce předních rámů.

Hlavní výhody pilířového základu

Vysoká únosnost piloty je požadována v průmyslových výškových a soukromých budovách. Schéma návrhu je aplikováno:

Zařízení pro založení pilulky

 • pro výstavbu obytných a průmyslových budov;
 • v oblastech s obtížným terénem, ​​významné výškové rozdíly;
 • při výběru technologie konstrukce rámu.

Budovy na základové vrstvě jsou odolné, spolehlivé, seizmicky odolné. V místech s hlubokou vrstvou pevných látek, schopných absorbovat zatížení půdy, není možné vytvořit jiný návrh nosné konstrukce ložiska.

Sezónnost výroby chybí. Práce jsou prováděny za všech klimatických podmínek, v zimě stroje a pracovníci nejsou nečinní. Doba výstavby je snížena.

Zařízení pro založení pilulky:

 • šetří beton, spotřební materiál, pracovní náklady na zemní práce;
 • zvyšuje životnost budovy;
 • urychluje uvedení hotových výrobků do provozu;
 • umožňuje stavět na slabých, plovoucích půdách;
 • zvyšuje pevnost a stabilitu budov v oblastech s vysokou seizmickou aktivitou;
 • snižuje náklady na stavbu budovy, celkové náklady na metr čtvereční.

Budovy postavené na takových projektech nemají suterén, takže technické vybavení se nachází v podkroví, technických podlahách. Systémy topení a teplé vody mají horní vodiče.

Situace, kdy je nutné vrtat do základů

Pilířové základy jsou uspořádány s velkým zatížením základů a ve všech případech, kdy není možné provádět rozsáhlé ražby za současných podmínek. Překážkou pro výstavbu jámy pro jiné stavební konstrukce nadace jsou přírodní podmínky, rozdíly v reliéfu místa, povrchový výskyt podzemních vod.

V oblastech Permafrost na Dálném severu je základem na chůdách jediným konstrukčním řešením pro stavbu. Vypočítaná hodnota prohloubení vrtání se odečte pod hodnotou bodu mrazu půdy v oblasti.

Kromě geologických vlastností ovlivňují umělé faktory produkci. Jedná se o průchod podzemní komunikace na staveništi, založený na omezeném prostoru ve čtvrtletí.

Hloubka základové vrstvy se vypočte zvlášť pro každou zeměpisnou oblast. Vrtání vrtů se používá v podmínkách, které technicky neumožňují uplatnění metody mechanického pilotování s technikou vrtání. Vertičnost hromadění je postižena zbytky zbourané budovy ve vrstvách hornin, trosky, písku.

Vibrace ničí sousední inženýrské struktury, posunují zemi. Připravené otvory pro instalaci pilotů snižují dopad vibrací na povrch, který se nachází v oblasti stavby výstavby a komunikace.

Nutné vybavení pro vrtání vrtů

Vrtná zařízení, přístroje a zařízení jsou obvykle klasifikovány do tří typů:

Mobilní vrtací výstroj

 • Ruční a mechanizované vrtací nástroje. Šroub je poháněn osobou nebo motorem.
 • Vrtné soupravy. Sestavená na zařízení s kovovým svařovaným rámem pro vrtání vrtáků a hnací pohon.
 • Samohybné jednotky, namontované na kolečkách nebo na dráze.

Ruční nářadí se používá v soukromé nízkopodlažní budově, omezené na průměr otvoru 300 mm. Ruční vrtání otvorů na hustých těžkých půdách je neúčinné. Mechanizované nástroje určené pro práci do hloubky 2 metry. Mechanismus je aktivován elektromotorem nebo hydraulickým motorem. Instalace rámů umožňují vrtání otvorů až do hloubky 4 m a průměru až 320 mm. Kompozitní vrták se zvyšuje.

Samohybné vrtací soupravy se používají ve výškových, průmyslových stavbách. Zařízení s vysokým výkonem a vysokou produktivitou vytvářejí stejně přesně vertikální vrtání horizontu, pracující pod úhlem. Šikmé vrtání pod základem je požadováno s horizontálním posunem půdy. Šikmé piloty se nacházejí v základech mostů, pilířů elektrických vedení, přístavních zařízení. Průměrná hloubka průniku základových vrtů samohybných jednotek je 8-15 m, což je dostatečné pro komplexní a permafrostové půdy. Komplexní strojní mechanismy jsou rozšířené, schopné nejen vrtání půdy, ale také hnacích pil.

Samohybná vrtací souprava

Ruční vrtání

Klasická schéma ručního vrtání

Ruční vrtání otvoru pro základovou pilu je fyzicky náročný a časově náročný proces, který má smysl jen s malými objemy a malou hloubkou otvorů. Aplikuje se na hlínu, která zvedá půdu. Odolnost husté půdy je těžké překonat, je těžké odolat vertikálnímu vrtání díry. Ruční nástroje pracují společně, úsilí jedné osoby je neúčinné.

Většinou se používá v soukromém bytovém domě TSA. Zkratka TISE znamená "technologie jednotlivých staveb a ekologie". Rozlišuje strukturální řešení vrtáku, které umožňuje získat podzemní roztažení. Rozšíření zvyšuje plochu ložiska a únosnost piloty. Při vrtání pod základem je země vyříznuta okraji a stoupá na povrch.

Mechanizované nástroje snižují náklady na práci. Hlavním úkolem procesu je udržet vrták v přísně vertikální poloze. Pro výrobu prací potřebují 2 osoby. Motorické vrtačky pracují na benzinu, směs benzínu a oleje. Elektrické zemní vrtačky pracují v síti, mají nedostatečný výkon, motor se přehřívá z nákladu, takže se nepoužívají při stavbě základů.

Rozmanitost vrtání základů

Metody vrtání vrtů jsou rozděleny do 3 kategorií.

Vedoucí Technologií je použít vrtání před ponořením hromady, aby se eliminovala vibrace, aby se zajistila vertikálnost prvku.

Znuděno. Podle technologie je do vrtu instalována výztužná klec, beton je nalit do vrstvy o tloušťce 30 cm s pouzdrem a vzduch je stlačen.

Technologie konstrukce vrtaných pil

Buroinjekce. To se liší od vertikálního vrtání způsobeného betonováním. Betonové řešení je pod tlakem pod tlakem.

Vrtání skříně

Schéma pokládky pláště

Technologie vrtání s ochranou pouzdra se používá v podmínkách husté konstrukce a horizontálního pohybu půdy. Plášťová trubka udržuje tlak skály, nedovoluje stěnám rozpadat se, pohybovat se, vyplňovat díru.

V procesu vrtání je potrubí ponořeno do hotového tunelu s úseky upevněnými dohromady svařováním nebo speciálními svorkami. Po dokončení procesu se trubka rozebírá nebo zůstává v konstrukční poloze, je vyplněna betonovou směsí a po vytvrzení se stává jednou. Metoda ponoření skříně se nazývá rotační nebo vrtací vrtání. Plemeno zničené povrchem šneku se nese na povrch ocelovou spirálou nebo přírubou.

Trubky pro obložení jsou vyrobeny z následujících materiálů:

 • legované a uhlíkové oceli;
 • polypropylen;
 • azbestocement;
 • plast.

Skříň je pod napětím, uvnitř i zvenčí. Materiál potrubí musí tyto zatížení účinně odolat.

Související video: Vrtání studnice pod základem piloty

Technologie a proces vrtání pilířů pod základem, náklady na práci

Článek informuje o vlastnostech vrtných vrtů pro základové piloty. Pro vrtání použijte potřebné nástroje a pokyny krok za krokem.

Trvanlivost domu závisí na kvalitě postavené základny. Pilířové základy lze považovat za jednu z nejspolehlivějších a nejjednodušších ve své struktuře. Proto většina budov, které se budují, zastaví jejich výběr na základě pilotů.

Proč potřebujete vrtání za piloty pod základem?

Zvláštností vrtání hromád je schopnost upevnit podpěry v hlubokých vrstvách země.

Vrtné vrty pod základnou mají několik výhod:

 • Mnohem rychlejší je proces budování
 • Náklady na výstavbu jsou levnější
 • Mnohem méně spotřeby betonových směsí
 • Spolehlivá instalace konstrukce pro různé výšky
 • Posilování nosiče
 • Malé množství potřebných stavebních zařízení
 • Výstavba budov se provádí na malých pozemcích.
 • Pilíře lze instalovat jak vertikálně, tak pod nezbytným sklonem.
 • Nedostatek vibrací půdy

Vrtání na piloty pod základem může být provedeno kdykoliv během roku a je používáno absolutně pro všechny typy terénu. Vrtné piloty jsou mnohem jednodušší při vytváření mnoha typů základů.

Inženýrské vrty pod základy

Před zahájením vrtání vrtů je nutné provést řadu přípravných prací, které poskytnou příležitost k urychlení procesu vrtání:

 • Je nutno odstranit horní plodnou vrstvu z půdy po celé ploše piloty
 • Nainstalujte potřebné ploty kolem budoucího pilíře
 • Zkontrolujte podpovrchovou oblast pro přítomnost svahu
 • Je třeba zajistit způsoby pohybu technologií (aby se zabránilo smrštění půdy v suterénu)
 • Definice místa pro vyvíjené odvodnění půdy a vody.
 • Dodávejte potřebné materiály a jejich vhodné umístění v suterénu.

Potřebné vrtací nástroje

Vrtací nástroje zahrnují

Ruční vrtačky pro vrtání - vlastnosti těchto nástrojů jsou následující:

 • Průměr vrtáků vrtáku je v průměru 300 mm. To znemožňuje vrtání velkých vrtů.
 • V ručních vrtačkách pro vrtání vrtů pro základy není žádná rukojeť pro upevnění. Namísto rukojeti je na takových zařízeních nainstalována lišta, která prodlužuje délku vrtačky.
 • Existují ruční vrtačky, které umožňují vrtání válcových vrtů. Demontovatelné pluhy Buryso umožňují vrtat studny s rozšířeními v dolní části

V současné době se urychluje práce používané mechanické vrtačky. Které používají elektrický nebo benzinový pohon během provozu. Tyto typy vrtáků umožňují vrtat vrty s hloubkou více než dva metry, ale pro práci s takovými nástroji musíte mít dva lidi.

Vrtné soupravy

Mezi vrtné soupravy lze rozlišit následující instalace:

 • Malé vrtací soupravy - u těchto typů vrtání je vrtací šnek upevněn pomocí kovových stojanů. Takové vrtací soupravy umožňují vrtání více než čtyři metry
 • Samohybné vrtací zařízení - obvykle se pohybují pomocí pásových nebo kolových rámů. Taková zařízení mohou vrtat vrty s hloubkou více než šest metrů. Kromě vrtání se takovéto instalace používají k umytí pilot.
 • Automobilové vrtací soupravy - používají se k vytváření vrtů velkých hloubek. Takové vrtací stroje mohou vrtat jak vertikální, tak šikmé vrty. Práce těchto strojů je velmi produktivní a může být použita ve skalnatých oblastech.

Proces vrtání vrtů pod základem

Chcete-li provést proces vrtání, je nutné dodržovat postup, který pomůže zabránit pádu země:

 • Je nutné instalovat vrták do středu místa, kde bude vrtán vrták.
 • Pomocí knoflíků byste měli zahájit proces vrtání. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k olověné čáře.
 • Po dosažení požadované hloubky vrtáku odstraňte vrták a upevněte speciální pluh. Potom pokračujte v vrtání s pluhem
 • Po dokončení procesu vrtání je nutné dosáhnout vrtání a uvolnit studnu ze zbytkové půdy.
 • Poté je nutné vytvořit plášť studny, aby se zabránilo uvolňování půdy, přičemž se používají kusy střešního materiálu, pomocí něhož se vytváří nádech potrubí uvnitř vrtu.
 • Betonování a vyztužení studny - pro větší pevnost je nutné vytvořit výztužný rám, po instalaci rámu se může použít beton.

Ceny za vrtné piloty

Hlavní kritéria, která ovlivňují cenu vrtných vrtů, jsou umístění provedené práce, počet vrtů a požadovaná hloubka. Velmi silně ovlivňuje náklady na kvalitu půdy, přítomnost kamenů. Cena může klesnout z velkého počtu vrtů, které jsou vyvrtány.

Ceny za vrtání:

 • Hloubka až 90 cm - průměr od 100 do 300 mm - 200 - 400 rublů
 • Hloubka 100-190 cm - průměr 100-300mm - 300-550 rub

Můžete použít zařízení pro vrtání, pronájem takového zařízení je od 2 000 tisíc rublů denně, zatímco musíte opustit vklad v hotovosti ve výši 10 000 tisíc rublů.

Vrtání studny umožňuje stavební práce bez sezónních omezení. Tento typ základny je odolný a snadno se instaluje. Použití pilířových základů vám umožní ušetřit peníze na stavbě nadace.

Vrtné piloty pod základem: technologie a ceny

Hodnocení: 5 1 hlasů

Vrtání pod technologií základové piloty, užitečné tipy

Vrtné vrty - jediná fáze práce při stavbě pilového nástavce, který lze nazvat časově náročným. Ve všech ostatních ohledech je to co nejjednodušší a je postaveno za pár dní.

Existuje několik druhů takových základů, v některých hromadách jsou hnané nebo kamenité ihned do země, ve všech ostatních případech je nejprve nutné vyvrtávat vrty.

Technologie vrtání pod pilířovou základnou

Vrtné vrty se mohou provádět jedním ze dvou způsobů, a to buď ručně, pomocí masivních nástrojů nebo pomocí těžkých strojů.

U drobných budov, například v koupelně pro jednu rodinu, v garáži nebo některých rozšířeních domu, můžete použít ruční vrtání. Manuálně je možné vyrábět pouze v měkké půdě, ve zmrzlých a skalnatých půdách je to velmi obtížné.

V případě masivnějších budov se vyžaduje, aby hromady takových velikostí byly prakticky nemožné vrtat studny pod nimi a nemá smysl, protože to bude vyžadovat příliš mnoho času a úsilí.

V takových případech se používá vrtací zařízení, které může v krátké době vytvořit vrtání požadované hloubky a průměru. Současně vrtání zajišťuje přísný vertikální směr studní, což je zvláště důležité pro těžké stavby stojící na měkkém podkladu, jinak se může dům naplnit na jedné straně.

Postup pro vrtání vrtů pod základem piloty

Vrtání zahrnuje nejen proces vytváření studny pod samotnou hromadou.

Krok 1 - Studie místa

Práce začíná důkladnou studií místa určení hloubky pevných vrstev půdy, otáčení, tekutosti a dalších parametrů, které ovlivňují hloubku a průměr každé hromady.

Krok 2 - Výpočty

Na základě získaných dat jsou pak provedeny výpočty, které jsou kombinovány s výpočtem zatížení, které vytvoří budova, a poté jsou konečně určeny základní parametry.

A teprve poté můžete začít značení a vrtání.

Po výpočtu parametrů základů se zvolí typ základové piloty a způsob, jakým bude vrtání prováděno pro konkrétní nástroj nebo instalaci.

Dnes existuje několik způsobů vrtání jak ručně, tak pomocí zařízení, a některé varianty hromád jsou vroubeny do země bez nejprve vrtání studny. Co přesně zvolit, závisí na vypočítaných parametrech a finančních možnostech, stejně jako na požadované době výstavby.

Krok 4 - Rozvržení a vrtání

Dalším krokem je značení a přímé vrtání. Pilíře se nacházejí ve všech rozích budovy, pod klouby stěn a také pod dlouhými zdmi, v případech, kdy se nepoužívá gril, a budova stojí na horních koncích pilot.

Vrtání by mělo být provedeno s přesným dodržováním vertikální geometrie, které musí být pečlivě zkontrolováno před potápěním hromady do studny.

Také po vrtání se zkontroluje hloubka - dosáhne studna pevných vrstev půdy a horizont se protíná zmrazením?

Krok 5 - Ponořte se do hromádky vrtů

Poté se můžete ponořit do vrtů hromád v souladu se všemi požadavky a provést potřebné doplňkové práce, jako je například vytvoření hydroizolace.

Horní konce hromád musí přesně odpovídat požadované výšce a udržovat vodorovnou úroveň, takže jednoduše snižování hromady do studny nestačí, je to poměrně zodpovědný a složitý proces.

Pokud je zhotovena vrtaná verze pilového nástavce, pak po vrtání jsou vrty vodotěsné, pak se do nich spustí výztužná základna, která dodá potřebné síle piloty a beton se nalije.

Po dokončení všech prací se nadace zkontroluje, zda jsou dodrženy konstrukční rozměry, a pokud jsou chyby provedeny, pak se nejspíše týkají vrtání.

instrukce pro instalaci videa do-it-yourself, jak vrtat pod plotovými sloupky, nudné piloty, foto

Vytváření základů pro různé objekty je důležitou a rozhodující etapou. Z jeho kvality závisí na životě budovy. Proto je třeba před zahájením procesu provést příslušné přípravné práce.

V první fázi je nutné zkoumat půdu na místě. Tyto výsledky budou odpovídat na otázku, jaký typ nadace je nejlepší použít zde.

Na foto - vrtání základních vrtů

Často se jedná o individuální vývojáře, kteří začínají stavební práce se složitou, volnou a těžkou půdou. Její součástí je mobilita, která neumožňuje instalaci určitých typů základů, zejména pásů.

Hlavním cílem v tomto případě je možnost dosáhnout pevných vrstev pod zemí. Nejlepším řešením je výroba plovoucí základny, pro kterou je nutné vrtat vrty.

Vrtání vrtů pro motorizované plotové sloupky

Vlastnosti pilířového základu

Tento typ základů byl široce používán v průmyslových a občanských stavbách. Pokud se porovná s jinými variantami nadace, bude tato technologie méně pracovně náročná a hospodárnější.

Důvody pro výběr tohoto typu základny jsou často způsobeny následujícími faktory:

 1. Půda na pozemku se slabou horní vrstvou Půdy tohoto typu:
  • pískově-jílovité půdy, které jsou často vysoce nasá- šené vodou;
  • jíl a hlinka - v plastickém stavu;
  • vegetační půda, ve které je humus nebo rašelina.

V takovém případě je nutné přenést zatížení budovy na husté vrstvy půdy, které lze dosáhnout pouze vrtáním a instalací hromád.

 1. Při plánování výstavby dřevěného domu nebo lehké konstrukce neexistují zvláštní požadavky na nosnost základů. Zde technologie umožňuje výrazně snížit přidělený čas pro výstavbu, sníží objem zemních prací a významně ekonomicky ovlivní rozpočet projektu.

Výhody pilotních základů:

 • základna spočívá na zemi pod úrovní mrazu, což významně ovlivňuje stabilitu budovy;
 • práce na nadaci se mohou provádět po celý rok a dokonce i na určitou dobu;
 • přitahování speciálních zařízení není nutné;
 • nosná kapacita základny se zvyšuje díky podpěře na pevné půdní vrstvě;
 • spotřeba betonu je minimální;
 • snižuje celkové náklady na bydlení za teplo;
 • snižuje úroveň vibrací.

Nevýhodou, se všemi výhodami tohoto základu, je nemožnost jeho zařízení na půdách s horizontálním pohybem.

Tip: Chcete-li pochopit, jaký druh půdy máte na místě, kontaktujte odborníka, který provede jeho analýzu a poskytne výsledek studie.

Jak je vrtání pod vrtány

Pokud používáte tuto technologii, není možné vytvořit teplé sklepení nebo přízemí kvůli mřížce nad podlahou. Pokud se rozhodnete zaplnit prostor mezi podpěrami s něčím, cena tohoto uspořádání bude snadno rovná hodnotě instalace samotné nadace.

Technologie vrtání vrtů pod základem

Níže je hlavní postup práce této metody:

 1. Výpočet
 2. Schéma výkresu stavby a umístění na pilotách.
 3. Přípravné práce na místě.
 4. Vrtání vrtů, takže rám a schránky zařízení pro hromady.
 5. Plnicí jamky s betonovým roztokem.
 6. Montážní grilovací zařízení.

Příprava

Tradičně by taková konstrukce měla být doprovázena velkým množstvím speciálních zařízení, ale tato možnost pro výstavbu země nebude vždy přijatelná. Proto se vrtání na místě velmi často provádí ručně, protože člověk nejprve pochopil technologii a připravil potřebné materiály a nástroje.

Ruční vrtání základů

Budete potřebovat:

 • armatura;
 • lano;
 • kolíky;
 • lopata;
 • ruční vrtačka nebo motorová vrtačka;
 • stavební vodní hladina;
 • bednící materiál;
 • ruberoid;
 • nehty;
 • betonu

Než začnete s procesem vrtání vrtů pod hromádkami, proveďte potřebné výpočty, u kterých zvážíte následující faktory:

 • charakteristiky území;
 • hladina mrazu půdy;
 • půdní prvky na místě;
 • tabulka podzemních vod a sezónní variace;
 • zatížení větrem;
 • hmotnost konstrukce.

Teprve potom můžete začít připravovat pozemek, pro který je označení území, pomocí kolíků a lana. V této fázi použijte pomoc partnera pro urychlení procesu. Pak označte místa, kde budete hromady instalovat.

Označení oblasti pro vrtání vrtů pod piloty

Proces

V další fázi je nutné vrtné vrty a piloty fixovat betonovým roztokem. V takovém případě můžete použít mechanické vrtačky nebo příručky.

Navrhované pokyny pro výrobu základny na pilotách:

 1. Udělejte studny na označených místech. Jejich tvar musí být přísně válcový. Ve spodní části by měla být rozšířena pro spolehlivější upevnění hromady.
 2. Naplňte dno betonovým roztokem.
 3. Připravte bednění tím, že vytvoříte potrubí krytinového materiálu podél průměru studny. Mělo by vyčnívat 200-300 mm nad povrchem. Spusťte ho dovnitř a lehce ho protáhněte drátem.
 4. Vytvořte výztužnou klec. Pro tento účel se vejdou 3 tyče Ø 6 mm, které musí být připevněny společně s příčnými tyčemi s roztečí od 500 do 600 mm. Vložte rám do jamky.

Instalace vyztužovací klece do jamky

 1. Naplňte konstrukci betonem, který obsahuje drcený kámen nebo křemenný písek. Naplňte bez přerušení betonáž každých 400-600 mm.

Tip: Čerpte vodu ze studny, pokud její hladina přesahuje 25% hloubky.

Závěr

Výběr typu nadace musí být ponechán odborníkům. Použití hromád hlavně snižuje dobu výstavby a finanční výdaje. Ve videu v tomto článku najdete další informace k tomuto tématu.

Pronájem yamoburu v Moskvě a oblasti

Naše společnost se specializuje na vrtání otvorů pro základy s otvorem o jakékoliv hloubce a o průměru 200 až 600 mm pro piloty. Naše týmy mají bohaté zkušenosti s vrtáním otvorů a vrtů pro nadaci, přísně dodržují technologii a vertikální polohu otvorů. V procesu vrtání řídí yamobur všechny značky.

Yamobur je jednoduchý a oblíbený vynález, který je již mnoho let. Ale od té doby byla vylepšena a zdokonalována. Dnes je díra konstrukcí s vynikajícími vlastnostmi, která vrtá různé otvory nebo vrty v jakékoliv hloubce. Naše společnost používá ruční i velké vrtací soupravy. Jedná se o Yamobur Bobcat (Miniloader) a Yamobur na základě GAZ-66 VM-302.

Budování domu je vždy důležitým a zodpovědným procesem. Zde je důležité vypočítat vše správně a po etapách, aby se neočekávaly pozdější neočekávané momenty. První a nejdůležitější fáze výstavby domu samozřejmě vždy byla a zůstává základem.

V dnešní době se stávající základy stávají stále oblíbenějšími. Takové rozšířené použití je spojeno s výrazně nízkou cenou, na rozdíl od desky nebo pásky jako zapuštěný základ.

Při stavbě pilového podkladu nebo na vrtaných pilotách není možné bez vrtání otvorů do základů nebo vrtů pro vrtané piloty v zemi. Zde například, pokud stavíte středně velký dům, musíte v zemi vrtat nejméně 30-35 pil. Všechny hromady budoucích základů musí být vyvrtány do hloubky zamrznutí půdy - 1,4-1,5 m. Při vrtání otvorů se podle technologií dodržují všechny značky a přísná vertikálnost. Všechny možné odchylky by měly být minimální.

Na první pohled se může zdát, že vrtání otvorů pro základový proces je velmi jednoduché, hlavním úkolem není odchýlit se od rozměrů a požadavků. A ve skutečnosti je tento proces složitý a velmi zodpovědný, takže je lepší se obrátit na služby odborníků, kteří mají bohaté zkušenosti v této oblasti výstavby. Určitě splní úkol s vysokou kvalitou a schopností.

Jakou techniku ​​zvolit při vrtání hromád?

 • Yamobur - nákladní automobil
 • Smykem řízený nakladač
 • Ruční technika

Použití vrtů pro vrtání pilot

Při vrtání vrtů pro piloty v procesu vytváření díry není to něco, co je velmi užitečné, je prostě nenahraditelné. Živým příkladem toho je stavba piloty. S pomocí jám můžete vyvrtat studny pro hromady různých průměrů, což je prostě nemožné zvládnout tuto práci ručně. Yamobur umožňuje několikrát urychlit stavební proces, což je rozhodně určitý plus.

Použití vrtů pro vrtání vrtů pro vrtané hromady získává oblibu a obrovský požadavek v těchto dnech. A skutečnost, že průměry při vrtání vrtaných pilířů mohou být velmi odlišné, pak pro pilový základ je to ideální volba

Naše firma může nakládat jakýkoliv typ vrtáku s prací, nebo spíše nejvhodnější ve vašem případě. Vlastní používání yamoburu k pronájmu díky spolehlivosti, dostupnosti v ceně.

Proces využívání jámy díry při vrtání pilířů je postupně laděn. Nejprve určujeme typ díry. Pak je konstrukce vedena na místo pro vrtání otvorů pro základy. Před vrtnými piloty proveďte přesné označení budoucího základu. Teprve potom se stanoví hloubka vrtání a vezměte šroub s požadovaným průměrem. Je možné použít šrouby o průměru od 200 do 600 mm.

Proces vrtání začíná. Pokud na vašem webu funguje vrtačka Bobcat nebo GAZ-66, vrtání otvorů pro základy se změní na rychlý a základní proces. Roky používání těchto vrtů se doporučují jako nejúspěšnější vynález lidstva při vrtání. Ve skutečnosti se rok od roku výrazně zlepšila propustnost a proces vrtání vrtů pro nadaci, ale princip je stále stejný. Tyto otvory jsou odolné a spolehlivé.

Použití ručního vrtačky vám umožňuje urychlit proces vrtání vrtů pod piloty, ale jen mírně, jako díra Bobcat nebo GAZ-66. a kopání díry rukou lopatou je velmi dlouhá, obtížná a neoprávněná. Proto je samozřejmě užitečné pronajmout yamobur, který se s jeho prací rychle vyrovná.

Náklady na pronájem a vrtání pilot

Cena vrtání pod piloty pro každého klienta je individuální. Vypočítává se na základě množství práce, terénu. Ale přesto, s námi, pronajmout díru ammobore je velkou poptávkou kvůli přijatelné ceně. A co je nejdůležitější, pro takové malé množství peněz ušetříte sílu, nervy a čas. A vy budete moci racionálně strávit čas a kvalitativně vykonáme naše služby v striktně stanoveném časovém rámci.