Hlavní / Piloty

Podíl betonu vůči základům

Piloty

Stabilita a trvanlivost jakékoli struktury přímo závisí na síle a spolehlivosti nadace - založení domu. Pro jeho stavbu vyžaduje zvláštní znalosti a kvalifikace a zkušenosti z velitele.

Stavba pod základem každé budovy je zpravidla zvolena v závislosti na půdě země, na které se plánuje, na materiálu pro stěny, klimatu, podmínkách a povaze samotné stavby. Existuje několik typů základů, které se používají k erekci.

Typy betonových základů

Nejzákladnější typy betonových základů jsou sloupové a pásové, ale existují i ​​jiné typy a podtypy z nich:

 1. Ribbon. Je instalován ve formě kontinuální pásky, která se skládá ze železobetonu, položeného pod všemi nosnými stěnami konstrukce. Hloubka základny budovy je vytvořena v závislosti na úrovni zmrazování půdy plus dalších 20 cm.
  Z ukazatelů kvality půdy a klimatické zóny lze použít dva podtypy:

Jako materiál pro tento typ základny se používá:

 • Booth, který má vynikající trvanlivost. Materiál není ovlivněn nízkými teplotami a tekoucími podzemními vodami. Použijte kámen buta stejný zlomek. Proces erekce vyžaduje spoustu úsilí a peněz, takže se používá velmi vzácně. Hloubka záložky nepřesahuje 70 cm a trvá asi 150 let.
 • Beton, který zahrnuje kombinaci cementové malty a plniva (drcený kámen, drobné kameny bezvýznamné velikosti, cihly). Co se týče síly, má vlastnosti, které nejsou horší než troskání, ale je mnohem jednodušší budovat a přístupnější. Používá se pro konstrukci konstrukcí z těžkých materiálů nebo sestává z několika podlaží.
 • Beton. Tento typ základového domu je lépe známý jako plnivo, protože materiál je smíchán v betonovém mixéru, po němž je bednění naplněno. Doba provozu materiálu přes 50 let a jeho cena je mnohem vyšší kvůli velkým objemům použitého cementu. Nejčastěji se tato možnost používá v konstrukci pro výstavbu stěn tvrdých materiálů, stejně jako výstavba venkovských domků a domů.
 • Pilíř, který se používá k výstavbě konstrukcí světlého typu (například vany, zahrady, přístřešky). Tato základní verze obsahuje sady podpěrných pilířů umístěných v rozích konstrukce a na místech s vyšším zatížením. Stěny jsou tvořeny potrubí, betonem, sutinami a železobetonem. Tento základ se používá na pevném podkladu.
 • Stříbrná páska. Je to o něco levnější než pásový typ základů a spojuje pouze ty nejlepší vlastnosti obou typů základů.
 • Správný výběr materiálu a druhu základů umožňuje konstrukci odolnější a trvanlivější. Materiál pro založení je možné zakoupit v hotové verzi ve formě směsí v průmyslových podnicích. Ale je mnohem lepší udělat konkrétní řešení sami, což vám umožňuje ušetřit peníze.

  Složení základového betonu

  Konkrétní řešení pro podkladovou základnu lze připravit vlastním rukama, proto stačí vědět, co je beton a jaké vlastnosti má.

  Řešení samo o sobě spočívá v kombinaci pojiv (cementu), plniva a různých přísad, které zraňují charakteristické vlastnosti a vlastnosti celé licí hmoty. Potom se vzniklý roztok zředí v správném poměru s vodou.

  Kompozice základové malty se už několik let používá ve stavebnictví a každý den se zlepší a zvýší v kvalitě a síle.

  Každá jednotlivá součást odpovídá za betonovou kvalitu betonového řešení. Proto konečná kvalita materiálu závisí na poměru použitých složek. K tomu, aby konečné ukazatele řešení dokonale odpovídaly konstrukci, je nutné vzít v úvahu stavbu a jeho účel.

  Složení betonu pro základní podíl v kbelících

  Hlavní složky složení betonu:

  1. Cement - spojuje plniva.
  2. Plniva. K nim patří: štěrk, štěrk, písek, sypké přísady.
  3. Voda.

  Existuje několik způsobů, jak míchat poměrné betonové řešení. Nejběžnější verze ocelových směšovačů, které jsou naloženy potřebným počtem lopatek z písku, štěrku, cementu a vody, a potom zařízení důkladně mísí materiály dohromady.

  Vznik koše pro roztok je důležitý v několika případech:

  1. Pro stavební práce je zapotřebí méně než 4 m3 malty.
  2. Neschopnost dodávat beton z výrobního závodu kvůli problémům s lokalizací, například výrobní společnost je daleko a náklady na dodávku materiálu jsou příliš vysoké.
  3. Plnění suterénu se vyskytuje přerušovaně, například když se vytvoří několik vrstev struktury.
  4. V budově není přístup k instalaci směšovacích vozíků a míchačů betonu.

  Podíl betonu na podkladu v kbelících

  Měření pomocí kbelíků se zpravidla používá s menším množstvím práce.

  Hmotnostní rozměry součástí pro výrobu betonového roztoku:

  Každá složka betonového roztoku má jinou sypnou hmotnost, například hmotnost jednoho kbelíku z písku je 19,5 kg, cement - 15,6 kg a štěrk - 17 kg. Proto v praxi je vhodná varianta poměrů cementu, písku a štěrku 2: 5: 9. V některých situacích se štěrk změní na trosek.

  Pokud se konstrukce konstrukce provádí ručně, použije se hotová pískovcová směs (CBC). Poměr betonu k suterénu k směsi je přibližně 1 kbelík z cementu až 5 kbelíků směšovačů.

  V jakých poměrech se vyrábí beton?

  Ve většině situací se u rámových budov používá sloupcovitá verze základů, u kterých se nevyžaduje betonová směs se zvýšenou pevností. Pro tento typ vhodného betonu M 200, který je vyroben z cementu M 500, písek, štěrk a voda.

  Pro jeden kubický metr směsi je třeba:

  • 300-350 kg cementu;
  • 1100-1200 kg drceného kamene;
  • 600-700 kg písku;
  • 150-180 litrů vody.

  Takový poměr materiálů tvořených jejich vlastnostmi, například žulových drtí, má vysokou pevnost ve srovnání s dolomitem nebo vápencovými drtí, a proto může být použit v menších množstvích.

  Používáte-li písek s nízkou kvalitou, mohou se v základně vytvořit otvory a mezery.

  Při výběru cementu zpočátku věnujte pozornost firmě výrobce. Pravděpodobně je slavnější organizace, tím méně je pravděpodobné, že bude nakupovat zboží s nízkou kvalitou.

  Voda by měla být použita také čistá, aby neobsahovala nečistoty a soli. Pokud se konstrukce provádí v chladné sezóně, měla by být voda, stejně jako ostatní složky betonového roztoku, zahřátá na + 60 ° C, aby bylo dosaženo požadované konzistence a pevnosti.

  Jak hnětete beton?

  Pro přípravu malého objemu roztoku se použije kbelík jako měřítko hmotnosti dílů. Poměry jsou vypočteny podle skutečnosti, že složky mají odlišnou objemovou hmotnost. Na základě této skutečnosti bude při přípravě prvního řešení 3 potřebovat poměr 9: 5: 2 (štěrk nebo drcený kámen, písek a cement).

  Výroba betonu M 200 se provádí podle pravidel za účelem dosažení vysoce kvalitní směsi.

  Pravidla pro míchání betonu pro základy:

  1. Zpočátku by měl být dobře promíchán mezi pískem a štěrkem, aby po přidání vody nebyly žádné hrudky. Drážky jsou vyráběny na povrchu, do kterého se nalévá cement. Směs se míchá, dokud se nedosáhne úplně stejnoměrné barvy.
  2. Vytvořte kuželovitou směs a přidejte vodu v malých porcích, důkladně promíchejte.

  Při rozhodování o nejlepším způsobu hnětení řešení je nutné vzájemně propojit potřeby a finanční možnosti. Nejlepším řešením by bylo použití betonového mixéru, ale nákup za malou budovu není rentabilní, takže je nejlepší použít manuální výrobu.

  Příprava betonové směsi pro základové pásy

  Pro tento typ nadace musíte nejprve vypočítat množství potřebného materiálu. Jedná se o parametry jedné pásky (délka, šířka a hloubka) vynásobené jejich počtem.

  Po přípravě požadovaného množství směsi se nalije do bednění. Provádí se například ve vrstvách, jestliže hloubka základny je jeden metr, pak by měly být čtyři vrstvy, každý 0,25 cm. Po položení každého z nich je nutné provádět podbíjení. Potom, aby se uvolnil přebytečný vzduch, měl by každý měřič nebo dva být pomalu zasunut do armatury řešení.

  Betonová příprava na zakládání sloupů

  Výpočty v tomto typu nadace odpovídají variantě pásky. Rozdíl spočívá v tom, že betonové roztoky se neleží postupně, ale okamžitě, po němž se zabíjí.

  Požadované vlastnosti základového betonu

  Betonová základna domu má různé vlastnosti a vlastnosti. Ty přímo závisí na kvalitě materiálů a jejich původních součástech. Také vlastnosti betonu závisí na podílech jeho složek, které se používají pro konstrukci různých typů konstrukcí.

  Požadovaná pevnost základního betonu

  Pevnost betonového podkladu je klíčovým ukazatelem, na němž závisí, zda nadace vydržet plánované zatížení. Měří se na kilogram na čtvereční centimetr.

  Tento indikátor lze vypočítat výpočtem přesného stupně zatížení, které bude struktura vyvíjet na základně. K tomu je třeba shrnout celkovou hmotnost všech konstrukcí a komunikací, jakož i ukazatele užitečného a možného zatížení, které vzniká klimatickými podmínkami. Potom by výsledek měl být rozdělen podle plochy celého nadace.

  Stupeň pevnosti betonu je uveden ve své třídě, což znamená konečný stupeň zatížení základů v kg / cm2.

  Podle získaných výpočtů je nutné připravit konkrétní řešení s odpovídajícími charakteristikami.

  Požadované podíly materiálu naleznete v tabulkách:

  Betonová cementová značka M 500, písek a štěrk

  Jak hnětete beton do základů vlastními rukama: složení a poměry směsi

  Beton je stavební materiál jedinečný v pevnosti a trvanlivosti, který je výsledkem míchání a tuhnutí několika složek. Pokud jde o výkonnost, není prakticky nijak horší než takové přírodní kameny jako žula nebo mramor, ale na rozdíl od nich nemá záření.

  Beton je široce používán nejen ve stavebních pracích na uspořádání nadace, ale také při výrobě kusového zboží, jako jsou dlažby pro chodníky, zahradní vázy a figurky. Pro výrobu vysoce kvalitního betonu je třeba dodržovat správnou technologii výroby, což je důležité zejména při přípravě materiálu vlastním rukama.

  Kvalitní beton vypadá pevně

  Hlavní parametry betonu

  Hlavní ukazatele kvality betonu jsou jeho značka a třída. Jeho vlastnosti, jako je odolnost proti nízkým teplotám, odolnost proti vodě a plasticita, jsou považovány za druhotné. Pro správnou volbu parametrů betonu je třeba se orientovat v zásadách jeho klasifikace. Třída betonu určuje svou odolnost vůči zatížením vyjádřenou v megapaskálech (MP) a vykazuje její zaručenou pevnost. Značka betonu vykazuje průměrnou pevnost a vyjadřuje se v kg / cm3. Hlavní parametry betonu jsou shrnuty v následující tabulce.

  Komentář k tabulce:

  • Důležitou charakteristikou při sestavování základů na mrazících půdách je množství cyklů mrazení a rozmrazování udržovaných betonem. Označuje se písmenem F a charakterizuje mrazuvzdornost betonu, tím větší je hodnota F, tím lépe.
  • Odolnost betonu vůči průniku vody do jeho struktury je označena písmenem W a charakterizuje jeho odolnost vůči vodě. Hodnoty W se mohou lišit od 2 do 20, čím je tato hodnota vyšší, tím menší je vnitřní struktura materiálu mikroskopických dutin, což přispívá k jeho zničení během zmrazení.
  • Pohodlí kladení betonu charakterizuje jeho plasticitu, kterou označuje písmeno P. Hodnoty P se mohou lišit od 1 do 5. Plastičnost roztoku je časová charakteristika, ukazující jeho schopnost vyplňovat dutiny stavební konstrukce pod vlastní váhu. Řešení s vysokou plasticitou se používají k nalévání těžko dostupných ploch základů.

  Ústavní součásti

  Pro výrobu betonu, cementu, písku a štěrku jsou nezbytné oblázky, štěrk a jiné plniva, které zvyšují jeho pevnost. V současné době, aby materiál byl jedinečný, jsou do něj přidávány speciální přísady, které se nazývají plastifikátory.

  K ochraně základního tělesa základny před poklesem a agresivními účinky vody se často používá substrát z roztoku cementu a písku. Cementová malta bez štěrku a výztuže nemá vysokou pevnost, ale je schopna provádět ochranné funkce.

  Hlavním prvkem je kvalitní cement.

  Vazebnou složkou všech složek cementové kaše je cement. Portlandský cement je známý svou vynikající kvalitou a obsahuje až 80% křemičitanu vápenatého, který poskytuje vynikající přilnavost k zpracovanému substrátu a má adhezivní vlastnosti. Čím vyšší je stupeň cementu, tím silnější bude beton. Při uspořádání pásových základů soukromých domů se často používá cement M-500.

  Kvalitní cement - základ betonu

  Při použití značky M 400 se zkracuje životnost nadace. Pokud se stavební práce provádějí při negativních teplotách okolí, Portlandský cement je vhodný, ale při teplotách pod 17 stupňů by se k němu měly přidávat plastifikátory. Se silným teplem se Portlandský cement používá s výplní strusky.

  Písmeno D na štítku na bázi cementu udává množství nečistot v jeho složení vyjádřené jako procento jeho celkového objemu. Vysoce kvalitní cement nemá v jeho složení více než 20% nečistot, musí být volně tekoucí a suchý a nemá v jeho hmotě vlhké hrudky. Když kupujete cement, musíte věnovat pozornost tomu, že jeho obal je neporušený a na něm byl štítek s označením.

  Zvolte lepší písek

  Kromě štěrkopískového plniva nebo písku se písek nutně používá k přípravě směsi. Může být vyloučeno ze složení směsi, když může být velký agregát zhutněn takovým způsobem, že intervaly mezi složkami jsou velmi malé. Části vysoce kvalitního písku by se neměly navzájem značně lišit a měly průřez jeden a půl až pět milimetrů. Kořeny vegetace, papíru a dalších fragmentů ve svém složení, které se rozkládají a hnijí, snižují pevnost konečného produktu, takže před použitím musí být písek proset přes síto.

  Řecký písek má dobré provozní vlastnosti, neobsahuje jílové vměstky, což je materiál vytěžený v roklích. Zahrnutí jílu v betonové směsi snižuje jeho schopnost spojit se s prvky plniva a ve skutečnosti zajišťuje pevnost odlévaného výrobku. Je poměrně obtížné odstranit jílové částice z písku, proto je potřeba namočit a bránit, což je velmi namáhavé a nerentabilní, a proto je lepší použít říční písek, i když je to dražší.

  V oblastech, kde se nacházejí lomy, je možné zakoupit uměle připravený písek z jemně drceného kamene, který má velkou hmotnost a hustotu. Je-li to správně prošlé sítem, pak ve svých provozních vlastnostech překročí písek z řeky. Při aplikaci je třeba vzít v úvahu, že hmotnost hotového výrobku bude podstatně vyšší než u běžného písku. Radiační pozadí může být také zvýšeno.

  Vybíráme drcený kámen podle účelu betonu

  Pevnost betonu dává plné štěrku. Dobře vhodný materiál z drceného kamene. Oblázky upravené vodou neposkytují dobrou přilnavost složek směsi, proto by se neměly používat.

  V ideálním případě je třeba rozdrtit kámen různých frakcí.

  Velikost jednotlivých částic se pohybuje od osmi do třiceti pěti milimetrů, zřídka se používají velké fragmenty, nejčastěji v průmyslové výrobě. Složení štěrku by také nemělo být vměstky jílu, musí být před použitím očištěno od trosky. V závislosti na účelu betonové konstrukce lze jako plnivo použít lehkou expandovanou hlínu a jiné podobné komponenty.

  Proporcionální složení betonu.

  Pro výrobu betonu s požadovaným výkonem a výkonem je nutné zajistit požadované podíly složek. Následující tabulka vám pomůže při výrobě betonu s požadovanými vlastnostmi na základě cementu M500. Pokud chceme beton míchat ručně, můžeme sledovat objem základních materiálů v kbelících. Čísla odrážejí objemové poměry jedním kbelíkem z cementu a jednou polovinou vodní vědro.

  Složení a proporce betonu pro nadaci

  Počínaje stavbou chceme, aby byla postavená budova silná a spolehlivá, a proto je zapotřebí především vytvořit vysoce kvalitní a trvanlivý základ. Nemá smysl budovat vysoké a odolné zdi, pokud pokládka základů neposkytuje potřebnou kvalitu a proporce betonového řešení. S ohledem na značnou váhu budovy a zatížení se poměr betonu k nadaci stává "zlatým klíčem", což otevírá možnost vybudovat stěny budovy, nevěnovat pozornost vlivům počasí, modifikacím a přepracování, pokud je konstrukce instalována na pevných a pevných základech.

  Druhy základů

  V závislosti na hmotnosti budovy, která je postavena, a na typu půdy, na níž se stavba provádí, je zvolen typ základů:

  • Páska - probíhá podél obvodu budovy pod hlavními nosnými stěnami konstrukce;
  • Deska - vyplněná pevnou deskou pod celou budovou, nejdražší volbou pro materiály a práci náročnou práci;
  • Pilíř - používá se hlavně pro drobné stavby, hospodářské budovy, altány a další možnosti, které nemají příliš mnoho váhy;
  • Stuha-sloupcovka - je kombinace prvků a sloupcovitých, a pásu nadace, za materiálové náklady bude stát levnější než páska.

  V tomto případě bude smrštění materiálu více či méně rovnoměrné, a to i v případě, že by nebyly přesně dodrženy poměry složek, které byly na betonové hmoty vynaloženy na vlastní podklady.

  Složení betonu pro založení podílu směšování

  Ne vždy stojí za to získat základy nejvyšší síly a tuhosti. V některých případech je tento přístup plýtváním peněz a někdy toto řešení přímo odporuje požadavkům na systém založení budovy.

  Pro snadnější navigaci v různých poměrech pro přípravu betonových směsí je index nebo značka přidělen určitému složení betonu pro charakterizaci pevnosti a tuhosti. Beton M150 se používá pro betonování sekundárních předmětů, například můžete vytvořit opěry pro plot nebo základy konstrukce světelného rámu. Mark M200-250 je široce používán pro založení většiny soukromých domů, jednopodlažních budov s nízkou zátěží na zemi. M300 - vhodný pro dvoupodlažní cihlové domy, M-400 se používá v průmyslových stavbách.

  Požadavky na zakládání betonu

  Pro přípravu betonu jakékoli značky použijte stejné složky:

  1. Cement - hlavní činný prvek betonové směsi, působí jako pojivo a upevňuje všechny ostatní komponenty do souvislého celku;
  2. Písek - plnění vyplňuje prázdnotu a působí jako levnější cementová náhražka;
  3. Štěrk nebo drcený kámen - je lepší použít frakce o rozměrech od 1 do 5 cm, nejlépe materiál s drsným povrchem, přispívá ke zvýšení ukazatelů pevnosti betonu;
  4. Používá se čisté pití vody, které neobsahuje žádné nečistoty a přísady.

  Obvykle se ve stavebnictví používají cement M400 a M500.

  Písek pro přípravu betonu musí být čistý, můžete použít písek řeky nebo lomu, nezapomeňte zkontrolovat, zda neobsahuje nečistoty z hlíny, protože to bude mít nepříznivý vliv na pevnost základů.

  Chcete-li zkontrolovat čistotu použitého písku, vložte nějaký písek do transparentní láhve, přidejte vodu a protřepejte. Pak zkontrolujte průhlednost vody v lahvičce. Pokud je voda čirá nebo mírně zakalená, lze tento písek použít k přípravě roztoku betonu pro nalévání základových konstrukcí. Pokud je voda v lahvičce zakalená nebo zabarvená, musí být písek opláchnut nebo vyměněn.

  Navíc, písek používaný pro konstrukci základů, je nutné před mícháním betonové směsi prosévat. Při řešení betonu pro nadaci by se neměly dostat žádné rostlinné trosky, větvičky, zeleň, kusy půdy. Všechna tato zeleninová inkluze nepříznivě ovlivňují kvalitu nasycených základů.

  Rozdrcený kámen nebo štěrk používaný v betonu pro základy musí být také čistý, bez nečistot z půdy nebo organické hmoty. Před smícháním směsi můžete štěrk opláchnout čistou vodou, abyste se ujistili, že je čistá.

  Pro míchání betonového roztoku používejte pouze čistou vodu. Takže později nebyly problémy se silou základního systému, voda z rybníků a jezer, zejména mořské vody, nemohla být přidána do betonu. Voda by neměla obsahovat nečistoty ze solí nebo organických zbytků.

  Jaké proporce je třeba použít

  Pokud potřebujete připravit beton s vlastními rukama, použijte údaje o poměrech uvedených v tabulce. Stavba není sklad a nikdo nebude vážit přísady, ale poměr musí být udržován co nejpřesněji. Pro zachování proporcí stačí použít informace o poměru hlasitosti z druhého sloupce.

  Takto lze tento poměr přepočítat na poměr betonu k základům v kbelících, bez ohledu na velikost použité nádoby. Je třeba si uvědomit, že mluvíme o zcela suchých složkách.

  Dvě slova o nákladech na beton pro nadaci

  Práce na přípravě betonového řešení pro nalévání základů byla vždy velmi tvrdá a poněkud monotónní. Dokonce i za přítomnosti jednoletého elektrického mixéru pro nalévání například základ 6x6 domu, hlubokého 120 cm, je třeba minimálně 15 kostek betonu. Současně je nutné dodat na staveniště téměř sto padesáti kilogramů 50 kg pytlů cementu, odolat poměrům a směs smíchat.

  Pokud budete mít cenu cementových složek - 150 rublů na balíček, písek - 500 rublů a sutiny -700 rublů na tunu, v tomto případě náklady na kubický metr betonu pro nadaci podle poměrů cementu, písku a drceného kamene 1-3-5 bude o něco více než tisíc rublů. Nákup betonu od stavební firmy bude stát nejméně 2 tisíce rublů. Rozdíl je o 15 tisíc pro tvrdou práci a záruku přesného dodržení poměru betonu a tím i kvality nadace.

  Doporučení pro testování betonu

  Pro velké objemy podkladového lití je lepší koupit hotové řešení. Zůstává otevřenou otázkou ohledně kvality a poměru betonu. Studium kvality vzorku je možné provádět pouze v laboratoři, navíc konstrukční pevnost základního odlitku nastává až po 28 dnech, a proto lze objektivně posoudit otázku proporcionality na úrovni nepřímých atributů.

  Například můžete určit povahu plasticity betonového roztoku níže uvedenou metodou. To bude vyžadovat malou kapacitu, jejíž rozměry jsou uvedeny na obrázku. Stačí vyplnit formulář betonem a obrátit ho na plochý plech. Stupeň šíření může být posuzován podle kvality materiálu.

  Druhou možností je ověřit shodu proporcí a značka betonu je možné po sérii odlitků základního návrhu síly a tvrdosti. Pokusíte-li se klepnout na povrch vzorku s úderem kladiva na dláto, zůstane na běžném betonu M200 stopa nejvýše 5 mm, při respektování poměrů a kvality cementu.

  Závěr

  Přesný poměr poměrů při přípravě betonového roztoku je jediným způsobem, jak zaručit pevnost odlitku. Pokud je potřeba vytvořit základy pro stavbu pórobetonových bloků nebo roštu na srub, má smysl provádět betonování vlastním rukama, než kupovat konkrétní řešení neznámé kvality.

  Betonová směs pro základy

  Při jakékoliv konstrukci je nemožné bez betonu. Beton je jedním z nejběžnějších materiálů používaných téměř ve všech stavebních pracích, pro výrobu výrobků, odlévání monolitických rámových konstrukcí.

  Směs betonu způsobená vytvrzením tvoří beton, což je jeden z nejběžnějších materiálů používaných ve stavebních pracích.

  Jak je známo, první v konstrukci jakéhokoliv druhu a účelu stavby je položení nadace, kde nemůžete bez spolehlivého materiálu jako betonu.

  Beton - kamenný materiál vzniklý v důsledku vytvrzení směsi betonu. Betonová směs je připravena pro nalévání základů za použití cementu, písku, štěrku a vody v určitých poměrech. Písek a štěrk jsou agregáty betonu a cement působí jako pojivo, díky němuž jsou jednotlivé kameny a zrna písku spojeny dohromady a tvoří monolitický blok. Mezi částicami štěrku a pískovými dutinami se tvoří, čímž cement vyplní. Čím více těchto dutin se tvoří, tím více cementu jde do směsi pro nadaci.

  Při získávání homogenní betonové směsi štěrku, štěrku, cementu a vody se betonový mixér dobře vypořádá, je to ideální volba pro výrobu betonu vlastním rukama.

  Chcete-li snížit spotřebu, musíte použít hrubý a jemný štěrk, protože malé částice pomohou naplnit prostor mezi velkými částicemi a písek vyplní prostor malých částic štěrku. Nadace byla vyplněna, takže nechala měsíc stvrdnout. Existuje mnoho továren na výrobu betonu pro jakýkoli typ práce, která bude v případě potřeby dodána na vaši stavbu, ale bude to stát také dobré peníze. A při výrobě betonové směsi není žádná moudrost, takže je to dost snadné, abyste to udělali sami a zároveň ušetřili hodně. Chcete-li připravit řešení požadované kompozice a vlastností vlastním rukama, měli byste dodržovat proporce. Síla směsi betonu závisí především na kvalitě surovin. Protože beton je směs cementu, kameniva a vody, je důležité, aby každá ze součástí byla dobrá a čistá. Hrubý agregát betonu je štěrk nebo drcený kámen a jemný štěrk nebo písek.

  Ústavní součásti

  Podíl materiálů pro beton.

  Při výběru písku nezáleží na tom, že to bude řeka nebo lom, hlavní je, že je čistá a neobsahuje jílové nečistoty, protože snižují kvalitu betonu. Množství těchto nečistot v písku podle norem by nemělo přesáhnout 3%. Před použitím by měly být sutiny vypláchnuty alespoň z hadice, a tak je vyčistit z cizích inkluzí. Zem nespadá do betonu. Bude velmi vhodné použít pro přípravu směsi proužků. Používá se zpravidla místo písku nebo jako přídavné plnidlo. Poté odečtou od podílu betonu na částech písku a sutin a nahradí je dvěma částmi třídění, což by bylo racionálnější, protože tříštění dává betonu zvláštní pevnost. Samozřejmě hlavní složkou betonového řešení je cement. Beton bude stejně silný jako adhezní faktor cementu. Cement se vyrábí z cementového slinku získaného vypálením před slinováním umělé surové směsi nebo přírodních surovin.

  Tato směs se skládá z 1 dílu jílu a 3 dílů vápence. Někdy je jíl nahrazen minerály Tripolisu, diatomity a další silikátové horniny, které jsou v chemickém složení podobné jílům. V důsledku vypalování vzniká pevná hmota (cementový sliník), která se skládá z zrna o velikosti tmavě šedého ořechu. Slinka je rozemletá na prášek.

  Vlastnosti cementu

  Pevnost betonu závisí na výběru cementu - čím vyšší je, tím jemnější je sliník a cement má lepší vlastnosti.

  Pro zlepšení kvalitativních vlastností cementu se k němu přidávají tzv. Hydraulické přísady. Jemnější rozdrcený slín, čím vyšší je jeho přilnavost a tím vyšší jsou kvalitativní vlastnosti cementu. Hotovému cementu je přidělena značka od 100 do 600, která označuje pevnost. Výběr cementu závisí na zatížení budoucího základního nátěru, ale nejčastěji se na stavbu základů vybírá cement M-400 nebo M-500. Samozřejmě, že M-500 je o něco dražší, ale mnohem silnější. Navíc jeho čerstvost přímo ovlivňuje pevnost cementu. Takže, po měsíci, cement ztrácí 10% své síly, bělejší než 3 měsíce - až 20%, 6 nebo více - až 30%, po roce skladování - až 40%. Přirozeně po 2 letech skladování může cement ztrácet více než 50% své síly. Přibližně 20% celkové hmotnosti roztoku je voda. V betonu by neměla být žádná přebytečná voda, protože se agregát rozprostírá ve směsi, čímž poruší strukturu malty, což povede k velkému smrštění. Při vytvrzování betonu dochází k vytvrzování a výrazně se sníží nosnost.

  Pro vytvoření betonu s vysokou pevností je lepší použít čistou pitnou vodu. Mořská voda v roztoku neodpovídá úplně.

  Poměr betonu k základům

  Při přípravě betonu bude zapotřebí písek o průměru 1,2-3,5 mm, nebude to fungovat jemněji. Kontaminaci písku můžete zkontrolovat následujícím způsobem: nalijte písek do průhledné lahve, naplňte vodou a promíchejte. Pokud je písek čistý, voda zůstane čistá nebo mírně blátem. Štěrk by také neměl obsahovat velké množství jílu, jeho velikost částic může být 1-8 cm. Místo štěrku můžete použít drcený kámen stejné velikosti. Pro stavbu monolitické základny s vlastními rukama to udělá obyčejný portlandský cement. Rozdíl v jakosti cementu znamená pevnost v tlaku v kg / m2. cm Přijatá značka betonu 2 krát nižší než značka cementu. Množství štěrku, písku a vody pro výrobu betonu pro základy se měří v částech na cement. Jejich rozměry jsou následující: 1 díl cementu, 3 díly písku a 5 dílů štěrku. Poměr vody k cementu v roztoku závisí na tom, co potřebujete k získání značky betonu. Poměr vody a cementu pro použití portlandského cementu je uveden v tabulce.

  Optimální složení betonových agregátů M-350 (B-25) pro založení domu lze provést rukama výpočtu: 1 kbelík z cementu M500, 2 kbelíky písku, 4 kbelíky štěrku nebo sutiny, půlku kbelíku s vodou.

  Jak vyrobit beton s vlastními rukama?

  Beton lze vyrobit s: míchadly betonu, pokud existují; v železném žlabu, v dřevěné krabici nebo podlaze. S vlastními rukama naléváme suché přísady do připraveného kontejneru pro přípravu malty: písek, cement, štěrk. Smíchejte je, dokud nejsou hladké. Teprve pak postupně přidávejte vodu a neustále míchat betonovou směs. Pokud je směs dobře promíchána a rovnoměrně navlhčena, nasypejte základ. A to by mělo být provedeno do 2 hodin po přípravě. Pokud je řešení příliš silné, musíte přidat trochu vody. Konzistence betonu by měla být taková, aby při smíchání s lopatou nebylo nutné vynakládat velké úsilí, ale řešení by nemělo snadno a rychle klouzat z lopaty. Užitečné informace: Pokud je písek vlhký nebo pracujete v mokrém počasí, musíte přidat méně vody. Písek před aplikací je lepší třídit. Cement je třeba zakoupit před začátkem práce, jinak se může zhoršit. Je lépe zapojit se do zakladače v teplé sezóně. V zimě je třeba ohřát vodu a beton, jinak se může předčasně uchopit a ztratit sílu.

  Chcete-li založit dům vlastními rukama, potřebujete následující nástroje:

  • lopata;
  • žlab nebo betonový míchač;
  • kolečko;
  • plumb bob;
  • ruleta;
  • metr;
  • tamper;
  • úroveň.

  Vypočítejte potřebné množství betonu pro základové pásy vlastními rukama. Za tímto účelem počítáme každý pás základů samostatně a přidáme získané hodnoty. Vypočítaná délka by měla být vynásobena šířkou a hloubkou pásky. Například: L - 10 m, h - 1 m, a (šířka) - 60 cm, pak 10 * 1 * 0.6 = 6 kostka. m betonu. Po přípravě se beton nalije do vrstev v bednění. Pokud je hloubka základů 1 m, je třeba je nalit do 4 vrstev o délce 25 cm. Každá vrstva je zhutněna a vzduch je uvolněn. Za tímto účelem opatrně vložíme do něj výstuž každých 2 m. Zarovnejte každou vrstvu. Pro vyplnění grilu je beton považován a připraven podobně.

  Podíly betonu na nadaci dělají: regulační dokumenty, materiálové požadavky, značka a třída, výpočet a fáze výstavby

  Úvod

  Beton je stavební materiál, který je uměle vytvořeným kompozitním (nerovnoměrným) kamenem.

  Foto: S vlastními rukama nalijeme beton do bednění základů.

  Hlavní složky betonové směsi:

  • cement;
  • voda;
  • pevné agregáty (hrubé a jemné).

  Tento stavební materiál se používá pro nosné konstrukce různých staveb. Je široce používán při stavbě pásových a sloupových základů, včetně soukromé stavby.

  Řešení pro silný základ budov

  Poradenství! V soukromé výstavbě pro homogennější a vysoce kvalitní beton použijte prostředky drobné mechanizace. Lze je zakoupit např. Levné ruční betonové míchačky (Whirlwind, Vimpel a další) nebo si je pronajmout po dobu výstavby. Cena jejich nákupu nebo pronájmu není přiměřená garantované spolehlivosti nosných betonových konstrukcí, pracovních a časových nákladů na jejich výstavbu.

  Normativní dokumenty

  Abyste mohli kompetentněji najít odpovědi na otázky, jak vytvořit beton pro základ s vlastními rukama, kolik a jaký druh agregátů, pojiv a přísad do stavebních směsí je třeba se seznámit s regulační dokumentací pro stavbu:

  • SN a P 52 - 01 - 2003 Betonové a železobetonové konstrukce. Hlavní ustanovení.
  • GOST 7473 - 2010 "Betonové směsi. Technické podmínky ".
  • GOST 10181 - 2000 "Betonové směsi. Zkušební metody.
  • GOST 25192 - 2012 "Betony. Klasifikace a obecné technické požadavky.
  • GOST 25820 - 2000 "Lehké betony. Technické podmínky ".
  • GOST 26633 - 2012 "Beton, těžký a jemně zrnitý. Technické podmínky ".
  • GOST 27006 - 86 "betony. Pravidla pro výběr ".
  • GOST 4.233 - 86 "Systém ukazatelů kvality výrobků. Výstavba. Stavební řešení. Nomenklatura ukazatelů ".
  • GOST 5802 - 86 "Stavební řešení. Zkušební metody.
  • GOST 28013 - 98 Stavební řešení. Všeobecné technické podmínky.
  • GOST 8267 - 93 "Obruba a štěrk z hustých hornin pro stavební práce. Technické podmínky ".
  • GOST 8736 - 93 "Písek pro stavební práce. Technické podmínky ".
  • GOST 10178 - 85 "Portlandský cement a struska Portlandský cement. Technické podmínky ".
  • GOST 30515 - 97 "Cementy. Všeobecné technické podmínky.
  • GOST 31108 - 2003 "Obecné stavební cementy. Technické podmínky ".
  • GOST 30459 - 2008 "Přísady do betonu a malty. Definice a hodnocení účinnosti.
  • GOST 23732 - 2011 "Voda pro beton a maltu. Technické podmínky ".

  Jsou důležité a nezbytné!

  Vybíráme konkrétní a tvoříme základy

  Reklama

  S malým množstvím stavebních prací v soukromé výstavbě, objednávání hotového betonu od jeho výrobců není někdy ekonomicky proveditelné. Pak, s cílem zachránit, soukromí vývojáři, je beton připraven na základ s vlastními rukama, nezávisle.

  Konkrétní požadavky

  Nadace je součástí budovy, která přebírá veškeré své zatížení, váhu na sebe a rozděluje ji na zem.

  Existují tyto typy prvků budov:

  • páska (monolitická);
  • sloupcovitý;
  • z desek a bloků;
  • hromadění
  • šroub.

  Ze všech typů základů pásky nejoblíbenější v soukromém bydlení. To je pochopitelné, protože taková optimální volba je přímo spojena s nízkými rozpočty a jednoduchostí konstrukce. Základem pásového monolitického podkladu je beton.

  Tape base je populární řešení.

  A při konečném výběru nastává okamžitá otázka: jaký druh betonu potřebuje nadace, jaká je její složení, v jakých poměrech a jakým způsobem se má základ pro danou nadaci? A abychom našli odpovědi na tyto otázky, je nutné jasně porozumět, který konkrétní beton je vhodnější použít pro základy pásů v konkrétním případě, která značka.

  Zde je třeba vzít v úvahu některé faktory, jako jsou například charakteristika půdy, počet podlaží a celková hmotnost konstrukce, vypočítané zatížení základny pásu.

  Značka a stupeň betonu

  Obecně platí, že po zohlednění všech výše uvedených faktorů k otázce, jaký konkrétní je třeba pro založení pásu, musí vývojář jednoduše zvolit značku betonu. Značka je ukazatelem její kvality, která charakterizuje její pevnostní vlastnosti při kompresi, měřeno v kgf / cm2. Spolu s těmito značkami je pevnost betonu dána jejími třídami.

  Jak vytvořit beton pro nadaci s vlastními rukama

  V soukromé stavbě se základy obvykle nalijí nezávisle, aniž by se objednaly kilotony betonu v mixéru. Protože dovážený beton je mnohem dražší vzhledem k malým objemům. Pokud se např. Nalévá základna pásu pod garáž nebo zděný plot, náklady na mixér nejsou v žádném případě odůvodněny. Proto se v takových případech připravuje beton s ručně psanou lopatou v pohodlném, milém žlabu. Pokud samozřejmě nepoznáme proporce a technologii...

  Složení a významnost

  Beton není malta na zdiva, proto nezapomeňte vzít v úvahu přítomnost kameniva. Kompozice bude jistě zahrnovat drcený kámen nebo jiný drcený materiál, malou červenou cihlovou bitvu, štěrk. Poměr materiálů se odebírá podle místa určení a požadovaného druhu betonu. Čím více nepravidelností na povrchu agregátu je lepší jeho adhezní koeficient. Pelety (řek štěrk) pro výrobu betonu nebude fungovat!

  Je lepší převzít písek středně zrnitý, těžený v kamenolomech a nesplazený podél břehů řeky. Řecký písek obsahuje kromě jemné frakce také velké procento jílových částic, které jsou u vysoce kvalitního betonu znakem zhoršujícím se ukazatele.

  Dřevěný kámen nebo jiný typ kameniva je optimálně vybráno frakcí 5-20 pro nalévání bednění nebo 20-40 pro nalévání základů "na zemi".

  Lehký beton (s minimem štěrku, žuly nebo jiného těžkého drceného kamene) není vhodný pro záliv. Totéž platí pro maltu zdiva připravenou podle technologie bez agregátů vůbec.

  Standardní poměr cementu / písku / drceného kamene pro beton M200 a cement M400 je 1 / 2,8 / 4,8 (podíly jsou uvedeny hmotnostně, ne objemově). Pro přípravu betonu M250 ze stejné značky cementu bude nutné roztok smíchat v hmotnostních poměrech 1 / 2,1 / 3,9. Pro přípravu betonu M300 smíchejte komponenty v poměru 1 / 1,9 / 3,7.

  Věnujte pozornost způsobu míchání! Nejedná se o maltu na zdiva a míchání všech složek před přidáním vody bude velmi problematické, pokud jste v dětství neměli slušnou přezdívku "bagr". Proto nejprve míchat písek a cement, jako v obvyklém řešení, přidat trochu vody a drceného kamene a nakonec dosáhnout požadované konzistence. Je třeba poznamenat, že v případě zálivu základové pásky bez bednění, "v zemi" na úroveň horní vrstvy půdy, je vždy připravena tekutější konzistence.

  Takže budete potřebovat materiály:

  cementová značka M400 nebo M500;

  písečná řeka nebo kariéra;

  přísady, změkčovadla a další - pouze s následným použitím betonu, který se připravuje v nestandardních podmínkách (vysoká vlhkost, stálý déšť, teplota vzduchu nižší než +5, nutnost rychle naložit nový základ a další okolnosti).

  Příprava nástrojů:

  elektrický nebo ruční mixér na beton;

  velká kapacita (žlab) pro manuální míchání;

  Kbelík 10-12 l pro přepravu komponentů, vody;

  Velké množství síta pro prosévání písku z plevele. "Kustari" často používají kovovou mřížku ze staré jarní lůžko, nastavené v úhlu 45 ° a výše.

  Stojí za zmínku, že nákup betonového mixeru pro jedno použití je také nerentabilní, jako v případě objednávky míchačky s hotovým betonem pro malé objemy konstrukce. Základem pro obyčejnou garáž by bylo mnohem levnější připravit se "staromódní" cestou a míchat přísady v korytě. V době, kdy to netrvá mnohem víc. Testováno časem a miliardami soukromých vývojářů.

  Stavební technologie používané v každodenním životě zajišťují tvorbu konkrétního řešení přímo na staveništi. Není obzvláště obtížné vytvářet betonem pro založení vlastními silami.

  Nejčastěji se domácí stavební práce provádějí přesně při použití vlastních betonových řešení. Vytvoření betonové směsi dobré kvality zajišťuje následující složky: agregát, cement, vápno, přísady, voda.

  Betonové plnivo

  Výroba malty na stavební účely nejčastěji zahrnuje použití písku nebo drceného kamene s malou frakcí. Je také možné použít velké drcené kamenivo nebo štěrk. Příprava malty pro omítku nebo zednické práce se provádí jemným pískem. Omítka se speciální, ne hladkou strukturou může být vyrobena z hrubšího písku.

  Písek nabízený výrobci zpravidla pochází z řeky nebo odtoku. První je považována za středně zrnitou. Jeho cena je vysoká, ale kvalita je konzistentní. Druhý typ písku může být jemně zrnitý, ale přítomnost nečistot a jílovitých částic ve svém složení neznamená, že se jedná o nejlepší volbu pro výrobu dobrého betonu, ale s takovým materiálem se mohou také vyrábět roztoky.

  Vytvoření vysoce kvalitního lehkého betonového řešení zahrnuje použití písku pouze jako plniva. Štěrk a drcený kámen se používají k výrobě trvanlivého betonu.

  Nejlepším řešením je kombinace směsi drceného kamene různých frakcí, což přispívá k vytvoření minimálního počtu dutin. Všechny druhy kontaminujících prvků, jako je půda, sklo, rašelina a rostliny, jsou v kompozici řešení nepřijatelné.

  Cement - vlastnosti

  Takové běžné jméno má látku práškové struktury, vyrobené na základě hlíny a vápencové horniny pomocí různých přísad k nim.

  Nejpoužívanější je Portlandský cement. Tento typ materiálu obsahuje velké množství křemičitanů vápenatých. Existují dva typy této látky:

  • Typ 1 - obsah přísad nepřesahuje 5%;
  • Doplňky typu 2 dosahují 35% složení.

  Cement z domácnosti je označen písmenem D, který označuje přítomnost a množství přísad v jeho složení. Například nápis na obalu PC 300-D20 informuje kupujícího o přítomnosti 20% přísad ve složení tohoto výrobku.

  Při nákupu cementu byste měli zkontrolovat správné označení na obalu a také zkontrolovat, zda v samotném obalu není vlhkost.

  Pravidlem je, že to lze chápat ve vzhledu nebo jen cítit to rukama. Stuck cement není nejlepší nákup pro opravy budov nebo práce.

  Lime - proč je?

  Pro zlepšení vlastností řešení a zajištění jeho vysoce kvalitní styling může vápno. Předtím bylo nutné, aby se před přidáním k roztoku vyčistilo. Nyní je k prodeji k dispozici hydratované vápno, které je baleno v pytlích. Je možné aplikovat jak suchou směs, tak limetkové těsto na bázi vody. Vápno se přidává k výrobě omítkových nebo zděných malt.

  Při práci s vápennými maltami je nutné dodržovat bezpečnostní opatření:

  • Používejte ochranné rukavice a vyvarujte se vápna pokožce nebo očí. Tato sloučenina má silné korozní vlastnosti. V případě kontaktu opláchněte vodou.

  Aditiva - nuance použití

  Ke zlepšení nebo vlastnostem roztoku cementu v jeho kompozici jsou zahrnuty další přísady.

  • Plastifikátory. Nechte zlepšovat vlastnosti tekutin betonu. Použití těchto látek umožňuje vytvářet betonové konstrukce různých tvarů a obecně zlepšuje vlastnosti kladení betonu.
  • Superplastifikátory nebo ředidla pomáhají snižovat obsah vody ve složení roztoku. Takové prvky také činí betonovou konstrukci odolnou proti mrazu a vodě;
  • přísady, které podporují rychlé ztuhnutí;
  • přísady umožňující práci s betonem při teplotách od -10 do +35 stupňů;
  • Součásti na provzdušňování nebo odvádění vzduchu. Slouží k zvýšení odolnosti proti mrazu ak snížení obsahu vlhkosti v hotovém výrobku;

  Prodej doplňků může být v obchodě s hardwarem, kontrola dostupnosti informací o dávkování na obalu. Jsou již prodávány v hotové kapalné formě, jejich přidání k roztoku by nemělo přesáhnout 2% celkové hmotnosti.

  V některých případech mohou být přísady vyrobeny nezávisle. Například je výroba plastifikátorů z roztoků mýdla nebo mýdla běžná.

  Dodržování dávkování při použití podobných látek je klíčové, porušení poměru může vést ke snížení kvality roztoku.

  A samozřejmě voda pro beton

  Volba vody pro přípravu směsi betonu by měla být prováděna v souladu s normou GOST. Požadavky na vodu zahrnují nepřítomnost přísad nečistot, cukrů, olejů nebo kyselin.

  Doporučuje se nepoužívat vodu z pochybných zdrojů, jako je jezero nebo řeka, ale získat kapalinu vhodnou k pití. Pokud stále plánujete používat vodu z nádrže, je lepší zkontrolovat její vhodnost ve speciální laboratoři.

  Podíl a složení roztoku

  Parametry, jako je složení betonové směsi a poměry použitých složek, závisí na účelu tohoto řešení. Při betonování základů vlastními rukama je lepší vzít beton s vysokou hustotou, který má dostatečnou sílu.

  • Výroba dílů, jako je základna pro skříň, může být vyrobena z lehčího betonu. Je lepší, pokud beton pro vlastní výrobu směsi bude odpovídat značkám M300 nebo M400.
  • Podíl složek potřebných pro výrobu vysoce kvalitní malty: 1 díl cementu, 3 díly písku a 5 dílů sutiny. Hmotnost přidané vody by měla činit polovinu hmotnosti suché směsi.
  • Komponenty lze přidávat při míchání. Při vytváření roztoku je příliš hustá konzistence, můžete přidat vodu.
  • Použití vlhkého písku zajišťuje menší množství přidané kapaliny.
  • Konzistence řešení by měla být taková, aby jeho míchání s lopatou nebylo prováděno s nepatřičným úsilím.
  • Práce s betonem prováděné v podmínkách záporné teploty by měly být prováděny s ohřevem materiálu a samotnou vodou. Pokud není splněna tato podmínka, je možné, že směs se předčasně vytvrdí a v důsledku toho dojde k porušení konstrukční technologie.
  • Je lepší smíchat součásti v komerčním mixeru, ale je také možné použít domácí zařízení.

  Provádění doporučení pro výrobu betonu pomáhá zlepšit kvalitu práce. Výběr správné značky materiálů, komponent a přísad vám umožní vytvořit optimální řešení pro každý konkrétní úkol.

  Ujistěte se, že dodržujete bezpečnost v procesu, stejně jako používání vysoce kvalitních nástrojů a zařízení.

  Jak připravit beton pro nadaci?

  Tento článek je věnován zoufalým lidem, kteří se rozhodli připravit beton pro založení vlastními silami.

  Bohužel vám můžeme poradit pouze.

  Doufáme, že naše rada nicméně usnadní vaši práci a pomůže vám vyhnout se obtěžujícím chybám, které zvyšují výsledky vašeho úsilí. Proto začněte od začátku, pro přípravu betonu potřebujeme...

  Složení a proporce betonu pro nadaci

  Pro přípravu betonu potřebujeme následující stavební materiály:

  • Cement - M400 nebo M500 značky. V extrémních případech může být beton připraven z portlandského cementu M300.
  • Písek - velká frakce, prošlá a bez organických inkluzí.
  • Voda - pití, filtrovaná, pokojová teplota. Kromě toho by kapalina neměla obsahovat organické nečistoty, řasy, pískovou mlhu a další inkluze. Stručně řečeno, špinavá voda není vhodná pro výrobu - složky, které obsahuje, mohou změnit vlastnosti betonu.
  • Drcený kámen - rozdrcený na zlomek o jmenovitém průměru nepřesahujícím jeden centimetr. Větší sutě při přípravě betonových roztoků se nepoužívá - velké kameny nemohou být tlumeny do tloušťky odlitku. Vyvolávají vzhled nárazů na těle grillage.

  Samotný beton je tvořen kombinací cementu s vodou a pískem a sutinami jsou zaváděny jako legovací součásti, které snižují náklady na hlavní maltu zvýšením objemu.

  Připravené recepty z betonu

  Pro přípravu betonu by měly být všechny tyto prvky míchány určitým způsobem. Navíc konkrétní výsledek (betonový stupeň) závisí na poměru směsi.

  Například nejběžnější značka betonu - M150 - je vyrobena ze suché směsi sestávající z jedné části 400 cementu, tří a půl části písku a 5,7 dílů drceného kamene. Pokud se ve výrobním procesu používá 500 cementu, mělo by se k němu přidat nejméně 4,5 dílů písku a 6,6 dílů drceného kamene.

  Ale vysoce pevná betonová značka M300 je vyráběna podle zcela jiného receptu - do jedné části 400 portlandského cementu je přidáno 1,9 dílů písku a 3,7 dílů sutiny. Pokud se při výrobě betonu použije 500 cementu, do jedné části hlavní složky se přidá 2,4 dílů písku a 4,3 dílů drceného kamene.

  Kolik vody bude trvat?

  Konzistence betonu pro základ se určuje objemem kapaliny přiváděné do suché směsi.

  Kromě toho je minimální množství vody určeno podílem 0,25 litru kapaliny na kilogram cementu. Menší objem není povolen: koneckonců, nedostatek kapaliny může zastavit proces tvorby cementového kamene.

  Proto ve stavebnictví praktikují zvlhčení stále nezmraženého roztoku, od horních vrstev, z nichž vlhkost nejprve opouští.

  Optimální poměr mezi hmotností cementu a vytěsněním vody se stanoví poměrem 1 kg až 0,5-0,75 litru.

  Tento objem vody zaručuje nejen optimalizaci procesu vytvrzování roztoku, ale také poskytuje pohodlnější podmínky pro přípravu betonu.

  Koneckonců, viskózní média obsahující alespoň kapaliny jsou velmi obtížně mísitelná dokonce i v betonovém mixéru a takové roztoky jednoduše nejsou připraveny ručně.

  Jak vyrobit betonový beton pro základ s vlastními rukama?

  Po zpracování ingrediencí můžete provést přípravu roztoku pro odlévání do bednění.

  A pro to musíte udělat následující:

  • Písek a cement jsou umístěny v suchém kontejneru (nebo v nádrži betonového mixéru). Navíc je v této sekvenci. Ačkoli je možná i následující technika - polovina připraveného písku se nalije do nádoby, pak se veškerý cement vstřikuje do písku a druhá polovina zbývajícího písku se nalije.
  • Suchá směs získaná výše uvedenými manipulacemi se smíchá (bez přidání vody), dokud se přirozená barva písku nezmění na špinavou šedou barvu, která se zdědí z cementu.
  • Dále se do suché pískově-cementové směsi zavádí voda. Kromě toho by měla být kapalina přidávána do suché frakce postupně, ale bez přerušení, za míchání směsi, která má být zvlhčena.
  • Po spojení suché frakce s kapalinou a důkladné míchání navlhčené pískově-cementové hmoty se k ní přidá drcený kámen. Vazba legovacího prvku do částí rovnajících se objemu jedné části cementu.

  Výsledkem je, že se v mísící nádrži nebo v nádrži betonového míchadla vytvoří viskózní hmota, která by měla být použita pro svůj zamýšlený účel předtím, než začíná "nastavení" (primární vytvrzení) cementového kamene.

  Nalévání betonu do bednění - jak se to dělá

  Beton se přivádí do hotového bednění s již nainstalovanou výztužnou síťovinou. Paralelně s přípravou malty samotné (nebo před touto operací) na staveništi je tedy nutno samostatně sestavit a zpevnit samotný bednění a do něj vložit výztužný rám.

  Beton je přiváděn k bednění přes řízený skluz nebo vyhazován lopaty lopaty. Pokládací roztok začíná vrstvou 30 centimetrů. Je umístěn kolem obvodu bednění a opatrně spojen nebo lisován. Kromě toho se prakticky neuskutečňuje podbíjení betonu základem vlastními rukama. Pro tyto účely použijte speciální zařízení - vibrační stroj.

  Po zalomení primární vrstvy se na ní nalije druhá vrstva. Odlévací roztok navíc pokračuje bez přerušení. Proto je vhodné rozdělit stavitele používané při stavbě základny do dvou brigád. První bude připravovat maltu a druhá bude nalít a zhutnit vrstvy betonu.

  Kolik stojí konkrétní cena pro nadaci: ekonomická účinnost

  Cena hotové malty se skládá z nákladů na samotné součásti, přepravních nákladů (splácení cesty betonového míchačky) a obchodní marže určená prodejcem betonu.

  Cena samozvaného malta se skládá z nákladů na součástky a zaplacení za pronájem stacionárního betonového míchadla, vibropresu a dalších nástrojů, které se podílejí na procesu samostatné výroby betonu.

  Jak říkají: závěry jsou zřejmé - domácí malta je vždy levnější než hotový beton. Kvalita závisí pouze na úsilí začátečníka nebo svědomí výrobců konečného řešení. A pokud se nevzpamatnete, váš beton vám vydrží mnohem déle než "zakoupená" malta!