Hlavní / Páska

Zařízení pro přípravu betonu pro základy

Páska

Půdy mají heterogenní strukturu. Při těžkých zátěžích se mohou zmenšovat, prohýbat se a zhroutit. Aby se rovnoměrně rozložil tlak z budovy, snížil se průvan domu a zabránilo se dalšímu zmenšování deformací, pod základy se vyrábějí různé druhy příprav - písek, drcený kámen, štěrk nebo beton.

Se slabými půdami - rašeliništěmi, sapropelem, mokrou hlínou nebo silnými půdami - to nestačí. V takovém případě je základ vybudován na betonové přípravě pod základem.

Co je nutné pro opěradlo, v jakých případech je vyrobeno z betonu a kdy se můžete dostat levnějším řešením - pískem nebo drceným kamenem?

Funkce kanálu

Příprava betonových základů je vrstva chudého betonu mezi štěrkem a štěrkem a materiálem hlavní konstrukce. Jeho tloušťka je do 10 cm.

Hlavním úkolem základny je poskytnout spolehlivou podporu nadace budovy:

 • se slabými půdami;
 • u svahů, nábřežích a svazích;
 • při vysokém tlakovém zatížení ze struktury;
 • v oblastech náchylných k zemětřesení.

V těchto případech jsou rozměry stopy vypočteny podle norem - SNiP 2.02.01-83, Stavební předpisy 50.101.2004, 63.13330.2012. Uvedou základní principy výběru složení betonu, zařízení přípravné vrstvy, instalace výztužné klece, práce.

Další vlastnosti betonové přípravy jsou:

 • v pohodlí při sestavování prefabrikovaných konstrukcí na plochém povrchu;
 • při instalaci vyztužovacích klecí při instalaci monolitu, protože polštář sutin je mnohem obtížněji položen vodorovně;
 • při vytváření dodatečné ochranné vrstvy z půdní vlhkosti, která ničí hlavní konstrukce;
 • při ekonomickém použití betonu vysokého stupně při jeho položení na vyrovnanou hustou základnu levného materiálu;
 • při zabránění úniku cementového mléka z čerstvě nalité malty základní základové konstrukce je hydratace pojivových zrn dokončena, betonová třída není ztracena.

Při přípravě betonu je vhodné zajistit masivní a rozsáhlé zázemí. Světlý rám nebo malé budovy na roviném terénu a hutné půdy jsou postaveny na kompaktním podkladu - pískem a lůžkem z drceného kamene. Jeho účelem je ochrana před zamrzáním, odstraňováním vlhkosti půdy, zabraňujícím vyvíjení půdy.

Druhy příprav

Nejčastější typy školení:

 • písečné;
 • štěrk nebo drcený kámen;
 • beton;
 • membrány.

Příprava písku a štěrku

V první etapě, po výkopových pracích, je zajištěn únik inertních materiálů s následným zhutněním s tampery. Tloušťka pískové, štěrbinové nebo štěrkové podložky je 20-60 cm. Při vysoké úrovni podzemních vod se geotextilie rozprostírají po dně výkopu.

První hrubé frakce jsou položeny, pak střední. Poskytují základy odvodnění. Horní vrstva je posypaná pískem. Takové rozložení materiálů ve velikosti dává polštáři pod pásem nebo základovou desku větší pevnost a pevnost. Použití písku v přípravku je nezbytné pro rovnoměrný přenos vertikálního zatížení do spodních vrstev.

K jemným požadavkům na uložení agregátů:

 • použití písku o zrnitosti 2-2,5 mm, nejvhodnější pro plnění polštářů - drcený štěrk s nízkou specifickou hmotností a vysokou vodní kapacitou;
 • množství částic jílu, znečištění vápnem a solí by mělo být minimální;
 • organické zbytky vedou k rychlému ztrátě propustnosti vody a prolnutí pískové vrstvy, takže jejich přítomnost není povolena.

Podložní podložka je vyrobena ze štěrku, žuly nebo vápna s průměrnou pevností M800 a zrnitostí 20-70 mm. Ujistěte se, že zhutňuje vrstvu po vrstvě vibrační deskou nebo ruční manipulací každých 50 mm. Písek je předem naplněn vodou.

Betonová příprava

Polštář pod deskou nebo základovými bloky funguje dvěma způsoby. První z nich je nalévá vrstva drceného kamene s tekutým asfaltem, druhá je betonová konstrukce z nízkých tříd M50-M100 s vrstvou do 10 cm.

Betonový polštář pod základem je vyroben:

 • nalitím do příkopu nebo dna jámy bez bednění;
 • montáž bednění po obvodu místa a následných rozkládajících nožiček;
 • ve formě pro založení, nejprve místo nakloněné, pak betonu designové značky.

Řešení je zarovnáno s majáky nebo pravidlem, kompaktní s vibrátorem. Z výše uvedeného je základna vodotěsná asfaltovými, válcovanými materiály, vodotěsnými filmy.

Příprava s geomembránou

Polymerní membrány se objevily nedávno na stavebním trhu. Vlákna se používají k ochraně základů budovy před půdní vlhkostí, tj. jako hydroizolace. Je zásadně nové, že profil ve formě hrotu zároveň slouží k posílení půdy. Výrobci říkají, že kvůli použití geomembrán se sníží počet smršťovacích prasklin a dochází k přerozdělování úsilí při přenášení zátěže na základnu. Tvar průřezu zabraňuje průniku vody a dutiny mezi izolací a betonem jsou odvětrávány.

Pokládka vlákna se provádí na pískem rozdrcených kamenných přípravcích, které předem rozštípnou vrstvu geotextilií. Membránové švy jsou svařeny dohromady. Materiál je silný a odolný, odolává vysokým a nízkým teplotám.

Postupnost práce

Práce na podložkách zařízení pod základem chudého betonu se provádějí podle schématu:

 1. Vyrovnejte spodní část jámy nebo výkopu.
 2. Spávejte velké a střední sutiny, úroveň, beran. Výška vrstvy je 10-15 cm.
 3. Dalším krokem je podložka pro zakládání pískové frakce 2-2,5 mm, hydratační, tamping.
 4. Nasaďte bednění pod polštář pod základovou lištou.
 5. Namontovaná výztužná síť a svislé výstupy pro připojení základny s přípravou základny.
 6. Pro vyplnění polštáře použijte beton M100 na portlandském cementu, který není nižší než M500. Výška vrstvy - 10 cm.
 7. Ploché vibrátory vyrovnejte, abyste uvolnili vzduch z tloušťky roztoku.
 8. Po 3-7 dnech se odstraní štíty na bednění.

Než začnete instalovat základy, musíte vytvořit hydroizolační polštář s omítkami nebo válcovanými ochrannými materiály. Podle SNiP by horizontální tolerance neměly překročit 5 mm při kontrole na úrovni dvou metrů a po celé délce úseku - 20 mm.

Závěr

Příprava základů je nedílnou součástí obecných stavebních prací. Stavební normy předepisují, v jakých případech je nutné stanovit tloušťku, šířku, vyztužení betonové podložky pod základem pomocí výpočtu. Se slabými půdami, vysokým zatížením, obtížným terénem je v oblastech s výskytem zemětřesení povinné. Ve všech ostatních případech je základna standardní a má tloušťku nepřesahující 10 cm.

Betonové základy.

Betonové základy - nejoblíbenější typ základů pro výrobu materiálů. Tento materiál má široké uplatnění při pokládce sloupku, monolitického pásu, desky, piloty, plovoucích a jiných typů základů. Pro výpočet nadace můžete použít kalkulačku suterénu.

Beton - samopevný stavební materiál vyrobený z umělé směsi na bázi pojidla (cement, sádrovec, hydrosilikát apod.) Složení nejběžnějšího betonu používaného k naplnění základů - cementový beton - zahrnuje cement, štěrk, písek a vodu ve správném poměru. Podle konstrukční terminologie se štěrk a písek nazývají smíšené agregáty a cement v tomto případě působí jako pojivo. Jeho úlohou je vyplňovat prázdné místo mezi částicami štěrku a písku a vázat vše do jednoho betonového bloku.

Základ, po nalití, musí zůstat po určitou dobu v klidu, aby se úplně zpevnil a "zralý". Celý proces "dozrávání" trvá nejméně jeden měsíc, i když vizuálně se beton nezmění z 5-7 dní, kdy je sušení co nejvíce intenzivní. Online kalkulačka pro výpočet hmotnosti výztuže pro pásové základy.

Složení betonu pro vyplnění základů.

Pro míchání betonu je zapotřebí písek s průměrem částic 1,2 až 3,5 milimetrů. Písek o menším průměru není vhodný pro beton. Dobrý beton se získává pouze z čistého písku - tj. s hmotnostním podílem bahna nebo hlíny nepřesahujícím 5%. Čistota štěrku také záleží, neumožňuje velké množství jílu. Velikost částic může být od 10 do 80 milimetrů. Skvělou alternativou k štěrku je drcený kámen stejné velikosti.

Druhy a druhy betonu.

Několik typů cementu je populární:

 • Portlandský cement;
 • Pozzolanic;
 • Portlandský cement;
 • Slac Portland cement;
 • Možnosti rychlého vytvrzení pro každou z nich.

Portlandský cement je nejznámější a nejčastěji univerzální: lze ho použít zcela pro všechny struktury, včetně monolitických podkladů. Pozzolan Portland cement je určen pro použití v prostředí s vysokou vlhkostí: podzemní a podvodní konstrukce. V otevřených prostorech částečně ztrácí svou pevnost kvůli velkému smrštění. Slag Portland cement má také vysokou odolnost proti vlhkosti, i když je méně než pucolánová.

Nevýhody strusky Portlandský cement - nízká odolnost proti mrazu a dlouhá doba tuhnutí. Rychlé možnosti vytvrzení pro tyto typy cementu výrazně zkracují dobu zrání - asi dva týdny. Relativní nevýhodou je potřeba provést veškerou práci urychleným tempem. Pro monolitický základ pro vlastní výstavbu je lepší použít standardní portlandský cement.

Značka betonu pro nadaci.

Jakýkoliv druh cementu je již rozdělen do značek: 200, 300, 400 atd. Značka hovoří o síle cementu, tj. o maximálním zatížení v kg / cm2, které betonová kostka vydrží s výškou a šířkou 20 cm po 28 dnech zrání.

Nyní zvážíme proporce výroby betonu. Množství betonových agregátů se měří v částech vzhledem k množství cementu.

Dobrým příkladem: poměr 1: 3: 5 znamená, že pro každých 10 kilogramů cementu se vyžaduje 30 kilogramů písku a 50 štěrků. Dalším ukazatelem je poměr vody a cementu. Říká, kolik litrů vody je potřebné k promíchání betonu. Poměr vody a cementu umožňuje přizpůsobit značku betonu: měnící se množství vody, z jedné značky cementu můžete připravit různé značky betonu.

Například z betonu 300 cementu lze vyrobit následující typy betonu: 100 (0,75 l na 1 kg cementu), 150 (0,65 l), 200 (0,55 l), 250 (0,50), 300 (0,40 1). Cementem 400 lze snadno převést na betonové třídy: 100 (0,85 l), 150 (0,75), 200 (0,63), 250 (0,56), 300 (0,50), 400 (0, 40).

Betonové základy s rukama.

Nejčastěji se beton hněte na dřevěné podlaze, v železné lázni, v dřevěné krabici nebo v betonovém mixeru. Hlavní věc - vyloučit proniknutí nečistot.

Nejprve položte suché přísady do správného poměru na spánek a pak je promíchejte, dokud se nestanou homogenní hmotou. Poté můžete nalít vodu, ale bez zastavení míchání směsi: je nutné zajistit její rovnoměrnou vlhkost. Je nutné používat beton nejdéle dvě hodiny po jeho promíchání.

Není žádným tajemstvím, že řemeslná konstrukce betonových podkladů nemůže zaručit ideální čistotu betonu a perfektní proporce. Stejně tak se skutečná značka cementu nemusí vždy shodovat s tím, co je uvedeno na tašce. A záležitost není v podvodu výrobců a prodejců. Cement je krátkodobý produkt. Dokonce i v původním obalu přichází do kontaktu s vlhkostí ve vzduchu a jeho značka s časem klesá. Za pouhý měsíc skladování se počáteční síla snižuje o 10% a za šest měsíců o 30%. Proto zakoupený cement nemusí mít lepší kvalitu: například M-260 namísto M-300.

Při vlastní přípravě betonu na základy je měrnou jednotkou často kbelík a poměr složek směsi se málokdy měří na nejbližší kilogram nebo litr. Lopatka také není dostatečně účinná jako nástroj pro míchání - tento beton je zřídka homogenní. A konečně nalévání suterénu metodou řemeslné výroby je téměř vždy doprovázeno vytvořením malých prázdných míst, jejichž úplné vyloučení může být zajištěno pouze hlubokým vibrátorem. V důsledku všech těchto nedostatků může být konečná jakost betonu z 200. místa snížena na 100., ale pro malý soukromý dům je to docela vhodné.

Je třeba si uvědomit, že nalévání základů se nejlépe provádí v teplé sezóně. V chladné sezóně je plné dalších obav: budete muset zahřát jak vodu, tak betonovou směs. V opačném případě voda zmrzne předtím, než se cement začne nastavovat. Během celé doby dozrávání je nutné beton zahřát nebo voda uvnitř betonové hmoty se změní na led, rozšíří a začne zničit základ.

Výstavba domů

Naplnění pevného podkladu vyžaduje velké množství betonu, které není vždy možné připravit najednou. Velké staveniště jsou vybaveny speciálním vybavením a velkou betonovou míchačkou, avšak v soukromé stavbě není vždy možné pronajmout nebo objednat toto zařízení. V tomto případě vzniká otázka: je dovoleno nasytit základy v částech. Odpověď na to se dozvíte dále.

Obsah:

Základní beton: vlastnosti a stupně zrání

Pro výrobu betonu s použitím cementu a přídavných plniv, jako je štěrk, písek nebo expandovaná hlína. Voda pomáhá zlepšit tekutost roztoku a přidávají se změkčovadla a přísady k ochraně před mrazem.

Po přípravě betonové směsi se nalije do vnitřku bednění a následuje zrání:

1. První etapa - nastavení betonové kompozice. Látka, která se dostává do bednění, začíná tvrdit, nastává, když cement reaguje s vodou. Spojení mezi součástmi ještě není příliš silná a když jsou naloženy na povrch, mohou být snadno zničeny. Současně je opětovné nastavení nerealistické.

Doba trvání této fáze je určena teplotními indikátory vnějšího prostředí a vlhkosti vzduchu a pohybuje se od čtyř hodin do jednoho dne. Snížení teploty zvyšuje dobu tuhnutí betonu. Současně na začátku nastavení zůstává kompozice kompozice tekutá. Pokud je v tomto okamžiku do kompozice přidáno řešení, nedojde k narušení jejich propojení. Při teplotě 18-19 stupňů je kapalná fáze asi dvě hodiny. Při teplotě 0-1 stupňů - více než šest hodin.

Tento indikátor je možné zvýšit smícháním kompozice, ale tuto metodu nezneužívejte, jelikož negativně ovlivňuje výkonnostní vlastnosti betonu.

2. Druhým pracovním stupněm je vytvrzení betonové směsi. Tento proces je poměrně dlouhý a zahrnuje postupnou hydrataci betonových komponent, aby se dosáhlo konkrétních maximálních pevnostních charakteristik ve vztahu ke značce pracovní směsi. Proces vytvrzování v první den nalévání se zrychluje, pak se rychlost vývoje tohoto procesu snižuje.

V první hodině po setkání má beton minimální pevnost, přidání nové části roztoku povede k praskání povrchu. Pouze 3 dny po nalévání kompozice získá potřebnou sílu.

V závislosti na charakteristikách pracovního cyklu betonu lze konstatovat, že postupné nalévání základů pod domem s vlastními rukama je možné s určitými doporučeními:

 • postupné promíchávání každé části betonu, doba mezi naléváním nepřesahující dvě hodiny v teplém počasí a čtyřikrát v chladném stavu, nejsou vytvářeny žádné švy, beton zůstává stejně silný jako při kontinuálním lití;
 • při delších přerušeních práce je dovoleno vyplnit maximálně 64 hodin, už po přestávce se povrch očistí od prachu a vlhkosti, vyčistí štětcem, čímž se zvýší adheze mezi švy.

Při naplňování základů pomocí dílů nezapomeňte na výztuž. V každém případě je to nutné.

Částečné lití základů - výhody a nevýhody

Proces pravidelného lití podkladů má následující výhody:

1. Není třeba používat těžké stroje.

Často během stavebních prací neexistuje možnost přiblížit se k místu se speciálními zařízeními, a dokonce i betonovým mixérem. V tomto případě je jedinou možností pravidelné doplňování nadace. Protože bez speciálních betonových míchadel není možné připravit velké množství malty.

2. Zvyšte pohodlí ve stavebních pracích.

Není vždy možné provádět úplné nalévání nadace, existují důvody, proč zastavovací proces skončí. V tomto případě postupné nalévání nadace řeší tuto záležitost.

Navzdory tomu existují takové nevýhody nalévání základů s částmi:

 • snížení pevnosti základny;
 • se špatnou technologií práce - vzhled prasklin na základně;
 • nutnost přesně sledovat technologii.

Úplné zastínění základů umožňuje získat monolitickou strukturu s maximálními pevnostními vlastnostmi. V každém případě je kvalita nadace - po práci na částečném odlévání na nižší úrovni ve srovnání s monolitickými konstrukcemi.

Technologie plnění základů s díly - výpočet intervalů nastavení

Před tím, než začnete naplňovat základy, seznámíte se s pravidly pro určení času a intervalu mrazu betonové směsi. Nesprávné odlévání bude mít nepříznivý vliv na kvalitu nadace.

Existují pouze dvě fáze vytvrzování betonu:

Každý z těchto procesů se liší v jednotlivých charakteristikách a době dokončení. Ihned po nalijení betonové směsi do bednění začíná nastavení. Jednotlivé komponenty jsou propojeny. Dotýkání se konkrétního řešení v tomto okamžiku je přísně zakázáno, aby se zabránilo narušení jeho integrity. V teplém a horkém počasí se betonová malta nastaví za tři hodiny. V pozdním podzimu nebo brzy na jaře se tato doba zvýší na 24 hodin.

Po nastavení zůstává struktura kompozice tekutá, takže během tohoto procesu je dovoleno beton nalévat v malých porcích. Naplnění vypršení dne je však již nepřijatelné.

Dalším procesem je zmrazení. Jeho doba trvání je asi čtyři týdny. Po uplynutí této doby je beton zcela vytvrzen a schopen přijmout zatížení. Po třech dnech, po zahájení vytvrzování, je možné provést dodatečné nalít betonu na hotový nátěr. V období od 1 do 3 dnů po začátku tuhnutí není přísně povoleno nalijte roztok. Protože beton nepřináší dodatečnou energii, praskne se pod zatížením nové kompozice, ačkoli mikrotrhlinky nejsou viditelné, ale jejich důsledky se objeví po stavbě domu. Prostřednictvím těchto vad vstoupí voda do vnitřku suterénu a postupně ji zničí.

Upozorňujeme, že doba odlévání v letních a zimních obdobích je výrazně odlišná. Takže při vysoké teplotě v létě se druhá vrstva plní čtyři hodiny po hlavní výplni, v zimě se tento čas zvyšuje na osm hodin. Při nalijte roztok po vysušení, předsušte, vyčistěte a vyčistěte základnu.

Jak správně nasytit základové pásy: doporučení pro částečné odlévání základů

Kromě určení doby částečného odlévání rozhodne o technologii, která tento proces provede. Rozlišují dva:

Při nalití základového pásu a při výstavbě podzemního výkopu se bednění důkladně odlévá do půdy. V tomto případě se výplň provádí v souladu se spárami, tj. Ve vrstvách.

Při stavbě pásky monolitické základny - zastavení na plnění bloků. To znamená, že švy jsou uspořádány v poloze kolmé ke spojům. Při nalévání takového základu vrstvou po vrstvě je nutně zesíleno.

Než začnete nalít, rozhodněte se o způsobu a nakreslete výkresy ve formě objemové schémy. Zobrazuje celkovou plochu nadace a je rozdělen na několik částí, v závislosti na typu výplně. Ve vztahu k rozdělení vybereme pro tuto schému tři možnosti:

 • vertikální dělení - základna základny je rozdělena na samostatné části, odděleny ocelovými přepážkami, po úplném ztuhnutí, přepážky odstraňují a vylučují beton;
 • možnost šikmého lití je nejtěžší metoda, v tomto případě je území rozděleno diagonálně, pro jeho realizaci je zapotřebí určité zkušenosti, používá se v komplexních strukturálních základech;
 • horizontální částečné odlévání - základ se dělí na části do hloubky, mezi nimi nejsou vloženy žádné příčky, stačí určit výšku aplikace každé vrstvy, další odlévání se provádí ve vztahu k schématu a intervalu pro zavedení nové části betonu.

Navíc na náčrtu určete velikost licí části, ve vztahu k těmto indikátorům určit množství betonu, které má vyplnit.

Vlastnosti ruční náplně základů s díly

Po vyhotovení výkresů pokračujte k okamžitému částečnému odlévání. Nejprve postavte bednění v oblasti primárního lití. Pro výrobu dřeva, kovu nebo plastu. Dřevěné bednění by mělo mít vrstvený povlak, aby se zabránilo nadměrné absorpci vlhkosti dřevem.

Při použití kovových konstrukcí zvolte materiály s povlakem odolným proti korozi. Plastové bednění je lehké a snadno se používá.

Kromě toho existují dvě možnosti bednění, v závislosti na konstrukci:

V našem případě doporučujeme zůstat na první volbě. Prefabrikované typy bednění lze v případě potřeby snadno demontovat a sestavit.

Dále připravte ventil. Stuha pásu nutně vyztužená. Přidělit takové označení výztuže:

Na výztuži pro založení musí být pro tuto značku dvě možnosti. Svařovaná výztuž je odolná a zabraňuje praskání základů. Než začnete nalévat betonové konstrukce na dně konstrukce nalijte písek. Zatlačte ji speciálním zařízením. Dále pokračujte v přípravě betonového roztoku.

Hlavní složky pro přípravu roztoku jsou:

Nadace je naplněna vysoce kvalitní formulací 300 nebo 400. Pokud je asi 85 kg suché formulace, budete potřebovat asi 42 litrů vody. Používejte pouze suchý písek.

Doporučuje se nalít základy v suchém a teplém počasí. Při práci v létě pokryjte beton fólií, aby nedošlo k nadměrnému odpařování vlhkosti. Postupné nalévání zahrnuje dávkovou přípravu betonu. Chcete-li vypočítat kompozici pro určitou oblast, nejprve určete její objem. Změřte výšku, šířku a hloubku konstrukce, vynásobte hodnoty a počet kubických metrů betonové směsi. Připravte beton v betonovém mixeru, taková kompozice je charakterizována maximální rovnoměrností a vysokou kvalitou.

Následuje vytváření základů vlastními rukama. Při nalití základů ve formě pásky horizontálním způsobem rozdělte konstrukci na několik částí. Například při výšce základny 1 metr se doporučuje betonovat ve třech nebo čtyřech vrstvách.

Po nalijení betonu utlačte směs s vibrátorem. Toto zařízení odstraní přebytečný vzduch ze struktury a zlepší jeho přilnavost k armaturám. Navíc každá z vrstev je vyrovnána speciálním upínacím zařízením nebo běžnou dřevěnou deskou.

Po určité době připravte novou část roztoku a postup opakujte. Nezapomeňte utěsnit jednotlivé vrstvy vibrátorem. Pokud toto zařízení nemáte, vyměňte jej za běžný ventil, který se používá k pronikání roztoku podél základů. Nezapomeňte, že by to mělo být provedeno s maximální rychlostí, než začne řešení ztuhnout.

Zakryjte každou vrstvu betonu plastovým obalem, abyste zabránili rychlému odpařování vlhkosti nebo deště na povrchu. Pokud interval mezi nalévacími vrstvami přesáhne jeden den, pak před nanesením další vrstvy vyčistěte povrch od prachu a nečistot.

Pokud je postupné nalévání základů již provedeno na zcela vysušeném podkladu, předem ošetřte kartáčem na kov, aby se zlepšila nerovnost a přilnavost betonu.

Nalévání základů pásu je komplikovaný proces, ale pokud se k němu přistupujete zodpovědně a správně vypočítáte čas vytvrzování roztoku, výsledek nalévání nebude horší než výsledek monolitických struktur.

Beton pod základem

Jaký konkrétní by měl nalít základ?

 • Datum: 20-05-2015
 • Zobrazení: 1563
 • Hodnocení: 24
 • Nástroje, které budete potřebovat
 • Samostatná příprava malty pro základy
  • Podíl a součásti betonu
 • Další metody zpevňování základů

Aby stavba byla postavena jako pevná a stěny postavené tak, aby byly silné a nepotřebovaly trvalé opravy, je třeba vybudovat pevný základ - základ.

Dřevěný kámen pro založení je nezbytný k výběru střední části - od 20 do 40 mm.

Existuje několik možností vyplnění:

 1. Objednejte si hotové řešení a přiveďte ho přímo na staveništi jedním strojem.

V takovém případě se náplň provádí ručně najednou a na základové ploše nebudou žádné studené spoje. Na takových místech se nejdříve vytvoří praskliny, což snižuje pevnost základny. Tento proces je však poměrně drahý, neboť se jedná o přípravu a dodání.

 1. Udělej si vlastní výplň.

V tomto případě potřebujete pomoc několik silných přátel a týden volného času;

 1. Použijte hotové betonové bloky a vyplňte spáry hotovou maltou.

Tento proces určitým způsobem urychluje stavební proces, ale také vede k významnému nárůstu nákladů na celý proces.

Nástroje, které budete potřebovat

Při práci na konstrukci základů konstrukce s vlastními rukama bude tento nástroj užitečný:

Schéma instalace bednění.

 • hladina vody pro přesné vyrovnání bednění a nalévání základů;
 • lopatové a bajonetové lopaty, lžíce a lopaty pro přípravu roztoku;
 • měřicí páska pro měření všech shromážděných částí bednění;
 • křížový šroubovák a šrouby nebo kladiva a hřebíky pro montáž dřevěného bednění;
 • velký plochý nebo betonový mixér pro přípravu roztoku.

V průběhu práce mohou být potřebné další nástroje, ale je třeba je zakoupit podle potřeby a v rámci ekonomických možností majitele, protože tento nástroj může po dlouhá léta shromažďovat prach v garáži nebo kůlně jako zbytečný.

Zpět na obsah

Při přípravě řešení byste měli postupovat podle všech tipů a doporučení, jinak řešení nebude dostatečně pružné a silné, což zbytečně vynaloží veškeré úsilí a úsilí.

Ideální volbou pro vytvoření základny je považována za zpevněnou monolitickou pásku, díky její jediné nerozpustné vrstvě, má pevnost a spolehlivost. Je to mnohem levnější než monolitická deska pro celou oblast budovy.

U lehkých a malých budov vztyčené a sloupové. U všech typů nadace je nutné dodržovat všechna pravidla, která budou použita pro samostavbu.

Po dokončení všech přípravných prací jde případ k lití betonu a zde je nutné začít započítávat všechny proporce.

Schéma směšování betonu v betonovém mixéru.

Součásti řešení jsou:

 • štěrk nebo štěrk;
 • cement;
 • písek;
 • voda;
 • plastifikátory se někdy používají.

Všechny složky musí být suché a roztok by neměl obsahovat tvrdé hrudky a různé příměsi (půda, hlína, suché listy a trosky).

Změkčovadla se používají k výrobě hotového řešení pružnosti nebo rozšířit svou schopnost zmrazit a jiné druhy poptávky v zimním období, kdy jsou tyto látky neumožňují zmrznutí betonu připraveného vlastníma rukama, a ztvrdnout jako jeho sušení.

Chcete-li zakládat základy vlastními silami, měli byste dodržovat proporce betonu ověřené vytrvalými budovami.

Zpět na obsah

Požadovaná značka betonu lze získat z projektu výstavby. Někdy se základ nalije betonem, připraveným "pohledem". Co by mělo být konkrétně splnit požadavky na nalévání nadace? Hlavní pravidlo při přípravě malty: třída cementu se odebírá 2krát více než požadovaný nebo požadovaný stupeň betonu. To znamená, že pokud potřebujete připravit betonovou třídu M200, musíte si vzít cement M400 atd. Drcený kámen je převzat ze střední části - od 2 do 4 cm.

Doporučené poměry betonu pro podklad: 3 části písku a 5 dílů drceného kamene spadají do 1 části cementu. Převeden na kilogramy bude vypadat takto: na 50 kg cementu je třeba přidat 150 kg písku a 250 kg drceného kamene nebo štěrku střední části. Množství vody potřebné pro vysoce kvalitní beton je dáno objemem odebraného cementu. V tomto případě bude cement - 0,68 m³, tj. Voda bude potřebovat 0,68 m³.

Připravené řešení je možné vyplnit několika způsoby:

Schéma přípravy betonové malty.

 • v dokončeném příkopu bude deska tvořit zem;
 • v sestaveném dřevěném bednění.

Naplňte připravený roztok se může provádět bez rámu v případě, že stěna bude sloužit jako pevný podklad a vody z betonu nezmizí rychle, ale v případě, že půda je volná a měkká, pak to bude nutné shromáždit rámu -opalubku.

Ve druhém případě roztok rychle neztratí vlhkost a postupně se vysychá a získá požadovanou tvrdost a pevnost.

Bednění je sestaveno z dřevěných desek nebo fólií odolných proti vlhkosti (OSB nebo speciální hotové bednění, které lze zakoupit na libovolném staveništi).

Horizontální část bednění je sestavena striktně na úrovni a slouží jako základ pro stavbu stěn. Pokud bude takový důležitý požadavek porušen, bude těžiště stavěných stěn posunuto a nadace bude zbytečný a zbytečný. Kromě toho bude konstrukce stěn obtížné, stěny budou vyklenout.

Míchací proces má také své tajemství a rysy. Nejprve se písek a cement spojují a směs se míchá v nádobě, dokud se nedosáhne homogenní konzistence. Do směsi přidáme drcený kámen nebo štěrk, dobře promícháme a přidáme vodu. Při přidávání vody zohledněte okolní teplotu. Při betonáži dochází v teplém období - voda může být studená nebo odvedena ze studny, pokud se provádí práce v zimě nebo ve studeném čase - je lepší užívat ohřátou vodu, čímž se roztok stane pružnějším a snadněji se mísí.

Naplnit hotový beton by měl být vyroben v malých dávkách, zatímco beton pečlivě stlačený. Obrubování lze provést pomocí:

 1. Podbíjecí stroj, lze jej pronajmout po dobu výstavby. To může ušetřit pracovní dobu v pořádku a plné nájemné se vyplatí rychle vyplněním všech zákopů nadace.
 2. Klepání na kladivové stěny.

Stmívání může být dokončeno po vodě na povrchu betonu.

Pro úsporu spotřeby hotového roztoku používají sutiny - velké stavební kameny z pevných hornin. Ale při jeho položení byste měli pečlivě zvážit tuto radu: lahve by měly být položeny na čerstvý beton a okamžitě nalité ze shora s další vrstvou. Přiložení základů vlastními rukama nevylučuje podbízení.

Zpět na obsah

Výztuž lze také použít spolu s znečištěním. Kovový rám rovnoměrněji rozděluje tlak podzemního záření a vnější tlak, který stěny a střecha budovy vyvíjí. Vzhledem k tomu, že beton je křehký v místě protažení, zvlněná výztuž sestavená do rámu pomáhá udržet jeho celistvost.

K tomu, aby beton nalitý do něj získal požadovanou tvrdost, je nutné dát čas na jeho zrání. V teplé sezóně stačí 2-3 týdny. Během prvního týdne musí být beton mokrý, proto je nutné jej pravidelně napouštět. Aby se zabránilo časté a vysoké spotřebě vody, může být rám pokryt hustým materiálem (film, střešní krytina nebo kusy břidlice), což zabrání přílišnému vysychání betonu. Pokud je na stavbu příliš málo času, doba schnutí může být zkrácena na 1 týden, ale následná práce by měla být provedena pečlivě a pokusit se zničit křehkou základnu budovy.

Pokud je třeba výstavbu přerušit pro příští sezónu, musí být otevřený základ chráněn před vlhkostí (filmy, střešní plsti nebo různé vodoodpudivé látky, které chrání beton před vlhkostí).

Při stavbě nadace by měla být věnována náležitá pozornost a měla by být zacházeno s plnou odpovědností, protože dobře zhotovená základna je dobrým základem pro stavbu zdí. Opravit základy špatné kvality je téměř nemožné a se špatnou kvalitou nadace je ohrožena celá stavěná budova.

Ideální proporce pro beton pod základem

Správné dodržování podílu betonu pod základem je jedním z klíčových faktorů, které určují kvalitu nastavení a trvanlivost podkladu. Takové faktory, jako je mrazuvzdornost, tepelná vodivost, odolnost proti vlhkosti a pevnost základů, závisí na správnosti pokládání betonu. V zásadě se výpočet podílu betonu provádí na 1 m3. Právě pro tento objem budou provedeny výpočty. Tento indikátor pomůže, aby se nespoléhala při nákupu surovin.

V ideálním případě by měl být beton pro nalévání základů vlastními rukama vyroben ze 4 složek:

 1. Cement pro založení. Toto je spojovací část betonu.
 2. Písek. Je to nejmenší část plniva.
 3. Štěrk Chová se jako hlavní plnidlo.
 4. Voda. Složka, která podporuje proces míchání, vytváří řešení pro nalévání základů.

Individuálně (v závislosti na nastavených úkolech) lze do betonu přidat speciální přísady. Vykonávají různé funkce. Některé přispívají k rychlejšímu vytvrzování betonu. Jiné zvyšují rychlost mrazuvzdornosti a odolnosti proti vlhkosti. Doba tuhnutí roztoku je v průměru 25-30 dní za optimálních povětrnostních podmínek.

 • 1 Požadované typy složek
 • 2 Vyberte proporce
Zpět na obsah

Požadované typy složek

Při rozhodování o založení vlastních rukou se objeví další důležitá otázka: jaký by měl být stupeň základů základů? A odpověď na tuto otázku závisí na kvalitě součástí, které budou součástí jejího složení. První věcí, na kterou je třeba dbát, je cement.

Pro výrobu betonu s použitím 4 druhů cementu:

 1. Běžný portlandský cement. Nejoblíbenější typ cementu pro soukromou výstavbu. Mrazuvzdornost a odolnost proti vlhkosti jsou průměrné. Ale více se nevyžaduje.
 2. Slac Portland cement. Je oblíbený při odlévání monolitických struktur. Je extrémně nestabilní vůči mrazu a jeho doba mrazu je delší než předchozí. Indikátor odolnosti proti vlhkosti však příjemně překvapuje.
 3. Pozzolánská rozmanitost portlandského cementu. Tento typ se používá pro lití základů, na kterých bude založena malá konstrukce. Beton bude extrémně odolný vůči vlhkosti, ale jeho síla zůstane hodně žádoucí.
 4. Rychle vytvrzující odrůdy cementu. Indikátory betonu vyrobené s použitím tohoto cementu jsou průměrné. Hlavní výhody jsou přizpůsobeny všem klimatickým podmínkám. Také při vysoké rychlosti nastavení.

Různé druhy cementu se doporučují pro použití pouze v podmínkách kontinuálního lití. V jiných situacích nejsou relevantní. Pokud jde o písek, doporučuje se použít písečný písek. Velikost granulí by měla být průměrná. Musí být vyčištěn z různých nečistot, kalu, nečistot a tak dále. Před použitím se doporučuje znovu protáhnout.

Hlavní funkcí písku je nahrazení cementu. Od druhé je extrémně drahé. Čím vyšší je obsah písku v betonu, tím nižší náklady. Ale neohýbejte se úsporami. Na zadní straně mince je, že čím větší je množství písku, tím nižší je index pevnosti zmrazeného roztoku.

Od štěrku závisí na síle plnění. A na rozdíl od písku, čím vyšší je obsah štěrku, tím silnější bude základna. Ale tady byste neměla přehánět. Faktem je, že pokud je množství sutiny příliš vysoké, pak se jednoduše nebude efektivně spojovat, jak by mělo.

Množství vody závisí na konzistenci roztoku. Čím je obsah vody vyšší, tím je tenčí. Pro optimální řešení použijte 0,5 litru na 1 kg cementu.

Zpět na obsah

Vyberte proporce

Ten okamžik přišel, když bylo načase diskutovat o podílech betonu pod základem. Když jste se rozhodli, jaký druh betonu potřebujete k naplnění základy vlastními silami, měli byste vytvořit poměr betonu. V ideálním případě je poměr následující. Do jedné nádoby z cementu je třeba přidat 4 kbelíky písku a asi 6 kbelíků štěrku. K vyplnění jednoho kubického metru s tímto řešením budete potřebovat: 210 kilogramů písku, 800 kilogramů štěrku a asi 1,2 tuny sutiny.

Při použití tohoto poměru můžete získat řešení nejnižšího označení. Která je vhodná pouze v soukromé stavbě (když je zátěž na základně extrémně malá). Pro zvýšení síly indikátorů je třeba snížit podíl písku. Lepší řešení bude mít následující poměry: 1 kbelík z cementu, 1 kbelík z písku, 2 kbelíky štěrku. Řešení tohoto typu využívají stavební týmy pro odlévání základů v průmyslové výstavbě.

Pokud se podíváte na tento problém z druhé strany, mělo by se říci, že konkrétní by mělo odůvodnit nejen ukazatel síly, ale také cenový faktor. Neměli byste se uchýlit k odvádění drahé "látky", pokud to není nutné.

Pro ty, kteří nevědí, jak připravit řešení nebo se bojí podniknout, byla vyvinuta speciální kalkulačka. Vykonává všechny potřebné výpočty (stačí specifikovat požadovanou značku betonu). Poskytuje dokonce funkci, jako je výpočet množství betonu (tak, aby se základová deska nalila). Chcete-li to provést, zadejte ukazatele délky, výšky a šířky základny, značky betonu, což je nutné. Kalkulačka provádí zbytek práce.

Shrnutí při rozhodování o tom, jak vypočítat množství betonu. Podíl betonu pod základem může být velmi odlišný. Vše závisí na tom, jaká síla základny je potřebná a co vlastně má majitel. Ale pokud finanční otázka není v první řadě, není to důvod, proč bychom měli vyřešit řešení vyššího označení pro jednopatrový dům.

A nemusíte být příliš zaníceni při použití jakékoliv složky betonu, malta na nalévání základů musí být provedena správně s správně vypočtenými komponentami. Rovnováha mezi kvalitou a cenou je hlavním ukazatelem, který se snažíme usilovat.

Chyby a nuance při nalití (betonování) založení soukromého domu

Pro vysoce kvalitní a nepřetržitou práci na lití betonu je třeba předem zvážit všechny možné nepředvídatelné situace.

K tomu je třeba přistupovat zvláště zodpovědně, protože si představte: objednal jste např. 50 kostek betonu pro založení (pásmo), podle norem jedna kocka je vyložena za 10 minut, to znamená 500 minut nebo o něco více než osm hodin. Mimochodem, za nepřiměřené prostoje se odečte značné množství.

Tyto 50 kostek dorazí na deset kamionových mixérů podle předem stanoveného rozvrhu a zde začíná: když je beton vyložen z prvního mixéru, nestane se, špatně upevněná výztužná klec je posunuta. Trvalý čas eliminuje mimořádný stav; pak první byl vypuštěn na polovinu a druhý betonový mixér dorazil k vchodu. Velké množství práce, a dokonce i při nejmenším trestu, může být osm hodin betonáže roztaženo o 12-15.

A není možné přerušit práci až do následujícího dne, protože by měl být základ nasypán podle technologie nepřetržitě, aby byla získána pevná struktura. Nemluvíme o takových hrozných případech, kdy půda nepodporuje váhu stroje a údery betonu, a příkop se rozpadá, někdy obrátí zařízení poblíž. A důsledky nesprávně naplněných základů, které mohou vést k nouzové situaci budovy. Proto je třeba předem vypočítat vše a vyplnit, jak říkají, "v jednom dechu", o kterém se bude diskutovat v tomto článku.

Výběr stupně pevnosti betonu pro nalévání (betonování) založení soukromého domu

Minimální stupeň pevnosti betonu, který lze použít k zakládání jednoduchého malého soukromého domu, je M200. Ve většině případů se však používá jako náplň pro zakládání podkladového polštářku a při konstrukci kamenných a blokových domů používejte (viz článek "Betonové stupně pro pevnost") M250-M300. To však vyžaduje izolaci, protože tyto značky betonu nejsou hydraulické, tedy vodotěsné. Mnoho z nich jednoduše vylučuje hydroizolaci a za ušetřené peníze získávají vysoce pevný speciální hydrotechnický beton M400 a vyšší.

Ale mohou jít v nebezpečí: místo M400 mohou přinést M350, který již není vodotěsný. Dnes (2016) a od kolapsu SSSR se kvalita stavby drasticky snížila a takový chaos začal, díky němuž spousta nečestních výrobců stavebních materiálů, včetně betonu, kteří dávají nízkou známku a také "pronásledují" upřímné manželství, se rozvedli z rozbitých sutin, a dokonce i tam byly případy z radioaktivní.

Proto, když přinesete konkrétní, musíte nejprve vyžádat si doprovodný doklad - osvědčení se všemi potřebnými známkami rozdílu a firemních doplňků, které potvrzují pravost objednané značky a splnění všech specifikací a standardů. Dále z každého mixéru je třeba vzít vzorek betonu a nalít předem připravené kvádrové formy o rozměrech 15 x 15 x 15 cm. Po 28 dnech, kdy získaly sílu návrhu, paralelně s základem, mohou být odvezeny do laboratoře, aby prozkoumaly shodu značky uvedené v certifikátu.

Bohužel, značka betonu na místě a před 28 dny, nemůžete zjistit, ale upřímné sňatek betonové směsi může být rozpoznán, na to musíte vizuálně zkontrolovat řešení. První věc, která zachycuje oko, je konzistence, tzn. Poměr štěrku a jemného plniva k cementu: pokud se směs dostane do dutin ve sutě, která musí být vyplněna cementovým pískem betonového roztoku, je to manželství.

Beton se sutinami, který je snadno prasklý a / nebo vločkovaný, je také považován za sňatek. V mixéru s mícháním se plevy mohou oddělit a být samostatně v roztoku, stojí za to věnovat pozornost. Může vám být řečeno, že se to prosí, ale není obsaženo v receptu hotového betonu střední části. V takovém případě věnujte zvláštní pozornost štěrku - otestujte ho na úder s kladivkem, na peeling.

A samozřejmě zkontrolujte radiační zázemí: první třída radioaktivity při rychlostech by neměla překročit 370 Bq / kg; pokud je tato hodnota vyšší, pak výrobce vzal sutinu, která byla určena pro silniční / železniční výstavbu, ale ne pro bydlení. Dozimetr přístrojů provádí měření v μR / h, takže se musíte předem připravit a naučit se převést jednotky.

Mobilita, konzistence betonu pro nalévání (betonování) založení soukromého domu

Kromě značky betonu je při objednávce požadována jeho mobilita, pokud člověk nerozumí tomu, co se děje, pak otázka vypadá jako: "Jste tlustší a tenčí?". Pokud se vážně připravujete na výběr betonu, můžete zjistit třídy mobility, které se pohybují od P1 do P5. Nejvíce mobilní (kapalné) třídy P4 a P5 jsou navrženy tak, aby pracovaly s čerpadlem na beton, zbytek - pro sklápěč s autobaterií.

Pokud to nevíte, můžete přinést P5 naplnit betonovou míchačkou, pokud je to v tomto případě nutné, ne vyšší než P3. Nebo jste dokonce objednal P2 například a přinesl P4. Existuje tedy přeplatky za vodu, ačkoli "experti" mohou argumentovat - říkají, že tekutý beton bude spadat dolů a to vše - nevěřím, protože nalévání základů domu zajišťuje zhutnění vibračních strojů a to nemá absolutně nic společného s mobilitou.

Zkontrolujte, zda pohyblivost betonu může být jednoduchá metoda - kužel. Je vyrobena z ocelových plechů a svařovaných rukojetí. Výška a průměr jeho základny by měla činit 30 cm a horní otvor měl mít průměr 10 cm. Kužel je umístěn na rovném povrchu a rovině, beton se do něj nalévá přes horní otvor a utáhne se kovovou výztuží, paličkou nebo jiným jednoduchým předmětem.

Když se směs nalije na vrchol a zhasne, přebytek ve tvaru kopce se rozřízne s horním okrajem a mírně zvedá kužel. Okamžitě zjistíte, kolik ztratí kuželovitý tvar a beton se rozprostírá. Pokud je výška výšky v rozmezí 1-4 cm, pak je to nejnižší mobilita P1; 5-9 cm - P2; 10-15 cm - P3; 16-20 cm - P4; 21 nebo více centimetrů - P5. Důležité je, aby při vyjímání kužele a při měření nebyly v okolí přítomny žádné vibrační zátěže, jinak by směs mohla vykazovat nespolehlivou (velkou) mobilitu.

Dokonce víc než velké množství vody v betonové směsi vzhledem k cementu je plné snížením odolnosti výrobku proti vodě. Faktem je, že přebytečná voda, která se hromadí v betonovém objemu, po nastavení roztoku, se odpaří a na svém místě se vytvoří póry. Proto skutečný vysoce kvalitní speciální hydraulický beton má kuželový tah na pár centimetrů, ne více než P1. A bude velmi dobré, pokud objednáte konkrétní beton P1 pro nadaci, i když je méně vhodné položit.

Příhody půdy během lití (betonování) založení soukromého domu

Možná nejhorší věc, která se může stát a překonat veškerou práci na nalévání nadace, je zhroucení jámy. Kromě toho se podle zákona nerozumnosti stává v okamžiku, kdy je sestaven plán a první betonový mixér již dorazil a beton byl vyložen. Ve skutečnosti neexistuje žádný právoplatný zákon - nedodržuje základní pravidla TU a SNiP.

Nejprve by měla stát základová jámka as vysokou úrovní podzemní vody nebo s případným nárůstem v časném období jara by měl být po obvodu instalován umělý drenážní systém. Ale je nejlepší plánovat vykopat jámu na podzim a nasypnout základy betonem, aby vznikl koncem jara, kdy voda ze sezónních srážek opouští zemi. Pak stěny příkopu / výkopu vyschnou a přirozeně se zpevní bez použití dodatečných umělých opatření, jako je silikifikace, cementování nebo bitumenizace, které také otráví půdu.

Za druhé, přípustná výška vykládání (pádu) betonu by neměla přesáhnout dva metry. Pokud je jamka velmi hluboká, použijte další prodlužovací skluzavky, které jsou obsaženy v inventáři mixéru. V některých případech je objednáno další čerpadlo na beton, v některých případech je vybudována speciální hadice s žlabem s vlastními rukama. Je třeba poznamenat, že největší pravděpodobnost vyhození zákopu / jámy je v okamžiku vykládky betonu, protože kromě toho, že se stroj nachází v těsné blízkosti okraje, dochází také k silným vibračním nárazům z pádu směsi. Nejhorší výsledek - betonový mixér selže spolu s brigádou konkrétních pracovníků.

Rovněž stojí za to věnovat pozornost složení půdy ve stádiu výkopu, například v případě práškových a pískových zkapalněných půd, sesuvů půdy a dalších oblastí, je nutný zvláštní přístup, který je nejlépe popsán v článku "Typy a konstrukce základů pro problematické oblasti a půdy. Říká se, že v takových případech jsou pilotní základy prováděny s dalšími opatřeními k umělému zpevnění půdy.

Porušení rámu a bednění během lití (betonování) založení soukromého domu

Během odlévání mohou dojít k dalším potížím, z nichž nejběžnější je posunutí jediné výztuže nebo celého rámu z konstrukční polohy. Toto ustanovení se považuje za takové, ve kterém jsou dodržovány všechny normy, včetně zahloubení výztuže z roviny bednění / příkopové stěny, která bude v budoucnu ochrannou vrstvou betonu. V různých případech může být tloušťka od 30 do 76 mm, a pokud dojde k porušení v dolním směru, budou mít následky.

Samotné porušení prostorové polohy výztužné klece v době, kdy je základ naplněn vlastními rukama, je spojeno s nesprávně instalovaným instalačním kováním. Mělo by se jednat o výkopy nebo bednění, upevnění podélných tyčí pracovní výztuže z navíjení vlevo-vpravo a také z potopení dolů. Ale mnozí to nevědí a prostě si neuvědomují, že betonová směs má velmi vysokou hustotu, a když se odlévá, zejména s velkou hlavou a prudkým nárůstem její úrovně v bednění / výkopu, může podkopávat rám ze spodu na vrchol.

A velmi důležitým bodem je rez silniční výztuže, na kterou mnozí nezradí hodnotu. Podle konstrukčních norem a pravidel by měla být armatura v předvečer lití ošetřena mechanickými prostředky (štětec na kov) z hrdla a jiných nečistot a případně potažena antikorozním prostředkem. Díky takovým opatřením se zlepší adheze betonu na kov, celá konstrukce se stává silnější a trvanlivější.

Bednění může být při nalití základů dalším slabým místem (při této příležitosti doporučuji článek "Typy bednění"), které mohou být rozptýleny, pokud jsou nesprávně instalovány. Existuje mnoho druhů bednění, ale princip jejich instalace je jeden a je založen na přidržovacích / distančních prvcích - kotvích, klínech atd. - a pak je třeba věnovat zvláštní pozornost. Ale kromě jiného je třeba se ujistit, že v rovině bednění nejsou žádné velké nerovnosti, nehty a další incidenty, které mohou zlepšit přilnavost k betonu, a pak bude velmi obtížné odtrhnout desky.

Další letadlo je ošetřeno speciálním nástrojem na bázi oleje, který zabraňuje poškození bednění a usnadňuje proces demontáže (demontáž štítů). Velmi opatrní majitelé jsou také pokrytý fólií, ale beton se snadno prořezá ostrými hranami sutin, ale fólie, obzvláště vyztužená, poskytuje určitou ochranu. Ale je tomu v případě opakovaně použitelného bednění, ale pokud se použije jednorázová, obvykle prkna, není provedeno žádné zpracování a pokládání fólie, s výjimkou namočení vodou.

Organizace práce na lití (betonování) založení soukromého domu

Nejprve je třeba si uvědomit, že betonování základů je velmi náročný proces a vyžaduje velmi velké množství stavebních materiálů. Často budete muset vykládat dvě nebo více betonových míchačů současně dokončit práci za den. Proto je třeba sestavit rozvrh a schéma pohybu vozíkových vozíků tak, aby mezi sebou nevytvářely překážku. Postarejte se o promenádu ​​na kalužích v mokré sezóně, aby se stroj nezatížil do nečistot.

Pokud existuje příležitost / potřeba objednat betonové čerpadlo, vypadá to snadněji pohybová struktura zařízení na staveništi: kamionové míchačky postupují po jednom k ​​místu (hadice čerpadla betonu) a okamžitě uvolní celé řešení. Čerpadlo z betonu dodává řešení na správné místo se šipkou hadicí. Ale betonovací schéma betonové pumpy musí být promyšleno tak, aby obsluha viděla, co dělá.

Také je třeba vypočítat složení brigády: pro každé vozidlo jsou tři osoby (dva řídí průtok z podnosu a dávají řidičovi povely a třetí - komprimuje betonovou směs s vibrátorem). V důsledku toho může velké množství náplně základů pro dům vyžadovat tucet (devět pracovníků plus majitel), pokud se plánuje současně vykládat beton ze tří strojů. Ale můžete přemýšlet o všem a snížit počet na minimum.

Určitě byste se měli obávat dostupnosti všech potřebných nástrojů a je žádoucí, aby v případě poruchy existovaly náhradní díly. Při nalití základové piloty nebo výkopu podzemní vody by bylo dobré nejdříve vyčerpat vodu, protože potřebujete čerpadlo a hadice. V každém případě použijte hluboký vibrátor ke zhutnění betonu - tekutý beton nebude stlačen do požadované míry stejně, a dokonce i naopak - po odpaření kapiček vody bude spousta zápachů.

Péče o beton po nalití (betonování) založení soukromého domu

Po dokončení práce na betonáži je nutné ponechat pevnost, která získává pevnost. Sada největší části síly nastane během sedmi dnů a zbytek - po dalších 21, tj. Plný cyklus sady konstrukční pevnosti betonu je 28 dní. Existují speciální modifikátory, které urychlují tento proces, dokonce i dvakrát, můžete si během výroby objednat přísadu nebo jej načíst v mixážním vozíku několik minut před výrobou.

V období prvních sedmi dnů je obecně nemožné provádět jakoukoli práci na litém betonu. To zahrnuje betonování sousedních, blízkých konstrukcí, protože když se beton vyloží, dojde k silným nárazům a vibracím, které mohou způsobit praskliny v nově zaplaveném podkladu. Zvláště škodlivé po nalití suterénu se považuje také za sluneční světlo a ještě víc - za teplo, díky němuž se odpařuje voda potřebná pro tvorbu krystalové mřížky betonu. Aby nedošlo k odpaření z vrstvy, je třeba v prvním týdnu zavřít otevřené oblasti odlitku mokrými hadry a zakrýt fólií nahoře (film musí být naložený tak, aby se vítr nevyfukoval).

Po týdnu můžete fólii vyjmout z betonu, ale během celého zbývajícího cyklu nastavení (21 dní) je třeba jej neustále navlhčovat, alespoň jednou denně. K tomu je potřeba hadici se zavlažovací nádobou připojenou k centrálnímu systému zásobování vodou nebo kompresor, který dodává studenou a čistou vodu ze studny / umyvadla. Je třeba zvlhčovat bohatě, je možné dokonce uspořádat bazény - v tom není nic strašného, ​​naopak, je to užitečné při nastavení.

Teoreticky, pokud je odlévání monolitického základu ve všech stupních prováděno bezchybně: zvolí se nejlepší beton; zpevněná klec je kvalitativně spojena a fixována; půda je pevně uchycena a / nebo je vystavena bednění; Vzhledem k tomu, že beton byl položen a zhutněn v dobré víře a údržba byla dokončena během celého cyklu nastavení (28 dní), takový konstrukční prvek může stát po staletí ve vyhovujícím stavu.

Nasypání betonu pod základy

Stavba budovy začíná položením vybraného základu. A jak dlouho bude nadace odpovídat provozním podmínkám (dostupné půdy, zatížení na základě) závisí na dlouhé životnosti objektu ve výstavbě.

Proto je nejen důležitý typ základů a jejich hloubka, ale také značka betonu pro nalévání základů.

Dokonce víc, beton je hlavní složkou, která je tak nezbytná pro vytvoření skutečně vysoce kvalitní a spolehlivé konstrukce.

Slouží k výběru

Pro určení betonu, se kterým je lepší naplnit základ, je třeba vzít v úvahu jeho vlastnosti - pevnost, odolnost proti mrazu, odolnost proti vodě, tuhost ve vztahu k jeho podmínkám.

Je také nutné jasně pochopit, jaké zatížení poskytuje tato nebo tato budova. Koneckonců, základ je jen podpůrná struktura.

Slouží jako vysílač napětí. Celá váha domu vyvíjí tlak na základnu a na druhé straně tlačí na zem. Z důvodu manipulace s nadací je možné vytvořit domy, které mohou stát na jakýchkoli půdách a mají jakýkoliv tvar. Hlavní věcí je vybrat správný design a samotné komponenty.

Použití směšovače k ​​naplnění základů

Jen taková složka je konkrétní. Zvláště pokud mluvíme o monolitických strukturách, kde výběr poměrů směsi a nalévání bednění utrácí obrovské množství času a úsilí.

Nejčastěji pro beton pod základem je důležité si vybrat značku. Značka je speciální indikátor, který odpovídá na hlavní otázku každého inženýra. Kolik hmotnosti může vydržet tento nebo ten vzorek.

Nejnáročnější stavební inženýrství jsou betonářské třídy M200 a M300 díky svým vlastnostem a přiměřené ceně (kostka betonu M200 vás bude stát v průměru 2 700 rublů a M300 vás bude stát 3 000 rublů).

Čím nižší bude dům (především počet podlaží je vzat v úvahu) a lehčí materiál bude použit pro zídky.

Dešifrování značení betonu je poměrně snadné. Vše, co potřebujete, je podívat se na číslo. Pokud například máme konkrétní značku M300, pak je schopná odolat zatížení 300 kilogramů na kubický centimetr a současně se neztratí.

Nelze říci, že špatná kalkulace se značkou betonu okamžitě zničí celou budovu. Vysoce kvalitní železobetonové konstrukce jsou schopny odolat mnohem vážnějšímu zatížení. V tomto případě však trvanlivost domu a samotné nadace nikdo nezaručuje.

Betonové nalévání

V každém případě, bez ohledu na to, jaký beton zvolíte, nalít beton pod základem vyžaduje dodržování jeho technologie. To není méně důležitý proces než míchání nebo výběr samotné směsi.

Co stojí za to, že proces míchání roztoku může ovlivnit konečnou pevnost konstrukce a dokonce i její značku. Například přebytečné množství vody snižuje pevnost třídy základů a poměrně silně.

A jestliže silná síla je silně znatelná, následky mohou být katastrofální. Tak se začíná delaminovat příliš vlhký roztok.

Jeho těžké agregáty sestupují do spodní části konstrukce, zatímco většina cementu, písku a vody stoupá. Výsledkem je mimořádná situace bez nadsázky. Koneckonců, takový základ se může zhroutit spíše rychle.

Beton se nalije nad základem podle technologie v několika fázích:

 • příprava půdy pro základnu;
 • zařízení polštáře pod základnou;
 • bednění;
 • posílení budoucí nadace;
 • vlastně lití betonu.

Betonová malta

Každá fáze má své vlastní nuance a musí být prováděna přísně. Z bezúhonnosti procesu a vaše péče závisí na tom, zda si můžete postavit svůj sen domů.

Určení množství betonu

Důležitou roli při stavbě nadace hraje zjištění, kolik konkrétních betonů budete potřebovat. Cena závěrečné stavby a doba její výstavby závisí na tom.

Požadované množství betonové směsi se dá jednoduše vypočítat: jedná se o objem výkopu (jámy) pro základ, tj. výrobek tří veličin - délka, šířka a výška.

Pokud máte beton, je lepší být v bezpečí a zvýšit objem o 10%. A číslo 10% je minimální. Řešení s odlišnou třídou síly může způsobit různé smrštění.

Nezapomeňte, že před naléváním je nutné vytvořit základ pro přípravu. A to také trvá určité množství písku a štěrku.

Opět musíme vzít v úvahu zvláštnosti tvaru nadace. Každý vzorek má své vlastní nuance. Takže páskové základny často dodávají v dolní části betonové polštáře. V tomto případě se množství betonu pod základem zvyšuje díky rozšíření průřezu v nejnižším bodě.

Organizační otázky

Někteří lidé věří, že nasycení základů betonem, jejichž cena se ukázala být vysoká, bude levnější, pokud se jí podaří ručně vyplnit. To je spíše kontroverzní výrok.

Dokonce i když nemáte problémy s organizováním míchání betonu (drtě, písek a cement se nacházejí těsně u budoucího základu), je skutečně poměrně obtížný úkol beton míchat do požadovaného stavu a naplnit ho vysokou kvalitou (bez vzduchových bublin, kontinuita nalévání).

Chcete-li rychle a hladce naplnit základ, měli byste zavolat betonovému míchači, který předtím určil, jakou betonovou nátěr naplňuje základ.

Takové práce se provádějí za jeden den, pokud nemáte možnost přistupovat ke směšovači k pracovišti, je nejlepší volbou nasypání základů betonovým čerpadlem.

Krása přitahující beton z boku leží za pár okamžiků. Takže vy:

 • Ušetřete čas;
 • Získáte kvalitní řešení podle všech norem;
 • Zrychlit výrobní proces;
 • Ušetřete na vybavení a pracovníky.

Vytvoření základny ocelových sudů

Samozřejmě, že cena betonu pod základy nebude výrazně klesat. Ale to je jen tehdy, když odhadujeme konečnou cenu řešení. Ale pokud k němu přidáte náklady na práci se zařízením a konkrétními pracovníky samotnými (stejně jako pronájem, nákupní materiály apod.), Pak bude rozdíl zřejmý.

Kromě toho objemy, s nimiž směšovače dodávají beton na místo, nelze porovnat s objemy ručního míchání malty. Nakonec, pokud rozdíl není tak velký, stojí za to znovu zatížit?

Založení sudů

Nyní vám dáváme zajímavý příklad uspořádání základů sudů. Základny sudů jsou zajímavé díky své jedinečné struktuře. Jedná se o nejjednodušší způsob, jak nalít základy, aniž byste museli vynaložit další zdroje na jeho vytvoření.

Vše, co potřebujete, je určitý počet kovových barelů. A všechny barely, dokonce i svařované. Je to povrch sudů, který bude použit jako hlavní rám. Zde je velmi jednoduché.

Zaznamená se určitý počet sudů, jejich horní kryt je odříznut nebo zatažený. Výsledkem je dutina s kapacitou několika set litrů, dostatečně stabilní a odolná, aby odolala množství roztoku a udržovala si ji sama o sobě.

Sudy jsou umístěny v rozích budoucí budovy ve formě podpěr. Doporučuje se je zakopat do země. Pokud ne úplně, pak nejméně 30-50 centimetrů. Sudy plní roztok úplně nahoru.

Pokud je to požadováno, mohou být vyztuženy nějakou výztužnou síťkou. Výsledkem je, že získáte nejjednodušší základ, ale zároveň dostatečně pevný, aby odolal malé struktuře rámu. Například dům, kuchyň, přívěs nebo něco podobného.

A co je nejdůležitější - nemusíte se potýkat s bedněními a všemi ostatními procesy. Namísto bednění se používají okraje sudů, které je třeba instalovat pouze na správném místě a naplnit.

Vyspělejší technologie naznačují, že slepí sudy s něčím podobným jako betonový gril.