Hlavní / Deska

Podíl betonu vůči základům

Deska

Stabilita a trvanlivost jakékoli struktury přímo závisí na síle a spolehlivosti nadace - založení domu. Pro jeho stavbu vyžaduje zvláštní znalosti a kvalifikace a zkušenosti z velitele.

Stavba pod základem každé budovy je zpravidla zvolena v závislosti na půdě země, na které se plánuje, na materiálu pro stěny, klimatu, podmínkách a povaze samotné stavby. Existuje několik typů základů, které se používají k erekci.

Typy betonových základů

Nejzákladnější typy betonových základů jsou sloupové a pásové, ale existují i ​​jiné typy a podtypy z nich:

 1. Ribbon. Je instalován ve formě kontinuální pásky, která se skládá ze železobetonu, položeného pod všemi nosnými stěnami konstrukce. Hloubka základny budovy je vytvořena v závislosti na úrovni zmrazování půdy plus dalších 20 cm.
  Z ukazatelů kvality půdy a klimatické zóny lze použít dva podtypy:

Jako materiál pro tento typ základny se používá:

 • Booth, který má vynikající trvanlivost. Materiál není ovlivněn nízkými teplotami a tekoucími podzemními vodami. Použijte kámen buta stejný zlomek. Proces erekce vyžaduje spoustu úsilí a peněz, takže se používá velmi vzácně. Hloubka záložky nepřesahuje 70 cm a trvá asi 150 let.
 • Beton, který zahrnuje kombinaci cementové malty a plniva (drcený kámen, drobné kameny bezvýznamné velikosti, cihly). Co se týče síly, má vlastnosti, které nejsou horší než troskání, ale je mnohem jednodušší budovat a přístupnější. Používá se pro konstrukci konstrukcí z těžkých materiálů nebo sestává z několika podlaží.
 • Beton. Tento typ základového domu je lépe známý jako plnivo, protože materiál je smíchán v betonovém mixéru, po němž je bednění naplněno. Doba provozu materiálu přes 50 let a jeho cena je mnohem vyšší kvůli velkým objemům použitého cementu. Nejčastěji se tato možnost používá v konstrukci pro výstavbu stěn tvrdých materiálů, stejně jako výstavba venkovských domků a domů.
 • Pilíř, který se používá k výstavbě konstrukcí světlého typu (například vany, zahrady, přístřešky). Tato základní verze obsahuje sady podpěrných pilířů umístěných v rozích konstrukce a na místech s vyšším zatížením. Stěny jsou tvořeny potrubí, betonem, sutinami a železobetonem. Tento základ se používá na pevném podkladu.
 • Stříbrná páska. Je to o něco levnější než pásový typ základů a spojuje pouze ty nejlepší vlastnosti obou typů základů.
 • Správný výběr materiálu a druhu základů umožňuje konstrukci odolnější a trvanlivější. Materiál pro založení je možné zakoupit v hotové verzi ve formě směsí v průmyslových podnicích. Ale je mnohem lepší udělat konkrétní řešení sami, což vám umožňuje ušetřit peníze.

  Složení základového betonu

  Konkrétní řešení pro podkladovou základnu lze připravit vlastním rukama, proto stačí vědět, co je beton a jaké vlastnosti má.

  Řešení samo o sobě spočívá v kombinaci pojiv (cementu), plniva a různých přísad, které zraňují charakteristické vlastnosti a vlastnosti celé licí hmoty. Potom se vzniklý roztok zředí v správném poměru s vodou.

  Kompozice základové malty se už několik let používá ve stavebnictví a každý den se zlepší a zvýší v kvalitě a síle.

  Každá jednotlivá součást odpovídá za betonovou kvalitu betonového řešení. Proto konečná kvalita materiálu závisí na poměru použitých složek. K tomu, aby konečné ukazatele řešení dokonale odpovídaly konstrukci, je nutné vzít v úvahu stavbu a jeho účel.

  Složení betonu pro základní podíl v kbelících

  Hlavní složky složení betonu:

  1. Cement - spojuje plniva.
  2. Plniva. K nim patří: štěrk, štěrk, písek, sypké přísady.
  3. Voda.

  Existuje několik způsobů, jak míchat poměrné betonové řešení. Nejběžnější verze ocelových směšovačů, které jsou naloženy potřebným počtem lopatek z písku, štěrku, cementu a vody, a potom zařízení důkladně mísí materiály dohromady.

  Vznik koše pro roztok je důležitý v několika případech:

  1. Pro stavební práce je zapotřebí méně než 4 m3 malty.
  2. Neschopnost dodávat beton z výrobního závodu kvůli problémům s lokalizací, například výrobní společnost je daleko a náklady na dodávku materiálu jsou příliš vysoké.
  3. Plnění suterénu se vyskytuje přerušovaně, například když se vytvoří několik vrstev struktury.
  4. V budově není přístup k instalaci směšovacích vozíků a míchačů betonu.

  Podíl betonu na podkladu v kbelících

  Měření pomocí kbelíků se zpravidla používá s menším množstvím práce.

  Hmotnostní rozměry součástí pro výrobu betonového roztoku:

  Každá složka betonového roztoku má jinou sypnou hmotnost, například hmotnost jednoho kbelíku z písku je 19,5 kg, cement - 15,6 kg a štěrk - 17 kg. Proto v praxi je vhodná varianta poměrů cementu, písku a štěrku 2: 5: 9. V některých situacích se štěrk změní na trosek.

  Pokud se konstrukce konstrukce provádí ručně, použije se hotová pískovcová směs (CBC). Poměr betonu k suterénu k směsi je přibližně 1 kbelík z cementu až 5 kbelíků směšovačů.

  V jakých poměrech se vyrábí beton?

  Ve většině situací se u rámových budov používá sloupcovitá verze základů, u kterých se nevyžaduje betonová směs se zvýšenou pevností. Pro tento typ vhodného betonu M 200, který je vyroben z cementu M 500, písek, štěrk a voda.

  Pro jeden kubický metr směsi je třeba:

  • 300-350 kg cementu;
  • 1100-1200 kg drceného kamene;
  • 600-700 kg písku;
  • 150-180 litrů vody.

  Takový poměr materiálů tvořených jejich vlastnostmi, například žulových drtí, má vysokou pevnost ve srovnání s dolomitem nebo vápencovými drtí, a proto může být použit v menších množstvích.

  Používáte-li písek s nízkou kvalitou, mohou se v základně vytvořit otvory a mezery.

  Při výběru cementu zpočátku věnujte pozornost firmě výrobce. Pravděpodobně je slavnější organizace, tím méně je pravděpodobné, že bude nakupovat zboží s nízkou kvalitou.

  Voda by měla být použita také čistá, aby neobsahovala nečistoty a soli. Pokud se konstrukce provádí v chladné sezóně, měla by být voda, stejně jako ostatní složky betonového roztoku, zahřátá na + 60 ° C, aby bylo dosaženo požadované konzistence a pevnosti.

  Jak hnětete beton?

  Pro přípravu malého objemu roztoku se použije kbelík jako měřítko hmotnosti dílů. Poměry jsou vypočteny podle skutečnosti, že složky mají odlišnou objemovou hmotnost. Na základě této skutečnosti bude při přípravě prvního řešení 3 potřebovat poměr 9: 5: 2 (štěrk nebo drcený kámen, písek a cement).

  Výroba betonu M 200 se provádí podle pravidel za účelem dosažení vysoce kvalitní směsi.

  Pravidla pro míchání betonu pro základy:

  1. Zpočátku by měl být dobře promíchán mezi pískem a štěrkem, aby po přidání vody nebyly žádné hrudky. Drážky jsou vyráběny na povrchu, do kterého se nalévá cement. Směs se míchá, dokud se nedosáhne úplně stejnoměrné barvy.
  2. Vytvořte kuželovitou směs a přidejte vodu v malých porcích, důkladně promíchejte.

  Při rozhodování o nejlepším způsobu hnětení řešení je nutné vzájemně propojit potřeby a finanční možnosti. Nejlepším řešením by bylo použití betonového mixéru, ale nákup za malou budovu není rentabilní, takže je nejlepší použít manuální výrobu.

  Příprava betonové směsi pro základové pásy

  Pro tento typ nadace musíte nejprve vypočítat množství potřebného materiálu. Jedná se o parametry jedné pásky (délka, šířka a hloubka) vynásobené jejich počtem.

  Po přípravě požadovaného množství směsi se nalije do bednění. Provádí se například ve vrstvách, jestliže hloubka základny je jeden metr, pak by měly být čtyři vrstvy, každý 0,25 cm. Po položení každého z nich je nutné provádět podbíjení. Potom, aby se uvolnil přebytečný vzduch, měl by každý měřič nebo dva být pomalu zasunut do armatury řešení.

  Betonová příprava na zakládání sloupů

  Výpočty v tomto typu nadace odpovídají variantě pásky. Rozdíl spočívá v tom, že betonové roztoky se neleží postupně, ale okamžitě, po němž se zabíjí.

  Požadované vlastnosti základového betonu

  Betonová základna domu má různé vlastnosti a vlastnosti. Ty přímo závisí na kvalitě materiálů a jejich původních součástech. Také vlastnosti betonu závisí na podílech jeho složek, které se používají pro konstrukci různých typů konstrukcí.

  Požadovaná pevnost základního betonu

  Pevnost betonového podkladu je klíčovým ukazatelem, na němž závisí, zda nadace vydržet plánované zatížení. Měří se na kilogram na čtvereční centimetr.

  Tento indikátor lze vypočítat výpočtem přesného stupně zatížení, které bude struktura vyvíjet na základně. K tomu je třeba shrnout celkovou hmotnost všech konstrukcí a komunikací, jakož i ukazatele užitečného a možného zatížení, které vzniká klimatickými podmínkami. Potom by výsledek měl být rozdělen podle plochy celého nadace.

  Stupeň pevnosti betonu je uveden ve své třídě, což znamená konečný stupeň zatížení základů v kg / cm2.

  Podle získaných výpočtů je nutné připravit konkrétní řešení s odpovídajícími charakteristikami.

  Požadované podíly materiálu naleznete v tabulkách:

  Betonová cementová značka M 500, písek a štěrk

  Složení betonu pro základ - poměry a součásti

  Jak víte, nadace je nedílnou součástí každé budovy a vezme celou zátěž konstrukce na sebe a přenáší ji na zem. Záleží na tom, jak silná a spolehlivá je, a to nejen na složení betonu, ale také na přesnosti poměrů během jeho přípravy.

  Beton je dodáván v různých třídách, které jsou klasifikovány podle jeho síly, jako jsou M100, M150, M200, M300 atd. Z značky betonu závisí jak na složení, tak na proporcích jeho součástí.

  Upřímně řečeno, pokud používáte zakoupený beton, nemusíte se obávat jeho složení a proporcí. Potřebujete pouze pojmenovat značku betonu, zlomek sutiny použitý v ní a adresu, kam ji můžete dodat, a výrobce naopak musí vzít v úvahu vaše přání a připravit betonovou směs striktně sledovat technologii.

  Co určuje složení betonu pro nadaci

  Nelze vždy objednat hotový beton kvůli různým potížím. V takovém případě musíte připravit beton pro vlastní základnu, ale pro přípravu vysoce kvalitní směsi musíte dodržovat proporce všech součástí.

  Takže jaká by měla být složení betonu pro nadaci, která by jí poskytla maximální sílu a spolehlivost po celou dobu provozu budovy?

  Není možné odpovědět na tuto otázku jednoznačně, protože závisí hodně na použitých součástech, druhu základů, oblasti použití, půdní vlhkosti a mnoha dalších faktorech.

  Již jsme hovořili o tom, jak nasytit nadaci a ušetřit peníze na to, a my ji neopakujeme, ale dnes budeme uvažovat o složkách betonu, stejně jako o jejich přesném poměru.

  Hlavní komponenty, které tvoří beton

  Obecně platí, že v kvalitním betonu musí být přítomny následující komponenty:

  1. Cement
  2. Písek (řeka nebo umytý)
  3. Drcený kámen (štěrk)
  4. voda
  5. Různé přísady

  Hlavním článkem betonu je cement. S pomocí vody se váže odděleně zrnky písku do jednoho krémového hmotného roztoku. Cement může být nejrůznějších typů a značek, nejoblíbenější jsou modely M400 a M500, které budou dále diskutovány. Také v prodeji jsou značky M200 a M300, ale zřídka se používají v soukromé výstavbě.

  Další součást je písek. Jak již bylo zmíněno, je nutné zředit cement a získat řešení. Použité písek by neměl obsahovat různé nečistoty, vegetace a cizí předměty. Proto je žádoucí použít "umytý" písek nebo řeku. Nejčastější příměsí v písku je hlína nebo vápno. Pokud jsou v písku kusy nebo kameny, je nutné je prosáknout.

  Taková přísada do písku, například do hlíny, neumožní, aby se beton úplně smršťoval před jeho počátečním vytvrzením. Takže se poměrně pevný beton bude i nadále zmenšovat, což povede k jeho vzniku.

  Drcený kámen, nebo jak se nazývá, štěrk - hlavní součást, která je součástí betonu pro základ a je jeho základem. Jinými slovy - drcený kámen pro beton, je to jako cihla na cihlovou zeď. Může být z jiné části (velikost jednoho kamene) od 5 mm, v závislosti na účelu budoucí betonové konstrukce. Průměrná velikost frakce použitá v betonu pro základy je (5-10) mm nebo (10-20) mm.

  Často drcený kámen v betonu je nahrazen jinými komponenty, jako je expandovaná hlína, struska apod., Ale tento beton se nepoužívá pro základy, a proto je nepovažujeme.

  Voda je nenahraditelnou součástí, bez ní žádné stavební práce. Voda je prvek, kterým jsou smíchány všechny ostatní suché přísady. V procesu vytvrzování betonu se podílí i voda, proto je také nutné jej přidat, respektující proporce. Voda musí být skladována v předstihu, protože během nalévání nebude jednoduše mít dostatek času na přepravu z místa mimo stavbu.

  V betonu se používají různé přísady, které zlepšují jeho vlastnosti, a to jak při vytvrzování, tak v konečném důsledku. Jinými slovy - pokud potřebujete např. Základovou desku, pak se do betonu přidávají přísady odolné proti mrazu, je-li třeba získat plastovou betonovou hmotu, přidávají se různé plastifikátory. Také přísady mohou být pro urychlení vytvrzení, zvýšení konečné síly a mnoho dalších.

  Podíl složek v betonu

  Co je součástí betonu, na kterém jsme již zjistili, teď hovoříme o tom, jaké poměry složek je třeba používat, jak správně a jak je míchat.

  Prakticky vždy, když mluvíme o podílech betonu, existuje poměr jednoho objemu cementu k určitému množství stejných objemů písku, sutin a vody.
  V prvé řadě, jak jsem již řekl, proporce složek přímo závisí na stupni potřebného betonu. Také hraje důležitou roli značky cementu.

  Nejprve zvážte poměr komponentů pro značku Portlandský cement M400, protože je nejoblíbenější:

  Při výrobě betonu pro nadaci není třeba používat vysoce přesné váhy a měřící kelímky, stačí měřit objemy s běžnými kovovými kbelíky, například 10 litry.

  Složení a proporce betonu pro nadaci

  Počínaje stavbou chceme, aby byla postavená budova silná a spolehlivá, a proto je zapotřebí především vytvořit vysoce kvalitní a trvanlivý základ. Nemá smysl budovat vysoké a odolné zdi, pokud pokládka základů neposkytuje potřebnou kvalitu a proporce betonového řešení. S ohledem na značnou váhu budovy a zatížení se poměr betonu k nadaci stává "zlatým klíčem", což otevírá možnost vybudovat stěny budovy, nevěnovat pozornost vlivům počasí, modifikacím a přepracování, pokud je konstrukce instalována na pevných a pevných základech.

  Druhy základů

  V závislosti na hmotnosti budovy, která je postavena, a na typu půdy, na níž se stavba provádí, je zvolen typ základů:

  • Páska - probíhá podél obvodu budovy pod hlavními nosnými stěnami konstrukce;
  • Deska - vyplněná pevnou deskou pod celou budovou, nejdražší volbou pro materiály a práci náročnou práci;
  • Pilíř - používá se hlavně pro drobné stavby, hospodářské budovy, altány a další možnosti, které nemají příliš mnoho váhy;
  • Stuha-sloupcovka - je kombinace prvků a sloupcovitých, a pásu nadace, za materiálové náklady bude stát levnější než páska.

  V tomto případě bude smrštění materiálu více či méně rovnoměrné, a to i v případě, že by nebyly přesně dodrženy poměry složek, které byly na betonové hmoty vynaloženy na vlastní podklady.

  Složení betonu pro založení podílu směšování

  Ne vždy stojí za to získat základy nejvyšší síly a tuhosti. V některých případech je tento přístup plýtváním peněz a někdy toto řešení přímo odporuje požadavkům na systém založení budovy.

  Pro snadnější navigaci v různých poměrech pro přípravu betonových směsí je index nebo značka přidělen určitému složení betonu pro charakterizaci pevnosti a tuhosti. Beton M150 se používá pro betonování sekundárních předmětů, například můžete vytvořit opěry pro plot nebo základy konstrukce světelného rámu. Mark M200-250 je široce používán pro založení většiny soukromých domů, jednopodlažních budov s nízkou zátěží na zemi. M300 - vhodný pro dvoupodlažní cihlové domy, M-400 se používá v průmyslových stavbách.

  Požadavky na zakládání betonu

  Pro přípravu betonu jakékoli značky použijte stejné složky:

  1. Cement - hlavní činný prvek betonové směsi, působí jako pojivo a upevňuje všechny ostatní komponenty do souvislého celku;
  2. Písek - plnění vyplňuje prázdnotu a působí jako levnější cementová náhražka;
  3. Štěrk nebo drcený kámen - je lepší použít frakce o rozměrech od 1 do 5 cm, nejlépe materiál s drsným povrchem, přispívá ke zvýšení ukazatelů pevnosti betonu;
  4. Používá se čisté pití vody, které neobsahuje žádné nečistoty a přísady.

  Obvykle se ve stavebnictví používají cement M400 a M500.

  Písek pro přípravu betonu musí být čistý, můžete použít písek řeky nebo lomu, nezapomeňte zkontrolovat, zda neobsahuje nečistoty z hlíny, protože to bude mít nepříznivý vliv na pevnost základů.

  Chcete-li zkontrolovat čistotu použitého písku, vložte nějaký písek do transparentní láhve, přidejte vodu a protřepejte. Pak zkontrolujte průhlednost vody v lahvičce. Pokud je voda čirá nebo mírně zakalená, lze tento písek použít k přípravě roztoku betonu pro nalévání základových konstrukcí. Pokud je voda v lahvičce zakalená nebo zabarvená, musí být písek opláchnut nebo vyměněn.

  Navíc, písek používaný pro konstrukci základů, je nutné před mícháním betonové směsi prosévat. Při řešení betonu pro nadaci by se neměly dostat žádné rostlinné trosky, větvičky, zeleň, kusy půdy. Všechna tato zeleninová inkluze nepříznivě ovlivňují kvalitu nasycených základů.

  Rozdrcený kámen nebo štěrk používaný v betonu pro základy musí být také čistý, bez nečistot z půdy nebo organické hmoty. Před smícháním směsi můžete štěrk opláchnout čistou vodou, abyste se ujistili, že je čistá.

  Pro míchání betonového roztoku používejte pouze čistou vodu. Takže později nebyly problémy se silou základního systému, voda z rybníků a jezer, zejména mořské vody, nemohla být přidána do betonu. Voda by neměla obsahovat nečistoty ze solí nebo organických zbytků.

  Jaké proporce je třeba použít

  Pokud potřebujete připravit beton s vlastními rukama, použijte údaje o poměrech uvedených v tabulce. Stavba není sklad a nikdo nebude vážit přísady, ale poměr musí být udržován co nejpřesněji. Pro zachování proporcí stačí použít informace o poměru hlasitosti z druhého sloupce.

  Takto lze tento poměr přepočítat na poměr betonu k základům v kbelících, bez ohledu na velikost použité nádoby. Je třeba si uvědomit, že mluvíme o zcela suchých složkách.

  Dvě slova o nákladech na beton pro nadaci

  Práce na přípravě betonového řešení pro nalévání základů byla vždy velmi tvrdá a poněkud monotónní. Dokonce i za přítomnosti jednoletého elektrického mixéru pro nalévání například základ 6x6 domu, hlubokého 120 cm, je třeba minimálně 15 kostek betonu. Současně je nutné dodat na staveniště téměř sto padesáti kilogramů 50 kg pytlů cementu, odolat poměrům a směs smíchat.

  Pokud budete mít cenu cementových složek - 150 rublů na balíček, písek - 500 rublů a sutiny -700 rublů na tunu, v tomto případě náklady na kubický metr betonu pro nadaci podle poměrů cementu, písku a drceného kamene 1-3-5 bude o něco více než tisíc rublů. Nákup betonu od stavební firmy bude stát nejméně 2 tisíce rublů. Rozdíl je o 15 tisíc pro tvrdou práci a záruku přesného dodržení poměru betonu a tím i kvality nadace.

  Doporučení pro testování betonu

  Pro velké objemy podkladového lití je lepší koupit hotové řešení. Zůstává otevřenou otázkou ohledně kvality a poměru betonu. Studium kvality vzorku je možné provádět pouze v laboratoři, navíc konstrukční pevnost základního odlitku nastává až po 28 dnech, a proto lze objektivně posoudit otázku proporcionality na úrovni nepřímých atributů.

  Například můžete určit povahu plasticity betonového roztoku níže uvedenou metodou. To bude vyžadovat malou kapacitu, jejíž rozměry jsou uvedeny na obrázku. Stačí vyplnit formulář betonem a obrátit ho na plochý plech. Stupeň šíření může být posuzován podle kvality materiálu.

  Druhou možností je ověřit shodu proporcí a značka betonu je možné po sérii odlitků základního návrhu síly a tvrdosti. Pokusíte-li se klepnout na povrch vzorku s úderem kladiva na dláto, zůstane na běžném betonu M200 stopa nejvýše 5 mm, při respektování poměrů a kvality cementu.

  Závěr

  Přesný poměr poměrů při přípravě betonového roztoku je jediným způsobem, jak zaručit pevnost odlitku. Pokud je potřeba vytvořit základy pro stavbu pórobetonových bloků nebo roštu na srub, má smysl provádět betonování vlastním rukama, než kupovat konkrétní řešení neznámé kvality.

  Jak hnětete beton do základů vlastními rukama: složení a poměry směsi

  Beton je stavební materiál jedinečný v pevnosti a trvanlivosti, který je výsledkem míchání a tuhnutí několika složek. Pokud jde o výkonnost, není prakticky nijak horší než takové přírodní kameny jako žula nebo mramor, ale na rozdíl od nich nemá záření.

  Beton je široce používán nejen ve stavebních pracích na uspořádání nadace, ale také při výrobě kusového zboží, jako jsou dlažby pro chodníky, zahradní vázy a figurky. Pro výrobu vysoce kvalitního betonu je třeba dodržovat správnou technologii výroby, což je důležité zejména při přípravě materiálu vlastním rukama.

  Kvalitní beton vypadá pevně

  Hlavní parametry betonu

  Hlavní ukazatele kvality betonu jsou jeho značka a třída. Jeho vlastnosti, jako je odolnost proti nízkým teplotám, odolnost proti vodě a plasticita, jsou považovány za druhotné. Pro správnou volbu parametrů betonu je třeba se orientovat v zásadách jeho klasifikace. Třída betonu určuje svou odolnost vůči zatížením vyjádřenou v megapaskálech (MP) a vykazuje její zaručenou pevnost. Značka betonu vykazuje průměrnou pevnost a vyjadřuje se v kg / cm3. Hlavní parametry betonu jsou shrnuty v následující tabulce.

  Komentář k tabulce:

  • Důležitou charakteristikou při sestavování základů na mrazících půdách je množství cyklů mrazení a rozmrazování udržovaných betonem. Označuje se písmenem F a charakterizuje mrazuvzdornost betonu, tím větší je hodnota F, tím lépe.
  • Odolnost betonu vůči průniku vody do jeho struktury je označena písmenem W a charakterizuje jeho odolnost vůči vodě. Hodnoty W se mohou lišit od 2 do 20, čím je tato hodnota vyšší, tím menší je vnitřní struktura materiálu mikroskopických dutin, což přispívá k jeho zničení během zmrazení.
  • Pohodlí kladení betonu charakterizuje jeho plasticitu, kterou označuje písmeno P. Hodnoty P se mohou lišit od 1 do 5. Plastičnost roztoku je časová charakteristika, ukazující jeho schopnost vyplňovat dutiny stavební konstrukce pod vlastní váhu. Řešení s vysokou plasticitou se používají k nalévání těžko dostupných ploch základů.

  Ústavní součásti

  Pro výrobu betonu, cementu, písku a štěrku jsou nezbytné oblázky, štěrk a jiné plniva, které zvyšují jeho pevnost. V současné době, aby materiál byl jedinečný, jsou do něj přidávány speciální přísady, které se nazývají plastifikátory.

  K ochraně základního tělesa základny před poklesem a agresivními účinky vody se často používá substrát z roztoku cementu a písku. Cementová malta bez štěrku a výztuže nemá vysokou pevnost, ale je schopna provádět ochranné funkce.

  Hlavním prvkem je kvalitní cement.

  Vazebnou složkou všech složek cementové kaše je cement. Portlandský cement je známý svou vynikající kvalitou a obsahuje až 80% křemičitanu vápenatého, který poskytuje vynikající přilnavost k zpracovanému substrátu a má adhezivní vlastnosti. Čím vyšší je stupeň cementu, tím silnější bude beton. Při uspořádání pásových základů soukromých domů se často používá cement M-500.

  Kvalitní cement - základ betonu

  Při použití značky M 400 se zkracuje životnost nadace. Pokud se stavební práce provádějí při negativních teplotách okolí, Portlandský cement je vhodný, ale při teplotách pod 17 stupňů by se k němu měly přidávat plastifikátory. Se silným teplem se Portlandský cement používá s výplní strusky.

  Písmeno D na štítku na bázi cementu udává množství nečistot v jeho složení vyjádřené jako procento jeho celkového objemu. Vysoce kvalitní cement nemá v jeho složení více než 20% nečistot, musí být volně tekoucí a suchý a nemá v jeho hmotě vlhké hrudky. Když kupujete cement, musíte věnovat pozornost tomu, že jeho obal je neporušený a na něm byl štítek s označením.

  Zvolte lepší písek

  Kromě štěrkopískového plniva nebo písku se písek nutně používá k přípravě směsi. Může být vyloučeno ze složení směsi, když může být velký agregát zhutněn takovým způsobem, že intervaly mezi složkami jsou velmi malé. Části vysoce kvalitního písku by se neměly navzájem značně lišit a měly průřez jeden a půl až pět milimetrů. Kořeny vegetace, papíru a dalších fragmentů ve svém složení, které se rozkládají a hnijí, snižují pevnost konečného produktu, takže před použitím musí být písek proset přes síto.

  Řecký písek má dobré provozní vlastnosti, neobsahuje jílové vměstky, což je materiál vytěžený v roklích. Zahrnutí jílu v betonové směsi snižuje jeho schopnost spojit se s prvky plniva a ve skutečnosti zajišťuje pevnost odlévaného výrobku. Je poměrně obtížné odstranit jílové částice z písku, proto je potřeba namočit a bránit, což je velmi namáhavé a nerentabilní, a proto je lepší použít říční písek, i když je to dražší.

  V oblastech, kde se nacházejí lomy, je možné zakoupit uměle připravený písek z jemně drceného kamene, který má velkou hmotnost a hustotu. Je-li to správně prošlé sítem, pak ve svých provozních vlastnostech překročí písek z řeky. Při aplikaci je třeba vzít v úvahu, že hmotnost hotového výrobku bude podstatně vyšší než u běžného písku. Radiační pozadí může být také zvýšeno.

  Vybíráme drcený kámen podle účelu betonu

  Pevnost betonu dává plné štěrku. Dobře vhodný materiál z drceného kamene. Oblázky upravené vodou neposkytují dobrou přilnavost složek směsi, proto by se neměly používat.

  V ideálním případě je třeba rozdrtit kámen různých frakcí.

  Velikost jednotlivých částic se pohybuje od osmi do třiceti pěti milimetrů, zřídka se používají velké fragmenty, nejčastěji v průmyslové výrobě. Složení štěrku by také nemělo být vměstky jílu, musí být před použitím očištěno od trosky. V závislosti na účelu betonové konstrukce lze jako plnivo použít lehkou expandovanou hlínu a jiné podobné komponenty.

  Proporcionální složení betonu.

  Pro výrobu betonu s požadovaným výkonem a výkonem je nutné zajistit požadované podíly složek. Následující tabulka vám pomůže při výrobě betonu s požadovanými vlastnostmi na základě cementu M500. Pokud chceme beton míchat ručně, můžeme sledovat objem základních materiálů v kbelících. Čísla odrážejí objemové poměry jedním kbelíkem z cementu a jednou polovinou vodní vědro.

  Jaké jsou poměry betonu k základům

  Beton je jedním z moderních materiálů, které se používají k vytvoření silných a trvanlivých struktur. Obsahuje písek, některé plniva a pojivo. Když betonová malta ztuhne, stane se kamenem. Je nemožné si představit jakoukoliv stavební činnost, ve které by nebyl beton použit.

  Materiál však musí splňovat určité požadavky. Pouze v tomto případě je možné z něj vybudovat pevnou konstrukci, která bude trvat déle než deset let. Aby byl materiál co nejstabilnější, měl by být vyroben pomocí speciální technologie. Podíl betonu na zakládání různých konstrukcí se vybírá v souladu s požadavky na pevnost konstrukce.

  Cement

  Cement vždy vytváří betonovou směs jako vazebná látka. Vyrábí se v různých variantách. Výběr určité značky cementu závisí na konečném cíli konkrétního výrobku a na podmínkách jeho použití. Kvalita vazby je jednou z hlavních vlastností cementu.

  Při výběru cementu je důležité zvážit jeho technické údaje. Ovlivňují konečné zatížení, které může mít hotový výrobek. Tento indikátor se měří v megapaskálech. Při označování značky domácího výrobku se doplňuje písmeno D (nečistota). Například, v případě, že vak M400-D20 je napsáno, pak konkrétní výrobek z tohoto cementu vydrží zatížení až do 400 MPa, a procentuální podíl nečistot v prášku je 20%.

  Pro domácí účely je portlandský cement často používán se značkou 400. Má dobrou pevnost a je vhodný pro nízké konstrukce. Pro průmyslové účely zvolte typ cementu od 500. Při konstrukci konstrukcí, které budou vystaveny silnému stresu, byste si měli vybrat cementový prášek vyšší třídy.

  Prášek z cementu má takovou vlastnost jako doba skladovatelnosti. Po určitém čase materiál začne ztrácet své užitečné vlastnosti. Pokud je cement čerstvý, je drobivý, nemá žádné těsnění ani hrudky. Při práci v prášku různých těsnění by se cement neměl používat. Takový prášek již absorboval určité množství vlhkosti, což se odráží v jeho vazebných vlastnostech.

  Výběr písku

  Písek může mít různé vlastnosti. Z toho, jak dobře je vybrán, bude záviset na síle výsledného výsledku. Během přípravy betonového řešení se používají různé druhy písku. Jednou z hlavních podmínek je nepřítomnost prachu nebo jílovitých částic. Pokud existuje poměrně málo takových vměstků, bude směs vykazovat nízkou kvalitu. To lze zejména připsat jemnému písku, které obsahuje vysoké procento prachových částic. Nemůže být použita pro výrobu betonu.

  Jak nestratit peníze výběrem písku? Koneckonců pouze při výběru kvalitního materiálu můžete vyrobit nejtrvanlivější beton. Je lepší vybrat řeku nebo mořský písek. On je nejčistší. Kariérní písek by neměl být používán k vytvoření betonové směsi bez předchozího čištění. Obvykle obsahuje spoustu stromových kořenů, listů a kůry. Kariérní písek musí být podroben praní a usazování.

  Pokud nějaké organické vměstky vstoupí do betonu, ztratí určitou procentu síly. To je způsobeno vytvořením prázdných míst v hotovém roztoku při míchání betonu špinavým pískem.

  Dalším důležitým faktorem je procentní vlhkost písku. I když je materiál suchý, může obsahovat až 2% vody, ve vlhkém písku až do 10%. Používáte-li pro směs příliš vlhký písek, výrazně se sníží pevnost hotového výrobku. Přesné poměry pro přípravu betonu se vybírají v souladu s požadavky na konečný výsledek. Rozdíly betonu různých značek jsou rozebrány v tabulce:

  Štěrk a sutiny

  Mezi hlavní plniva pro beton je často štěrk a drcený kámen. Tento materiál je skála, která je rozdrcena na určitou velikost. Lze jej rozdělit podle velikosti jednotlivých prvků. Drcený kámen může mít drsnou nebo hladkou strukturu.

  Rubble může být:

  • velmi malé - jednotlivé součásti jsou od 3 do 10 mm;
  • malé kameny se liší v průměru 10-20 mm;
  • střední - takový drcený kámen má velikost od 20 do 40 mm;
  • velký drcený kámen má průměr 40-70 mm.

  K provádění betonu, který bude trvat mnoho let, je nutné zvolit takový drcený kámen tak, aby jeho jednotlivé části nebyly větší než 1/3 tloušťky hotového výrobku.

  Dále je důležité zvážit další ukazatel - neplodnost plniva. Je určen množstvím prázdného prostoru mezi kameny. Je poměrně jednoduché určit. Chcete-li to provést, musíte vyplnit 10litrový kbelík se sutinami a zjistěte, kolik vody potřebujete k naplnění zbývajícího místa. Při použití 3 litrů vody lze říci, že drsnost plniva je 30%.

  Tento indikátor ovlivňuje množství písku a cementu, které budou použity k vytvoření betonu. Čím menší je neplatnost, tím méně bude muset použít zbývající součásti k vytvoření směsi.

  Chcete-li maximalizovat vyplnění prázdných míst, použijte drcený kámen různých frakcí. Kameny se berou jako malé a velké a střední velikosti. Je třeba mít na paměti, že prvky jemné frakce musí být použity nejméně 1,3 z celkového množství sutiny.

  Kromě štěrkopískové a drcené žuly se používá haydit a vysokopecní struska v závislosti na účelu použití betonového výrobku. Mohou být použity i jiné plniva. Pokud se připraví lehký beton, jsou jako plnivo zvoleny dřevní štěpky. Při vytváření ultralehkých typů betonu je plnivo plyny. Při výrobě těchto betonů však musí splňovat určité požadavky. V opačném případě nebude hotový výrobek splňovat standardní normy. Tabulka obecných požadavků na beton:

  Plniva pro betonové směsi mohou být husté nebo duté. Přírodní materiály mají nižší radiační pozadí než umělé. Nejmenší ukazatel mají žulové kameny. Hotové výrobky s plnidly však nebudou zdroji radioaktivní kontaminace, proto se tento ukazatel často nezohledňuje.

  Voda je jednou z nejdůležitějších součástí řešení, která musí také splňovat určité požadavky. Pokud je kvalita vody nízká, nepříznivě ovlivní pevnost betonového výrobku. Hlavním pravidlem při výrobě směsi lze považovat za takovou podmínku - je-li pro vaření možné použít vodu, je také vhodná pro směšování betonové směsi. Nepoužívejte vodu z bažiny.

  Každý prvek řešení má specifický ukazatel vlhkosti. Vlhkost, která se vyskytuje ve stavebních materiálech, je přebytečná voda, která může zničit hotový beton. Chcete-li zjistit, jak připravit beton, musíte se rozhodnout o nezbytných vlastnostech hotového výrobku.

  Množství použité vody ovlivňuje opatření, jako je plasticita betonu. Plastičnost roztoku je obvykle určena "podle oka".

  K určení tohoto indikátoru byste měli řešení na lopatě. Pokud sklouzne vodorovně umístěný nástroj, má vysokou plasticitu. Když se beton v případě mírného sklonu lopaty hýbe, může být považován za střední plast. Beton, který se nehýbe, i když je lopata silně nakloněná, má nízkou tažnost.

  Síla nastavena

  Beton získá určitou sílu až po určité době. O týden později získává hotový materiál určitou pevnost (až 40%). Nicméně pouze do 28 dnů od vylévání může být beton co možná nejsilnější. Zvláštní požadavky na tento ukazatel se provádějí při vytváření betonu pro základ.

  Výpočet složení betonu musí vycházet z určitých údajů. Mezi nimi je třeba zdůraznit:

  • značka cementového prášku;
  • charakteristiky distribuce velikosti částic štěrku a písku;
  • plasticita betonu, která má být dosažena;
  • nezbytná značka připraveného betonu.

  Kompozici betonu můžete vypočítat hmotností jeho součástí nebo objemem. Cement je vždy považován za jednotku. Ostatní složky betonu se počítají jako specifická část objemu cementu. Určete, jaké poměry betonu zvolit pro založení, by měly být podle požadovaného ukazatele značky hotového výrobku.

  Výpočet hmotnosti

  Výpočet kompozice může být proveden podle určitých standardů. Hlavním cílem je dosáhnout řešení středně plasticity.

  Na začátku práce je třeba určit, jaký poměr vody a cementu bude. Tento indikátor je určen v a / c. Představuje poměr vody a cementu. Definice takových charakteristik se provádí empiricky nebo podle zvláštní tabulky.

  Pro měření množství betonových materiálů se obvykle používá kbelík o objemu 10 litrů. Používá se jako měřicí nádoba. Pro snadnější výpočet je třeba uvést, kolik určitých materiálů obsahuje 10-litrový kbelík:

  • asi 13-15 kg cementového prášku;
  • od 14 do 17 kg písku - tento indikátor závisí na procentuálním obsahu vlhkosti materiálu;

  Mělo by být zřejmé, že metoda takového výpočtu je poněkud horší než metody používané profesionálními stavebníky. Tato metoda je však stále vhodná pro domácí účely. Kromě použití hmotnostních poměrů se rovněž uplatní poměr složení směsi podle objemu. Tato metoda je méně přesná.

  Správná dávka betonu

  Beton může být hněten ručně, ale pro tento druh práce se používají mixéry nebo betonové míchačky. V prvním případě se konečná směs získává v malém objemu. Chcete-li správně hnět řešení, potřebujete kapacitu určitého objemu. Obvykle pro tento účel zvolte kanystr.

  Podíl pro přípravu betonu střední plasticity značky M400 by měl být následující:

  • cement - 1 díl;
  • drcený kámen - 2,7 dílů;
  • písek - 1,2 dílů.

  S 10 litry cementu musíte použít 31 litrů vody. Ruční dávkování je nejoblíbenější při výrobě betonových výrobků v domácích zahradách. Počet použitých součástí lze vypočítat pomocí tabulky:

  Ruční příprava betonu je poměrně jednoduchá. Písek se nalije do žlabu. Pak nakreslí pruh uprostřed. Cement se nalije do drážky. Pak je třeba tyto složky důkladně promíchat. Poté přidejte drcený kámen. Výsledná směs je hnětena, dokud není každý kámen pokryt roztokem. Zároveň by měl být trochu přidat vodu. Jeho množství se řídí plasticitou betonu. Pokud je směs homogenní, může se nalít beton.

  Během ručního míchání je důležité co nejrychleji nalít hotové roztoky. Pokud dojde k krátkému zpoždění, beton se začne delaminovat. V tomto případě voda začíná vyčnívat z horní části roztoku. Je lepší beton míchat v betonovém mixeru.

  Použití betonového mixéru

  Při použití betonového míchadla se nejprve do zařízení vloží cementový prášek a voda se nalije. Potom musíte přidat písek. Pak by měl být roztok hnět, současně přidávat vodu. Když se získá homogenní roztok, do něj se nalije plnivo.

  Výhodou této metody - beton není odlupování. Může být v mixéru asi 1 hodinu, aniž by ztratila své vlastnosti. Zařízení by nemělo být umístěno daleko od místa nalévání betonu. Tento stav je nutno dodržet tak, aby beton neztrácel své vlastnosti v průběhu dodávky na místo pokládání. Pokud budete postupovat podle těchto jednoduchých pravidel, můžete získat spolehlivý a odolný design.

  Složení a proporce betonu pro nadaci

  Počínaje stavbou chceme, aby byla postavená budova silná a spolehlivá, a proto je zapotřebí především vytvořit vysoce kvalitní a trvanlivý základ. Nemá smysl budovat vysoké a odolné zdi, pokud pokládka základů neposkytuje potřebnou kvalitu a proporce betonového řešení. S ohledem na značnou váhu budovy a zatížení se poměr betonu k nadaci stává "zlatým klíčem", což otevírá možnost vybudovat stěny budovy, nevěnovat pozornost vlivům počasí, modifikacím a přepracování, pokud je konstrukce instalována na pevných a pevných základech.

  Druhy základů

  V závislosti na hmotnosti budovy, která je postavena, a na typu půdy, na níž se stavba provádí, je zvolen typ základů:

  • Páska - probíhá podél obvodu budovy pod hlavními nosnými stěnami konstrukce;
  • Deska - vyplněná pevnou deskou pod celou budovou, nejdražší volbou pro materiály a práci náročnou práci;
  • Pilíř - používá se hlavně pro drobné stavby, hospodářské budovy, altány a další možnosti, které nemají příliš mnoho váhy;
  • Stuha-sloupcovka - je kombinace prvků a sloupcovitých, a pásu nadace, za materiálové náklady bude stát levnější než páska.

  V tomto případě bude smrštění materiálu více či méně rovnoměrné, a to i v případě, že by nebyly přesně dodrženy poměry složek, které byly na betonové hmoty vynaloženy na vlastní podklady.

  Složení betonu pro založení podílu směšování

  Ne vždy stojí za to získat základy nejvyšší síly a tuhosti. V některých případech je tento přístup plýtváním peněz a někdy toto řešení přímo odporuje požadavkům na systém založení budovy.

  Pro snadnější navigaci v různých poměrech pro přípravu betonových směsí je index nebo značka přidělen určitému složení betonu pro charakterizaci pevnosti a tuhosti. Beton M150 se používá pro betonování sekundárních předmětů, například můžete vytvořit opěry pro plot nebo základy konstrukce světelného rámu. Mark M200-250 je široce používán pro založení většiny soukromých domů, jednopodlažních budov s nízkou zátěží na zemi. M300 - vhodný pro dvoupodlažní cihlové domy, M-400 se používá v průmyslových stavbách.

  Požadavky na zakládání betonu

  Pro přípravu betonu jakékoli značky použijte stejné složky:

  1. Cement - hlavní činný prvek betonové směsi, působí jako pojivo a upevňuje všechny ostatní komponenty do souvislého celku;
  2. Písek - plnění vyplňuje prázdnotu a působí jako levnější cementová náhražka;
  3. Štěrk nebo drcený kámen - je lepší použít frakce o rozměrech od 1 do 5 cm, nejlépe materiál s drsným povrchem, přispívá ke zvýšení ukazatelů pevnosti betonu;
  4. Používá se čisté pití vody, které neobsahuje žádné nečistoty a přísady.

  Obvykle se ve stavebnictví používají cement M400 a M500.

  Písek pro přípravu betonu musí být čistý, můžete použít písek řeky nebo lomu, nezapomeňte zkontrolovat, zda neobsahuje nečistoty z hlíny, protože to bude mít nepříznivý vliv na pevnost základů.

  Chcete-li zkontrolovat čistotu použitého písku, vložte nějaký písek do transparentní láhve, přidejte vodu a protřepejte. Pak zkontrolujte průhlednost vody v lahvičce. Pokud je voda čirá nebo mírně zakalená, lze tento písek použít k přípravě roztoku betonu pro nalévání základových konstrukcí. Pokud je voda v lahvičce zakalená nebo zabarvená, musí být písek opláchnut nebo vyměněn.

  Navíc, písek používaný pro konstrukci základů, je nutné před mícháním betonové směsi prosévat. Při řešení betonu pro nadaci by se neměly dostat žádné rostlinné trosky, větvičky, zeleň, kusy půdy. Všechna tato zeleninová inkluze nepříznivě ovlivňují kvalitu nasycených základů.

  Rozdrcený kámen nebo štěrk používaný v betonu pro základy musí být také čistý, bez nečistot z půdy nebo organické hmoty. Před smícháním směsi můžete štěrk opláchnout čistou vodou, abyste se ujistili, že je čistá.

  Pro míchání betonového roztoku používejte pouze čistou vodu. Takže později nebyly problémy se silou základního systému, voda z rybníků a jezer, zejména mořské vody, nemohla být přidána do betonu. Voda by neměla obsahovat nečistoty ze solí nebo organických zbytků.

  Jaké proporce je třeba použít

  Pokud potřebujete připravit beton s vlastními rukama, použijte údaje o poměrech uvedených v tabulce. Stavba není sklad a nikdo nebude vážit přísady, ale poměr musí být udržován co nejpřesněji. Pro zachování proporcí stačí použít informace o poměru hlasitosti z druhého sloupce.

  Takto lze tento poměr přepočítat na poměr betonu k základům v kbelících, bez ohledu na velikost použité nádoby. Je třeba si uvědomit, že mluvíme o zcela suchých složkách.

  Dvě slova o nákladech na beton pro nadaci

  Práce na přípravě betonového řešení pro nalévání základů byla vždy velmi tvrdá a poněkud monotónní. Dokonce i za přítomnosti jednoletého elektrického mixéru pro nalévání například základ 6x6 domu, hlubokého 120 cm, je třeba minimálně 15 kostek betonu. Současně je nutné dodat na staveniště téměř sto padesáti kilogramů 50 kg pytlů cementu, odolat poměrům a směs smíchat.

  Pokud budete mít cenu cementových složek - 150 rublů na balíček, písek - 500 rublů a sutiny -700 rublů na tunu, v tomto případě náklady na kubický metr betonu pro nadaci podle poměrů cementu, písku a drceného kamene 1-3-5 bude o něco více než tisíc rublů. Nákup betonu od stavební firmy bude stát nejméně 2 tisíce rublů. Rozdíl je o 15 tisíc pro tvrdou práci a záruku přesného dodržení poměru betonu a tím i kvality nadace.

  Doporučení pro testování betonu

  Pro velké objemy podkladového lití je lepší koupit hotové řešení. Zůstává otevřenou otázkou ohledně kvality a poměru betonu. Studium kvality vzorku je možné provádět pouze v laboratoři, navíc konstrukční pevnost základního odlitku nastává až po 28 dnech, a proto lze objektivně posoudit otázku proporcionality na úrovni nepřímých atributů.

  Například můžete určit povahu plasticity betonového roztoku níže uvedenou metodou. To bude vyžadovat malou kapacitu, jejíž rozměry jsou uvedeny na obrázku. Stačí vyplnit formulář betonem a obrátit ho na plochý plech. Stupeň šíření může být posuzován podle kvality materiálu.

  Druhou možností je ověřit shodu proporcí a značka betonu je možné po sérii odlitků základního návrhu síly a tvrdosti. Pokusíte-li se klepnout na povrch vzorku s úderem kladiva na dláto, zůstane na běžném betonu M200 stopa nejvýše 5 mm, při respektování poměrů a kvality cementu.

  Závěr

  Přesný poměr poměrů při přípravě betonového roztoku je jediným způsobem, jak zaručit pevnost odlitku. Pokud je potřeba vytvořit základy pro stavbu pórobetonových bloků nebo roštu na srub, má smysl provádět betonování vlastním rukama, než kupovat konkrétní řešení neznámé kvality.