Hlavní / Deska

Technologie zpevnění pásových základů

Deska

Výztuž základů pásu je klíčovým faktorem jeho spolehlivosti a trvanlivosti (můžete také samostatně číst o výztuži podkladu pilového roštu). Podle ustanovení SNiP č. 2.03.01-84 se v obytné výstavbě nepoužívají nevyztužené plochy.

Podklad výztuže

Z tohoto článku se dozvíte, jak správně zpevnit základnu pásky. Budeme se zabývat způsoby, jak vypočítat výztuž a studovat výztužné schémata, a seznámit se s technologií práce s vlastními rukama.

1 Jak zpevnit základní pásku?

Základová struktura se skládá ze dvou částí - betonového tělesa a zesílené klece, která jsou v něm zakotvena. Beton, jako materiál, je vysoce odolný proti zatížením při tlakovém zatížení, ale nepůsobí dobře při napínání a ohýbání, pod jehož vlivem se pásek může zlomit. Tato zatížení jsou zachycena výztužnou klecí, která odolává deformacím v zóně zvýšeného vnějšího vlivu.

Viz také: o účelu a pravidlech ukotvení výztuže.

Zpevnění pásového podkladu se provádí pomocí prostorového rámu sestávajícího z podélných výztužných pásů propojených příčnými a vertikálními mosty. Počet podélných pásů je zvolen na základě výšky pásky:

 • základy mělké hloubky jsou vyztuženy rámem ve dvou podélných pásech - horním a spodním;
 • základy zapuštěného typu, jejichž výška přesahuje 120 cm, jsou vyztuženy rámem s průměrným pásem výztuže.

Podélný řemen rámu je vyroben z tyčí z vlnité výztuže o průměru 12-16 mm, používají se pruty třídy A3. Překlady jsou vyrobeny z kusů tyčí stejného průměru nebo z armatur hladkého profilu o průměru 8-10 mm ohnutých do obdélníkových svorek.

Armokarkas ve dvou podélných zónách

Montáž armokarkas provádí pomocí pletacího drátu nebo svařování. První metoda nevyžaduje použití speciálního vybavení, ale je spíše časově náročné, zatímco svařování je rychlejším způsobem instalace rámu. Pro vázání se používá ocelový drát o průměru 1 až 2 mm.

Konfigurace rámce je stanovena ustanoveními SNiP №2.03.01-84 "Příručka pro návrh základů pro stavby a stavby". Je nutné zachovat následující vzdálenosti:

 • krok mezi složenými prvky podélného pásu není větší než 10 cm (určuje počet větví v pásu);
 • krok mezi podélnými pásy ve svislé rovině - ne více než 50 cm;
 • krok mezi příčnými a vertikálními spojovacími mosty - ne více než 30 cm;

Přenosný rám zbroje

Při instalaci rámu je třeba zajistit ochrannou vrstvu betonu - vzdálenost 5 cm mezi obrysy rámu a stěnami betonového tělesa. Velikost výztužného skeletu se vybírá na základě rozměrů základny tak, aby bylo dodrženo výše uvedené pravidlo. Nanášení výztuže na spodní straně bednění se provádí pomocí plastových stojanů hub, které zvedají tyče do požadované výšky.
do menu ↑

1.1 Výpočet výztuže pro pásovou základnu

Spotřeba výztuže musí být stanovena ve fázi návrhu nadace, aby bylo možné přesně znát množství zakoupeného materiálu. Zvažme, jak vypočítat výztuž pro pásovou základnu na příkladě mělké základny o výšce 70 a tloušťce 40 cm.

Přečtěte si také: jak zpevnit podlahovou podlahu a jaká síťka bude pro tento účel vyžadována?

Zpočátku musíte určit konfiguraci rámečku. Skládá se z horního a spodního řemene, z každého vyztužení 3 bary. Vzdálenost mezi tyčemi 10 cm + 10 cm jde na ochrannou vrstvu betonu. Spojení bude provedeno svařenými úseky výztuže o podobných rozměrech s krokem 30 cm. Průměr výztuže pro základovou lištu je 12 mm, třída A3.

Zpevnění opěrky pásky

Určete požadované množství výztuže:

 1. Chcete-li zjistit spotřebu tyčí na podélném pásu, musíte vypočítat obvod základů. Vezměte podmíněnou budovu s obvodem 50 m. Vzhledem k tomu, že v každém ze dvou pásů (3 v každém) je 6 výztužných tyčí, bude spotřeba: 50 * 6 = 300 m.
 2. Dále vypočtete, kolik spojení bude třeba provést pro dokovací pásy. Za tímto účelem rozdělíme obvod krokem mezi propojkami: 50 / 0.3 = 167 ks.
 3. Vzhledem k požadované tloušťce ochranné vrstvy (5 cm) bude délka svislé propojky 60 cm a kříž - 30 cm. Počet jednotlivých druhů propojky pro každé spojení je 2 ks.
 4. Určete spotřebu tyčí na vertikálních propojkách: 167 * 0,6 * 2 = 200,4 metrů.
 5. Vypočítejte spotřebu materiálu na příčných nosičích: 167 * 0,3 * 2 = 100,2 m.

Výpočet výztuže pro pásové základy ukázal, že celková spotřeba tyčí A3 o průměru 12 mm by byla 600,6 m. Tento počet není konečný, materiál je třeba vzít s mezí 10-15%, protože bude nutné použít dodatečnou výztuž k posílení rohových částí základové pásky.
do menu ↑

1.2 Základy výztužných pásů (video)

2 Technologie výkonu práce

Po určení množství výztuže je třeba zvolit výztuž základové lišty, podle které bude vyztužená armatura sestavena. Rovné úseky konstrukce jsou vyrobeny z pevných tyčí, zatímco v rohových místech je nutná dodatečná výztuž s kotvou zakřivenou ve tvaru P nebo L. Použití kolmého překrytí jednotlivých výztužných tyčí na místech rohů a opěrek není povoleno.

Viz také: o pravidlech schodů zpevnění.

Správné vyztužení rohů základové lišty je znázorněno na obrázku:

Rohová výztuha rohu

Schéma vyztužení základových pásů na spojovacích bodech:

Zpevnění základové pásky vlastním rukama zahrnuje montáž rámu na vhodném místě a jeho následné umístění uvnitř bednění. Tato technologie vyžaduje flexibilní kování v obdélníkových svorech, které lze doma snadno provádět pomocí domácího příslušenství.

Na 20. kanále je nutné vyříznout drážky pomocí brusky, do níž je následně vložena výztuž a na tyč, která slouží jako páka, se umístí kus ocelového potrubí. Hotové kroužky by měly být svařeny nebo svařeny spolu s drátem. Pro tyče o průměru 10-15 mm se používá drát 1,2-1,5 mm.

Přečtěte si také: jak posílit sloupec tak, aby to trvalo mnoho let?

Délka tyčí v podélné zóně by měla odpovídat délce strany domu. Tyče jsou zasunuty do kroužku a upevněny pomocí pletacího drátu v rozích jho a v jeho středové části. Rozteč mezi svorkami je 30 cm. Na výjezdu musíte mít 4 součásti rámu - 2 stejné délky a 2 menší, stejné jako šířka domu. Dále jsou rámce položeny do výkopu a jejich spojení je v souladu s výše uvedeným schématem zakřiveno pod úhlem s výztužnými tyčemi.

Ohýbací svorky kabelu

Při instalaci rámu uvnitř výkopu dodržujte následující pravidla:

 • rám musí být zdvižen nad dnem výkopu pomocí podpěr o 5 cm - požadavky SNiP neumožňují použití fragmentů cihel pro tento účel;
 • pokládání by mělo být prováděno striktně na horizontální úrovni;
 • rám musí být připevněn vzhledem k bočním stěnám příkopu pomocí čepů vroubených do stěn tak, aby se výztuž během betonování nepohybovala.

Přečtěte si také: Jak je cihelné a pórobetonové zdivo zesílené, a mělo by to být provedeno?

Zpevnění základových pásů podle technologických postupů je pro základy mělkého a hlubokého typu totožné. Po instalaci vyztužovací klece začíná betonářská stání - beton M200 se používá k odlévání. Určit požadované množství betonu může být založeno na objemu základů - musíte vynásobit délku, šířku a obvod pásky.

Rámeček základové pásky

Je třeba poznamenat, že konstrukční technologie podkladu pásky vyžaduje povinné uspořádání na dně výkopu těsnicího polštáře z vrstev písku a drtí stejné tloušťky (tloušťka od 10 do 20 cm). Podložka se používá k ochraně základů před zatížením vertikálního zatáčení, což je zvláště důležité při uspořádání mělké základny umístěné ve vrstvě mrznoucí půdy.

Související články:

Portál o svítidlech »Výztuhy» Technologie vyztužení základové pásky

Konstrukce výztužné klece pro pásové základy

Příklad příkladu zpevňovacích pásů

Existuje obrovské množství různých typů základů v závislosti na materiálu a konstrukci, avšak všechny mají klíčovou nevýhodu - špatnou spolehlivost s významnými nebo malými půdními pohyby. Beton je považován za trvanlivý materiál, ale není schopen odolat vytěsňování půdy po dlouhou dobu, pomalu se zhroutí a s ní samotnou základnou.

Aby tomu bylo zabráněno, používá se speciální výztužný rám, který je namontován uvnitř základny před jeho nalitím. Vyztužení má větší pevnost v tahu a trhání než beton, a proto může vydržet značné zatížení. Konstrukce vyztužovacího pásu se výrazně liší v závislosti na druhu základu, takže je vhodné podrobně zvážit uspořádání rámce pro populární zúžené základy mezi soukromými vývojáři.

Několik pravidel, které je třeba mít na paměti při zpevňování základů pásů

Schéma výztužné klece s uvedením vzdáleností mezi pásy

Navzdory skutečnosti, že návrh pásu je relativně jednoduchý, je obtížné vytvořit správné vyztužení. K tomu musíte mít na paměti řadu klíčových pravidel:

 1. Výztuha podléhá celé ploše základové konstrukce.
 2. Je zakázáno ošálkovat okraje výztuže, jinak dojde k zahájení procesu zničení kovu uvnitř základny.
 3. Nedoporučuje se svařovat armatury.
 4. Pro vytvoření rámu se používá několik typů tyčí, podélné mohou mít průměr 12 mm a žebrovou plochu a příčné a vertikální tyče mohou být hladké s menším průměrem.
 5. Před výběrem typu výztuže je nutné provést podrobný výpočet zatížení nadace a studovat strukturu a vlastnosti půdy.
 6. Rám je vždy vytvořen zpočátku a poté spuštěn do bednění.

Není-li technická možnost výpočtu zón s největší deformací, je lepší poskytnout tři úrovně podélné výztuže po celém obvodu základny. Všechna připojení by měla být upnutá vodičem.

Technologie zpevnění pásových základů

Schéma vyztužení pásové základny s uvedením způsobů sousedství

Zpevnění jakéhokoliv podkladu včetně pásky se skládá z několika přípravných fází:

 1. Výpočet zatížení budovy na základ, stejně jako chodidla na zemi.
 2. Výběr optimálního typu výztuže v závislosti na vypočítaných ukazatelích, stejně jako finanční ukazatele.
 3. Příprava stavby, která zahrnuje vyčištění oblasti, kopání příkopu kolem obvodu budoucí budovy.
 4. Pečlivě vyrovnejte spodní a boční stranu příkopu, odstraňte vegetaci a poté nainstalujte dřevěné bednění.
 5. Na spodku příkopu vytvořte pískový a štěrkový polštář a utáhněte jej.

Po všech přípravných pracích můžete začít vytvářet výztužnou klec a v tomto případě se použije ocelová výztuž pro vizuální znázornění technologického procesu.

Vytvoření rámu

Výroba výztužné klece pro pásové základy

Za prvé, rám je vyroben mimo bednění, ale urychlit proces stavby domu, mnoho vývojářů dělá rám přímo do výkopu. Hotová konstrukce se nalije betonem a bednění je pokryto vrstvou hydroizolace. Některé důležité body při zpevňování základových pásů:

 • pokud neexistuje žádný projekt budoucí budovy, pak se výztuž provádí nezávisle. Je třeba použít alespoň dva svislé pásy a vodorovné řemeny jsou umístěny v závislosti na hloubce základny;
 • každý pás by měl být umístěn nejméně 25 cm od dalšího;
 • Volba počtu vyztužovacích pásů závisí také na druhu základů.

U mělkého dna může být méně řemenů než u hlubokých vrtů. Počet vyztužovacích pásů bude minimální pro nezdornou základnu.

Finanční faktor. V některých případech je vhodné použít kompozitní výztuž s vyšší pevností než kov.

Schéma základů výztužných pásů

Schéma vyztužení pásky základny budovy

Téměř všichni stavitelé praktikují vyztužení na hotových geometrických tvarech - čtverec nebo obdélník. Základní pilíře vyztužené v kruhu. Důvodem je právě ideální správná forma výztužné klece, protože hladké linie a přesné spojení zaručují pevnost konstrukce jako celku.

Chcete-li rám vytvořit správně, musíte zachovat tloušťku polštáře přímo v zákopu, s přihlédnutím k potřebnému okraji pro hydroizolaci a ochrannou vrstvu betonu. Proto i po nalití betonu do vyztužovací klece neskončí potíže s konstrukcí základů. Nyní musíte správně a pečlivě uzavřít hydroizolaci povrchu a je přísně zakázáno poškozovat ji.

Nadace pásu je považována za nejjednodušší a nejlevnější základ v soukromé výstavbě. Taková nadace je v erekci levná, protože používá minimální pracovní sílu, není třeba pronajmout mocná stavební zařízení a není třeba používat dražší, výkonnější a trvanlivější výztuž.

Jedinou obtížností je to, že musíte provést složité matematické výpočty výztuže, správně nainstalovat pásy a spojit je kvalitativně.

Vytvoření výztužné klece

Schéma rohové výztuže základové konstrukce pásky

 1. Rohová výztuž. U rohů nadace se vytváří přebytek tlaku ze strany budovy, proto by měla být armatura co nejpevnější a správně spojená.
 2. Rohová výztuž se provádí v řadách s připojením podélných tyčí přímo v oblasti úhlu natočení. Někteří odborníci se speciálními zařízeními dodatečně ohýbají tyče pod úhlem 90 stupňů a v místech ohýbání instalují 2-3 řádky vertikální mřížky. Pak bude pevnost rohového kloubu maximální a nebude docházet ke svislému posunutí. Optimální vzdálenost v rohu by měla být 3-5 cm.
 3. Podélná výztuž stěny. Je to jednodušší, zde stačí rozšířit podélnou výztuž po celé délce základní desky a nainstalovat vertikální spojovací tyče.

Všechna připojení jsou zapojena. Vzdálenost tyčí k hornímu okraji bednění a k bočním stěnám by měla být až 5 cm.

Technologický proces vyztužení

Montáž bednění pro uspořádání vyztuženého pásu základové kostry

Je instalován první bednění, vnitřní povrch je pokryt pergamenem nebo střešní plstí.

Výkopy jsou vedeny do výztužných tyčí odhadované délky a průměru 10 mm. Tyče mohou být použity hladce. Krok mezi svislými pruhy je 400 - 600 mm.

Ve spodní části stánku, který se usadí několik řad vodorovných tyčí. Horní a spodní řady jsou spojeny podélnými můstky a jsou navzájem spojeny drátem nebo kravaty.

Při montáži rámu je nutné přísně dodržet přípustnou vzdálenost od povrchu základny. Vždy by měl být dodáván beton, který uzavře konce tyčí a zabrání vzniku korozivních procesů uvnitř podkladu.

Po instalaci rámu je nutné zajistit větrací otvory ve spodní části příkopu a celou konstrukci vyplnit betonem.

Kolik potřebuje vyztužení základových pásů

Schéma výztužné klece s výpočtem délky páskové základny

Pro výpočty potřebujete znát několik parametrů budoucího nadace. Například parametry základny jsou následující: šířka 3,5 m, délka 10 m; výška 0,2 m, šířka 0,18 m

Výpočet celkového objemu odlitku. Za tímto účelem se bere v úvahu objem typického rovnoběžnostního profilu, jmenovitě používáme všechny parametry:

P = AB + ВС + СD + АD = 3,5 + 10 + 3,5 + 10 = 27 V; 27 x 0,2 x 0,18 = 0,972.

Výpočet vnitřního objemu základny: 10 x 3,5 x 0,2 = 7 m³.

Odečtěte množství odlitku: 7 - 0,97 = 6,03 m³.

Výsledek: objem odlitku - 0,97 m³, objem plniva - 6,03 m³.

Vypočítejte počet ventilů. Pro usnadnění výpočtu se předpokládá průměrný průměr kovu 12 mm.

V odlitku budou dva horizontální pásy a vertikální řádky budou umístěny v intervalu 500 mm. Obvod pásky je 27 metrů. Proto je potřeba použít 54 metrů vodorovných tyčí a 114 prutů o délce 0,5 metru pro vertikální vazbu. Při zohlednění tovární konfigurace tyčí je pro vertikální provedení nutné vyztužení 114 x 0,7 = 79,8 m.

Takže pro konstrukci pásového podkladu s takovými parametry musíte použít 1 m3 betonu, 6 kostek plniva (písek a drcený kámen), 134 metrů vyztužení, které pak bude třeba řezat brusky na dané kusy. Množství dřeva pro bednění v tomto výpočtu se nevykonává.

Podložka s rámem kotevních rámů s vlastními rukama

Vytvoření výztužné klece pro základy pásů není obtížné. Je nutné studovat základní požadavky na ventily, které budou použity, a technologie, jak zesilovat základovou lištu. Za všech podmínek bude hotový rám rozdílná pevnost a trvanlivost.

Stripová základna

Nadace pásu má mnoho výhod oproti jiným základnám. Je vhodný pro stavbu základů a výškových a jednopatrových budov na jakémkoli typu půdy. To je důvod, proč je tak často používán v individuální konstrukci. Poznat základní principy práce a přesně je sledovat pomocí správně provedených výpočtů, můžete snadno vytvořit základ s vlastními rukama.

Když je budova v provozu, často se vyskytuje sediment. Půda pod dnem základny se stává hustší. A čím větší je tlak na základ, tím rychleji dochází k tomuto procesu. Pokud jsou výpočty prováděny správně a zatížení je rovnoměrně rozloženo na zemi, na bázi pásky se nezobrazují praskliny a třísky na bocích. Ve skutečnosti se naopak opakuje.

Nezkušený stavitel může čelit problému správného zpevnění základové desky. Koneckonců závisí na tom, jak dlouho bude budova provozována. Proto je vhodné se zabývat výběrem materiálu a samotnou technologickou sekvencí.

Výběr ventilu

Výběr výztuže závisí na síle rámu.

Existují dva hlavní typy:

 • ocel (kov);
 • kompozitní (sklolaminát)

Druhý typ se objevil v 50. letech minulého století, ale nenalezl širokou distribuci v jednotlivých stavbách, přestože má řadu výhod ve srovnání s kovovou konstrukcí.

Ocelová výztuž může být:

Pro provádění vyztužovacích prací na základovém pásu se používají armatury rotačního profilu jako pracovní (jiné podélné) a hladké (příčné) jako pomocné.

Podélná výztuž by měla zajistit dobré uchycení betonu. Proto jsou nejčastěji vybrány periodické vlnité profily. To se liší v třídách pevnosti. V sovětských dobách byla v souladu se standardem GOST v soukromé stavbě nejčastěji používána třída A-3, která, jak je uvedeno v moderní stavební literatuře, odpovídá označení A400.

Pro montáž částí rámu v příčném směru se používají ocelové tyče třídy A-1 nebo jejich moderní analog je A240. Ale mezi nimi není velký rozdíl.

Funkce výztuže

Jelikož z mnoha důvodů je spíše obtížné přesně vypočítat základnu, experti vyvinuli doporučení pro zpevnění základové pásky.

Jsou to následující:

 • průměr podélných tyčí musí být nejméně 12 mm;
 • počet pracovních tyčí v rámu musí být nejméně čtyři (možná šest);
 • krokové příčné výztuže se pohybuje od 200 do 600 mm. Části ocelové tyče - 6-8mm;
 • podklad musí mít tloušťku nejméně 300 mm.

Průseky ve tvaru písmene T a místa, která mohou být vystavena deformacím, je třeba posílit pomocí vestavěných výrobků (například zpevňující nohy nebo nohy). Musí odpovídat velikosti pracovních tyčí v průměru.

Schéma posílení nadace

Před zahájením práce je nutné pečlivě zvážit schéma výztužné klece pro základovou lištu a vytvořit kresbu. Pokud například dům sestává z jedné podlahy s půdou 10 × 6, vypadá to takto.

Šest kovových tyčí tříd A3 o průměru 12 mm se považuje za pracovní tyče a příčná výztuž se provede se svorkami tyčí třídy A1 o průměru 8 mm. Svorky jsou instalovány s krokem v rozích a průsečíky ve tvaru T 200 mm, v ostatních - 600 mm.

Zranitelnosti jsou zesíleny úhlovými a diagonálními nohami s pruty A3 o průměru 12 mm. V místech spojení na pracovní tyče se stanoví přesah 50 průměrů (50 x 12 mm = 600 mm).

Dokovací zařízení podél délky podélných tyčí se v tomto případě plánuje překrývat po délce podobné délky (600 mm). Taková místa by měla být posílena svorkami s menším roztečí (200 mm). Tyče výztuže jsou plánovány na délku 11,7 m. Čím menší jsou klouby, tím lépe je lepší, aby byly tyče z oceli o maximální délce.

Je možné posílit rohy a křižovatky ve tvaru písmene T pomocí takzvaných nožiček, které jsou v podstatě ohýbány v ose L o pracovních tyčích o průměru 50 mm.

Často během doby provozu může být ocel vystavena korozi, proto je při zpevňování základů lepší provést další práce, aby se zajistila ochranná vrstva výztuže.

U základních pásů je velikost této vrstvy přibližně 40 mm na bočních a horních okrajích. Pokud je podešev vyrobena z betonu B2-5, jehož tloušťka je 100 mm, musí být ochranná vrstva minimálně 40 mm, ale může být zvýšena na 70 mm.

Spojovací svorka je instalována v přírůstcích rovnajících se 3/8 výšky základny pásu, která je nejméně 25 cm. Podle SNiP musí být rozteč mezi pracovními výztužnými tyčemi v základové liště nejméně 25 cm a nejvýše 40 cm. která se rovná 1/2 výšky pracovní části, ale ne více než 0,3 m.

Jak vyrobit výztužnou klec pro základy pásů

Rámec základny připomíná obyčejný čtverec nebo obdélník.

Zásada vyztužení je následující:

 • v dolní části příkopu se nacházejí cihly, jejichž výška není menší než 5 cm. Toto se děje za účelem vytvoření mezery mezi rámem a spodkem podstavce;
 • jádra jsou řezána do tyčí požadované délky pro vertikální výztuž;
 • kovové tyče jsou umístěny podélně na řadách cihel. Je lepší, pokud mají maximální délku;
 • Pracovní tyče používají drátěné mosty ve vzdálenosti 30 cm od sebe. Měly by být o 10 cm déle než tloušťka základny (ustupující 5 cm na každé straně);
 • Tyče jsou instalovány svisle v každé buňce v rozích. Jejich délka by měla být menší než výška základny o 10 cm;
 • vertikální tyče jsou spojeny s podélnými tyčemi a upevněny pomocí propojky.

Zvláštní pozornost by měla být věnována zesílení rohů, protože tato místa mají největší zátěž.

Při zpevňování rohů je třeba dodržovat následující pravidla:

 • tyče v rohu se ohýbají tak, aby jejich konce byly zakryty v základové stěně s minimálním obtokem 40 cm (pro pruty o průměru 10 mm);
 • místa, kde se navzájem překrývají, musí být posílena svislými a příčnými pruty;
 • pokud délka lišty není dostatečná k ohnutí na stěnu, pak je nutné takové prostory vyztužit pomocí tyčí ve tvaru písmene L;
 • svorky v rozích jsou spojeny v krocích 2 krát méně.

Pokud jsou splněny tyto požadavky, rohy zůstanou v původní podobě delší.

Pletací výztužná klec

Pro upevnění výztuže pomocí pletacího drátu o průměru 0,8-1,2 mm, který je rozřezán na kusy o rozměru 10-20 cm. Minimální počet spojů by měl činit polovinu počtu křižovatek.

Pletenou výztuhu lze plnit několika způsoby:

 • pomocí kleští. Za tímto účelem je drát přeložen do poloviny, zkroucený a pevný konec s kleštěmi s tupými zuby;
 • Háček a šroubovák můžete použít speciální tryskou. K tomu jsou drátky skládané do poloviny, na háku. Konce jsou zabalené v průsečíku výztuže a poté znovu uloženy do háčku. Potom otáčejte hákem. Pro tyto účely můžete použít šroubovák;
 • pomocí klipů, příchytky, sponky atd.;
 • pletací pistole.

Poslední metoda je považována za nejrychlejší a nejúčinnější. Chcete-li to provést, umístěte pistolovou trysku na průsečík armatury a nástrojem dokončete vazbu.

Zpevnění základny se považuje za provedené správně, pokud jsou dodrženy následující stavební pravidla:

 • výztuž základny horního a spodního povrchu;
 • podélné vrstvy rámu jsou vyrobeny z vodorovných tyčí spojených s příčnými a svislými tyčemi;
 • Pracovní výztuž se skládá z prutů třídy A3 o průměru 10-16 mm a svorky pro připojení jsou vyrobeny z výztuže třídy Bp-1 o průměru 4-5 mm;
 • rám je instalován uvnitř základny ve vzdálenosti nejméně 5 cm od povrchu;
 • podélné tyče jsou instalovány v krocích od 25 do 40 cm a spojovací pás - 30 cm;
 • rohy základové výztuže položené s vytvořením překrytí o 40 cm;
 • průměr drátu pro vazbu je 0,8-1,2 mm;
 • minimální počet uzlů se rovná polovině počtu průsečíků v rámci.

Pokud jsou tyto podmínky splněny, bude rám dostatečně silný a stabilní. Odborníci doporučují používat speciálně navržené nástroje pro pletení. Tím se významně sníží doba páření. Pokud nemáte dostatečné zkušenosti v této oblasti, je lepší kontaktovat odborníky.

Další informace o tom, jak vytvořit výztužnou klec pro základovou lištu, můžete video sledovat vlastním rukama:

Knihy na téma:

Armatura pracovník - Galina Kupriyanov - 621 rub - odkaz na recenzi knihy
Moderní práce na položení základů. Typy práce, materiály, technologie - Valentina Nazarová - 29 rublů - odkaz na recenzi knihy
Příručka stavitele technologie - Gennady Badina - odkaz na recenzi knihy

Zpevnění základové pásky

Vyztužení základové pásky výrazně zvyšuje její pevnostní vlastnosti, umožňuje vytvářet udržitelné struktury a snižovat váhu.

Zpevnění základové pásky

Výpočty schémat výztuže a zesílení se provádějí v souladu s ustanoveními stávajícího SNiP 52-01-2003. Dokument obsahuje podrobné požadavky na výpočty, uvádí poznámky pod čarou k regulačním dokumentům a souborům pravidel.

SP 63.13330.2012 Betonové a železobetonové konstrukce. Hlavní ustanovení. Aktualizovaná verze SNiP 52-01-2003. Soubor ke stažení

Podklad musí splňovat požadavky na trvanlivost, spolehlivost, odolnost vůči různým klimatickým faktorům a mechanickému zatížení.

Konkrétní požadavky

Hlavní charakteristiky pevnosti betonových konstrukcí jsou ukazatelem odolnosti proti axiálnímu stlačení (Rb, n), pevnosti v tahu (Rbt, n) a bočním zlomeninám. V závislosti na standardních standardních indikátorech betonu jsou vybrány jeho betonové třídy a třídy. Vzhledem k odpovědnosti návrhu lze použít bezpečnostní korekční faktory od 1,0 do 1,5.

Nákres ohybových momentů

Požadavky ventilu

Během vyztužení základových pásů se stanoví typ a řízené hodnoty kvality výztuže. Normy povolené pro použití válcovaných konstrukčních tvarovek z periodického profilu, tepelně opracované výztuže nebo mechanicky zpevněné výztuže.

Třída výztuže je vybrána s přihlédnutím k garantované hodnotě mezního průtahu při maximálním zatížení. Kromě vlastností pevnosti v tahu, plasticity, odolnosti proti korozi, svařitelnosti, odolnosti vůči negativním teplotám, relaxační odolnosti a povoleného prodloužení před nástupem destruktivních procesů jsou normalizovány.

Tabulka typů výztuže a oceli

Podklad pásku se vypočítá podle doporučení GOST 27751, indikátory omezujících zatěžovacích stavů se vypočítají podle skupin.

První skupina zahrnuje podmínky vedoucí k úplné nevhodnosti nadace, druhá skupina zahrnuje podmínky vedoucí k částečné ztrátě stability, které brání normálnímu a bezpečnému provozu budov. Podle maximálních přípustných stavů druhé skupiny se vytváří:

 • výpočty vzhledu primárních trhlin na povrchu pásového pásu;
 • výpočty pro časové období zvyšujících se trhlin v betonových konstrukcích;
 • výpočty lineárních deformací základových pásů.

Hlavní indikátory odolnosti proti deformaci a pevnosti konstrukční výztuže zahrnují maximální pevnost v tahu nebo stlačování, stanovenou v laboratorních podmínkách na speciálních zkušebních lavicích. Technologie a zkušební metody jsou popsány ve státních normách. V některých případech může výrobce použít regulační a technickou dokumentaci vyvinutou společností. V takovém případě musí být regulační a technická dokumentace schválena regulačními orgány.

U betonových konstrukcí mohou být tyto hodnoty omezeny na maximální míru změny linearity betonu. Jako generalizované ukazatele se berou v úvahu skutečné diagramy stavu výztuže při krátkodobých jednostranných účincích návrhových regulačních zatížení. Povaha diagramů stavu konstrukčního vyztužení se stanoví s přihlédnutím k jeho specifickému typu a značce. Během inženýrského výpočtu vyztužené základny je stavový diagram určen po výměně standardních indikátorů za skutečné.

Požadavky na výztuž

Rám kotvy - fotka

 1. Požadavky na velikost železobetonových konstrukcí. Geometrické rozměry základů by neměly bránit správnému prostorovému umístění výztuže.
 2. Ochranná vrstva by měla poskytnout odolnost proti spárování výztuže a betonu, chránit ji před vnějším prostředím a zajistit stabilitu konstrukce.
 3. Minimální vzdálenost mezi jednotlivými tyčemi výztuže by měla zajistit jejich společnou práci s betonem, umožnit správné spojování a zajistit správné technologické nalévání betonu.

Schéma zpevněná základna

Pro vyztužení lze použít pouze vysoce kvalitní výztuž, pletení sítí se provádí s přihlédnutím k návrhovým vzorům. Odchylky od hodnot nesmí překročit toleranční pole regulovaná SNiP 3.03.01. Zvláštní konstrukční opatření musí zajistit spolehlivou fixaci výztužné sítě v souladu s platnými pravidly.

Rám kotvy pro pásové základy

SNiP 3.03.01-87. Ložiskové a uzavírací konstrukce. Stavební předpisy a předpisy. Soubor ke stažení

Při ohýbání výztuže je třeba použít speciální zařízení, minimální poloměr ohybu závisí na průměru a specifických fyzických vlastnostech konstrukční výztuže.

Video - Ruční ohýbačka, video instrukce

Video - ohýbání výztuže. Práce na domácím stroji

Výstuž je vložena do bednění, výroba bednění by měla být provedena s přihlédnutím k požadavkům GOST 25781 a GOST 23478.

STEELOVÉ FORMY PRO VÝROBU ZBRANÝCH BETONOVÝCH VÝROBKŮ. Technické podmínky. Soubor ke stažení

Bednění pro výstavbu monolitických betonových a železobetonových konstrukcí. Klasifikace a obecné technické požadavky

Výpočet počtu a průměru výztuže

Pro pásové zakládání lázní se používají stavební armatury s periodickým profilem Ø 6 ÷ 12 mm.

Armatura periodického profilu Ø 10 mm

Stávající státní předpisy upravují minimální počet betonových tyčí, aby získaly maximální pevnostní vlastnosti. Minimální celkový průřez podélných tyčí výztuže nesmí být ≤ 0,1% plochy průřezu podkladové pásky. Například pokud má základna pásu průřez 12 000 × 500 mm (plocha průřezu je 600 000 mm2), pak celková plocha všech podélných tyčí by měla být nejméně 600 000 × 0,01% = 600 mm2. V praxi si vývojáři zřídka udržují tento ukazatel, berou také v úvahu váhu lázně, povahu půdy a konkrétní beton. Tuto vypočítanou hodnotu lze považovat za přibližnou, odchylky od doporučených hodnot by neměly překročit ≈20% směrem dolů.

Množství výztuže se vypočítává matematicky.

Pro výpočet výšky výztuže potřebujete znát průřez základního pásu a průřez výztužné výztuže. Pro usnadnění výpočtů vám nabízíme hotový stůl.

Rám kotvy pro pásové základy

Technologie zpevnění pásových základů

Výztuž základů pásu je klíčovým faktorem jeho spolehlivosti a trvanlivosti (můžete také samostatně číst o výztuži podkladu pilového roštu). Podle ustanovení SNiP č. 2.03.01-84 se v obytné výstavbě nepoužívají nevyztužené plochy.

Podklad výztuže

Z tohoto článku se dozvíte, jak správně zpevnit základnu pásky. Budeme se zabývat způsoby, jak vypočítat výztuž a studovat výztužné schémata, a seznámit se s technologií práce s vlastními rukama.

1 Jak zpevnit základní pásku?

Základová struktura se skládá ze dvou částí - betonového tělesa a zesílené klece, která jsou v něm zakotvena. Beton, jako materiál, je vysoce odolný proti zatížením při tlakovém zatížení, ale nepůsobí dobře při napínání a ohýbání, pod jehož vlivem se pásek může zlomit. Tato zatížení jsou zachycena výztužnou klecí, která odolává deformacím v zóně zvýšeného vnějšího vlivu.

Viz také: o účelu a pravidlech ukotvení výztuže.

Zpevnění pásového podkladu se provádí pomocí prostorového rámu sestávajícího z podélných výztužných pásů propojených příčnými a vertikálními mosty. Počet podélných pásů je zvolen na základě výšky pásky:

 • základy mělké hloubky jsou vyztuženy rámem ve dvou podélných pásech - horním a spodním;
 • základy zapuštěného typu, jejichž výška přesahuje 120 cm, jsou vyztuženy rámem s průměrným pásem výztuže.

Podélný řemen rámu je vyroben z tyčí z vlnité výztuže o průměru 12-16 mm. se používají pruty třídy A3. Překlady jsou vyrobeny z kusů tyčí stejného průměru nebo z armatur hladkého profilu o průměru 8-10 mm ohnutých do obdélníkových svorek.

Armokarkas ve dvou podélných zónách

Montáž armokarkas provádí pomocí pletacího drátu nebo svařování. První metoda nevyžaduje použití speciálního vybavení, ale je spíše časově náročné, zatímco svařování je rychlejším způsobem instalace rámu. Pro vázání se používá ocelový drát o průměru 1 až 2 mm.

Konfigurace rámce je stanovena ustanoveními SNiP №2.03.01-84 "Příručka pro návrh základů pro stavby a stavby". Je nutné zachovat následující vzdálenosti:

 • krok mezi složenými prvky podélného pásu není větší než 10 cm (určuje počet větví v pásu);
 • krok mezi podélnými pásy ve svislé rovině - ne více než 50 cm;
 • krok mezi příčnými a vertikálními spojovacími mosty - ne více než 30 cm;

Přenosný rám zbroje

Při instalaci rámu je třeba zajistit ochrannou vrstvu betonu - vzdálenost 5 cm mezi obrysy rámu a stěnami betonového tělesa. Velikost výztužného skeletu se vybírá na základě rozměrů základny tak, aby bylo dodrženo výše uvedené pravidlo. Nanášení výztuže na spodní straně bednění se provádí pomocí plastových stojanů hub, které zvedají tyče do požadované výšky.
do menu ↑

1.1 Výpočet výztuže pro pásovou základnu

Spotřeba výztuže musí být stanovena ve fázi návrhu nadace, aby bylo možné přesně znát množství zakoupeného materiálu. Zvažme, jak vypočítat výztuž pro pásovou základnu na příkladě mělké základny o výšce 70 a tloušťce 40 cm.

Viz také: jak zpevnit podlahovou podlahu. a jaký druh oka je pro tento účel vyžadován?

Zpočátku musíte určit konfiguraci rámečku. Skládá se z horního a spodního řemene, z každého vyztužení 3 bary. Vzdálenost mezi tyčemi 10 cm + 10 cm jde na ochrannou vrstvu betonu. Spojení bude provedeno svařenými úseky výztuže o podobných rozměrech s krokem 30 cm. Průměr výztuže pro základovou lištu je 12 mm, třída A3.

Zpevnění opěrky pásky

Určete požadované množství výztuže:

 1. Chcete-li zjistit spotřebu tyčí na podélném pásu, musíte vypočítat obvod základů. Vezměte podmíněnou budovu s obvodem 50 m. Vzhledem k tomu, že v každém ze dvou pásů (3 v každém) je 6 výztužných tyčí, bude spotřeba: 50 * 6 = 300 m.
 2. Dále vypočtete, kolik spojení bude třeba provést pro dokovací pásy. Za tímto účelem rozdělíme obvod krokem mezi propojkami: 50 / 0.3 = 167 ks.
 3. Vzhledem k požadované tloušťce ochranné vrstvy (5 cm) bude délka svislé propojky 60 cm a kříž - 30 cm. Počet jednotlivých druhů propojky pro každé spojení je 2 ks.
 4. Určete spotřebu tyčí na vertikálních propojkách: 167 * 0,6 * 2 = 200,4 metrů.
 5. Vypočítejte spotřebu materiálu na příčných nosičích: 167 * 0,3 * 2 = 100,2 m.

Výpočet výztuže pro pásové základy celkově ukázal, že celková spotřeba tyčí A3 o průměru 12 mm bude 600,6 m. Toto číslo není konečné, materiál musí být zachycen s rozpětím 10-15%. protože budete potřebovat dodatečnou výztuhu pro posílení rohových částí základové pásky.
do menu ↑

1.2 Základy výztužných pásů (video)

2 Technologie výkonu práce

Po určení množství výztuže je třeba zvolit výztuž základové lišty, podle které bude vyztužená armatura sestavena. Rovné úseky konstrukce jsou vyrobeny z pevných tyčí, zatímco v rohových místech je nutná dodatečná výztuž s kotvou zakřivenou ve tvaru P nebo L. Použití kolmého překrytí jednotlivých výztužných tyčí na místech rohů a opěrek není povoleno.

Správné vyztužení rohů základové lišty je znázorněno na obrázku:

Rohová výztuha rohu

Schéma vyztužení základových pásů na spojovacích bodech:

Zpevnění základové pásky vlastním rukama zahrnuje montáž rámu na vhodném místě a jeho následné umístění uvnitř bednění. Tato technologie vyžaduje flexibilní kování v obdélníkových svorech, které lze doma snadno provádět pomocí domácího příslušenství.

Na 20. kanále je nutné vyříznout drážky pomocí brusky, do níž je následně vložena výztuž a na tyč, která slouží jako páka, se umístí kus ocelového potrubí. Hotové kroužky by měly být svařeny nebo svařeny spolu s drátem. Pro tyče o průměru 10-15 mm se používá drát 1,2-1,5 mm.

Viz také: posílení sloupce. tak stála mnoho let?

Délka tyčí v podélné zóně by měla odpovídat délce strany domu. Tyče jsou zasunuty do kroužku a upevněny pomocí pletacího drátu v rozích jho a v jeho středové části. Rozteč mezi svorkami je 30 cm. Na výjezdu musíte mít 4 součásti rámu - 2 stejné délky a 2 menší, stejné jako šířka domu. Dále jsou rámce položeny do výkopu a jejich spojení je v souladu s výše uvedeným schématem zakřiveno pod úhlem s výztužnými tyčemi.

Ohýbací svorky kabelu

Při instalaci rámu uvnitř výkopu dodržujte následující pravidla:

 • rám musí být zdvižen nad dnem výkopu pomocí podpěr o 5 cm - požadavky SNiP neumožňují použití fragmentů cihel pro tento účel;
 • pokládání by mělo být prováděno striktně na horizontální úrovni;
 • rám musí být připevněn vzhledem k bočním stěnám příkopu pomocí čepů vroubených do stěn tak, aby se výztuž během betonování nepohybovala.

Přečtěte si také: Jak je zdivo zpevněno z cihel nebo pórobetonu, a mělo by to být provedeno?

Zpevnění základových pásů podle technologických postupů je pro základy mělkého a hlubokého typu totožné. Po instalaci vyztužovací klece začíná betonářská stání - beton M200 se používá k odlévání. Určit požadované množství betonu může být založeno na objemu základů - musíte vynásobit délku, šířku a obvod pásky.

Rámeček základové pásky

Je třeba poznamenat, že konstrukční technologie podkladu pásky vyžaduje povinné uspořádání na dně výkopu těsnicího polštáře z vrstev písku a drtí stejné tloušťky (tloušťka od 10 do 20 cm). Podložka se používá k ochraně základů před zatížením vertikálního zatáčení, což je zvláště důležité při uspořádání mělké základny umístěné ve vrstvě mrznoucí půdy.

Jak správně zpevnit základnu pásku pomocí vlastních rukou

Ribbon Foundation je nejoblíbenější v soukromé výstavbě. Je ideální pro výstavbu malých domů, garáží, vany a dalších hospodářských budov. Všechny stavební práce mohou být prováděny ručně a poměrně malá spotřeba materiálů a minimální množství výkopových prací může snížit náklady a výrobní dobu. Samozřejmě, aby vše fungovalo tak, jak je třeba, musíte vědět, jak správně posilovat nadaci.

Jak vybrat kování?

Předtím, než řeknete, jak správně zpevnit základnu pásky, stojí za to říct pár slov o výběru výztuže.

 1. Pokud potřebujete zpevnit základnu pro jednopatrový nebo dvoupatrový dům, stejně jako pro lehčí budovy, měli byste mít kování o průměru 10-24 mm. Tlustší materiál bude příliš drahý a jeho vysoká pevnost nebude započata. Méně silná výztuž nesmí odolávat zatížení.
 2. Doporučuje se použít speciální vlnité kování. Zajišťuje nejlepší spojení s betonem a zajišťuje tak vysokou pevnost a spolehlivost. Hladký protějšek je o něco levnější, ale kvůli nízké adhezi není vhodný pro použití. Jedinou výjimkou jsou křížové klouby. Zatížení je mnohem menší.
 3. Pokud je půda homogenní po celé ploše základů, může být použit materiál s průřezem 10-14 milimetrů. Při heterogenní půdě se zatížení na základně zvyšuje, takže je vhodné utrácet peníze na tyčí o průměru 16-24 milimetrů.

Samozřejmě, nákup silných drážkovaných tvarovek je poměrně drahý. Ale pokud se rozhodnete pro zpevnění základové pásky vlastními rukama, znamená to, že množství práce není příliš velké. Takže budete muset přeplnit maximálně několik stovek rublů - což plně kompenzuje vysokou trvanlivost a spolehlivost hotové konstrukce.

Se samočinným výpočtem a výběrem výztuže pro výztužnou klec pásku je pravděpodobnost výskytu chyby vysoká. V budoucnu to může způsobit zničení domu, takže nejlepším řešením by bylo objednat projekt zesílení nadace od designéra a učinit vazbu rámce samostatně podle výkresu.

Kolik vyztužení potřebujete?

Než půjdete do obchodu, chcete-li materiál zakoupit, potřebujete vědět, kolik to bude potřebovat pro zpevnění základny pásu. Chcete-li to provést, měli byste předem uvažovat, které posílení základové pásky bude nejlepší volbou a provádět výpočty pro konkrétní objekt.

Příklad výztužného rámu pro základ

Při stavbě malých domů, garáží a vany se obvykle používá následující konfigurace rámu:

 • 2 pásy: horní a spodní;
 • Každý pás se skládá z 3-4 barů výztuže;
 • Optimální vzdálenost mezi tyčemi je 10 centimetrů. Všimněte si, že vzdálenost od výztuže k okrajům budoucího podkladu musí být nejméně 5 centimetrů;
 • spojování pásů se provádí pomocí svorek nebo kusů výztuže v kroku 5-30 centimetrů, v závislosti na výztužné části.

Taková schéma je optimální. Nyní s vědomím velikosti budoucí stavby není vůbec obtížné provést příslušné výpočty.

Předpokládejme, že chcete vytvořit prostorný rám nebo dřevěnou chalupu o rozloze 150 m2 s vnějšími stěnami o obvodě 50 metrů. Na tom budeme provádět výpočty. Používáme odpovídající a popsané vlastnosti při zpevňování pásky SNiP.

Máme dva pásy se třemi pruty v každém. Celkem - 6 násobeno 50 = 300 metrů hlavního ventilu. Vezmeme v úvahu počet propojky, které se hodí v krocích po 30 cm. Chcete-li to provést, rozdělte 50 metrů o 0,3. Dostáváme 167 kusů. Tyče v této základně budou mít délku 30 centimetrů a svislé - 60 centimetrů. Na vertikálních propojkách budete potřebovat 167x0,6x2 = 200,4 metrů. Na vodorovné rovině - 167x0,3x2 = 100,2 metrů. Celkem je zapotřebí 300 metrů silné vlnité výztuže a 300,6 metru tenčí, hladší výztuže. Poté, co obdržíte tato čísla, můžete bezpečně jít do skladu pro materiál - pásový základ bez výztuže nebude trvat dlouho. Někteří odborníci doporučují, aby se tyč s rozpětím 10-15%. Nakonec bude zapotřebí určitého množství materiálu, aby se posílily rohové části pásového pásu a jděte do doku.

Jak pletět rám?

Pravidla pro zpevnění základové pásky nás nutí opustit použití svařování ve prospěch pletení, protože při svařování kovové tyče v místech svařovacích spojů ztrácejí pevnost 2-2,5krát. Kromě toho se nejčastěji objevuje koroze, která může způsobit poškození výztuže v průběhu několika let, což významně snižuje spolehlivost a trvanlivost podkladu. Platí pouze spojení s pomocí páření. Jedná se o poměrně obtížnou fázi a trvá dlouho, než se nedostaví zkušený uživatel dokončí. Nicméně, hodně zde závisí na tom, jaký nástroj použijete.

Spolehlivý uzel vyztužení drátem

Klasickým nástrojem pro pletení kování v podložce je speciální háček na háčkování. Díky tomu mohou zkušení řemeslníci produkovat až 12-15 uzlů za minutu (samozřejmě, pokud je pletací drátek připraven a předem vyříznut). Hlavní výhodou této možnosti je dostupnost - háček lze zakoupit v mnoha obchodech za sto rublů a dokonce i levněji. Mínus - rychlost práce s ním není ani skvělá u mistrů. Zvažte - budete muset dělat mnoho stovek uzlů, i když je třeba posílit základy malé velikosti.

Drát a hák pro vazný rám

Pokud chcete úkol dokončit co nejdříve, můžete použít speciální pletací pistoli. Při práci s ním dokonce i nezkušený uživatel snadno dá 25-30 uzlů za minutu. To znamená, že výkon se zvýší alespoň dvakrát. Bohužel, náklady na takové vybavení není nízká - od 50 tisíc a více. Navíc k práci s ním potřebujete speciální drát - obvyklé nemusí být vhodné. To dále zvyšuje náklady. Pokud je však možné pronajmout pletací zbraň několik hodin nebo denně - neváhejte souhlasit s takovou nabídkou, nezapomeňte zjistit maximální průměr výztuže, kterou může vázat. Při práci s vysoce kvalitním nástrojem strávíte maximálně jeden den při montáži rámu - správné zpevnění základové lišty se stává mnohem jednodušší a rychlejší. Pokud pracujete ručně, může tento proces trvat týden nebo déle.

Jak vytvořit rám?

Před zahájením vyztužení základových pásů je třeba zkontrolovat výkresy vhodných rámců. Koneckonců, záleží na síle rámu, zda bude základna sloužit po mnoho desetiletí, nebo bude na začátku jara pokryta prasklinami kvůli sezónním výkyvům v půdní hladině.

Schéma základů výztužných pásů

Abychom se nemýlili při výrobě, je třeba si uvědomit několik pravidel:

 1. Překrytí (vzdálenost od místa páření k okraji tyče) musí být nejméně 5 centimetrů.
 2. Na rohových spojích by měly být kolíky propojeny - v žádném případě nemohou být použity dva samostatné bloky, které nejsou vzájemně propojené. Ideálním řešením by byly úhly z ohýbaného výztuže - taková základová výztuž je nejspolehlivější. Ale pro to musíte mít speciální vybavení, jestliže kování má průměr 14 mm nebo více, menší průměry mohou být ohnuty doma.
 3. Spojení s drátem by mělo být těsné - použijete-li háček na háčkování, pak utáhněte vodič, dokud se nezastaví, takže mezi svorkou a hlavní výztuží není žádný prostor. Zkontrolujte také ruku, pokud se svorka pohybuje pryč od dotyku, měli byste provést další kravatu s drátem.
 4. Překrytí výztuže by se mělo rovnat 40-50 průměru výztuže. Mezi sousedními spojovacími tyčemi a horní a spodní vrstvou by měla existovat mezera podle projektu.
 5. Rám výztuže musí stát přesně v bednění. Také je nutné pečovat o ochrannou vrstvu betonu pro vyztužení, podle požadavků výkresu. Je třeba mít na paměti, že minimální ochranná vrstva se rovná průměru výztuže.

Schéma zesílení úhlu

Je flexibilní všechny prvky pro zpevnění základny, provádí se za studena. V žádném případě nezahřívejte armatury, protože to vede ke ztrátě jejich pevnosti.

Schéma zpevnění stěn

Jak můžete vidět - pravidla jsou co nejjednodušší. Ale někteří nezkušení stavitelé nevědí nebo nezapomínají na jejich existenci. To vede k tomu, že je porušena technologie zesílení základové lišty a její životnost je výrazně snížena.

Zemní práce a přípravné práce

Jednou z výhod základového pásu je poměrně malé množství zemních prací. Pár lidí, kteří pracují v den s krátkými přestávkami, bude moci snadno vykopat příkop vhodného rozměru v normální půdě. Když je jamka připravená, můžete přistoupit k jejímu uspořádání.

Prvním krokem je vytvoření základového polštáře. Díky tomu se sníží negativní dopad podzemních vod na základy a zatížení ze samotné základny a celé konstrukce je rovnoměrně rozloženo napříč zemí. Zde můžete použít různé materiály. Nejčastěji používaný písek nebo štěrk. Dělají dobrou práci s jejich funkcí - hlavní věc je, že tloušťka polštáře by měla být nejméně 15-20 centimetrů.

Někteří odborníci však doporučují konkrétní podložku. Ano, je to nejdražší. Drahocenný cement a potřeba posílení polštáře chladně zvyšují cenu a dobu výstavby. V důsledku toho získáte nejspolehlivější základ pro nadaci a zajistíte, že bude trvat mnoho let. Proto můžeme bezpečně říci, že tyto peníze nebudou hozeny do větru.

Příklad příkladu zpevněného pásu zařízení

Je-li práce prováděna na slabé půdě, nebo je plánováno vybudovat těžký cihlový dům, ale použití monolitického podkladu je z nějakého důvodu nežádoucí, pak se může použít pásový podklad s podrážkou. Rozšíření (sklo) může výrazně snížit zatížení půdy. Samozřejmě, nezapomeňte na zpevnění skleněného podloží - na odklízení půdy bude pravidelně vydržet značné zatížení v tahu a ohybu. Je velmi důležité mu poskytnout dostatečnou sílu.

Při použití podkladu s podrážkou se objem zemních prací zvyšuje. Kromě toho je nutné vynaložit dodatečné peníze na zesílení podrážky základové lišty - v případě selhání to povede k nejbližšímu zničení celé struktury.

Bednění je instalováno na vrcholu hotového polštáře. Při výběru šířky je třeba vzít v úvahu - hotový podklad by měl být o 10-15 centimetrů silnější než vnější nosné stěny.

Dalším krokem je hydroizolace. Někteří stavitelé používají střešní plst, ale to je poměrně drahý materiál. A těžká hmotnost ztěžuje instalaci. Proto je možné použít stavební polyethylen. Ano, je méně trvanlivý. Ale potřebujete to jen pár dní - aby cementové mléko nešlo do písku. Proto je vhodný levný a lehký polyethylen. Je položen přes bednění. U kloubů se více překrývá - ne méně než 10-15 centimetrů - a lepidlo se širokou páskou.

Tato přípravná práce končí. Nyní vyprávějte o plnění a zpevnění základů vlastními rukama.

Nainstalujte rám, nalijte beton

Nejlepší je namontovat rám výztuže přímo do připravené jámy - což umožňuje nejpevnější upevnění prvků. Ale pokud mluvíme o zesílení podzemního pásového podkladu nebo jestliže je jámka příliš úzká pro to, aby se práce prováděla přímo v ní, pak rám může být sestaven mimo příkop a pak jej opatrně spouštět na místo. Zde problémy obvykle nevznikají a pokyny krok za krokem nejsou potřeba.

Poslední a jedna z nejdůležitějších etap je základní casting.

Plnění základny pásky čerpadlem na beton

Doporučujeme použít tuto konkrétní značku M200 nebo vyšší. Má vysokou pevnost, aby vydržel značné zatížení, a také má dostatečný ukazatel odolnosti proti chladu.

Ihned je třeba říci, že - práce bude vyžadovat velké množství materiálu. Proveďte všechny potřebné výpočty v předstihu - je třeba vylévat beton najednou, vyhýbat se delaminaci a jiným separacím. V opačném případě bude podstatně snížena pevnost základny a to ovlivní bezpečnost provozu domu. Ze stejného důvodu je vhodné si pronajmout betonový mixér. Dnes tuto službu nabízí mnoho společností. Kromě toho je pronájem levných modelů poměrně levná - méně než tisíc rublů za den. Při intenzivní práci během této doby je možné pracovat s touto prací. Kromě toho přítomnost betonového mixéru umožňuje zvýšit produktivitu - stačí jen házet písek, cement a nalít vodu, brzy se dostanete do hotového výrobku, který stačí nalít na rám instalovaný v bednění. Při práci s lopatami nelze tento výkon dosáhnout.

Po nalití betonu musíte vyčkat 28 dní. Během této doby beton zvedne dostatečnou sílu a můžete začít budovat dům, garáž nebo vanu.

Doporučujeme sledovat video, kde zkušený stavební inženýr povědí o důležitých nuancích zpevnění nadace. Co byste měli věnovat pozornost při práci na prvním místě, aby byl založený dům spolehlivý.

Nyní víte, jak zpevnit základovou stuhu vlastními silami. K tomu není nutné mít vysoce specializované dovednosti nebo koupit drahé vybavení. Nestačí vědět, alespoň teoreticky, o tom, jak posílit nadaci. Zkušenosti přicházejí do procesu a všechny nástroje mohou být nahrazeny levnými protějšky nebo pronajaty, což šetří peníze a čas.

Jak vyrobit výztužný rám pro základ s vlastními rukama?

Odpovědnou částí každé budovy je základ, jehož výroba musí být prováděna se zvláštní péčí. Dodržování konstrukčních požadavků zajišťuje kvalitu, dlouhou životnost a spolehlivost budovy. Rámy armatur se používají téměř ve všech typech základen.

Základ betonu, ve kterém není žádná výztužná klec, nemá požadovanou pevnost. Beton je schopen vnímat pouze tlakové zatížení a rám výztuže kompenzuje tahové síly, různé typy deformací, které zajišťují celistvost substrátu.

Výroba rámů z ocelových tyčí určitého sortimentu se provádí na základě výsledků předběžných výpočtů. To umožňuje vnímat významné zatížení, poskytuje vysokou bezpečnostní rezervu pro soukromé budovy a důležité konstrukce monolitického betonu.

Zvažujme vlastnosti kovového obrysu výztuže, typy vyztužených podkladů, metody upevnění ocelových tyčí, technologii provozu.

Kovová část základny slouží nejen jako rám: výztužné tyče jsou nezbytné pro vnímání zatížení a deformací v tahu

Fáze projektu

Rozsah výztuže ovlivňuje životnost konstrukce a je určen ve fázi návrhu. Před získáním materiálu pro výztužnou klec pro pásové základy je třeba provést soubor přípravných opatření. Plná realizace přípravných činností zaručuje trvanlivost budoucí výstavby.

Zpevnění základové pásky

Fáze projektu zahrnuje realizaci následujících činností:

 • Studie, analýza půdních vlastností, stavba stavby. Vyhodnocení těchto parametrů umožňuje vypočítat úsilí, vybrat požadovanou výztuž. Průměr tyčí je od 10 mm pro lehké konstrukce až po 14-17 mm u těžkých konstrukcí postavených na slabých půdách.
 • Určení typu budoucí základny. Rozsah použitých tyčí závisí na zvoleném typu základů. Pro sloupové, pásové a monolitické báze byly použity pruty různých velikostí.
 • Výpočet potřeby armovacích tyčí, s přihlédnutím k velikosti budovy, která je postavena, zejména základ, typ půdy. Pokud známe požadovanou částku, není obtížné vypočítat potřebu finančních zdrojů.

Navzdory skutečnosti, že funkce výztužné kostry pro jakoukoliv železobetonovou základnu je stejná, konstrukce takových konstrukcí jsou různé pro některé typy základů

Návrhové prvky

Výroba výztužných klecí se provádí z ocelových tyčí se speciálními žebry, což zvyšuje součinitel adheze k betonu. Použití hladkých tyčí neumožňuje dosažení integrity železobetonové hmoty vystavené účinkům sil a teplotních faktorů.

Pevnost vyztužovacích klecí závisí na následujících faktorech:

 • použité kovové tyče;
 • průřezy použitých tyčí;
 • řádně vyvinutá konstrukční schéma regulující množství, rozsah výztuže;
 • zvolený způsob upevnění výztuže.

Pásmo zpevněný betonový podklad posiluje nejtěžší: podstata zůstává stejná, ale počet manipulací a složitost procesu tváření rámu je komplikovaný

Rám pro základ se provádí pomocí výztuže, jejíž průměr by neměl být menší než 12 mm. Použití redukovaného obrysu je možné u výztuží určených pro přístavby, malé příměstské budovy, garáže, budovy plynových kompozitů nebo pěnových bloků.

Za účelem posílení základů soukromých konstrukcí se používají pruty tříd A-2 nebo A-3, jejichž pevnostní charakteristiky jsou schopny zajistit stabilitu a trvanlivost nadace, a tím i stavbu, která je postavena.

Správná základová výztuž

Typy montážních armatur

Výztužné klece se skládají ze samostatných kovových tyčí, které jsou kombinovány do jediné konstrukce pomocí následujících metod:

 • Klouby tyčí s elektrickým svařováním.
 • Upevnění výztuže pomocí pletacího drátu.

Osvědčený způsob upevnění výztužných tyčí pro páskovou základnu je použití drátu pro vázání a provádění práce pomocí speciálního nástroje.

Použití elektrického svařování pro upevňovací tyče má řadu nevýhod spojených s porušením kovové struktury, snížením pevnostních charakteristik.

Svařovací rámce nejsou rozšířené. Pojďme se zabývat znaky upevňovacích tyčí pomocí pletacího drátu.

Specificita páření

Výroba výztužných klecí s upevněním prvků pletacím drátem se provádí těmito způsoby:

 • ruční způsob, charakterizovaný zvýšenou složitostí, vyžadujícím značné úsilí, časově náročné. Tyče jsou upevněny na spojích pomocí žíhaného drátu o průměru 0,8-1,2 mm. Při ruční metodě se k upevnění vazby používají kleště nebo speciální háček, jehož použití umožňuje pevně otáčet konce drátu, aby se zajistilo uchycení tyčí;

Tyče výztuže jsou vzájemně spojeny speciálním drátem.

 • automatizovanou metodou zahrnující použití speciální pistole pro pletení. Zařízení zaručuje vysoce kvalitní připojení k barům, rychlé provádění operací. Doba potřebná pro fixování dvojice tyčí nepřesáhne jednu sekundu. Zbraň se používá při provádění velkého množství práce.

Výztužní klece, jejichž prvky jsou upevněny pletacím drátem, jsou charakterizovány trvanlivostí a zajišťují trvanlivost nadstavby.

Typy vyztužených konstrukcí

Funkční účel typů prostorových konstrukcí z kovových tyčí je zajistit pevnost železobetonového monolitu. Rámová výztuž pro základnu určitého typu má konstrukční prvky, které poskytují:

 • Přítomnost dvou zesilovacích obrysových pásů, upevněných příčnými tyčemi. Aplikuje se na integrální základ typu pásku.
 • Použití mřížové tyče, zajišťující tuhost základů dlaždic.
 • Použití vertikálně uspořádaných tyčí, které jsou připevněny jednodílnými příčnými obrysy, které zaručují pevnost základů na vrtaných pilotech.

Rám pro základovou desku tvoří dvě výztužná oka, jejíž vzdálenost je určena na základě zvolené tloušťky desky

Typy zpevněných základů

Zvažte typy železobetonových základů, které se používají k posílení ocelových tyčí:

 • Základ typu pásky je rozšířen v soukromé konstrukci a také v průmyslové sféře. Rámová výztuha pro základnu typu pásku - obtížný a odpovědný design, který prvky upevňují pletací drát nebo plastové obojky. Prostorová konstrukce vnímá tahové a tlakové síly, které zajišťují celistvost základů. Výroba vyztužovacích klecí pro pásové základy se provádí přímo jak v namontovaném bednění, tak samostatně, s následným spuštěním do výkopu hotových prvků;
 • dlaždicové základy důležité pro stavbu budov na problematických půdách. Tloušťka desky reguluje tvrdé rozestupy mezi dvěma jádrovými mřížkami představujícími výztužné klece. Kovové tyče roštů se nacházejí uvnitř betonového masivu, spolehlivě chráněné před korozí. Tloušťka ochranné vrstvy je 5 centimetrů. Sítě jsou vyrobeny z příčných a podélných tyčí, jejichž průřez je 12-14 mm;
 • Hromádkový základ vrtaného typu umožňuje spuštění předmětu bezprostředně po stavbě, ale vyznačuje se dlouhým cyklem přípravných činností. Rám kotvy se vyznačuje jednoduchou konstrukcí ve srovnání s jinými typy vyztužení základů. Rám z armatury obsahuje podélně umístěné ocelové tyče. Délka přesahuje velikost vrtané piloty o 0,3-0,5 m. Strukturálně je rámem skupina 4-6 tyčí o průměru 12 mm. Jsou spojeny příčnými svorkami, jejichž tvar připomíná trojúhelník nebo kruh.

Jedná se o typy základů, jejichž uspořádání používalo výztužné klece.

Sekvence operací

Nezávisle provádějte práci na vytvoření vyztužení pásu pásky, postupujte podle níže uvedených doporučení pro provádění operací:

 • Připravte tyče o požadované délce, průměru, odpovídající dříve vytvořené skici.
 • Řezané tyče dodržujte požadované rozměry.
 • Položte hladké příčné tyče (průřez 6-8 mm) o požadované velikosti s vypočteným intervalem a zajistěte vzdálenost 5 centimetrů od okrajů pásky.
 • Umístěte na dvě žebrované tyče o průměru 12-16 milimetrů, které tvoří spodní obrys.
 • Namontujte vertikální výztuž na spojovací body tyčí a ujistěte se, že její délka je 10 centimetrů pod celkovou výškou budoucí základny.
 • Ujistěte se vzdálenost 5 cm od obrysu zisku k zemi pomocí kusů cihel, odpadu, speciálních podpěr.
 • Fixujte prvky pomocí pletacího drátu a speciálního zařízení.
 • Sestavte a zajistěte tyče horní vrstvy stejným způsobem.
 • Zkontrolujte spolehlivost upevnění drátů, nehybnost prostorové struktury.

Při sestavování a připevňování tyčí umístěných na každém z vrstev ohýbáním pomocí speciálního nástroje vyčnívající konce o délce 30 cm, které zajistí potřebné překrytí a tuhost rohových zón, umožní vytvořit spolehlivou prostorovou výztuž.

Materiál tohoto článku obsahuje doporučení pro výrobu základních vyztužovacích klecí, aby byla zajištěna pevnost a trvanlivost stavby. Budete potřebovat kvalitní materiály, potřebné nástroje a trochu trpělivosti.