Hlavní / Páska

Technická armovací základová deska

Páska

Při provádění výpočtu základní desky musí majitel domu nutně navrhnout výztuž - postup, který dává strukturu pevnost a pevnost, zabraňuje jejímu zlomení a výskytu trhlin.

Zpevnění základové vrstvy

Výstuž základové desky se provádí s přihlédnutím k zatížení na délce a šířce - pro tento účel je optimální použít vlnité tyče (s žebry) o průměru 1 až 1,6 cm. Pro stavbu lehké garáže nebo malého dřevěného domu jsou vhodné kování o průměru 1 cm, u chaty a plnohodnotného domu je lepší vybrat husté tyče s průřezem 1,4-1,6 cm.

V obou vrstvách mřížky by měla být stejná vzdálenost mezi tyčemi, která se rovná 20-40 cm. Dolní mřížka se umístí do bednění a na horní část se připojí speciální houba - spojovací podpěry stejné výšky. Tradičně jsou k sobě připojeny dvě mřížky svařováním nebo vázáním drátu o průměru 5 mm: svařování je spolehlivější, ale nedovolí, aby se mřížka pohybovala, když se celá konstrukce pohybuje, což přispívá k vzniku deformací.

Všechny tyto detaily reflektují výkresy zpevnění monolitické základové desky, vyrobené samostatně nebo za pomoci odborníků.

Vypočítejte počet ventilů

Výpočet vyztužení základové desky je založen na velikosti monolitu - jeho velikost se rovná tloušťce desky a je přibližně 25-30 cm pro výstavbu velkých domů, od 15 cm pro stavbu cihel a pěnových bloků.

Pro výpočet například můžete vzít malý dům o šířce 4 ma délce 8 m. 8 m / 0,2 m (minimální vzdálenost mezi pruty) = 40 (41). Provedeme podobný výpočet vyztužení základové desky a pro šířku domu: 40 / 0,2 = 20 (21). Dále, 41 násobeno 4, 21 násobeno 8 a plus, získání 332 m vyztužení. Průměr je zvolen na základě zatížení základů.

Co se týká minimálního zpevnění základové desky, koncepce konstrukce a návrhu uvádí, že beton M-200 by měl být zesílen o 0,1%, M-300 - o 0,15%. Podle Tikhonova práce je minimální procento vyztužení základových desek od 0,3% s tloušťkou betonu 0,5-2 m a jeho třídou z B-20 (SNiP vytváří podobné požadavky).

Pro provedení práce zůstává pouze příprava nebo nákup následujícího nástroje:

 • lopata, úroveň stavby, stožáry a značkovací šňůra;
 • vyztužovací kleště;
 • bulharština;
 • strojní zařízení nebo jiné zařízení pro ohýbání tyčí;
 • měřítko, kladivo, kleště.

Zpevnění základové desky

Standardní schéma vyztužení monolitické podsklepené desky je následující:

 • Pracovní pruty jsou namontovány na horní a dolní straně desky;
 • nastavte ventil pro distribuci tlaku;
 • do podporuje "houby".

Před pokládkou tyčí se vypočítá tlak a tloušťka železobetonu - překryv se vypočítá na základě poměru 1:30: délka rozpětí se dělí o 30, přidáním jednoho procenta k chybě, přičemž tímto výpočtem se získá požadovaná tloušťka betonové desky.

Je-li tloušťka betonu větší než 15 cm, na výkresu výztuže monolitické desky základové značky se vytvoří dvojitá vrstva výztužného pletiva spojeného ocelovým drátem. Optimální velikost bočních stran buněk je od 15 do 20 cm, je nežádoucí, aby se z těchto čísel stalo více a méně. Pro mřížku je třeba použít pruty stejné velikosti a můžete dodatečně zpevnit beton s tyčemi o délce 40 až 150 cm. Spodní výztužná vrstva vykazuje velké zatížení v tahu, horní vrstva vykazuje na sobě tlakovou sílu.

Výztužné prvky

Správné vytažení výztuže základové desky předpokládá dvouvrstvé vyztužení provedené tak, aby spodní okruh prošel pod železobetonovou deskou, horní část je blíže k horní části, ale aby obě mřížky byly přesně ve střední části betonu. Ochranná vrstva určená bedněm by měla být 2 cm nebo více.

Pro vyztužení jsou vybrány pouze pevné tyče, které nemají mezery, jinak může celá deska trvale prasknout. Pokud je nedostatek délky tyče, měl by být nový s ním spojen tak, aby se vytvořilo překrytí rovnající se průměru výztuže vynásobené číslem 40. Například při zpevnění tyčí o průměru 1 cm by se překrývání mělo rovnat 40 cm. Okraje obou mřížek mohou být propojeny výztuží ve tvaru písmene "P".

Zatížení betonu se přenáší směrem dolů, což znamená, že hlavní úlohu hraje spodní výztužná vrstva, která je ovlivněna tahovou silou, zatímco horní je ovlivněna tlakovou silou. Proto musí být spodní síť umístěna striktně ve středu mezi nosnými sloupy a nad horní částí musí být výztuž umístěna nad nosným pilířem.

Technologie instalace Monolith

Zařízení monolitické základové desky: tento základ tvoří masivní železobetonová deska, položená na izolačním polštáři, vrstvou izolace vlhkosti, pískem a sutinami.

Plnění monolitu se provádí podle následujícího schématu:

 • území je vyčištěno z vegetace;
 • vykopat jámu, jejíž hloubka závisí na hmotnosti budovy a charakteristikách půdy;
 • drenážní příkopy jsou vykopány na dně, na které je aplikována vrstva geotextilie;
 • ve spodní části usínají a tlumí písek vrstvou 30 cm a drceným kamenem s vrstvou 20 cm;
 • na výsledném stohovém polštáři se vytvoří vrstva krycího materiálu;
 • z desek o tloušťce 2 cm rozložení bednění, klepání dohromady s hřebíky a jejich upevnění pomocí podpěry venku;
 • výztužná klec je umístěna na polštáři, přičemž mezi bednou a kovem zůstává vzdálenost 5 cm - tato vlastnost výztuže základové desky je vyznačena na výkresech;
 • design se nalije betonem M-300, zpracovává se vibrátorem;
 • měsíc po nalití se demontuje bednění a pokračuje v další výstavbě.

Příklad příčného zpevnění zakopané monolitické základové desky s stoličkami v základové desce je zobrazen ve videu:

Knihy na téma:

Svařovací práce. Praktický průvodce - Sergej Kashin - 106 rublů - odkaz na recenzi knihy

Armatura pracovník - Galina Kupriyanov - 621 rub - odkaz na recenzi knihy

Montáž monolitických betonových konstrukcí za negativních okolních teplot - Victor Kopylov - 1 282 rublů - odkaz na recenzi knihy.

Průběh základů a základů - Vladislava Dmokovského - 4 800 rub - odkaz na recenzi knihy

Výztuha základové desky: výpočetní a instalační technika

Konstrukce jakékoli budovy zahrnuje vytvoření nadace, která bude mít na sebe celou zátěž. Jeho trvanlivost a pevnost závisí na této části domu. Existuje několik typů základen, mezi nimiž je třeba věnovat zvláštní pozornost monolitickým deskám. Používají se na odolných půdách, kde v úrovni nejsou žádné významné výkyvy. Důležitým prvkem tohoto designu jsou kování, které umožňují zvýšit pevnost monolitu.

Vlastnosti

Monolitické desky jsou konstrukce vysoce kvalitního betonu. Materiál je vysoce odolný. Nevýhodou základní desky je její nízká plasticita. Betonové konstrukce rychle prasknou pod vysokým zatížením, což může vést k tvorbě trhlin a poklesu základů.

Řešením tohoto problému je zpevnění desky pomocí různých typů ocelových drátů. Technicky tento proces zahrnuje vytvoření kovového rámu uvnitř samotného základního dílu.

Všechny tyto operace jsou prováděny na základě speciálního SNiP, který popisuje základní technologii vyztužení.

Přítomnost ocelových rámů umožňuje zvýšit plasticitu desky, protože vysoké zatížení je již vnímáno jako kov. Výztuž vám umožňuje vyřešit několik důležitých problémů:

 1. Zvyšuje se síla materiálu, která již může vnímat vysoké mechanické zatížení.
 2. Riziko smršťování konstrukce je sníženo a pravděpodobnost výskytu prasklin na relativně nestabilních půdách je minimalizována.

Je třeba poznamenat, že všechny technické charakteristiky těchto procesů jsou upraveny zvláštními normami. Tyto dokumenty uvádějí parametry monolitických konstrukcí a základní pravidla jejich instalace. Výstužným prvkem pro takové desky je kovová síť, která je vytvořena ručně. V závislosti na tloušťce monolitu může být výztuž uspořádána v jednom nebo dvou řadách s určitou vzdáleností mezi vrstvami.

Je důležité správně vypočítat všechny tyto specifikace, abyste získali spolehlivý snímek.

Výztuž monolitické základní desky: popis procesu, materiály

Existuje několik typů základů. Nejtrvanlivější a nejspolehlivější z nich - monolitická deska. Může být použita pro obyčejné budovy, ale je pouze nepostradatelná pro pískovité a nestabilní půdy. Pevnost a odolnost proti prasklinám jsou spojeny s pásem z výztuže.

Role posílení

Jeden z nejspolehlivějších základů - monolitický ve formě betonové desky - se nalije do dříve vykopané jámy. To je také nazýváno "plovoucí" kvůli schopnosti opakovat pohyb půdy bez poškození budovy. Pod takovým základem je polštář z písku, žuly, pokrytý hydroizolací. Dalším krokem je povinný prvek, bez něhož bude talíř jednoduše popraskat - výztuž se dvěma pásy (rámy) ve formě mřížek z ocelových tyčí v horní a spodní části.

Zatížení na monolitické desce je směřováno shora dolů, rovnoměrně rozloženo v betonové náplni. Bez správné výztuže bude betonová deska praskat, nebude schopna odolat půdním pohybům a hmotnosti budovy.

Hlavní zatížení působí na výztužné vrstvy. Poskytuje desku vysokou pevnost v tahu a stlačování. Správně zesílená deska bude mít určitou úroveň pružnosti a nebude praskat ani z půdních pohybů ani od gravitace struktury, která se na ní nachází.

U základů ve formě monolitické betonové desky se doporučují dva vyztužené pásy. Kotva působí jako spojka ve všech železobetonových konstrukcích. Zpevňuje betonovou strukturu a také šetří řešení, které je méně náročné v přítomnosti vyztužovacích pásů v desce.

Podmínky, materiály a zařízení pro vyztužení

Vyztužení vyžaduje takové materiály a vybavení:

 • zpevňovací tyče. Musí mít žebrovaný povrch. Takový povrch bezpečně přilne k betonu. Používají se také nejspolehlivější ocelové polymery, které se však nedoporučují pro plovoucí základy. Ocelové tyče o průměru 10 mm a více jsou vybrány pro vyztužení celé desky.
 • Je důležité zvážit zatížení půdy: monolitický podklad musí mít určitý stupeň elasticity. Pro slabé, volné půdy s vysokým stupněm mobility byly použity vyztužovací kolíky z 12 mm. U základů na stabilních půdách jsou vhodné tyče o průřezu 10 mm;
 • měkký drát pro vazbu;
 • podnosy. Zvedají vyztužený pás do požadované výšky při nalití betonu. V desce je obvykle položen rám dvou vyztužovacích pásů, ale pro náročné podmínky a tlusté základny je použita vyztužená výztuž s další sítí v horní třetině betonové desky.

Požadavky na tyče: musí být pevné, žebrované, čisté, nepoškozené rezavě, nemazány mastnotou a jinými látkami. V opačném případě bude řešení zaostávat za nimi, v něm budou vytvořeny trhliny.

Pravidla pro posilování

Pásy jsou vytvořeny v rovnoměrné vzdálenosti pod a nad vnitřek výplně. Používají se tyče o průměru 8-14 mm se základní tloušťkou 150 mm. Poměr velikosti průřezu tyče k tloušťce základny je 5%. Pokud základna zažívá vážný stres, vezměte pruty o průměru 12-16 mm.

Jestliže deska má tloušťku 150 mm a více - jsou vyžadovány dva vyztužené rámy. Parametry buněk by neměly přesahovat 200x200 mm a neměly by být menší než 150x150 mm pro normální základnu o tloušťce 150-200 m.

Použijte výztužné kolíky stejné části. Pro vyztužení řemenů se někdy používají tyče o délce 400-15000 mm.

Zesílení sítě je umístěno přísně bez vyklenutí uprostřed betonové desky. Ochranná vrstva malty od bednění k povrchu tyčí by měla být 1,5-2 cm, někteří stavitelé doporučují 5 cm.

V mříži by tyče měly tvořit úplnou strukturu bez přestávek, v případě nedostatečné délky tyčí spojují přídavné tyče se překrýváním a spojují je pomocí vázacího drátu. Kromě toho se párování provádí na několika místech nebo probíhá po celé délce spojení. Doporučená délka překrytí není menší než 40 průměrů samotných tyčí. Například při výztuží s tyčemi o průřezu 10 mm se překrývá délka 400 mm.

Klouby jsou umístěny na šachovnicích v běhu. Hranice horního a spodního řemene jsou spojeny pomocí výztužných tyčí ve tvaru písmene U, což je volitelná, ale doporučuje se, neboť poskytuje strukturu integritu a pevnost.

Plovoucí podstavec drží celý rozsah zatížení pro stlačení, zkroucení atd. Spodní část je spíše náchylná k protažení, horní část - ke stlačení, takže spodní výztužná síť je důležitější.

Výpočet prutů

Existuje jednoduchá metoda pro výpočet požadovaného počtu výztužných tyčí. Zvažte to na příkladu desky 8x8. Nejčastěji používané pruty s průřezem 10 mm. Obvykle je výztužná mřížka rozložena v krocích po 200 mm. Při určených parametrech vypočte požadované množství výztuže.

Šířka budoucí betonové výplně je dělena šířkou kroku v metrech. K výslednému číslu přidejte 1 tyč: 8 / 0,2 + 1 = 41. Pro vytvoření mřížky kolíků je zásobník také kolmý, výsledná hodnota je násobena dvěma: 41x2 = 82.

V plovoucím podkladu by měly být alespoň dva vyztužené pásy, takže výsledná hodnota je násobena dvěma a 164 tyčí. Standardní výztužná tyč má délku 6 m. Pokud překládáte počet tyčí v metrech, dostanete: 164x6 = 984 m.

Podobně se vypočítá počet spojovacích tyčí mezi vrstvami výztuže. Takové spojovací kolíky jsou uspořádány svisle v průsečících horizontálních tyčí výztuže. Počet těchto bodů lze snadno určit, pokud je počet čepů vynásoben stejným indikátorem: 41x41 = 1681.

Spodní výztužný pás je umístěn 5 cm od základny desky. Tloušťka monolitické betonové náplně je 200 mm. Znáte-li tato čísla, je snadné určit délku ojnice: je to 0,1 m. Na základě těchto čísel určujeme množství materiálu v metrech pro všechna spojení: 0,1 x 1681 = 168,1 m.

Pro všechny stavební práce na vyztužení desky je třeba: 984 + 168,1 = 1152,1 m vyztužovacích tyčí.

Chcete-li vypočítat zatížení, někdy potřebujete znát váhu výztuže v nadkladu. Obvykle při nákupu prutů je uvedena jejich váha. Jeden prut má průměrnou hmotnost 0,66 kg. Pro náš příklad bude hmotnost vyztužovacích tyčí: 0,66 x 1152,1 = 760 kg.

Proces vyztužení

Výztuž monolitické desky se provádí tehdy, když je dokončena základová jáma, byla provedena polštářová konstrukce, byla provedena hydroizolace a byla provedena bednění.

 1. Nejprve se vypočítají parametry síťoviny, stanoví se velikost jejich buněk. Dále je sestaven z tyčí, které jsou již na místě uvnitř připravené jámy. Čím větší je budova, tím menší je velikost buňky. Nejčastěji používané buňky se vzdáleností tyčí v rozmezí 200-400 mm, ale ne menší než 150 mm.

Shromažďování mřížky je jednoduché: tyče se na podložkách skládají na sebe a vytvářejí rám s vyrovnanými buňkami.

 1. Dále jsou pruty přivázány. Pletení bude vyžadovat kleště, háčkované háčky, háčkovaný drát.

Tyče v procesu pletení se navzájem překrývají. Spoj je vázán na třech místech. Existuje několik způsobů, jak pletení výztuže. Nejoblíbenější další. 30 cm kus měkkého drátu se skládá v polovině, takže jeden konec tvoří smyčku. Drát je překlenut na průsečíku větviček diagonálně. Volné konce jsou přitahovány do smyčky a zkrouceny háčkem. Uzel musí být dostatečně pevný, aby tyče nechodily. Drát je zabalen ze tří stran: v dolní části svislého kolíku, pak podél okrajů (vpravo a vlevo) horizontální tyče.

Aby se uzel udržel lépe, používejte kleště a háky pro párování. Měli bychom poznamenat, že se také nedoporučuje příliš těsný uzel: kabel může prasknout. Tam je také automatické zařízení pro vazbu, ale mnoho stavitelů zvolí manuální metodu.

Existuje speciální pletací drát, ale můžete také použít běžný ocelový drát o průměru 0,5-1,2 mm.

 1. Po sestavení prvního pásu jsou vertikální konektory z vyztužovacích tyčí přišroubovány s pletacím drátem. Jsou připraveny předem a musí být stejné ve výšce. Pro ně používají stejné výztužné tyče nebo pruty menší než průměr, například s průřezem 8 mm.
 1. Druhá výztužná výztuž je přišroubována ke konektorům pomocí drátu. Je to jednodušší, protože není potřeba nastavit velikost článku: druhá mřížka automaticky opakuje parametry první.

Zesílená síťka by se neměla dotýkat země ani ležet na vodotěsnosti. Musí být umístěn na zvláštní stojan. Za tímto účelem jsou vhodné jak domácí, tak hotové závody. Jedním z jejich typů jsou speciální kotoučové fixátory.

Vrstva malty na dně výztužného pletiva činí nejméně 50 mm, v některých případech 15-20 cm - závisí to na tloušťce desky. Sbírat rámce uvnitř dokončeného a nainstalovaného bednění tak, aby na tyčích byla na bocích stěn mezera o stejné tloušťce. Tyče musí být zcela pokryty betonem.

 1. Poslední etapa - nalít beton. Předtím je třeba zkontrolovat stabilitu rámu: tyče by se neměly pohybovat po boku betonu.

Zpevnění základové desky

Monolitická desková výztuž

Důležitou etapou výstavby domu je stavba nadace. Tato hlavní část přebírá zátěž pozemního pohybu, řady budov a dalších vnějších faktorů. Nadace proto musí být dostatečně silná a spolehlivá. Výztuž, tedy výztuž s kovovými tyčemi, pomáhá posílit základnu domu.

Jaký je účel vyztužení desek

Výztužný rám je nezbytným prvkem základní desky. Mnozí stavitelé však tuto fázi zanedbávají, protože věří, že beton samotný je schopen vydržet zatížení. Abyste se zabývali otázkou, proč je potřeba zpevnění nadace, potřebujete vědět, jaké problémy tento prvek řeší. Jedná se zejména o následující:

 • Rám výztuže činí základ pevnější, což vám umožňuje odolat zatížení více než desce obyčejného cementu.
 • Čistý beton se vyznačuje vysokou pevností v tlaku, ale nevydržuje ohyby. Kovové tyče neumožňují ohýbání betonové desky v důsledku nerovnoměrného tlaku. To snižuje riziko nerovnoměrného smršťování doma.
 • Výztužní rám neumožňuje deformaci betonové desky v důsledku otoků a půdních pohybů. Navíc se zpevněný základ bojí ostrých změn teploty a podzemní vody. Proto můžeme dospět k závěru, že výztuž zvyšuje životnost a základnu a celou konstrukci.

Vytvoření výztužného rámu se řídí zvláštními dokumenty, které uvádějí doporučená pravidla a rozměry výztuže.

Zpevnění základové desky

Vyztužování monolitické železobetonové desky se doporučuje v závislosti na očekávaném zatížení, protože na některých místech může být významné např. Pod nosnými stěnami, sloupy nebo v rozích.

Schéma zesílení

Pokládka výztuže se provádí v závislosti na tloušťce desky. Pokud tento parametr nepřesáhne 15 cm, je výztuž provedena v jedné vrstvě. V opačném případě je nutné zpevnit monolitickou desku pomocí rámu.

Rám je mřížka s buňkami, které jsou stejné ve všech směrech. Navíc u lehkých konstrukcí může být vzdálenost mezi tyčemi až 40 cm, zatímco při výstavbě zdí z cihel nebo betonu se vzdálenost sníží na 20 cm.

Regulovaná velikost buněk by obecně neměla překročit tloušťku desky více než 1,5krát.

V oblastech tlačení, tj. Pod nosnými stěnami, se velikost buňky sníží dvakrát. Díky tomu je rám a základna odolnější a spolehlivější.

Výpočet průměru výztuže

Průměrné hodnoty výztužných tyčí, které slouží k zpevnění základní desky, jsou velmi důležitým parametrem. Proto je nutné předem určit průřez tyčí výztuže.

K určení minimálního průměru výztužných tyčí byste měli použít určitou metodu:

 • Výpočet průřezu desky, pro tuto délku vynásobenou výškou. Například můžete mít 6 a 0,3 metru: 6 * 0,3 = 1,8.
 • Vypočítejte přípustnou plochu průřezu tyče, pro tuto část desky dělejte minimální procentní podíl výztuže (podle regulovaných dokumentů je tento parametr 0,15%): 1,8: 0,15 = 27.
 • Určit plochu výztuže ve stejném řádku: 27: 2 = 13.5.
 • Vypočtěte minimální část, znáte délku desky a krok mezi tyčemi: 13,5: 31 = 0,43.

Výpočet průměru tyčí

Průměr průměru lišty naleznete v souladu s příslušnou kapitolou GOST 5781.

Obecně doporučujeme, že zkušení stavitelé doporučují používat následující ukazatele: s délkou základny menší než 3 metry můžete použít pruty o průměru 10 mm. Jinak byste měli mít silnější prvky až do 12 mm. Nejčastěji stavebníci používají výztužné tyče o průřezu 12-16 mm. Kromě toho existuje omezení průměru výztuže: nesmí být větší než 4 cm.

Vypočítejte počet ventilů

Množství požadované výztuže se vypočítá podle poměrně jednoduchého schématu. Například výztuž bude provedena pro desku o rozměrech 8 x 8 m.

 1. S ohledem na standardní velikost buněk 0,2 m určete počet tyčí: 8: 0,2 = 40.
 2. K tomuto číslu musíte přidat další prut, výsledek je 41 barů.
 3. K získání mřížky jsou potřebné také kolmé kolíky, proto je výsledek zdvojnásoben: 41 * 2 = 82.
 4. Vzhledem k tomu, že rám sestává z nejméně dvou vrstev, zdvojnásobte tuto hodnotu: 82 * 2 = 164.
 5. Pro vyztužení desky o rozměrech 8 x 8 metrů budete potřebovat 164 tyčí.
 6. Ve většině případů však mají výztužné tyče standardní délku, která se rovná 6 metrům. Proto je nutné vypočítat celkovou metrickou hodnotu výztuže: 164 * 6 = 984 m.
 7. Počet vertikálních spojovacích tyčí se vypočítá podobným způsobem. Pokud se domníváme, že spojení je provedeno na průsečíku vodorovných prvků, můžeme získat následující: 41 * 41 = 1681.
 8. Nyní je nutné určit délku spojovacích tyčí. Vzhledem k tomu, že výška monolitické desky je 20 cm a vzdálenost od rámu k horní a dolní části základny by měla být nejméně 5 cm, určete délku tyče: 20-5-5 = 10 cm.
 9. Nyní můžete určit celkový počet záběrů spojovacích tyčí: 1681 * 0.1 = 168.1 m.
 10. Shrneme všechna data a získáme výsledek: 984 + 168,1 = 1152,1 m.

Pokud se materiál v obchodě prodává podle hmotnosti, lze tento parametr určit. Průměrná hmotnost jedné tyče je 0,66 kg. Celková hmotnost výztuže bude tedy následující: 1152,1 * 0,66 = 760 kg.

Způsoby vytvoření výztužné klece

Pro sestavení výztužného rámu pro základovou desku je nutné propojit výztužné tyče. Pro tento účel použijte dvě možnosti: připojení svařování a viskózní.

Způsob svařování se používá velmi zřídka, ačkoli v tomto případě to trvá méně času a úsilí na vytvoření rámce. Hlavní nevýhodou této metody je pevné a pevné spojení, které příliš neovlivňuje kvalitativní charakteristiky monolitické desky. Kromě toho se kov při procesu svařování taví, a tím se snižují pevnostní vlastnosti výztuže.

Spojování tyčí pomocí pletacího drátu nemá zvláštní tuhost. Při působení betonové hmoty je možné pozorovat protahování drátu, ale mezera v křižovatce nedojde. Další výhoda spojení s drátem může být nazývána úspory energie, protože práce se provádí ručně bez použití svařování nebo jiného elektrického zařízení.

Dříve jsme měli článek, který podrobně popisuje, jak plést výztuhu.

Jak se vyhnout chybám při vytváření výztužného rámu

Chyby mohou být provedeny v jakékoli fázi výstavby, zpevnění nadace není výjimkou. Dokonce i nejmenší nedostatky mohou přispět k zničení základny desky nebo komplikovat proces betonování. Proto je nutné podrobněji zjistit, jaké chyby jsou v průběhu posílení provedeny, aby se jim zcela vyhnuly nebo minimalizovaly.

 • Nejdůležitější chybou při zpevnění základové desky lze nazvat nesprávné výpočty předpokládané zátěže na podkladu nebo jejich nepřítomnosti. Na základě těchto údajů se skutečně zvolí velikost výztužných tyčí, stanoví se rozložení výztuže.
 • Tyče kotvy jsou spojeny koncem. Tato metoda nemůže zaručit pevnost konstrukce, takže se doporučuje překrýt prvky, délka by neměla být menší než 15 průměrů.
 • Při pokládání výztužného rámu se tyče nacházejí v těsné blízkosti půdy nebo se do ní vlepí. V důsledku posunu nebo zemního pohybu se výztuha sklopí do země, což vede k tvorbě koroze na tyčích. Tento jev snižuje pevnost rámu a celé základny.
 • Nedodržení pravidel umístění tyčí může také způsobit zničení desky. Doporučená vzdálenost mezi tyčemi by neměla přesáhnout 40 cm a v některých případech se tento parametr sníží na 20 cm.
 • Pokud konce výztuže nemají ochranný povlak, pak se může pod vlivem vlhkosti z betonového roztoku vést k tvorbě koroze.
 • Velmi důležitá je správná výztuž pod nosnými stěnami a v rozích konstrukce.
 • Montáž rámu se provádí ne na zámky, ale na dřevěných tyčích nebo jiných nestandardních prvcích. Nejen, že porušují integritu betonu, ale také přispívají k pronikání vlhkosti do kovových prvků.

Zpevnění základové desky

Zpevnění základové desky je velmi důležité a obtížné. Ale podle pravidel a přesných výpočtů můžete tento proces provádět nezávisle.

Zpevnění základové desky: proč se provádí, výběr výztuže, schéma výztuže, etapy práce

Monolitické základové desky jsou osazeny na půdách, které mají špatné charakteristiky ložisek a jsou také vhodné pro oblasti s vysokými hladinami podzemních vod. Výztuž základové desky je povinnou etapou práce, která se provádí bezprostředně před tím, než se základ nalije betonem. Výztuž zajišťuje vytvoření spolehlivé podpory, která je schopna odolat vícerozměrným zatížením - v případě, že čistý beton dobře odolává stlačení, vyztužení pomáhá vyrovnat se s tahovými a torzními silami. Požadované množství materiálu se stanoví pomocí kalkulačky pro monolitickou desku.

Plnění základové desky z betonové desky

Proč dělat výztuž

Základem nadace je beton, který je schopen odolat kompresi, ale zároveň má nízkou pevnost při ohýbání a protažení. Při stavbě budovy na betonové základně bude zatížení nerovnoměrně rozloženo - přispívá k výskytu ohybových momentů. Tato vlastnost je pro betonové konstrukce velmi nebezpečná, takže instalace výztužných nebo výstužných sítí je navržena tak, aby neutralizovala negativní dopad těchto sil. Kombinace betonu, která předpokládá kompresní zatížení s výztuží, vnímání ohybů, zajistí spolehlivost konstrukce.

K poznámce! Pro posílení konstrukce budete potřebovat vyztužení oceli, které musí být spojeno do pevného rámu. Zesílení stěny betonu tímto způsobem zvýší pevnostní vlastnosti základů, zvýší provozní dobu stavby.

Nadace technologie

Spolehlivost monolitické základny závisí na kvalitě směsi betonu a dobře provedené výztuži. Zpevnění základové desky je velmi zodpovědný a komplexní proces, který se provádí bezprostředně před tím, než se nalije základ. Plně veškeré práce na výrobě betonové základny se vyrábí v následujících krocích:

Plošina se vyčistí a značka se provede.

Vykopněte jámu správné velikosti.

Vytvoření odvodňovacího systému.

Zaspívejte a kompaktujte základnu písku štěrkem.

Půdní a polštářový podkladový polštář

Sbírat a opravit bednění.

Namontujte výztužnou klec a vytvořte výztužnou základnu.

Stavba se nalije betonem.

Stávající předpisy upravují páskování monolitických základů, které se používají při stavbě různých budov. Železobetonové základové ocelové tyče - záruka spolehlivosti budoucí konstrukce. Umístění výztuže zlepší následující charakteristiky základů:

posiluje pevnost monolitické základny, dává možnost vnímat zvýšené zatížení;

zabraňuje rizikům smršťování budovy, které jsou spojeny s nedostatečnou pevností základny;

zabraňuje deformaci monolitické betonové základny pod vlivem negativních faktorů vysokých hladin podzemní vody.

Schéma zesílení

Zpevnění monolitické desky (výkresy dwg lze nalézt ve velkém množství na speciálních strojírenských zdrojích) musí být prováděny striktně podle technologie. Schémata vyztužení monolitické základové desky, pokud je to nutné, znamenají nerovnoměrné umístění tyčí. Oblasti, kde je plánováno postavit nosné přepážky a sloupy, jsou dále posíleny. Taková místa se nazývají zóny roztržení. Armatura je umístěna v jedné vrstvě s tloušťkou železobetonu 15 cm nebo méně. Pokud plán monolitického podkladu předpokládá vrstvu větší než 15 cm, doporučuje se zpevnit rámy. Pro založení desek by měly být výpočty provedeny odděleně - v závislosti na umístění a materiálu hromád.

Umístění výztuží Na našich webových stránkách naleznete kontakty stavebních firem, které nabízejí služby opravy základů. Můžete komunikovat přímo se zástupci návštěvou výstavy domů "Low-Rise Country".

Hlavní parametry desky

Zvažte příklad hlavních komponent struktury. Na grafu je zobrazena mřížka s konstantními velikostmi buněk. Vzdálenost mezi tyčemi by měla být stejná. Při výpočtu zatížení jsou kroky tyčí provedeny vždy o 20-40 cm. Pro stavby z cihel je vhodná velikost 20 cm a pro domy s lehkým rámem je dovoleno provádět instalaci vyztužení méně často. V každém případě podle konstrukčních pravidel z položky "betonové a železobetonové konstrukce" je uvedeno, že vzdálenost mezi tyčemi by neměla přesáhnout 1,5násobek tloušťky základny.

Obvyklá metoda pokládky je ve dvou řadách. Jejich společná akce bude zajištěna instalací svislých tyčí. Odsazení mezi těmito tyčemi by mělo být stejné jako u hlavních ocelových konstrukcí. Podle pravidel musí být deska na koncích vyztužena svorkami ve tvaru písmene U, jejichž délka by se měla rovnat dvěma nebo více tloušťkám základny. Vázací tyče by měly pokrývat horní a spodní řady. Tato technika poskytuje spolehlivé vnímání točivého momentu na okraji základové základny a umožní ukotvení konců podélných tyčí.

Výztuž kolem okrajů a položení ve dvou řadách To je důležité! Celá výztuž by měla být ponořena do betonového roztoku o cca 2-3 cm ze všech stran - pod, nad, po stranách. V opačném případě dochází ke zrychlení procesu koroze výztuže, což následně vede k poškození konstrukce.

Prasklé zóny

Na místech, kde podpůrné vertikální konstrukce spočívají na základové konstrukci, by mělo být uspořádání provedeno snížením kroků zpevnění. V případě, že výztuž je položena na 20 cm přes hlavní šířku desky, znamená to, že přepážky by měly být posunuty o vzdálenost 10 cm. Tato metoda může zabránit výskytu trhlin a trhlin.

Pokud se spojovací plocha shoduje s monolitickou stěnou suterénu, bude hloubka záložky provedena v závislosti na výšce plánované místnosti. V tomto provedení se práce na stěnách provádí s vazebnou základnou.

Při zpevňování základů se doporučuje společně vázat rámy monolitických stěn a desek. Během nalévání základů je nutné opustit části svislých tyčí, které budou sloužit jako spojovací články. Tyto konce vtoku do podstavce tvoří hranu ohybu, přibližně dvě části výšky desky, a pak se připevní k hlavní části rámu.

Po nalijení a ztuhnutí betonu se svislé sloupky používají k "uchycení" stěn k základně.

Pro kompetentní výpočet stavebních materiálů a zpevnění základové desky bude zapotřebí schéma a výkres. Údaje by měly být zadány na stupních mezi řadami výztuže a jejich průměrem.

Na našich webových stránkách naleznete kontakty stavebních firem, které nabízejí služby při navrhování nadací. Můžete komunikovat přímo se zástupci návštěvou výstavy domů "Low-Rise Country".

Který ventil je lepší vybrat

Ocelová výztuž je vyráběna podle GOST 5781-82 s různými typy profilů. U železobetonových monolitických desek použijte třídu A400. Tyče mají vizuální vlastnosti, jmenovitě:

A 240 - produkt s hladkým povrchem;

A 300 - má periodický profil na povrchu s prstencovým vzorem;

A 400 - na profilu je vzorek půlměsíce ve tvaru "rybí kosti".

Je to důležité! Použití ventilů nízké kategorie není povoleno.

Způsob výroby vyztužovací sítě a rámu

Existují dvě možnosti pro připojení tyčí - vazba a svařování. Při způsobu vázání se používá drát o průměru 2-3 mm. Natáčení se provádí ručně nebo pomocí speciálního zařízení, které pomáhá vytvářet vinutí kolem prutů. Tato volba je časově náročná, ale zajistí spolehlivé připojení.

Popis videa

Jak se ručně vázne výztužná klec, viz video:

Dokončené svařované sítě jsou rychlejší a snadněji sestavitelné než vazebné techniky. Jedinou nevýhodou je obtíž při výběru požadované velikosti.

Výstuž pro základní desku

Při použití svařovacího stroje se doporučuje v důležitých oblastech - úhel konstrukce a další oblasti, kde masivní stěny vytvoří zatížení konstrukce, musí být výztuž nutně spojena s drátem.

Metoda svařování se používá ve vzácných případech, protože hlavní nevýhodou této možnosti je tuhé a pevné spojení. To má špatný vliv na kvalitu monolitické základny. Při svařování kovových prvků dochází k tavení silových indikátorů výztužných prvků.

To může být zajímavé! V článku na následujícím odkazu si přečtěte o vyztužení pórobetonových bloků.

Montážní práce

Při pokládce vyztužovací konstrukce do bednění je třeba vše počítat tak, aby všechny tyče byly po nalévání pokryty ochrannou betonovou vrstvou 2-3 cm. Pro zachování požadované vzdálenosti použijte speciální plastové upevňovací prvky, kovové žáby nebo židle.

V případě, kdy je délka tyče kratší než celá šířka základny, překrytí není menší než 40 průměrů pracovních tyčí. Například u tyče 1,2 cm doporučené překrytí je 48 cm.

Zpevnění monolitického sklepa v předem připravené jámce zkrátí dobu trvání práce a pomůže vám to bez problémů položit na místo.

Ruční pletení kování

Nevýhodou této instalace je nebezpečí poškození kompaktního polštáře a hydroizolačního materiálu. Umístění rámu se nejlépe provádí v tomto pořadí:

Montovaný spodní pás je položen na podpěry.

Namontujte příčné tyče.

Sejměte horní část konstrukce, připojte stojany a horní pás vázáním drátu.

Jak vypočítat průměr ventilu

Při zpevňování základové desky, a to i podle schémat, je možné provést přibližné výpočty materiálu. Celková plocha výztuže pro monolitickou základnu v jednom směru trvá nejméně 0,3% z celkového počtu ukazatelů základního průřezu. Pokud je délka bočnice desky menší než 3 m, je vhodný průměr dříku 1 cm a větší délka 1,2 cm. Vertikální pruty by měly být nejméně 6 cm. V praktických aplikacích se používají maximální rozměry výrobků 4 cm, 1,2, 1,4 a 1,6 cm.

Příklad výpočtu

Počáteční údaje ukazují železobetonový povrch o rozměrech 8x8 m. Doporučená velikost schodů pro soukromé domy je 20 cm. V tomto příkladu se nezohledňuje zpevnění zón, kde budou umístěny nosné stěny. Chcete-li určit průměry, měli byste si být vědomi toho, že instalace bude provedena ve dvou řádcích. Protože tloušťka konstrukce přesahuje 15 cm.

Výpočet požadované plochy kovových tyčí vyrobených v následujícím pořadí:

výpočet průřezu základů: 8 m * 0,2 m = 1,6 m 2;

výpočty minimální plochy celkového vyztužovacího materiálu: 1,6 m 2 * 0,3% = 0,0048 m 2 (36 cm 2);

indikátory minimální plochy výztuže, jeden směr, jeden řádek: 48 cm 2/2 = 24 cm 2.

Za účelem správného výpočtu množství stavebních materiálů doporučujeme použít schéma. Při výpočtu délky tyčí je třeba vzít v úvahu také:

tloušťka betonové vrstvy určená k ochraně - 2-3 cm na obou stranách;

počet tyčí pro svorky ve tvaru U.

Popis videa

Můžete také vypočítat nadaci pomocí online kalkulačky. Pouze je nutné vzít v úvahu, že není známo, jaké tolerance a vzorce jsou skryty za jeho rozhraním, proto lze takovéto čítače použít pouze pro přibližné výpočty.

Chyby při instalaci výztužných konstrukcí

Dokonce i drobné vady mohou vést k zničení základů nebo komplikacím procesu betonování. Časté chyby při vytváření kostry a jak se jim vyhnout:

tyče, které jsou připojeny k zadní stěně, vedou ke ztrátě pevnosti struktury rámu;

při montáži vyztužovacího rámu jsou tyče umístěny v těsné blízkosti země nebo v ní přilepené. Při pohybu půdy dojde k nárazu výztuže do země a při této interakci dojde k korozi kovu, což sníží sílu celé základny;

Zadržovač fixátoru, který je nainstalován mezi mřížky

nedodržení doporučení ohledně umístění výztuže znamená zničení desky;

pokud konce tyčí nemají ochranný povlak, vzniká z betonové směsi koroze produktů vlivem vlhkosti;

zvláštní pozornost by měla být věnována správné výztuži v rozích budovy a v oblastech pod nosnou stěnou;

instalace rámu byla provedena na dřevěných blocích nebo jiných nevhodných prvcích - to je hrubá chyba. Musíte použít pouze speciální zámky. V opačném případě do kovových částí pronikne vlhkost, což následně povede k narušení integrity betonové základny.

Popis videa

Vizuálně o výrobě bednění a zpevnění základové desky viz video:

Závěr

Síla a trvanlivost života celé základny vašeho domu závisí na správném výkonu výztuže základové desky. Všechny výpočty, přípravné a instalační práce proto musí provádět odborníci, kteří nejenom udělají vše rychle a efektivně, ale také poskytují záruku na svou práci.

Jak posílit základy desek?

Hlavním prvkem, který určuje pevnost konstrukce, je základ. Proto je třeba před zahájením stavebních činností určit typ základů, použité materiály a provést výpočty. Upřednostňujte pevné základy pro konstrukci budoucího objektu, ujistěte se, že zpevněte monolitickou podsklepenou desku.

Pro provedení opatření k posílení struktur bude potřeba vyztužení oceli, kombinované v tuhém rámu. Tím se zlepší pevnostní charakteristiky základny, zvýší se životnost budovy instalované na monolitickém podkladu.

V článku se zabýváme podrobně, jak správně provádět vyztužení základní desky. Vezměte v úvahu etapy stavebních činností, které tvoří spolehlivou a trvanlivou základnu budovy.

Stavba jakéhokoli domu není možná bez zařízení pevného a spolehlivého základu, který je základem celé stavby.

Technologie tvorby monolitu

Komplex opatření pro uspořádání monolitické základny zahrnuje následující kroky:

 • značení a čištění místa;
 • těžba půdy pod jámou požadované velikosti;
 • vytvoření odtokového systému;
 • zásypy a zhutňování písku a štěrku;
 • provádění hydroizolace;
 • montáž a upevnění bednění;
 • instalace vyztužovací klece a zpevnění základny;
 • betonování.

Spolehlivost monolitické základny určuje nejen kvalitu betonového řešení, ale i správně provedenou výztuž. Zeptejte se podrobněji na tuto operaci.

Na potřebu posílení

Před zahájením stavebních prací nezapomeňte pochopit, jak se provádí zesílení monolitické podsklepené desky. Nesprávná postavení skeptiků a amatérů, kteří věří, že tvrzená betonová malta bez výztuže má vysokou pevnost a bude schopna odolat hmotnosti konstrukce, není naprosto opodstatněná. To je úplně špatné.

Nosná výztuž s kovovými výztužnými tyčemi posílí podpěry budoucí konstrukce a zabrání tvorbě trhlin v betonové konstrukci

Potřeba vyztužení je spojena s vlastnostmi betonu, který dokonale vnímá tlakové zatížení, ale je citlivý na ohybové momenty a tahové síly.

Při stavbě budovy na pevných základech je zatížení základny nerovnoměrně rozloženo. Výsledkem je výskyt ohybového momentu, který způsobuje vzhled trhlin, porušení integrity základny i celé konstrukce. Nezapomeňte, že tlakové síly vnímají hmotu betonu a ocelová výztuž kompenzuje ohybový moment. Výztuž základové desky eliminuje účinky negativních faktorů.

Vyztužení ocelových tyčí umožňuje:

 • zvýšit pevnostní charakteristiky monolitické základny schopné vnímat zvýšené úsilí ve srovnání s běžnou deskou bez vyztužení;
 • zabránit možnosti smršťování v důsledku nedostatečné pevnosti základů;
 • Zabraňte deformaci pevné betonové desky pod vlivem reakce půdy.

Současné normy upravují mechanismus vyztužení monolitických podkladů používaných pro konstrukci různých objektů. Výztuž betonu s ocelovou výztuží umožňuje vysoký stupeň spolehlivosti základů budoucí výstavby.

Zařízení monolitické desky musí plně splňovat všechny požadavky na zatížení a typ půdy na staveništi.

Část výpočtu

Jednodílná základní deska zajistí stabilitu stavěné budovy, je-li schéma zesílení monolitické základové desky řádně sestaveno

Správně vypočtený monolitický základ zajistí stabilitu konstrukce na problémových půdách s těsně od sebe umístěnými vodonosnými vrstvami. Výpočet umožní vytvoření spolehlivého suterénu budovy. Po sestavení základního výkresu po provedení výpočtů je možné určit parametry základny, vypočítat potřebu vyztužení. Výhodou není hluboce zakořeněná deska, která se nachází na úrovni půdy, není třeba kopat hluboké jámy spojené s významnými finančními náklady.

Úspora peněz a snížení nákladů na pracovní sílu je zajištěno vytvořením základny s následujícími charakteristikami:

 • Hloubka jámy je 0,3-0,5 m.
 • Tloušťka betonové desky - 0,15-0,3 m.

Pro konstrukci požadovaného schématu zpevnění základové desky. Je snadné ji vyvíjet sami, vědom si rozměrů a konstrukčních prvků budovy. Samostatně rozvinutá kresba umožní odhadnout náklady na stavební činnost, profesionálně přistupovat k realizaci vyztužovacích prací.

Taková deska je zcela naliata betonovou směsí, před nalitím je instalována výztužná klec, která mnohdy posiluje konstrukci

Znalost rozměrů základny a soustředění na interval mezi ocelovými tyčemi a hmotností jednoho metru vyztužení není obtížné vypočítat počet ocelových tyčí požadovaného rozchodu.

Algoritmus pro výpočet potřeby vyztužení, umístěný v krocích po 20 cm, je zvažován na základě příkladu o rozměrech 900x700 cm:

 • potřeba podélných tyčí se stejnou úrovní rámu je určena dělením délky desky vzdáleností mezi tyčemi - tyče 900: 20 = 45 (délka 7 metrů). Počet podélných výztuží na obou stranách bude 45x2 = 90 prvků;
 • celkový počet příčných prvků je stanoven podobně: 700: 20x2 = 70 prutů (9 metrů dlouhý);
 • vypočítáme celkové záběry výztužných prutů: 90x7 + 70x9 = 1260 metrů;
 • určujeme hmotu potřebnou pro zpevnění základny výztuže, vědomí hmotnosti běžícího metra ocelové tyče. Například u tyče o průměru 14 mm, jejichž běžící metr váží 1,21 kg, získáme: 1260x1,21 = 1524,6 kg.

Pořadí barů se provádí v tunách. Je nutné, aby na základě získané hodnoty objednal mírně zvýšený počet tyčí, s přihlédnutím k odpadům spojeným s řezáním materiálu.

Schéma zpevněné monolitické betonové desky

Co je potřeba pro zpevnění?

Pro zpevnění monolitické desky základny připravte následující materiály, nástroje:

 • Ocelové tyče, jejichž počet odpovídá dříve provedeným výpočtům.
 • Bruska vybavená kruhem pro řezání kovu.
 • Svařovací zařízení nebo pletací drát pro připojení prvků rámu do jedné konstrukce.
 • Odolný šňůra, dřevěné kolíky vyžadované pro značení.
 • Speciální uzávěry pro armatury.
 • Ruleta, kleště, kladivo.
 • Zařízení pro výrobu pletací výztuže.
 • Zařízení pro ohýbání ocelových tyčí.

Po přípravě potřebných materiálů, nástrojů a provádění výpočtů můžete pokračovat v práci.

Pokyny pro výběr prutů

Pro výrobu výztužné klece používejte ocelové tyče v následující formě:

 • tyče třídy A300 (AII) s prstencovým profilem;
 • výztuž se srpkovitou profilovou třídou A400 (AIII), která se vyznačuje lepší přilnavostí k betonu monolitu.

Použití monolitické desky umožňuje, aby základy odolaly značným nákladům, které jsou rovnoměrně rozloženy po celém povrchu

Průměr použitých tyčí závisí na hmotnosti budovy, která je postavena a je:

 • 10-12 mm - u lehkých dřevěných budov, garáží.
 • 14-16 mm - pro soukromé domy, odpovědné budovy.

Vlastnosti rámu

Schéma zesilování monolitické základové desky poskytuje úplný obraz struktury skeletu, která je prostorovou strukturou složenou ze dvou vrstev ocelových pletiv. Horní a spodní výztužná síťová vrstva je vzájemně propojena v různých vzdálenostech, zahrnující:

 • pro odpovědné stavby (domy, chaty) - 25-35 cm;
 • pro konstrukci lehkých bloků - 15-25 cm.

Kolmo umístěné ocelové tyče jsou pevné a vytvářejí čtvercové články o straně 20-40 cm. Montáž spodní vrstvy výztužného rámu se provádí na speciálních podkladech, které zajišťují pevnou vzdálenost od kovové konstrukce k zemi.

Po dokončení všech stavebních prací je možné základovou desku vyplnit.

Při instalaci vyztužovací klece do předem připraveného bednění monolitické základny zajistěte mezeru mezi dřevěným rámem a ocelovými výztužnými prvky - 4-5 cm, což umožní:

 • Plně umístěte výztuž v betonovém masivu.
 • Chraňte monolit před praskáním ve výstupních zónách tyčí.
 • Zabraňte korozi vyztužení spojené s pronikáním vlhkosti do betonového masivu.

Před zahájením betonářské práce zkontrolujte přítomnost komunikačních prostředků určených pro napájení, přívod vody a napojení na kanalizační potrubí ve výztužné kleci. Samostatně se zaměříme na způsob připojení tyčí do sítě.

Jak nejlépe namontovat?

Upevnění výztužných prvků ocelových rámů lze provést následujícím způsobem:

 • pomocí pletacích drátů spojujících ocelové tyče pomocí pletacího zařízení;
 • metoda elektrického svařování, umožňující rychle svařovat prvky.

Navzdory možnosti zkrácení pracovní doby díky použití svařování způsobuje porušení struktury kovu, která ztrácí potřebnou pevnost, což může způsobit praskání betonové základny.

Doporučujeme použít pletací drát k vytvoření struktury rámu. Vyztužení základové desky, vyrobené tímto způsobem, má vysokou odolnost vůči reakcím půdy, proudovým zatížením.

Vlastnosti stylingu

Zpevnění monolitické podsklepené desky v dříve připravené jámě umožňuje zkrátit dobu trvání práce, vyhnout se potížím spojeným s přepravou rámu a položením do základů. Je však možné poškodit předem zhutněný polštář, narušení vodotěsnosti.

Doporučujeme položit rámeček takto:

 • Nasaďte sestavený spodní pás na podpěry.
 • Nastavte příčné strniště.
 • Namontujte horní vrstvu konstrukce spojením stehů horním pásem s pletacím drátem.

Shrnutí

Materiál výrobku vám umožní samostatně vytvořit spolehlivou výztužnou klec, která zajistí integritu nadkladu a dlouhou životnost stavby. Je důležité zodpovědně přistupovat k provádění výpočtů, používat kvalitní materiály a v případě potřeby používat kvalifikované rady profesionálních stavitelů.