Hlavní / Stone

Základy vyztužení monolitické základové desky s výkresy

Stone

Spolehlivé zpevnění monolitické základny

Použitím jediného, ​​dokonce i vysoce kvalitního betonu není možné zajistit spolehlivost a trvanlivost konstrukce. V monolitické základové desce je beton pouze stavebním materiálem a optimální pevnost, schopnost neutralizovat vnější vlivy od zatížení je možná pouze díky výztužnému pásu.

Proto jsou spolehlivé a trvanlivé monolitické základy, na kterých jsou často stavěny výškové betonové stavby, silné výztuhy a v tomto případě mohou být často používány různé druhy výztuh najednou, v závislosti na přípustných zatíženích, půdní struktuře a rozměrech desek.

Jaká výztuž se používá pro monolitickou desku?

Schéma výkresu zpevnění monolitické desky

To je podmíněně výkres výztuže monolitické desky. Ve skutečnosti se však schéma výrazně liší - je to podrobnější, protože je třeba zajistit mnoho faktorů a parametrů.

Vzhledem k velikosti a hmotnosti železobetonových desek je lepší použít pro vyztužení:

 1. Pro svislé klínové řemeny s vnějším průměrem až 10 mm.
 2. Pro vodorovné řemeny - do 14 mm.
 3. Pro propojky a vhodné pro 8 mm.

Pokud se použije kompozitní výztuž, může být průměr nosných prvků menší, ale počet sloupků se musí zvýšit. Ve většině případů zahrnuje uspořádání výztuže použití tyčí o průměru až 5% tloušťky samotné desky. Pak bude dosažena maximální efektivita struktury s minimálními finančními náklady.

Na rozdíl od základů pásů je monolitická deska nerovnoměrně zesílena. V oblastech s minimálním zatížením bude rám snížen, avšak v rozích budovy, na průsečících nosných stěn, bude výztuž mnohem silnější, jelikož se jedná o průlomové zóny - maximální tlak, při kterém dochází k deformačním posunům.

Zpevnění šířky desky

Náčrt výztuže podlahové desky

Standardní čtvercová velikost desky se odebírá, přičemž rozteč výztužné klece bude stejná ve všech směrech. Pro betonové stavby se vyztužení provádí v intervalech 200-400 mm, pro budovy z cihel, stačí 200 mm, výkres se bude podobat šachovnici.

U budov s lehkým rámem bude tento krok ještě menší, protože zatížení základny je mnohem menší, ale i zde hodně závisí na typu půdy a její nosnosti. Ale v souladu se společným podnikem "Betonové a železobetonové konstrukce" by maximální vzdálenost mezi tyčemi neměla být 1,5 násobkem tloušťky desky jako celku.

Co je zóna rozpadu a jejich vliv na výztuž?

Schéma výpočtu roztrhané desky s rovnoměrně rozloženou příčnou výztuží

Na místech, kde je nadace ovlivněna hlavním zatížením z nosných konstrukcí budovy, vzniká dodatečné napětí. Ovlivňuje to nejen distribuci betonu, ale i stupeň odpisů. Za účelem neutralizace vlivu hmoty nosných konstrukcí se u spojů nosných stěn a základny používá řada spojitých výztuh.

Jestliže výztuž ve středu desky má rozteč 200 mm, pak v oblasti děrování bude stoupání již 100 mm a ještě menší. Při výpočtech a budoucím schématu vyztužení desky bude uvedena maximální přípustná vzdálenost mezi vertikálními výztužnými spoji.

Nejlepším řešením v takových případech by bylo:

 1. Vývoj podrobného návrhu výztužné klece se stanovenými vzdálenostmi mezi pásy.
 2. Provádění pracovního schématu posílení.
 3. Přenášení svislých tyčí nad základnou propojuje nosné stěny a základy s vyztužujícím pásem a nezanechává pouze betonové spojení.

V současné době jsou podle GOST 5781-82 následující typy ocelových ventilů:

 • A240 (AI). Jedná se o hladké tyče, jsou více používány pro vertikální výztuž, nejsou používány v monolitických základech.
 • A300 (AII). Tyče s pracovním průměrem 10-12 mm mají vnější periodický profil s prstencovými zářezy.
 • A400 (III). Má profil v půlměsíci, velký pracovní průměr a optimální pro monolitickou desku.

Výběr výztuže pro monolitický základ závisí na mnoha faktorech.

Jak vázat výztužnou klec

Nakreslete vytvoření správného svazku výztužného suterénu

Některé výkresy již poskytují způsob připojení, je-li výpočet přípustné zátěže na základně. Ale většina stavitelů používá metodu svařování nebo lepení. Svařování je nyní málo využívané, protože díky dlouhodobému lokálnímu vytápění kov mění svou strukturu a je mírně deformován. Vazba však poskytuje dostatečnou flexibilitu. Pro vázání se doporučuje použít měkký, trvanlivý ocelový drát o průměru 3-4 mm, stejně jako kleště nebo svorky.

Princip vyztužení monolitických desek:

 1. Nejprve je třeba provést bednění, na vnitřní straně 5 cm od okraje, abyste instalovali hydroizolaci rolí.
 2. Poté namontujte horizontální výztužný pás ve vzdálenosti až 5 cm od štěrkového pískového polštářku, zpevněte je pomocí kolíků nebo těsnění. Výztuž by neměla přicházet do styku s vložkou a bočními stěnami bednění.
 3. V intervalu 200-400 mm nastavte svislé tyče v dolní hraně spojené s vodorovným pásem. Pro zvýšení pevnosti budovy je výztuž instalována častěji v rohách a je dále vyztužena podélnými tyčemi.
 4. Horizontální pásy se montují v intervalu 15 cm, ale berou v úvahu tloušťku desky. V některých případech může být vzdálenost snížena, ale nezvýšena. Konstantně propojte vertikální s vodorovným pásem.
 5. Zobrazuje vertikální vrstvu výztuže nad výskytem horního okraje základny. Potom se dotkne spodního okraje ložiskové stěny.

Na konci výztuže se celá konstrukce nalije betonem.

Typický příklad výpočtu výztužné klece pro monolitický podklad

Průřez desky s rozměry

Pro výpočet je použita monolitická deska o rozměrech 6x6 metrů, tloušťka desky pro soukromý dům je 20 cm. V tomto příkladu bude použito výpočtu výstužného pásu ve spojovací zóně:

 1. Plocha základny: 1,2 metru čtverečních. metr.
 2. Minimální plocha výztuže 1,2 * 0,3% = 36 metrů čtverečních. viz
 3. Plocha výztuže pro jeden vodorovný pás, s přihlédnutím k intervalu mezi řemeny 100 mm, bude 36/2 = 18 metrů čtverečních. viz

V GOST 5781-82 existuje celkový přípustný sortiment výztužných tyčí s průřezem a přípustnou délkou. Pro tento příklad je proto vhodné použít 12 tyčí o průměru 14 mm. Poté musíte vytvořit výkres budoucího rámečku pro výpočet požadovaného počtu výztuh. Pro délku strany 6 metrů doporučujeme udělat krok vodorovného pásu o velikosti 300 mm a vertikálního pásu 300 mm pomocí výztuže o průměru 8 mm.

Pokud uložíte všechny údaje do tabulky, s přihlédnutím k použití výztužných svorek ve tvaru písmene U, pak pro vyztužení monolitické desky o rozloze 36 metrů čtverečních m bude muset koupit a investovat 515,2 m výztuže o průměru 12 mm a 56 m o průměru 8 mm.

Zesilovací silniční deskový okruh

Pracovní tažná silniční deska 1P, umístění ventilu.

Silniční desky podle GOST 21924.0-84 jsou k dispozici v následujících typech:

  Podle typu schůzky:
 • 1 - pro trvalé silnice
 • 2 - pro dočasné cesty
  Podle geometrie:
 • P - pravoúhlý
 • PB - obdélníkový s 1 kombinovanou stranou
 • PBB - obdélníkový s 2 kombinovanými stranami
 • PT - lichoběžníkový
 • PSH - Hexagon
 • PSD - šestihranná axiální úhlopříčka
 • PSHP - šestihranný axiální příčný
 • DPSH - polovina (šikmá) šestiúhelníku
 • PPSH - poloviční (příčný) šestiúhelník

Silniční desky jsou vyrobeny s horním zvlněným povrchem, ne méně než 1 mm. Výkres by měl být čistý a neměl by mít kolem jeho okrajů. Vnější část desky by neměla mít skořepiny a proudit více než 15 mm. v průměru a 10 mm. v hloubce, na straně nepracující ne více než 20 mm. Vnější hrany žeber by neměly přesáhnout 10 mm. na přední straně a 20 mm. na zadní straně. Trhliny na silnicích mohou být pouze povrchové smršťování, tepelná a technologická šířka nepřesahující 0,1 mm. a délku nejvýše 50 mm, nejvýše 5 až 1,5 m2 na povrchu desky.

Desky jsou určeny pro zatížení automobilů 10 a 30 tun, dynamický koeficient je 1,2. Modul povrchové deformace je 50 MPa (500 kg cm2) pro desky stálých cest, 25 MPa (250 kg cm2) pro dočasné cesty. Výrobky mají montážní smyčky pro uchycení upínacích kleštin nebo drážky pro přímou montáž (v deskách pro trvalé cesty). Vyztužení desek se provádí podle GOST 21924.0-84, GOST 21924.1 pro předpjatý, GOST 21924.2 pro desky s nenapnutou výztuží, také vyhovují výše uvedeným normám pro odolnost proti trhlině, pevnost, zkušební zatížení. Beton používaný ve výrobě musí splňovat normu GOST 26633 s průměrnou hustotou vyšší než 2 200 až 2 500 kg / m3.

Síla uvolnění betonu činí 70% konstrukce, při dodávání produktů v chladné sezoně až do 90%.

Jako předpínací výztuž pro silniční talíře se používají tyčové termomechanicky kalené oceli typu At-V, At-IV, třídy At-IVC a válcované za tepla AV. Pro nenosný výztuž se používá drát Bp-I a výztužná ocelová tyč At-IIIC, A-III a A-I.

Požadavky na přesnost platí pro silniční desky, jsou povoleny následující odchylky od lineárních rozměrů:

  Délka a šířka desky do 2,5 metru:
 • 6 mm. pro trvalé drahé, 10 mm. pro dočasné
  Délka a šířka desky od 2,5 metrů do 4:
 • 8 mm. pro trvalé drahé, 12 mm. pro dočasné
  Délka a šířka desky od 4 metrů:
 • 10 mm. pro trvalé drahé, 15 mm. pro dočasné
  Tloušťka desky:
 • 4 mm. pro trvalé drahé, 6 mm. pro dočasné
  Velikost montážních a spojovacích prvků:
 • 3 mm. pro trvalé drahé, 5 mm. pro dočasné

Přijímání desky se provádí podle GOST 13015.1. Testovací desky by měly být provedeny podle GOST 8829 poté, co desky dosáhly své konstrukční pevnosti. Skladování a přeprava desek by měla probíhat ve vodorovné poloze, v pilotách o výšce nejvýše 2 metry. Spodní deska ve stohu musí být položena na pevné, pečlivě vyrovnanou základnu s obložením na místech zvedání desek. Podšívka s půdním podkladem o tloušťce nejméně 100 mm, s tvrdým - nejméně 50 mm. Při skladování a přepravě v hromadách je nutné použít mezi těmito deskami tloušťky nejméně 25 mm příčné těsnění, v místech zvedacích desek svisle nad sebou. Při provádění těchto prací a při instalaci je nutné dodržovat SNiP III-4. Je zakázáno: vykládat desky; uchopte desky pro zvedání smyček během nakládání, vykládání a instalace.

GOST 21924.2-84 Železobetonové desky s nenapnutou výztuží pro městské komunikace. Návrh a rozměry

BETONOVÉ PLECHY
S NESPRÁVNÝMI VENTILY
PRO MĚSTSKÉ CESTY

PKI PUBLIKOVÁNÍ NORM

NOVÝ STANDARD

BETONOVÉ PLOCHY S NESTAVENÍM
ZAŘÍZENÍ PRO URBANOVÉ CESTY

Konstrukce a rozměry

Železobetonové desky z nestlačeného kování pro chodníky městských komunikací.
Struktura a rozměry

Datum uvedení 01/01/85

1. Tato norma platí pro železobetonové desky s nenavázanou výztuží z těžkého betonu určené pro montáž nátěrů trvalých a dočasných městských komunikací pod zatížením automobilu H-3 0 a H-1 0 a stanoví konstrukci těchto desek.

Desky se používají pro silnice v oblastech s odhadovanou venkovní teplotou (průměr nejchladnějších pěti dní v oblasti výstavby podle SNiP 2.01.01) až do mínus 40 ° C ve třídě.

Pokud se desky používají v klimatické podoblasti IVA, je třeba vzít v úvahu dodatečné požadavky SNiP 2.03.01 na konstrukce určené pro provoz v těchto podmínkách.

Je povoleno používat tyto desky pro silnice v oblastech s odhadovanou venkovní teplotou nižší než -40 ° C, s výhradou požadavků stanovených SNiP 2.03.01 pro konstrukce určené pro provoz v těchto podmínkách.

(Pozměněné vydání, změna č. 1).

2. Forma a základní parametry desek - podle GOST 21924.0.

3. Technické ukazatele desek jsou uvedeny v tabulce. 1.

4. Desky musí splňovat všechny požadavky normy GOST 21924.0 a tohoto standardu.

5. Výztužná deska musí odpovídat tomu, která je uvedena v diablově. 1 - 7.

Výztuž desek s termomechanicky zpevněnou vyztužovací ocelí třídy III - C dle GOST 10884 je podobná výztuži z vyztužené oceli třídy A - III podle GOST 5781.

Poznámka: Je povoleno použít k upevnění výztužných sítí namísto prvků K1-K10 a F1 jiných typů upevňovačů, které bez zvýšení spotřeby oceli na desce fixují výztuž podle požadavků této normy s výjimkou kovu na předním povrchu desky v rámci ochranná vrstva betonu.

6. Specifikace výztužných a montážních prvků je uvedena v tabulce. 2, odběr vzorků z výstužné oceli pro jejich výrobu na jedné desce - v tabulce. 3.

5, 6. (Změněné vydání, změna č. 1).

7. Tvar a rozměry výztuže a montážních prvků - podle GOST 21924.3.

8. Hodnoty referenčního zatížení (bez zohlednění vlastní hmotnosti desky) pro zkoušení desek pro pevnost, praskání a odolnost jsou uvedeny v tabulce. 4.

9. Šířka ovládání otevření trhliny během zkoušení desek pro odolnost proti trhlině nesmí přesáhnout 0,2 mm.

Zpevnění silničních desek

Beton používaný při výrobě silničních desek má vysokou pevnost v tlaku. To je způsobeno zejména odolností vůči takovým nákladům žuly z drceného kamene s nízkou depresí.

Při zatížení v tahu a ohybu se rychle vyztužuje nevyztužený beton, proto se v této formě používá pouze u malých dlažebních desek. Celkové výrobky ve formě desek (silniční, podlahové, stěnové) a další stavební prvky se vyrábějí výhradně za použití výztuže. Jsou nazývány železobetonem.

Ocelové vyztužení silniční desky

V souladu s platnými předpisy (GOST, SNiP) musí být každá silniční deska vyrobena zesílením s prvky válcované oceli zavařenými do jediné výztužné konstrukce.

Zesílení monolitické silniční desky může být provedeno bez napnutí nebo s předpětí axiálních tyčí. Výrobky s předpětí jsou silnější než ty, které nejsou namáhané, u silničních desek to znamená vyšší zatížení.

Technologie předpětí spočívá v upevnění výztužných tyčí ve speciálních svorech stánku, následně jejich protažením pomocí zdířek nebo ohřevem. Beton se nalije do výztuže s napnutými tyčemi a udržuje se až do určité fáze vytvrzování. Pak se uvolní zámky a deska se posílá do skladu pro "zrání".

Výztuž silnic se může provádět pouze podle schémat stanovených pro každou standardní velikost GOST 21924.2-84. Zobrazuje typické výkresy s označením typů prvků, které tvoří obrněnou strukturu.

V tabulce specifikací pro každý deska jsou čísla prvků označených indexy:

 • výztužná síťovina - C;
 • výztužná klec - K;
 • montážní smyčka - P;
 • držák - Ck;
 • držák - F;
 • samostatné jádro - ve slově.

Další tabulka definuje parametry prvků - průměr, stupeň oceli a celkovou hmotnost kovu.

Výkresy výztuže silničních desek nám tak umožňují vypočítat cenu kovu a složitost práce na výrobě ocelových konstrukcí.

Jak pevnost silnice závisí na výztuži

Označení monolitické silniční desky obsahuje informace o přípustném zatížení. To je z velké části určeno zesílením. Při porovnávání dvou podobných desek 2P30-18-30 a 2P30-18-10 je vidět, že jsou vyrobeny ze stejného typu betonu a ze stejných prvků na výkresech - mřížky (vždy 2 ks), rámy (po 2 ks), samostatné tyče a montážní závěsy.

Pouze třídy oceli a průměry tyčí sítě a jader se liší - v druhé desce jsou menší. Hmotnost prvního kovu je 46,5 kg, druhá 37,2 kg. Hlavní rozdíl v přípustném zatížení: pro první je 30 tun, pro druhý - pouze 10. Rozdíl v hmotnosti výztuže 9 kg a ve třídě oceli mění hodnotu zatížení třikrát.

Stejným způsobem se odlišují i ​​pevnostní charakteristiky desek s nenapnutou a předpjatou výztuží.

Konkurenceschopný způsob posílení silnic

Výztuž monolitické silniční desky může být vyrobena nikoliv z oceli, ale z kompozitní výztuže. To zahrnuje prvky:

 1. výztuž ze skelných vláken ASP - ze směsí pryskyřic a skelných vláken;
 2. ABP čedič-plastová výztuž - ze směsí čedičových vláken a pryskyřic;
 3. skleněná výztuha z polyetylénu zesílená sklem ASPET;
 4. výztuž z uhlíkových vláken AUP.

Výhody kompozitní výztuže:

 1. vysoká odolnost proti vlhkosti a nedostatečná koroze;
 2. síla, která není nižší než ocelové protějšky;
 3. dostupné náklady;
 4. nízká hmotnost, nízká tepelná vodivost, dielektrické vlastnosti.

Při budování odpovědných komunikací jsou vyžadovány desky, které striktně splňují normy GOST a SNiP. Abyste se vyhnuli chybám a stížnostem, měli byste je zakoupit pouze od spolehlivých a osvědčených výrobců a dodavatelů - například v Petrohradě máme velký výběr silničních desek.

Příslušná výztuž monolitických železobetonových desek

Zpevnění monolitické desky je komplexní a náročný úkol. Konstrukční prvek vnímá silné ohybové zatížení, kterým se beton nemůže vyrovnat. Z tohoto důvodu jsou při nalévání namontovány výztužné klece, které zesilují desku a nedovolují jejímu zhroucení při zatížení.

Jak posílit strukturu? Při provádění úkolu je třeba dodržovat několik pravidel. Při budování soukromého domu obvykle nevypracovávají podrobný pracovní návrh a nevytvářejí komplikované výpočty. Vzhledem k malým zatížením se domnívám, že stačí splnit minimální požadavky, které jsou uvedeny v právních předpisech. Také zkušení stavitelé mohou položit armaturu podle příkladu již vytvořených objektů.

Deska v budově může být ze dvou typů:

Obecně platí, že výztuž podlahové desky a základové desky nemá žádné zásadní rozdíly. Je však důležité vědět, že v prvním případě budou vyžadovány pruty o větším průměru. To je způsobeno skutečností, že pod základovým prvkem je elastický podklad - zemina, která na sebe naloží některé zatížení. Schéma výztužných desek však neznamená další zesílení.

Zpevnění základové desky

V tomto případě je výztuž v podkladu nerovnoměrná. Je třeba posílit strukturu v místech největšího výbuchu. Pokud tloušťka prvku nepřesahuje 150 mm, pak výztuž pro monolitickou podkladní desku se provádí jedním okem. K tomu dochází při konstrukci malých konstrukcí. Pod verandou se používají také tenké desky.

Pro obytné budovy je tloušťka základny obvykle 200-300 mm. Přesná hodnota závisí na vlastnostech půdy a hmotnosti budovy. V tomto případě je výztužná síla uložena ve dvou vrstvách nad sebou. Při montáži rámů je nutno dodržet ochrannou vrstvu betonu. Pomáhá zabránit korozi kovu. Při stavbě základů se předpokládá hodnota ochranné vrstvy 40 mm.

Průměr výztuže

Než budete pletené výztuže pro základy, budete muset vybrat svůj průřez. Pracovní tyče v desce jsou uspořádány kolmo v obou směrech. Pro připojení horních a spodních řad pomocí svislých svorek. Celkový průřez všech tyčí v jednom směru by měl být alespoň 0,3% plochy průřezu desky ve stejném směru.

Pokud není strana nadstavby větší než 3 m, pak je minimální přípustný průměr pracovních tyčí nastaven na 10 mm. Ve všech ostatních případech je to 12 mm. Maximální přípustný průřez - 40 mm. V praxi se nejčastěji používají tyče od 12 do 16 mm.

Před zakoupením materiálů se doporučuje vypočítat hmotnost potřebné výztuže pro každý průměr. K hodnotě získané za nezaznamenané výdaje je přidáno přibližně 5%.

Pokládání kovu v základní šířce

Schémata vyztužení monolitické desky suterénu přes hlavní šířku naznačují konstantní rozměry buněk. Krok tyčí se předpokládá, že je stejný bez ohledu na umístění v desce a ve směru. Obvykle se pohybuje v rozmezí 200-400 mm. Čím těžší je budova, tím častěji zpevňují monolitickou desku. U cihelny se doporučuje přiřadit vzdálenost 200 mm, u dřevěného nebo rámového, můžete mít větší rozteč. Je důležité si uvědomit, že vzdálenost mezi rovnoběžnými tyčemi nesmí překročit tloušťku základny více než jeden a půlkrát.

Obvykle se používají stejné prvky pro horní i spodní výztuž. Pokud však existuje potřeba ukládat pruty různých průměrů, pak ty, které mají větší průřez, jsou položeny níže. Tato výztužná základní deska umožňuje zpevnění konstrukce ve spodní části. Tam vyvstávají největší ohybové síly.

Hlavní výztužné prvky

Z konců spojovací výztuže pro základy je umístěno tyče ve tvaru U. Jsou potřebné k upevnění horní a dolní části výztuže do jednoho systému. Rovněž zabraňují zničení konstrukcí díky momentům.

Prasklé zóny

Přilehlý rám by měl vzít v úvahu místa, kde se nejvíce ohýbá. V bytovém domě budou děrovací zóny plochy, ve kterých jsou stěny podepřeny. Pokládání kovů v této oblasti se provádí s menším krokem. To znamená, že bude zapotřebí více prutů.

Například pokud je pro šířku hlavního suterénu použito roztečí 200 mm, doporučuje se snížit tuto hodnotu na 100 mm pro zóny roztržení.
V případě potřeby může být rám desky spojen s rámem monolitické stěny suterénu. K tomu, ve stadiu stavby nadace patří uvolnění kovových tyčí.

Výztuž monolitické podlahové desky

Výpočet výztuže pro podlahové desky v soukromé výstavbě se provádí zřídka. To je poměrně komplikovaný postup, který ne každý inženýr může vykonat. Pro posílení desky musíte vzít v úvahu její konstrukci. Jedná se o následující typy:

Druhá možnost se doporučuje při samostatné práci. V tomto případě není třeba instalovat bednění. Navíc díky použití plechu zvyšuje únosnost konstrukce. Nejnižší pravděpodobnost chyb se dosahuje při výrobě překrytí na profesionálním listu. Stojí za zmínku, že je to jedna z variant žebrované desky.

Překrývání s žebry může být pro neprofesionální uživatele problematické. Tato možnost však může výrazně snížit spotřebu betonu. Konstrukce v tomto případě znamená přítomnost zesílených hran a oblastí mezi nimi.

Další možností je vytvoření souvislé desky. V tomto případě jsou vyztužení a technologie podobné procesu výroby desky. Hlavním rozdílem je třída použitého betonu. Pro monolitické překrytí nesmí být nižší než B25.

Stojí za to zvážit několik možností pro posílení.

Profesionální překrytí listů

V tomto případě doporučujeme vzít profilovaný list značky H-60 ​​nebo H-75. Mají dobrou nosnost. Materiál je namontován tak, že při odlévání tvarovaných okrajů směrem dolů. Dále je navržena monolitická podlahová deska, výztuž se skládá ze dvou částí:

 • pracovní tyče v žebrech;
 • oka v horní části.
Vyztužení podlahové desky profesionálním listem

Nejběžnější možností je instalovat jednu tyč o průměru 12 nebo 14 mm v žebrech. Pro montáž tyčí vhodných plastových zásobníků. Pokud je nutné zablokovat velké rozpětí, může být v žebru instalováno rámeček dvou tyčí, které jsou propojeny svislým límcem.

V horní části desky se obvykle vytváří smršťovací síť. Pro výrobu s použitím prvků o průměru 5 mm. Rozměry článků jsou 100x100 mm.

Pevná deska

Tloušťka překrytí se často předpokládá na 200 mm. Výztužná klec v tomto případě obsahuje dvě mřížky umístěné nad sebou. Taková mřížka musí být spojena z tyčí o průměru 10 mm. Ve středu rozpětí jsou v dolní části instalovány další výztužné tyče. Délka takového prvku je 400 mm nebo více. Stoupání přídavných tyčí je stejné jako rozteč hlavních.

V oblasti podpory je také nutné zajistit dodatečné zpevnění. Ale má to nahoře. Také na koncích plechu potřebujete svorky ve tvaru U, stejné jako v základní desce.

Příklad výztužné desky

Výpočet vyztužení podlahové desky podle hmotnosti pro každý průměr by měl být proveden před nákupem materiálu. Tím se zabrání překročení nákladů. K výslednému číslu přidejte rezervu na nezúčtované výdaje cca 5%.

Pletací výztužná monolitická deska

Pro spojování prvků rámce mezi sebou používejte dvěma způsoby: svařování a vázání. Je lepší pletit výztuž pro monolitickou desku, protože svařování v podmínkách staveniště může vést k oslabení konstrukce.

Pro práci se používá žíhaný drát o průměru 1 až 1,4 mm. Délka polotovarů se obvykle rovná 20 cm. Existují dva typy nástrojů pro pletací rámy:

Druhá možnost výrazně urychlí proces, snižuje složitost. Ale pro vybudování domu s vlastními rukama, hák získal hodně popularity. Pro provedení úkolu se doporučuje předem připravit speciální šablonu podle typu pracovního stolu. Jako polotovar se používá dřevěná deska o šířce 30 až 50 mm a délce až 3 m, na níž jsou vytvořeny otvory a drážky, které odpovídají potřebnému umístění výztužných tyčí.

Výroba (výroba) silničních desek podle GOST. Výztuž

Výroba (výroba) silničních desek podle GOST. Výztuž

Výroba silničních desek se provádí pomocí těžkých betonů. Pro zlepšení pevnostních vlastností desek používejte nejen konvenční výztuž, ale i předpjaté. V závislosti na vybraných zdrojových materiálech. získat různé značení silniční talíře.

Technologicky, výroba silničních desek není složitá. Stejně jako u většiny ostatních železobetonových konstrukcí je bednění instalováno v souladu s určitými rozměry rámu a bezpečně upevněno. Pak se výztužná klec položí se zadržením ochranné vrstvy a beton se nalije.

Výroba silničních desek a použitých materiálů

Je nejvhodnější použít čistý pískový beton k dosažení určité odolnosti proti mrazu, ale je povoleno používat jako plnivo pískový beton spolu se sutinami.

Silniční desky, GOST, pro které jasně omezuje značku použitého betonu. v některých případech se mohou provádět za použití změkčovadel, které jsou určeny ke snížení spotřeby cementu a zvýšení tuhosti směsi.

Kování se provádí svařovaným a válcovaným za tepla. Pokud výroba silničních desek znamená předpětí výztuže, použijí se speciální stínění s otvory pro výstupní podélné tyče, které jsou upevněny na jedné straně bednění a vstupují do speciálních drážek napínacího zařízení.

Dále dochází k postupnému zahřívání výztuže a jejímu protažení. potom se betonová směs vlévá do bednění a zůstává v tomto stavu až do dosažení stanovené konstrukční pevnosti konstrukce. Když se roztažitelná výztuž uvolní z podélného zatížení, betonová deska je stlačena, což umožňuje kompenzovat tahové síly betonu samotného pod pracovním zatížením.

Výroba silničních desek v továrně

In-line metoda vyžadovaná výrobou silničních desek v továrně by měla být dobře organizována. Za tímto účelem umístěte bednící prostory pro desky na nejvhodnější místo od betonové trubky. Forma pro desku musí být vyčištěna ze starého betonu a namazána speciální kapalinou, která snižuje přilnavost betonu na povlakování bednění.

Po dokončení vyztužení silničních desek a naličení betonu je prvek zaslán do speciální komory pro tepelné zpracování a zrychlení procesu ukládání betonu. Po vytvrzení betonu se demontuje bednění. Dále se selektivní metodou používají silniční desky, GOST a značka, které jsou potvrzeny ve speciální laboratoři.

Po stanovení všech vlastností vyráběné šarže je každý štítek označen v souladu s identifikovanými údaji v laboratoři a vzor je doručen do skladu.

Silniční desky GOST a standardy

GOST 21924.0-84 - hlavní dokument, podle kterého jsou všechny velikosti při výrobě silničních desek. Regulace dokumentu definuje řadu nejpoužívanějších silničních talířů:

Značka silniční desky nese sama o sobě informace o materiálech, které se používají při výrobě, a obecných vlastnostech konkrétního výrobku, které potřebujete vědět při výběru.

Silniční deska 1P 30.18-30 vydržuje zatížení nátěru až 30 tun, beton M400 se používá pro výrobu a samotný design má zvýšenou odolnost proti opotřebení, ale deska 2P 30.18-30 je vyrobena z betonu M300 a je méně odolná proti opotřebení, přestože má také pevnost v tahu při konstantním zatížení 30 tun.

V každém případě při výběru silniční desky je třeba se zaměřit na kvalitu stavby jako záruku spolehlivosti a dobré trvanlivosti budoucí vozovky.

Prodej silničních talířů.

Pokud se rozhodnete koupit silniční desky s velkou prací, to vás neudělá. Mnoho společností v Moskvě a v Moskvě vám poskytne tuto službu. Otázkou je, jak si vybrat dodavatele silničních desek, které splní všechny vaše podmínky pro dodávky a kvalitu silničních desek. Nejprve je třeba přesně určit, jaké silniční talíře potřebujete, rozměry, tloušťku, zatížení? Existuje mnoho druhů silničních desek. Pokud to pro vás není těžké, čekáme na vaše objednávky. Pokud jste stále nerozhodli, naši odborníci vám o tomto problému poradí a pomohou vám s vaší volbou.

Dodávka silničních talířů.

Dalším důležitým problémem je dodávka silničních desek. Po dodání silničních talířů do zařízení zákazníka je třeba pochopit, jak je doručit. Naše společnost má ve své flotile více než dvacet jednotek různých nákladních vozidel. Jedná se o sklápěče s nosností od 15 do 30 tun, dlouhé délky schopné přepravovat až 20 desek najednou, manipulátory, které pojmou 6 desek a kamiony o nosnosti 5 tun, které dodávají 2 desky o rozměrech 3 x 1,75 m. S takovou flotilou je naše společnost schopna dodat 500 cestných desek denně. Navíc se zárukou kvality vozovek PAG 14 a PAG 18 a jejich souladu s deklarovanými parametry. Minimální náklady na přepravu jedné silniční desky o rozměrech 3 x 1,75 m jsou 600 rublů.

Mimo jiné při prodeji silničních talířů nabízí naše společnost takové služby jako pokládání silničních talířů.

Přihlášky na silniční talíře zasílejte poštou Tato e-mailová adresa je chráněna proti spamovým robotům. Pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny. Telefon pro informaci (495) 761-98-47

Prodáváme použité desky. Provádíme dodávky silničních desek v Moskvě a Moskevské oblasti

Výroba silničních desek.

Výroba silničních talířů v moderních podmínkách je fantastický let. Nikdo nevěnuje zvláštní pozornost požadavkům GOST, objevila se možnost rozvíjet vlastní specifikace. A tady každý výrobce vynikal co nejvíce. Vnější pláty vypadají stejně. Zkontrolujte geometrii a všechny velikosti pro kupující nebude snadné. Chcete-li to provést, potřebujete pravidelné měření, změřte všechny velikosti a vše. Další věc je kontrola kvality betonu a vnitřní výztuže desky. Jedná se o hlavní ukazatele, které ovlivňují výkonnost silničních desek. Pro kontrolu pevnosti betonu potřebujete speciální vybavení. Pro kontrolu vyztužení je nutno alespoň jednu desku zlomit a nikoli skutečnost, že zbývající desky budou mít stejnou kvalitu. Odůvodněte proto, proč silniční talíř praskl mnoho v prvních dnech provozu. Nejběžnější z nich, jste nesprávně umístili kamna na místo. A začalo se rozpadat, protože to dobře prasklo, atd. Následně je samozřejmě možné dokázat, že kvalita desky neodpovídá vyhlášené tabulce, ale je téměř nemožné vrátit peníze na produkt s nízkou kvalitou. Ale nebuď smutná. Většina výrobců silničních desek hodnotí svou pověst a jsou schopni vyrábět silniční desky. A upřímně varovat kupující, že koupit silniční talíř, který splňuje požadavky GOST 21924.0-84 za levné je téměř nemožný. Pokud však klient potřebuje nízkou cenu, pak se nebudeme ptát.

Vezměme si tytéž na příklad toho, jaký je talíř o rozměru 3x1,75 m pro odpovídající GOST 21924.0-84. Proč talíře o velikosti 1,75x3 metrů, ale protože jsou nejjednodušší. Chcete-li to udělat, potřebujete kovovou formu pro výrobu silničních talířů, vyztužení, betonu určité značky a trochu dovednosti a celý druhý den obdržíte první silniční desku.

Silniční deska 1P 30.18-30 GOST 21924.0-84

Silniční deska pro trvalé silnice, odolává stálému zatížení 30 tun. Délka desky 3 metry, šířka 1,75 metru, tloušťka 17 centimetrů. Obdélníkový tvar. Má dvojitou výztuž s výztužnou síťovinou, která se skládá z podélné a příčné výztuže. Pět podélných výložníků výztuže o průměru 12 mm a devíti příčných výložníků výztuže o průměru 10 mm. Pracovní plocha desek (horní povrch dlažby) musí být drážkována. Pro výrobu desek se používá betonové značky M 400 (B30) na žuly. A tak pro výrobu silničních desek pro trvalé silnice budete potřebovat:

 • Betonová značka M 400 - 0,88 m 3
 • Armatura A3 12 mm - 37,06 kg
 • Kování A3 10 mm - 23,5 kg
 • Armatura A1 10 mm - 0,6 kg
 • Kotva A1 12 mm - 3,76 kg
 • Vodič BP1 5 mm - 1,36 kg
 • Celková spotřeba kovů - 66,26 kg

Navíc jsou zapotřebí fixační prostředky pro vyztužení, pletací dráty pro jejich vázání, stejně jako snahy o vázání výztužného pletiva, položení do kovové formy a nalijte vše betonem. Dokonce i když nepoužíváte tepelnou úpravu (TVO) nebo jen v páře, pak po několika dnech můžete pokračovat v tvarování a po dalších pár dnech jsou sporáky připravené k použití. Pomocí jednoduchých aritmetických operací můžete sami vypočítat přibližné náklady na silniční desku. Nechte to být vaše malá domácí práce. A přemýšlejte o tom, když obdržíte nabídku koupit silniční kamna 1P 30-18-30 za velmi nízkou cenu.

Silniční deska 1P 30.18-10 GOST 21924.0-84

Silniční deska pro stálé komunikace odolává konstantnímu zatížení 10 tun. Délka desky 3 metry, šířka 1,75 metru, tloušťka 17 centimetrů. Obdélníkový tvar. Má dvojitou výztuž s výztužnou síťovinou, která se skládá z podélné a příčné výztuže. pět podélných výřezů o průměru 10 mm a devíti příčných výřezů o průměru 8 mm. Pracovní plocha desek (horní povrch dlažby) musí být drážkována. Pro výrobu desek se používá betonové značky M 400 (B30) na žuly. A tak pro výrobu silničních desek pro trvalé silnice budete potřebovat:

 • Betonová značka M 400 - 0,88 m 3
 • Armatura A3 10 mm - 25,74 kg
 • Armatura A3 8 mm - 15,02 kg
 • Armatura A1 10 mm - 0,6 kg
 • Kotva A1 12 mm - 3,76 kg
 • Drát BP-1 5 mm - 1,36 kg
 • Celková spotřeba kovů - 46,48 kg

Silniční deska 2P 30.18-30 GOST 21924.0-84

Silniční deska pro dočasné silnice, vydrží dočasné zatížení 30 tun. Délka desky 3 metry, šířka 1,75 metru, tloušťka 17 centimetrů. Obdélníkový tvar. Má dvojitou výztuž s výztužnou síťovinou, která se skládá z podélné a příčné výztuže. Pět podélných výřezů o průměru 10 mm a devíti příčných vývrtech o průměru 8 mm. Pracovní plocha desek (horní povrch dlažby) musí být drážkována. Pro výrobu desek byla použita betonová značka M 300 (B22, 5) na štěrku. A tak pro výrobu silničních desek pro dočasné silnice budete potřebovat:

 • Betonová značka M 300 - 0,88 m 3
 • Armatura A3 10 mm - 25,74 kg
 • Armatura A3 8 mm - 15,02 kg
 • Armatura A1 10 mm - 0,6 kg
 • Kotva A1 12 mm - 3,76 kg
 • Drát BP-1 5 mm - 1,36 kg
 • Celková spotřeba kovů - 46,48 kg

Silniční deska 2P 30.18-10 GOST 21924.0-84

Silniční deska pro dočasné silnice, vydrží dočasné zatížení 10 tun. Délka desky 3 metry, šířka 1,75 metru, tloušťka 17 centimetrů. Obdélníkový tvar. Má dvojitou výztuž s výztužnou síťovinou, která se skládá z podélné a příčné výztuže. pět podélných výřezů z armatur A3 o průměru 8 mm a devíti příčných výřezů z armatury A1 o průměru 8 mm. Pracovní plocha desek (horní povrch dlažby) musí být drážkována. Pro výrobu desek byla použita betonová značka M 300 (B22, 5) na štěrku. A tak pro výrobu silničních desek pro dočasné silnice budete potřebovat:

 • Betonová značka (V22.5) M 300 - 0.88 m 3
 • Armatura A3 8 mm - 16,5 kg
 • Armatura A1 8 mm - 15,02 kg
 • Armatura A1 10 mm - 0,6 kg
 • Kotva A1 12 mm - 3,76 kg
 • Drát BP-1 5 mm - 1,36 kg
 • Celková spotřeba kovu - 37,24 kg

Proč jsme začali příběh s silničními deskami 1P 30.18 a 2P 30.18, ale protože dnes je to nejoblíbenější typ silničních desek používaných v Moskvě a v Moskvě. A jsou to nejjednodušší. V oblasti Moskva existuje mnoho malých a velkých podniků, které se specializují na výrobu silničních desek o rozměrech 3000x1750x170 mm. Naše společnost, která je výrobcem silničních talířů 2P 30.18-30 a 2P 30.18-10, má v těchto skladech v základně v Odintsově stálou dostupnost těchto desek. Koupit silniční talíře s doručením a vyzdvižení ze skladu nebude mít žádné potíže. Chcete-li to provést, musíte odeslat požadavek na náš e-mail. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamy. Pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny. nebo kontaktujte telefonem +7 (495) 761-98-47.

Charakteristika a pokládka silničních talířů

Pro výstavbu silnic, dočasných přístupových komunikací, skladovacích ploch a chodníků jsou široce využívány silniční talíře, které jsou továrně vyráběné ploché železobetonové výrobky, které odolávají těžkým nákladům. Mohou být použity v místech projíždění nákladní silniční dopravy a speciálních zařízení, pěší dopravy, skladování materiálů apod.

Široký výběr typů železobetonových výrobků a jejich tvarů, které jsou dnes nabízeny na trhu stavebních materiálů, umožňuje rychle vyřešit velké množství úkolů souvisejících s uspořádáním chodníků, skladovacích a výrobních ploch a také s dlaždicemi zahradních cest.

Výhody a nevýhody aplikace

Hlavní výhody používání silničních desek jsou:

 • jednoduchá stylingová technologie, která zvyšuje rychlost instalace a zjednodušuje stavební práce při zachování vysoce kvalitních povlaků;
 • relativně nízké náklady na použité materiály;
 • snížení nákladů na rozvoj půdy a související práce;
 • vysoká spolehlivost, trvanlivost a mrazuvzdornost povlaku;
 • možnost recyklace materiálu po demontáži.

Hlavní nevýhodou je přítomnost švů, které neumožňují dosáhnout dokonale rovné plochy. Použití asfaltu jako vrchní vrstvy potahu nebo začlenění švů maltami pomáhá odstranit tuto nevýhodu a zlepšit kvalitu povrchu.

Letištní deska PAG.

Klasifikace

Silniční desky jsou klasifikovány podle účelu, geometrického tvaru a velikosti podle GOST 21924.0-84. Podle účelu jsou vyrobeny pro trvalé a dočasné chodníky. Jako samostatný druh výrobků jsou zvažovány letištní desky PAG se zvýšenou pevností. Typ výrobků je určen značením. Pokud je jako první číslice použito "1", znamená to, že materiál je použit jako trvalý kryt a obrázek 2 znamená dočasný.

Geometricky tvarované silniční betonové desky jsou rozděleny do:

 • obdélníkové značky P;
 • s jednou nebo dvěma kombinovanými stranami - PB, PBB;
 • PT - s plochým lichoběžníkovým povrchem;
 • PSh, PShD, PShP, DPSh, PPSh - šestiúhelníkové provedení a jejich další prvky.

Nejběžnější produkty mají obdélníkový tvar, protože jsou nejjednodušší k výrobě, stylování a užívání nejlepší poptávky. Jejich délka může být v rozmezí od 1,75 do 6,00 metrů a šířka - od 1,00 do 3,75 metrů. Podrobnější údaje jsou uvedeny v tabulkách.

 • HDPE 6 × 2 - s předpjatou výztuží, 6,0 m dlouhá a 2,0 m široká;
 • HDPE 3 × 1,5 - s předpjatou výztuží, 3,0 × 1,5 metru;
 • silniční talíř 2P 30 18 30 - pro dočasné silnice 3,0 × 1,8 m, určený pro přípustnou hmotnostní hmotnost do 30 tun;
 • 2H30.18-10 - pro dočasné cesty 3.0 × 1.8 m, určené pro přípustné zatížení do 10 tun.

Jiné druhy jsou označeny stejným způsobem, včetně informací o jejich účelu, geometrii a velikosti.

Použití materiálů pro podlahoviny na letištích při výstavbě silnic umožňuje získat extrémně odolný a trvanlivý povlak s měkkým vlnitým povrchem, který zajistí nejlepší stabilitu vozu na silnici. Pro výrobu vyztužených vyztužených značek a nejkvalitnějšího betonu.

Konstrukce železobetonových desek

Strukturálně jsou desky ploché betonové výrobky o tloušťce 140-240 mm s předpjatou nebo nestejnovou výztuží. Pro pohodlnou instalaci mohou mít kovové zpětné brzdy, které jsou skryty v těle monolitické struktury a nevyčnívají na povrch vozovky.

Hlavním stavebním materiálem pro výrobu je beton, který pokrývá výztužnou výztužnou konstrukci z nepříznivých atmosférických a mechanických vlivů. Pro výrobu betonových desek používá beton s mrazuvzdorností nejméně 150 cyklů a hustotou 2,2-2,5 t / m 3.

Při výrobě předpjatých výztužných klecí se používají ocelové výztuže A-5, AT-5 a AT-4. V případě netříděných konstrukcí se používají výztuže A-1, A-3 a A-3C, stejně jako BP-1 drát o průměru 6-8 mm.

Při skladování hotových výrobků se skladují na ploché pevné základně pomocí příčných dřevěných sloupů. Další položení silničních desek ve skladu probíhá pomocí dřevěných podložek mezi všemi řadami.

Technologie výroby

Technologie tvorby železobetonové silniční desky začíná přípravou formy. V této fázi jsou všechny stěny formy mazány speciální maziva, aby se usnadnil proces budoucího demontáže. Poté:

 • jsou instalována dvě výztužná oka, jejichž správná prostorová poloha jsou na výztužných tyčích instalována plastová pojistka typu "kruh" nebo "hvězdička";
 • betonová směs je umístěna uvnitř formy a zhutněna vibracemi;
 • tepelné zpracování betonu s horkou párou v topné komoře po dobu 8-12 hodin;
 • dochází k demontáži hotového výrobku, kontrole kvality výroby a značení podle typu desky.

Následně je produkt odeslán do Slad, kde je uložen až do odeslání kupujícímu po dobu nejméně 92 hodin (4 dny).

Technologie na silnicích veřejného významu

Díky své všestrannosti se železobetonové silniční desky používají nejen ve velkých silničních stavbách, ale také pro chodníky a příjezdové cesty pro motorová vozidla na dvorcích soukromých budov.

Při dláždění silnic a veřejných komunikací závisí příprava nadace od cíle cesty, pokud jde o předpokládanou dobu používání. Považuje se za dostačující, že se připraví pískový zabalený polštář pro dočasné cesty, příjezdové cesty a plošiny a samotné silnice se položí bez instalace obrubníku.

Trvalé užití betonových komunikací by mělo být kladeno na vícevrstvý základ, který se skládá z:

 • drcená kamenná drenážní vrstva;
 • netkané geotextilní podlahy;
 • hustý pískový polštář.
Význam použití pískového polštáře.

Současně je nutná instalace oplocení na okrajích silnice. Po každých 10 metrů mezi kameny je nutné ponechat mezery 5-7 cm při normálním sestupu dešťové vody z vozovky.

Odvodňovací vrstva se nalije do "žlabu", které se získá odstraněním horní vrstvy půdy po celé šířce budoucí silnice do hloubky 25-30 cm.

Poté je drcený kámen dobře zaplněn a pokryt vrstvou geotextilie, na níž se nalije písková polštářová hmota o tloušťce 10 až 15 cm. Silniční deska je umístěna na zhutněném písku a následně vkládá montážní drážky pomocí závěsů do cementové malty nebo jemně zrnitého betonu. Jako extrémní prvky vozovky se doporučuje instalovat PB nebo PBB s kombinovanými bočními výčnělky přiléhajícími k obrubníku.

Pro zlepšení kvality dlažby může být povrch plněn asfaltovým povrchem nebo pokrytý spojitou vrstvou betonového potěru.

Použití železobetonových desek v soukromé výstavbě

Použití cestných desek v uspořádání dvorního území vám umožňuje rychle a levně dělat vstupy do budovy, zahradní cesty nebo chodník. Současně pro přístupové cesty a místa projíždění automobilu obvykle používají desky o velkých rozměrech 3 až 6 metrů s přípustnou zátěží do 10 tun. Například 2P30.18-10, 2P60.1,8-10 nebo silniční deska PND 6000x2000x140. Silnější produkty v soukromé výstavbě jsou nepraktické.

Aby byla zajištěna trvanlivost silnice, kladení těžkých silničních desek by mělo být provedeno na připravené základně s drenážní vrstvou drceného kamene a mezilehlým geotextilním povrchem, který zabrání klíčení rostlin plevele interplátových kloubů.

Pro chůze je výhodné a výhodné použít šestiúhelníkové, lichoběžníkovité nebo malé obdélníkové výrobky s relativně nízkou pevností, protože zatížení na takových plochách bude malé.

Jako podklad je kompaktní pískový polštář dostatečný, pod kterým se rozprostírá vrstva geotextilie. Tento materiál zabrání možnému klíčení plevelů a současně umožní dešťové vodě snadno proniknout do země. Aby bylo zaručeno zachování geometrických rozměrů dráhy, je žádoucí mít betonové obrubníky.

Je nutné vyříznout nebo vyseknout železobetonové desky na požadovanou velikost podél stávající výztuže nebo napříč ve vzdálenosti minimálně 250 mm od okraje. Všechny spoje s loopbackem je třeba vyplnit jemnozrnným betonem a spojí se s tekutou cementovou maltou.

Nové typy železobetonových desek pro dlažbu

Dnes výrobci nabízejí kusové betonové výrobky soukromým vývojářům pro dlažbu čtvercových, pravoúhlých, trojúhelníkových, kosočtvercových, polygonálních a dalších tvarů. V tomto případě může být povrch silničních desek jak barevný, tak normální šedý. Betonový povrch je hladký nebo reliéfní, aby se snížila pravděpodobnost uklouznutí na vlhkém povrchu.

Rozložení položené desky.

Pomocí nich můžete provést velmi originální design zahrady kolem bytového domu. Je povoleno používat kombinace pokládacích silničních desek s barevným štěrkem, dlaždicemi, dlaždicemi a jinými materiály. Základem pro ně by měla být dvouvrstvá štěrkovitá podložka.

Základní zásady pro správné značení trati

Označení je první etapou práce na uspořádání zpevněného krytu chodníků pro chodce. Vzhled, trvanlivost a použitelnost území závisí do značné míry na jeho správné realizaci.

Šířka chodby by měla být taková, aby se 2 lidé mohli na setkání volně rozptýlit, ale ne méně než 0,8 metru.

Pěší stezka, která vede podél průchodu pro vozidlo, by měla zajistit bezpečný pohyb osoby, když se vozidlo pohybuje.

Namontovaný tvrdý nátěr musí být položen ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru od zahradních stromů, takže rostoucí kořeny následně nepoškodí základnu. Je nutné zajistit přítomnost svahů povrchu koleje pro odstranění dešťových a tavných vod. Je důležité vyloučit pravděpodobnost jejich přijetí ve směru obytného domu a hospodářských budov.