Hlavní / Deska

Zesílení sítě pro pevný základ

Deska

Nadace byla, je a bude nejdůležitější a hlavní součástí procesu budování staveb, domů a staveb. Úspora odhadu materiálů pro nadaci je nedostupný luxus. Je nemožné znovu zopakovat základnu (což lze například provést se střechou, stěnami) bez úplného zničení místnosti!

Jedním ze způsobů, jak prodloužit životnost, zvýšit spolehlivost a trvanlivost, je použití výztužné vrstvy při stavbě základů.

Mezi všechny výrobky pro válcování kovů, které se používají v oblasti stavebnictví, je velmi oblíbená výztužná síť. Je to ona, která se používá jako výztužný materiál při budování nadace. Vyztužený rám zvyšuje pevnost betonového podkladu. Jak? Zatížení, které způsobují napnutí základů, přesně předpokládá výztužný rám.

Výztužná síť pro podklad je typ svařované sítě, která je vyrobena z vyztužovacího drátu. Tyče materiálu jsou položeny v kolmých směrech a jsou navzájem svařeny v bodech dotyku.

Svařovaná kovová síť se liší v průměru použitého drátu a velikosti buněk. Tyto ukazatele hrají hlavní roli při výpočtu zatížení, které mohou odolat.

Takže získání výztužného pletiva je nutné určit následující parametry:

 • Tloušťka drátu (průměr nebo průřez);
 • Velikost buněk;
 • Záběr materiálu (délka a šířka). Je třeba mít na paměti, že mřížka je realizována v rolích a listů.

Materiál pro založení musí být kvalitní a od dobrého výrobce. Nahrazení položené mřížky bude velmi problematické. Proto je vhodné pečlivě zvážit výběr materiálu av případě potřeby konzultovat s odborníky, kteří vědí vše o výztužném pletivu nadace.

Mřížka pro založení

Mřížka pro zpevnění základů

Typ nadace a jeho charakteristiky jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci pro každý objekt. Pro konstrukci základny, která odpovídá stanoveným parametrům, je důležité dodržovat všechny jemnosti práce. Mřížka pro založení je jedním z důležitých uzlů pro vytvoření síly celé struktury.

Zesílení sítě pro základy

Výztužná síť pro základy musí mít řadu vlastností, které mohou zajistit trvanlivost a pevnost konstruované konstrukce. Ve většině případů je vyrobena z oceli, získaná válcováním za tepla. Průřez částí sítě je kulatý a skládá se z vlnitých tyčí, což vytváří další adhezi k betonové směsi.

Armatura je klíčovým prvkem pro vytváření kvalitního oka. Vyrábí se ve speciálních továrnách, má různé vlastnosti. Pro založení je důležité vybrat vhodnou část, krok mezi příčnými výčnělky a výškou výčnělku - tyto parametry hrají důležitou roli při vytváření potřebné přilnavosti k betonu.

Síťová výztuž základny

K čemu je mřížka?

Výstužná síť pro základy provádí funkci rámu silové opěrky. Předtím, než se přesunete do betonové směsi do instalovaného bednění, musíte tento rám sestavit. Bez mříže pro zpevnění základů nebude nadace mít dostatečnou sílu, kterou projekt vytvoří, což významně snižuje kvalitu celé konstrukce a může vést ke zničení konstrukce.

Síť je vyrobena ze speciálně vybraných tyčí sestavených svařováním nebo kroucením do jediného rámu. Než začnete vařit nebo pletete pletivo, musíte vyčistit každou výztuž, vyříznout ji na předem stanovenou délku a až potom ji provést.

Beton během provozu pracuje v kompresi. Aby bylo možné přidat efekt protahování a síť výztuže je potřeba. K provedení této funkce je nutné beton zpevnit po stranách - když je mřížka instalována ve středu betonu, nepracuje ani ve stlačení ani v tahu.

Způsoby upevnění kloubů

Přesnost a spolehlivost uzlových uzlů zajišťuje kvalitu celé konstrukce. Podle schválené praxe musí být výztuž spojena bodovým svařováním nebo speciálním vázacím drátem. Někdy používají plastové kravaty a spojovací materiál.

Různé způsoby upevnění kloubů

Při výstavbě soukromého bydlení je lepší použít pletací drát. Poskytuje několik cenných výhod ve srovnání se svařováním:

 1. Při svařování je struktura výztuže zničena. V místě svařování kov rychle zkoroduje a selže.
 2. Drát umožňuje vyztužení v toleranci. Svařování to vylučuje.
 3. Při lití směsi betonu se může svar rozlomit a rozlomit celou síť.
 4. S průměrnou kvalitou výztužných tyčí při svařování mohou prasknout.
 5. Zkušený mistr s hákem bude spojovat síť mnohem rychleji než při svařovacích uzlech.
do obsahu ↑

Výpočet výztuže pro základy různých typů

Kovová armatura základové konstrukce vyžaduje pečlivou kalkulaci při návrhu mřížky. Ale před spuštěním přímých výpočtů je nutné určit přesný průměr tyčí, které budou v práci používány. Doporučené parametry průřezu nejsou menší než 1 cm a žebrovaný povrch tyče je povinný. S nárůstem průměru výztuže se síla sítě zvýší.

Po sestavení počátečních dat (charakteristiky budoucí struktury, zatížení každého prvku nadace), architekt provede výpočet mřížky pro nadaci. Ujistěte se, že vzít v úvahu kvalitu půdy na staveništi - je-li náchylná ke zvedání, pak je nutné posílit základy budovy.

Zde jsou 3 možnosti porovnání:

 1. Stavba lehkého dřevěného domu na pevném podkladu - kování o průměru 1 cm.
 2. Stavba světelného domu na zemi s deformací - průměr tyčí 12-14 mm.
 3. Stavět na slabé půdě je velká konstrukce - průměr tyčí je 16 mm.

Vlastnosti výztuže závisí na druhu základů. Typ pásku je namontován se sítí výztuže 10-14 mm. Páska základny má vysokou výšku ve srovnání s šířkou. Zesílení se proto často provádí v několika pásmech.

Výpočet základové desky výztuže

Po určení obvodu základny se přidá délka vnitřních stěn. Projekt stanoví počet tyčí pro podélnou výztuž, která se násobí celkovým záběrem. Takže získáte celkovou délku výztuže pro základnu mřížky.

V závislosti na rozměrech a průřezu základny se položí výztuž v mřížce. Mělo by vytvořit rám pro následné nalití betonu.

Provozní charakteristiky výztuže a způsob jejich upevnění ve svařované síti pro základy slouží jako výchozí bod pro výpočet celé sítě.

Zpevnění základů vlastními rukama

S určitými zkušenostmi a základními znalostmi může být mřížka k nadaci prováděna samostatně. Tato technologie má řadu rozdílů v závislosti na typu podstavce.

Pro podklad desky, který je pevný čtverec nebo obdélník, je nutné vytvořit dostatečnou pevnost a spolehlivost. Na tomto základě je celá mřížka svařena na všech spojích, jak horizontálně, tak vertikálně. Rámeček vychází co nejsilněji a je schopen zajistit vysokou trvanlivost v práci.

Rám má složitou strukturu. Při nalití betonu mohou být některé části výztužného pletiva za směsí, což způsobuje zničení desky během výstavby a provozu budovy. Musíte přesně sledovat, zda je celé oko ponořeno do betonu.

Pro sloupcovou základnu je proces vyztužení mnohem jednodušší.

Vytváření pletiv se provádí pomocí 4-6 dlouhých prutů s žebry pro vysoce kvalitní uchopení. Tenké hladké tyče používané pro páskování rámu. Průměr tenkých tyčí může být 6 mm a délka výztuže je 10-12 mm. V závislosti na délce pilíře základny se mění vzdálenost požadovaného pásku. Pokud je délka od 1,5 do 2 metrů, vzdálenost mezi pásy by měla být 0,4-0,5 metru. Při práci na základovém rámu pro velkou těžkou stavbu musí být spojovací uzly svařeny.

Výztuž by měla být provedena tak, aby tyče vyčnívaly o 10-20 cm nad základovou sloupku. To se děje tak, že v budoucí práci by bylo snadnější spojit grillage.

Pilový pilový základ také vyžaduje vyztužení pro zvýšení pevnosti a spolehlivosti. Proces vyztužení je plně v souladu s prací na základně sloupku. Rozdíl je v tom, že vertikální vyztužení je umístěno v kruhu. A ne náměstí v základně sloupku. Při provádění prací od 3 do 5 tyčí o průměru 10 mm se používá.

Při montáži podkladů je nutné zpevnit posuvný mříž. Tato část nadace je posilována podobně jako monolitický typ základů. Podle jeho struktury je to monolit a je. Horizontální výztužné mříže jsou zhotoveny z ne více než 2. V tomto případě by výztužná konstrukce nesměla dosáhnout hrany betonu asi 5 mm.

Správná konstrukce a následná instalace výztužného pletiva na podkladu poskytuje pevnost a odolnost proti opotřebení základny. Tak je možné vytvořit dostatečnou odolnost vůči zatížení a vlivům prostředí.

Zesílení sítě pro základy

Výztužná síť pro základy (metody pletení)

Spolehlivost budoucí budovy závisí na tom, jak správně je položen základ.

Zpevněná železobetonová konstrukce je součástí železobetonové konstrukce.

Zpevňovací síť pro nadaci hraje hlavní roli.

Průměrné průměry prutů a velikosti buněk se vypočítají během projektové práce.

Konečná montáž kovové konstrukce se často neuskutečňuje ve výrobním závodě, ale během konstrukce základny.

K čemu slouží mřížka?

Výztuž základů se provádí pro:

 • Zachování prostorové konfigurace struktury;
 • Ochrana proti účinkům nerovnoměrného tlaku;
 • Bez čerpání;
 • Kompenzace pro protahování.

Výpočet parametrů nadace zohledňuje charakteristiky půdy, trvalé a dočasné zatížení, hloubku podzemní vody.

Pokud nezohledňujete jednotlivé charakteristiky staveniště, můžete udělat chybu výběrem požadované výztuže.

To může vést buď ke snížení pevnosti konstrukce nebo k nadměrné spotřebě stavebních materiálů a v důsledku toho ke zvýšení nákladů na hotovost.

Zesílení oka

Při výrobě výztužných pletiv pro nadaci by měla dodržovat určitá pravidla:

 • Šířka článků mezi kovovou výztuží by neměla přesáhnout 250 mm;
 • Pravidelný profil tyčí podporuje lepší přilnavost k betonu. Je lepší vybrat ventily s takovým povrchem;
 • Nepoužívejte výztuž výztuže. Při spojování produktů dochází k překročení materiálu;
 • Počet připojení musí být alespoň polovina existujících křižovatek křížení výztuže;
 • Svařování lze použít k vázání výztužných tyčí pouze při použití výztuže písmenem "C". Zbytek může být spojen jen s pletené;
 • Je třeba vzít v úvahu, že při svařování se může v místě spojování vyskytnout přehřátí kovu a ztráta pevnosti základové mřížky. Kromě toho může dojít ke zhoršení povrchu švů v důsledku korozi.

Metody páření

Pletení základové mřížky lze provádět přímo na staveništi. Nejběžnější možnosti zahrnují použití drátů nebo plastových svorek.

Je lepší provádět pletení oddělených úseků za okraji výkopu. Během instalace v požadované poloze je třeba je pouze dokovat.

Při zpevnění základny můžete použít připravenou síť, která je vyráběna v továrně. Při jejich výrobě se provádí zploštění kruhové výztuže.

Výsledkem je spolehlivé spojení a dosažení potřebné síly. Svařování se nepoužívá. Proto se kvalita kovové konstrukce nezhoršuje.

Použití drátu

Drát z měkkého kovu, který obsahuje nízkouhlíkovou ocel, se používá k vázání základové sítě.

Pro lepší ohýbání se nejdříve zahřívá 20 minut a pak se ochladí.

Povrch kovu může mít pozinkovaný povlak. Optimální průměr drátu by neměl přesáhnout 1,4 mm. Před použitím je nakrájeno na segmenty o průměru 20 cm.

Použití plastových svorek

Pletení s plastovými svorkami začalo být používáno ne tak dávno. Jak silné je spojení? Tato otázka se týká mnoha vývojářů.

Problém není plně pochopen. Je však spolehlivě známo, že nemohou být používány v chladu a při stavbě velkých předmětů.

Použití samosvorných svorek je nejoblíbenější při stavbě letních domů nebo domácích objektů, v situacích, kdy je vyžadována dodatečná výztuž. Mohou být také použity pro spojování kompozitní výztuže.

Jak jsou klouby fixovány

Výstužná síť pro základy je spojena s drátem. Pro svazky se používají:

 • Kleště;
 • Malé řezače drátu, které mají tupé řezné hrany;
 • Zakoupené nebo domácí háčky s určitým tvarem;
 • Pletací pistole.

Pletení s kleštěmi nebo kleštěmi se používá s nejjednodušším způsobem připojení. V místě průniku výztuže ze spodku je vodič přeložen do poloviny.

Otočila konce pomocí jednoho z nástrojů. Háčky na háčkování lze zakoupit na stavebním trhu nebo si vyrobit s použitím tvrdého ocelového drátu.

Podobně jako v předchozím případě jsou řezané kusy drátu přeloženy na polovinu. Na rozdíl od první metody se vytváří smyčka. Do něj je zasunut hák.

Volné konce by měly obepínat spojení výztužné sítě a dostat se do místa smyčky. Dále se drátové otáčení před vytvořením spolehlivého upevnění.

Použití pletací pistole

Pokud je zapotřebí velké množství práce k automatizaci procesu páření, jinak může konstrukce nadace vyžadovat příliš mnoho času.

Pro pletení výztužných pletiv v takových situacích se používá baterie nebo mechanická pistole. Náklady na kvalitní nástroj jsou poměrně velké.

Špatná kvalita zařízení rychle selže. Při řešení tohoto problému odborníci používají různé metody. Někdo obsahuje obsah použitých nástrojů a pak je prodává. Jiní jsou spokojeni s možností pronájmu.

Při použití automatického lepení je spojení velmi rychlé. Ale tam jsou těžko dostupné místa, kde je použití pletací pistole nemožné.

Chcete-li připojit základovou síť, vložte pistoli na místo kotvení kotvy a stiskněte tlačítko start. V tomto okamžiku se pletací drát automaticky napájí.

Zde je další zajímavý přírůstek ve formátu videa:

Tato metoda připojení má následující výhody:

 • Pletená pistole se snadno používá.
 • Výsledkem automatického vázání jsou spolehlivé spoje.
 • Materiál drátu je uložen.
 • Velké zrychlení procesu páření.
 • Pracovní intenzita operací klesá.

Řekněte svým přátelům o tomto článku v sociální oblasti. sítě!

Jak posilovat konkrétní základy?

Nadace je součástí budovy, která je umístěna níže a přebírá hlavní zatížení a přenáší je do vrstev půdy. Existuje několik metod pro výrobu betonové základny. Stavitelé zvolí jednu nebo jinou metodu v závislosti na charakteristikách půdy, hmotnosti konstrukce a dalších faktorech. Takže během výstavby nízkopodlažních budov byly nejčastěji položeny základy pásů. Je důležité, aby betonový základ budovy byl pevný a odolný. Pro její posílení se odborníci zaměřují na konkrétní výztuž. Je důležité vzít v úvahu, že různé druhy betonových podkladů vyžadují použití různých potěrů a způsobů vyztužení.

Výhody základové výztuže

Instalace vyztužení pomáhá betonu lépe a silněji. V důsledku toho bude budova, která stojí na takovém základě, udržitelná a trvanlivá. Použití potěru je nezbytné, aby v průběhu času nebyla základna vystavena různým faktorům. Podložka pomáhá posílit strukturu.

Pletací výztužný rám

Pletenina zpevněného pletiva na každém rohu betonové konstrukce vyžaduje zvláštní péči. Tyče jsou ohnuté a překrývají se ve stěnách cementu. Chcete-li zjistit, jak silná je vyztužená vazba pro spojení základny, můžete stát přímo na rámečku. Správně provedená konstrukce udrží váhu pracovníka a nedeformuje se. Umístěte výztužné tyče takto:

 1. Než provedete vázání a nalévání betonu, je třeba vypočítat zatížení betonu na základně. Tato hodnota vám umožní určit spotřebu stavebních materiálů (průměr a objem tyčí během vyztužení).
 2. Při výrobě rámu je třeba věnovat zvláštní pozornost možnému maximálnímu zatížení, které bude na základně způsobeno deformací půdy.
 3. Aby byl beton silnější, zpevnění by mělo být umístěno v konkrétním řešení do hloubky pěti centimetrů.

Typy výztužné sítě pro základy

Na trhu moderních stavebních materiálů existují čtyři hlavní typy vyztužených sítí, které se používají pro potěry a další práce:

 1. Práce Při práci s nadstavou používají výrobci tento výrobek k potlačení protažení a tlaku, které se vyskytují při zatížení jak zvenčí, tak i uvnitř.
 2. Distributivní. Díky tomu můžete upevnit tyče pracovního výztužného pletiva, což přispěje k řádnému rozložení nákladů.
 3. Montáž. Taková výztuž se používá při instalaci rámů do požadované polohy. Po naplnění podkladu betonem může být výztuž demontována.
 4. Svěrky. Používá se k vytváření rámečků, nést nějaké zatížení na sebe. Svorky jsou podobné distribuční výztužné síti.

Kování může být také hladké, drážkované. Použití vlnitého rámu umožňuje zvýšit konjugaci betonu a výztužného potěru.

Pravidla pro posilování

Instalace rámu do betonu je složitý proces, jehož správnost bude záviset na síle základů. Před vyztužením a položením základů betonu je třeba vypočítat všechny náklady. Výpočty vám umožní vybrat správný typ vyztužovací sítě. Chcete-li to provést, kontaktujte odborníka.

Nicméně pro základové potěry existují obecné tipy a doporučení. Při práci je důležité mít na paměti, že při konstrukci nízkopodlažních budov je rám utěsněn spíše vodičem než svařovacím strojem, protože svařování mění vlastnosti kovových tyčí na švách, což negativně ovlivňuje výztužnou síť. Kromě toho musí být rám vložen do konstrukce základny budovy (vzdálenost - nejméně pět centimetrů od povrchu). Rohy jsou vyztuženy ohnutými pruty. Mřížka musí být vyčištěna od hrdze a podestýlky, protože snižuje kontakt rámu s betonovou směsí.

Zpevnění základů monolitických pásů

Pro zpevnění pásky základny budovy je nutné instalovat dřevěné bednění. Do zeminy je vynášena výztužná síť, jejíž délka by se měla rovnat hloubce základů. Armatura by měla být umístěna ve vzdálenosti padesáti milimetrů od dřevěného bednění. V jamce je třeba instalovat podpěry pro ventily o výšce sto milimetrů. Můžete si je koupit ve specializovaném obchodě nebo použít cihly. Poté je nutné propojit propojky s čepy a připevnit průsečík drátem.

Zpevnění základové desky

Výztužní desky zahrnují použití výztužného rámu z oceli, který je umístěn uvnitř betonu. Nejprve musíte vykopat jámu a zkontrolovat rozměry se speciální úrovní. Polštář je umístěn pod základnou. který zahrnuje štěrk, písek. Pak je polštář vodotěsný a umístěn na deskách. Po veškeré potřebné práci (položení polštářů, hydroizolace) můžete začít instalovat výztužnou klec.

Nejprve je třeba vytvořit dvě výztužná síta (průměr každé buňky - dvacet až dvacet centimetrů) prutů. Když jsou rošty připravené, jeden z nich je umístěn na spodní vrstvě hydroizolačního materiálu, druhý je umístěn několik centimetrů od povrchu desky. Pro zpevnění těchto výrobků nainstalujte bednění po obvodu dlaždice. Musí přesně zopakovat tvar konstrukce. Rám je připevněn ke stojanům a stojí ve svislé poloze na vnější straně základny. Stěny desek pokryté lepenkou, s nimiž můžete držet kapalinu v cementové směsi. Poté roztok, nalit do dřevěného bednění, pečlivě tamped.

Výztuž základny sloupu (piloty)

Výztuž sloupkové základny.

Pilotní základ je zpravidla vyroben na volné půdě se zvýšenou hladinou podzemní vody nebo na nerovném terénu. Odborníci používají různé piloty, které by měly být spojeny s grillage (konstrukce, která umožňuje upevnění materiálů). Rostverk může být beton (vyztužený), vyrobený z různých částí a stavebních materiálů. Rostverk z železobetonu je považován za jednu z nejkvalitnějších možností.

Před zahájením práce určit složení půdy. Délka pilotů bude na tom záviset, stejně jako vzdálenost, rozměry konstrukce a její schopnost odolat zatížení. Při výpočtech je třeba vzít v úvahu váhu budoucí struktury, střechy, podlahy a dalších nákladů. Pro použitou základnu šroub, z materiálů s vrtáním. Bez ohledu na výběr pilotů by měly být vyztuženy tak, aby poskytovaly pevnost a stabilitu. Podklad musí být vyztužen výztuží. Průměr prutů by měl být od deseti do čtrnáct milimetrů. Rostverk je vyztužen rámem řemenů spojených tyčemi. Horní výztužný pás je mřížka sestávající z vodorovných a svislých kovových tyčí.

Závěr

Použití jakéhokoliv způsobu montáže kovového rámu do betonové základny budovy vyžaduje vždy správný výpočet všech údajů: velikost výrobku, objem stavebních prací, množství materiálů, charakteristiky půdy atd.

Výpočet výztuže pro základy

Výpočet vyztužení základové desky je důležitou etapou jejího návrhu, proto musí být proveden s přihlédnutím k požadavkům SNiP 52-01-2003 pro výběr třídy výztuže, sekce a její požadované množství.

Nejprve musíte pochopit, proč je třeba vyztužení kovů v monolitické betonové základně. Beton po nastavení síly v průmyslu je charakterizován vysokou pevností v tlaku a výrazně nižší pevností v tahu. Nezpevněná betonová základna, když se zvedá půda, je náchylná k praskání, což může vést k deformaci stěn a dokonce ke zničení celé budovy.

Výpočet výztuže pro základy

Výpočet výztuže pro základovou desku

Podkladové desky se často používají při stavbě chat a venkovských domů, stejně jako dalších budov bez suterénu. Jedná se o betonovou desku vyztuženou sloupkem v obou kolmých směrech, přičemž tloušťka základů je větší než 20 cm, síťka se vytváří v horní a spodní vrstvě.

Před zahájením výpočtu je nutné určit značku výztuže. Pro základy desek, prováděné na pevných, neabrazivních půdách, kde je pravděpodobnost horizontálního střihu budovy zanedbatelná, je povoleno použít žebrované výztužné tyče třídy AI o průměru 10 mm. Je-li půda slabá, vrhání nebo budova je ve svahu - tyč musí být vybrána nejméně s průměrem 14 mm. Pro svislé spojení mezi spodní a horní výztužnou síťovinou je dostatečně hladká tyč o průměru 6 mm třídy A-I.

Materiál stěn je také důležitý, protože zatížení budovy se výrazně liší od zárubně nebo dřevěných domů a budov z cihel nebo pórobetonu. Obecně platí, že u lehkých malých budov je povoleno použít tyč o průměru 10-12 mm pro cihly nebo bloky - prut 14-16 mm v průměru.

Vzdálenost mezi tyčemi v mřížce je obvykle 20 cm v podélném i příčném směru. Znamená to, že na 1 metr dlouhý domek by měl být položen 5 kusů. Mezi sebou jsou kolmé protínající tyče spojené s měkkým žíhaným drátem s háčkem nebo pletací pistolí.

Vzorová instalovaná výztuž pro základnu

Příklad výpočtu:

Dům je zhotoven z pórobetonových bloků, instalovaných na základové desce o tloušťce 40 cm na středněpuchinisty. Celkové rozměry domu - 9x6 metrů.

 1. Jelikož je tloušťka základů významná, jsou potřebná dvě výztužná oka, stejně jako vertikální kravaty. Horizontální mřížky pro strukturu bloků na středním povrchu jsou zhotoveny z vyztužené tyče o průměru 16 mm, vertikálně - od hladké tyče o průměru 6 mm.
 2. Počet sloupů podélné výztuže se vypočte takto: délka větší strany základny je dělena mřížkovým odstupem: 9 / 0,2 = 45 podélných výztužných tyčí o délce 6 metrů a celkový počet tyčí je 45,6 = 270 m.
 3. Podobně najděte počet tyčí pro křížové vazby: 6 / 0,2 = 30 prutů; 30,9 = 270 m.
 4. Celkový počet sloupů na dvou výztužných sítích je: (270 + 270) · 2 = 1080 m.
 5. Vertikální připojení mají délku rovnou výšce nadace. Jejich počet je zjištěn počtem průsečíků podélných a příčných výztužných tyčí: 45 · 30 = 1350 kusů. Jejich celková délka je 1350 × 0,4 = 540 metrů.
 6. K tomu, abyste vykonali nadaci, potřebujete:
 7. 1080 m bar třídy A-III D16;
 8. 540 metrů bar třídy A-I D6.
 9. Podle GOST 2590 nacházíme jeho hmotnost. Průtokoměr D16 bar má hmotnost 1,58 kg; D6 bar meter - 0.222 kg. Vypočtěte celkovou hmotnost: 1080 · 1,58 = 1706,4 kg; 540 · 0,222 = 119,88 kg.

Celková plocha průřezu výztuže tyče

 • Výpočet pletacího drátu závisí na použitém nástroji. Při háčkování je průměrná spotřeba drátu 40 cm na jedno připojení. Počet připojení v jednom řádku je 1350, ve dvou - 2700. Spotřeba drátu bude 2700 · 0,4 = 1080 metrů. Hmotnost 1 metru drátu o průměru d = 1,0 mm je 6,12 g. Pro pletení výztuže základny je třeba 1080,6.12 = 6610 g = 6,6 kg drátu.
 • Výpočet výztuže pro pásové základy

  V podkladovém pásu klesá hlavní nosnost meze podél pásu, to znamená, že je směrována podélně. Pro podélnou výztuhu je tedy vybrána tyč o tloušťce 12-16 mm v závislosti na typu materiálu půdy a stěny, a pro příčné a svislé spoje je možné použít tyče o menším průměru - od 6 do 10 mm. Obecně platí, že princip výpočtu je podobný výpočtu výztuže základové desky, avšak rozteč výztužné mřížky je zvolena v rozmezí 10-15 cm, protože úsilí o zlomení základové desky může být mnohem větší.

  Vzorové instalační kování pro pásový pás

  Příklad výpočtu:

  Pásový základ dřevěného domu, šířka základny je 0,4 m, výška je 1 metr. Velikost domu je 6x12 metrů. Půdní písková hlína.

  1. K provedení základové desky musí být uspořádána dvě výztužná oka. Spodní výztužná síť zabraňuje tomu, aby se základová páska rozlomila, když půda ustoupila, horní část při ohřátí.
  2. Rozteč mřížky je vybrána o 20 cm. Pro zařízení základního pásu je zapotřebí 0,4 / 0,2 = 2 podélných pruhů v každé výztužné vrstvě.
  3. Průměr podélné tyče pro dřevěný dům - 12 mm. Pro provedení dvouvrstvého vyztužení dvou dlouhých stran základů je nutná 2 · 12 · 2 · 2 = 96 metrů baru.
  4. Pro krátké strany 2 · 6 · 2 · 2 = 48 metrů.
  5. Pro příčné vazby zvolte tyč o průměru 10 mm. Stohovací krok - 0,5 m.
  6. Vypočítejte obvod základového pásu: (6 + 12) · 2 = 36 metrů. Výsledný obvod je dělen krokem pokládání: 36 / 0.5 = 72 příčných tyčí. Jejich délka se rovná šířce základů, proto celkový počet je 72 · 0,4 = 28,2 m.
  7. Pro vertikální připojení používáme také bar D10. Výška vertikální výztuže se rovná výšce základů - 1 m. Počet je určen počtem průsečíků, přičemž počet příčných tyčí se vynásobí počtem podélných částí: 72 · 4 = 288 kusů. Při délce 1 m bude celková délka 288 m.
  8. Pro zesílení základového pásu je tedy zapotřebí:
  • 144 metrů barové třídy A-III D12;
  • 316,2 metrů barové třídy A-I D10.
  • Podle GOST 2590 nacházíme jeho hmotnost. Průtokoměr D16 bar má hmotnost 0,888 kg; D6 bar meter - 0,617 kg. Vypočítáme celkovou hmotnost: 144 · 0,88 = 126,72 kg; 316,2 ± 0,617 = 193,51 kg.

  Výpočet pletacího drátu: počet spojů lze vypočítat počtem vertikálních výztuží a vynásobit je 2 - 288 · 2 = 576 spojeními. Spotřeba drátu na spojení je 0,4 metru. Spotřeba drátu bude 576 × 0,4 = 230,4 metrů. Hmotnost 1 metru vodiče o průměru d = 1,0 mm je 6,12 g. Pro pletenou výztuž základny je zapotřebí 230,4 · 6,12 = 1410 g = 1,4 kg drátu.

  Mřížka pro zpevnění základů a potěrů

  Spolehlivé založení domu - to je pevný základ, postavený podle všech pravidel a v souladu s požadavky procesu. Jeho účinné posílení závisí na mnoha složkách, včetně kvality potěru a na tom, zda je správně vybrána mřížka pro základovou podlahu potřebnou pro zpevnění konstrukce.

  Výztužná síť

  Na samém začátku práce, při vytváření projektu budoucího domu, jsou diskutovány všechny charakteristiky materiálů použitých při stavbě. V této fázi je nutno zvolit výztuž, pomocí které se provádí výroba mřížky pro zpevnění potěru a základů.

  Přítomnost takové konstrukce je předpokladem k zajištění síly celé budovy, zejména potěru. S pomocí je povrch vyrovnaný, ale bez lepené výztuže, je vystaven praskání a rychlému zničení.

  Volná půda představuje vážnou hrozbu pro základnu domu. Bez vyztužení vzniká trhlina, která způsobuje její deformaci a další zničení a stěny domu.

  Kvalita potěru přímo závisí na tom, jak správně a přesně byly provedeny výpočty při výběru výztužných tyčí. Výběr je prováděn v souladu s požadavky SNiP 52-01-2003.

  Účel výztužné sítě:

  • posilování odolnosti betonu nejen při stlačení, ale také v tahu;
  • prevence změn prostorového tvaru nadace;
  • obstrukce smršťování staveb;
  • deformační odolnost.
  Proces páření výztuže

  Konstrukce je určena k posílení potěru podle určitých pravidel, podle kterých jsou buňky mezi tyčemi nejméně 20 centimetrů. Pro práci berou pouze pevné tyče, vyhýbají se zbytkům a provádějí tyto práce přímo na staveništi. Použití třídy válcování výztuže válcované za tepla A2-A6. Při zpevnění kravaty vzdálenost mezi tyčemi nepřesahuje 10 centimetrů a výztuž můžete pletět svorkami.

  V některých případech se používá svařovaná konstrukce, i když většina práce se provádí pomocí ocelových drátů. Svařovaná konstrukce pro zpevnění potěru je vyrobena z prutů označených "C".

  Svařovaná konstrukce je vytvořena bez použití obloukového svařování. Dokonce i bodové svařování je zřídka používáno, protože svařovaná konstrukce je náchylnější k korozi, méně odolná vůči zatížením v tahu. Proto je konstrukce mřížky pro vyztužení potěru a základů prováděna bez použití svařování.

  Zpevnění základové desky

  Provádění prací souvisejících s posílením monolitické základny začíná výběrem vyztužovací tyče určité značky. Taková základna je obvykle postavena během výstavby budov, ve kterých není přítomna suterén. Volba výztuže určená pro výrobu základny souvisí s kvalitou půdy a stávající možností horizontálního posunu konstrukce. Podívejte se na video, jak zpevnit monolitickou základní desku.

  Pokud se konstrukce provádí na nerostných půdách, prakticky se vyloučí vodorovný pohyb. Používá se výztužná výztuž, která je položena v dolní a horní vrstvě betonu při konstrukci monolitické základní desky domu. Taková výztuž je zapotřebí při výrobě potěru. Výztuž může výrazně posílit strukturu, pokud používáte pruty o průměru 10 až 14 milimetrů. Horní a spodní vrstvy jsou upevněny společně s tyčí o průměru 6 milimetrů, které jsou vertikálně upevněny. Pružné výztužné tyče lze navzájem propojit pomocí žíhacích drátů nebo plastových svorek. V prvním případě potřebujete speciální háček nebo pletací pistoli.

  Vlastnosti základů výztužných pásů

  Vlastnost páskové základny může být považována za její náchylnost ke zvýšenému zatížení podél páskové základny. Souvisí s tím výběr výztuže pro podélnou výztuž o tloušťce nejméně 12 mm a v některých případech o průměru až 16 mm. Stejně jako u výztuže potěru by vzdálenost mezi tyčemi neměla přesáhnout 10 - 15 centimetrů. Takový základ je zesílen dvěma úrovněmi mřížky, které jsou upevněny vertikálními tyčemi. Po dokončení práce a konečném tuhnutí roztoku jsou konce tyčí, které vyčnívají nad povrchem, řezány brusky.

  V pásu se nepoužívá svařovaná výztužná konstrukce. Jeho konstrukce je možná na půdách, kde pro větší spolehlivost a pevnost v tahu a stlačení je potřeba struktura spojená s drátem.

  Nepochybná výhoda oka používaného při zpevňování základů a potěru je vysoká odolnost vůči roztažení a lámání, pružnost a odolnost vůči změnám vlhkosti a teploty. Použití dvou stuh při posílení budovy vám umožní posílit ji, když se na podlaze dotýkáte. K tomu potřebujete dolní pásku, aby nedošlo k porušení základny. Horní - chrání základnu domu při ukládání půdy.

  Kovová armatura: vyberte správné

  Základem je pevnost a trvanlivost každé budovy. A nejen základ, ale spolehlivý a trvanlivý, schopný odolat plánovaným nákladům a odolat přírodním katastrofám. Jeho kvalita je ovlivněna především typem vybrané základny a betonem; za druhé, dobrá hydroizolace a tepelná izolace, přítomnost odvodňovacího systému a slepé plochy; za třetí, správné zpevnění základů.

  Co je vyztužení a pro co je to?

  Výztuž je metoda zvýšení výkonu základního materiálu. Nasypali jsme základ betonovým roztokem - dostali jsme betonovou konstrukci. Ale jak silná bude a jaká hmotnost může vydržet, závisí na typu betonu, jeho kvalitě, hloubce základů atd.

  Koloseum, například, stál po staletí a v seizmické zóně, dokud nebyla zničena, a to hlavně kvůli lidskému faktoru. Ale pak ani neslyšeli o posílení. Ale podle jeho archeologického výzkumu byl založen jedinečný betonový monolit o tloušťce 13 m a hloubce 9 m. Přirozeně tak mohl odolat takovým kolosám po tisíce let.

  Základem Kolosea je betonový monolit o hloubce 9 m a tloušťce 13 m, takže může vydržet obrovskou váhu po tisíce let.

  My však takové nadace nevystavujeme, jinak by stavba stála pořádnou sumu. Proto s rozvojem metalurgie ve stavebnictví začali uplatňovat jednodušší a efektivnější technická řešení - nalit betonový roztok na kovový (výztužný) rám, tj. Zpevňovat. V důsledku toho už nebyl pouze betonový podklad, ale železobeton. Více trvanlivá, spolehlivá, odolná, odolná mnohem větší zátěži.

  Koneckonců samotný beton je neelastický materiál a pod vlivem nerovnoměrných zatěžovacích nebo mrazivých sil se začne deformovat čistě betonová základna. A výztužná ocel, která je zasazená uvnitř, bude mít na sobě téměř celou zátěž.

  Není nutné dělat výztuž, ale odmítnutí použití výztuže musí nutně vycházet z návrhových výpočtů a účelnosti, a ne jen z touhy zachránit. V takových případech je nutné vzít v úvahu celou řadu faktorů - půdní rysy, hloubku mrazu, hladinu podzemní vody atd.

  Při stavbě budov na skalnatých půdách a hrubých, nerostných písčitých plochách, které mají samy dobré ukazatele, je přípustné bez vyztužení.

  Často nezpevňovat základy pro konstrukci lehkých konstrukcí z nasekaných kulatin, dřevěných trámů, panelových domů.

  Při stavbě lehkých dřevěných budov není někdy nutné zpevnění základů

  Ale je to pravděpodobně vše, av jiných případech je posílení nadace nejen nezbytné, ale nevyhnutelné.

  Armatura základů a jejich typy

  Výroba základové výztuže je založena na použití oceli třídy At400C - At1200C. V nedávné době se však v oblasti stavebních konstrukcí plastové výrobky aktivně vytlačují z oceli, jelikož v základních vlastnostech nejsou nižší než kovy, ale levnější a je s nimi mnohem výhodnější pracovat. U plastových tyčí používejte skleněné vlákno, uhlík a čedič.

  Výztuž je klasifikována podle následujících kritérií:

  • manufaktura: plast (kompozitní) a ocel;
  • podle způsobu výroby: tyč, prameny a výztužná lana válcovaná za tepla, kulatý drát studený za studena;
  • o použití v konstrukci: napjaté a nenapnuté;
  • podle typu profilu: čtvercové a kulaté výstužné čepy, hladký povrch a vlnité. Ty mají kruhový průřez a dvě lobulární žebra, což poskytuje dodatečnou tuhost při přilnutí k betonu, což znamená větší pevnost struktury jako celku;
  • podle plánu: distribuce - pro rovnoměrné rozdělení gravitace, pracovní - pro snížení zatížení a montáž - pro udržování ocelových tyčí ve správné poloze při betonáži;
  • metodou montáže: kusové armatury, výztužné klece a mřížky.

  Pro zhotovení podélných horních a spodních článků výztužného jádra, kde spadá největší zatížení, se použije vlnitá výztuž.

  Kovové vlnité tvarovky mají různé profily: prstencové (horní), srpové (střední) a smíšené (spodní)

  Vícenásobné příčné tyče mohou být tenčí a hladké.

  Ocelové armatury A1 12 mm jsou kulaté tyče hladce povrchové, které jsou prakticky žádané prakticky v každé moderní konstrukci. Široká škála aplikací z něj činí nepostradatelný a všestranný stavební materiál.

  Výrobky se čtvercovým průřezem (5-200 mm) se používají při vytváření rohových podpěr, ale častěji při výstavbě různých plotů.

  Každý typ výztuže má vlastní bezpečnostní rezervu, nicméně všechny musí splňovat požadavky GOST, které zahrnují:

  • dobrá přilnavost k betonu;
  • zvýšená pružnost a pevnost;
  • odolnost proti korozi;
  • vysoký koeficient silové únavy.

  Plastová základová výztuž

  Hlavní suroviny pro výrobu výztuže z plastu jsou minerální vlákna a vazebnými prvky jsou polymery na bázi epoxidové pryskyřice. Stejně jako ocel přebírá přísnou kontrolu kontroly kvality surovin, dodržování standardních velikostí a parametrů použití s ​​potvrzením přesnosti výrobního procesu.

  Kompozitní snímky, které prošly zkouškou, mají nezbytné vlastnosti:

  • ekologická přívětivost: plastové pruty jsou velmi žádané při stavbě ekologických domů;
  • malá specifická hmotnost a nedostatek vazby na standardní velikosti;
  • odolnost vůči elektromagnetickým vlnám;
  • trvanlivost: standardní doba provozu přesahuje 80 let;
  • vynikající odolnost vůči korozi a agresivnímu prostředí, které umožňuje použití plastové výztuže v jakékoli půdě;
  • nízká tepelná vodivost: dobrá odolnost proti mrazu, na rozdíl od kovových tyčí, které v budovách s betonovou základnou a stěnami mohou vytvářet tzv. teplotní mosty (tepelné ztráty), což bude vyžadovat dodatečnou izolaci základů;
  • nedostatek švů;
  • podporují optimální vytvrzení betonového roztoku díky stejnému koeficientu tepelné roztažnosti;
  • Pevnost v tahu plastové výztuže je 2-3krát vyšší než u kovu, což umožňuje získávat výrobky menšího průměru, což šetří stavbu.

  Plastová výztuž dnes nahrazuje ocel díky své nízké hmotnosti, nízké ceně, pohodlné přepravě a snadné obsluze

  Ale spolu s výhodami plastových výztuží mají jejich nevýhody:

  • dobře definované, úzce zaměřené pole použití, kde plastové výztužné tyče vykazují své nejlepší vlastnosti; použití mimo tento rámec bude méně účinné;
  • nízký koeficient ohýbání, téměř 4krát nižší než u ocelové výztuže, tj. plastové prvky by neměly mít požadované ohnutí na staveništi, budete muset objednat výrobky požadovaného tvaru;
  • nemohou být svařeny a jen svařované upevnění je spolehlivější, ačkoli již nalezli řešení - dokonce i ve fázi výroby je ocelová trubka připájena dovnitř některých typů plastové výztuže, což umožňuje použití elektrického svařování.

  Shrnout všechny výhody a nevýhody, vzhledem k neustálému nárůstu nákladů na válcování oceli, můžeme říci, že výběr kompozitního vyztužení základny je plně odůvodněn ekonomickou ziskovostí.

  Vlastnosti výztuže skelných vláken

  Jedná se o schéma pro lepení vláken ze skelných vláken pomocí polymerních pojiv. Používá se pro vyztužení betonových konstrukcí. Zpevnění základů ze skelných vláken je nepochybně lídrem v oblasti prodeje díky svým jedinečným vlastnostem a dostupnosti pro běžné vývojáře:

  • absolutní dielektrikum;
  • pozoruhodné pro úžasnou lehkost, odolnost proti oděru, alkálie a kyseliny;
  • jeho cena je mnohem nižší než ocelová výztuž a nižší než basaltoplastická, ačkoli má neméně vysoké vlastnosti, kromě toho, že je jen nepatrně nižší než v případě korozní odolnosti.

  Vlastnosti čedičové plastové výztuže

  Vyrábí se na bázi čedičových a polymerních pojivových vláken. Rozdíly v trvanlivosti a neobvyklé trvanlivosti. K dispozici ve formě tyčí Ø 4-16 mm, s charakteristickým reliéfem ve tvaru spirály.

  Čedič-plastové armatury mají mnoho výhod ve srovnání s ocelí, díky čemuž je jejich využití prospěšné pro řadu faktorů: spolehlivost, lehkost, snadnost dodání a instalace

  Vysoké mechanicko-technické ukazatele umožňují jeho využití v širokém rozsahu: pro opravy, restaurování, úpravy a výstavbu jak soukromých projektů, tak hmotných objektů.

  Čedičová výztuž je dražší než ostatní plastové protějšky, ale je to kvůli vysokým nákladům na suroviny - ekologický přírodní čedič, který obsahuje titanomagnetit.

  Zpevnění ocelových podkladů

  Klasický nadčasový - to je to, co lze nazvat tradiční ocelové výztuže. Jejich nejběžnější typy jsou vyrobeny z válcované oceli M35GS a M25GS, průměr takových výztužných lišt se pohybuje v rozmezí 10-40 mm, délka 5,3 až 12 m. Je-li třeba zesílení nestandardních rozměrů, je na zakázku.

  Pro rámeček pásky se používají ocelové tyče

  Hlavní výhody ocelových výrobků:

  • spolehlivost prokázaná v průběhu let;
  • odolnost proti vysokým zatížením;
  • ocelové komponenty lze jednoduše zapojit nebo použít k svařování, což výrazně zvýší pevnost spojení rámu nebo mřížky;
  • vynikající elektrická vodivost (na rozdíl od plastových výrobků) - s velkými mrazivy na ulici je možné spouštět proud skrz rám pro zahřátí betonu.

  Mezi nedostatky stojí za zmínku:

  • náchylnost k korozi. Samozřejmě existují výrobky vyrobené z nerezové oceli, ale jsou drahé, proto se používají velmi zřídka;
  • značná hmotnost, až 10krát těžší než podobný plast;
  • vysoká tepelná vodivost;
  • Prodává se pouze s určitou délkou, takže náklady na dopravu jsou vyšší než při nákupu kompozitní výztuže, která se realizuje v segmentu a ve svitcích;
  • neschopnost použití na některých staveništích (například diagnostické a léčebné zařízení, kde se používají přístroje MRI, které jsou velmi citlivé na účinky polí vytvářených kovy).

  Možná, že tradiční způsob je někdy nejlepším, ale zkušení stavitelé si povšimnou "pryžových" vlastností kompozitních výztuží, zejména skelných vláken - schopnost se protáhnout při ohýbání, čímž se beton sám daří pracovat v napětí. S tím se nejedná nejlepším způsobem. Rozhodněte se tedy, zda nové položky si zaslouží vaši důvěru nebo optimálně věčné klasiky.

  Jiné typy základové výztuže

  Jako surovina pro vyztužení bude vhodná kompozice odolná proti zatížením v ohybu. Nyní stavitelé jsou ochotni používat vlákna vlákna namísto vyztužení kolíky. Jedná se o modifikaci staré metody vytvrzování stavebních směsí, které byly kdysi používány k přidání vlny, slámy nebo rákosu. Moderní vlákna jsou vyrobena ze skelných vláken, nízkouhlíkové oceli, polyamidu a polypropylenu.

  Beton vyztužený touto metodou je odolný proti otěru, prudkým kolísáním teploty, vibracím. Má vysokou hustotu, značné ohýbání a pevnost v tahu, nedává trhliny smrštění.

  Mřížka pro plnění základů

  Výztužná síť je důležitým prvkem výztuže základů. Navrženo pro zpevnění cihel nebo blokování zdiva a vyztužení betonových bloků. Mezi jeho funkce patří:

  • deformace překážky v důsledku nerovnoměrných zatížení;
  • převzetí tahové síly;
  • zachování tvaru konstrukce a zamezení smršťování.

  Co je výztužná síť?

  Jedná se o podporu energie pro nadaci, bez níž bude krátkodobá. Při působení tepla, mrazu, sněhu, deště, ultrafialového záření, otáčení, oscilace půdy atd. Se beton začne časem zhoršovat a tím i celá struktura. Aby se tomu předešlo, před odlitím formy betonovým roztokem se položí vnitřní výztužná síť.

  Zesílení sítě - podpora napájení nadace

  Když jej vytvoříte, musíte vybrat správný úsek, krok mezi příčnými výčnělky a výškou projekce.

  Odborníci doporučují při výrobě výztužného pletiva dodržování následujících parametrů:

  • nepoužívejte výstužné výztuže, protože dokování se provádí s překrytím as velkým množstvím spojů, to nepovede k úsporám nákladů, ale k překročení výšky materiálu;
  • buňky mezi výztužnými tyčemi by měly být s výhodou Ø 150-250 mm;
  • upevnění musí být alespoň polovinu objemu všech průsečíků;
  • Můžete vyztužit výztuž označenou "C", zbytek je pouze úplet.

  Co pletené výztužné pletivo

  Nejčastěji tvoří svazek s plastovými svorkami nebo drátkem (měkký, Ø 1,1-1,5 mm, předřezaný na kusy o délce 10-20 cm).

  Knit plastové svorky rychleji, snadněji a pohodlněji, ale spolehlivější. V případě mrazu mohou prasknout, proto se v zimním období nedoporučuje používat svorky. Jsou vhodné pro lehké budovy nebo pro spoustu kompozitních výztuží.

  Video: jednoduché tipy, jak rychle a jednoduše spojit výztužnou klec s hadicovými svorkami

  Metody příloh

  Drátěné pletení budou potřebovat nástroje:

  • malé kleště a kleště;
  • vyrobené nebo zakoupené háčky určitého tvaru;
  • pletací pistole

  Nejsnazší způsob, jak pletět - přeložený vodič zdvojnásobil ze spodu v oblastech křižovatky. Jeho konce jsou zkroucené kleštěmi nebo kleštěmi a ohnuty blíže k mřížce.

  Upevňovací háky jsou podobně. Rozdíl je v tom, že na ohybových bodech vytvářejí smyčku a spojují ji. Pak volné konce uzavřou křižovatku, ohýbají se za smyčkou a hákem ji otáčejí a fixují.

  U velkých objemů je zapotřebí pletací pistole, což výrazně urychlí pracovní postup, protože spojení je okamžité.

  S pomocí pletací pistole spojte příčné a podélné kolíky s velkými objemy. Bohužel není možné jej použít v těžko dostupných místech.

  Zpevnění základů vlastními rukama

  Beton je odolný pouze určitým druhům nákladů. Nezávislost netoleruje zlomeniny a vyvrtání. Pro zvýšení odolnosti vůči takovým nákladům se provádí horizontální nebo vertikální výztuž:

  • horizontální výztuha pokrývá tlak na základovou hmotnost konstrukce a na tlak země, kterým čelí;
  • vertikální zpevňuje rohy a ty části suterénu, které představují příčný tlak.

  Maximální výsledek je dosažen při používání těchto technologií.

  Parametry výztuže pro základy

  Pokud uděláte zpevnění základů sami, nejdříve rozhodněte o třídě výztužných tyčí a příslušném průměru vzhledem k očekávanému zatížení, složitosti půdy a druhu základů.

  Armatura tenčí než 10 mm se zpravidla nepoužívá k posílení základů. Při stavbě lehkých dřevěných budov, při zpevňování, pak tyčí o průměru Ø 10 mm a při stavbě těžkých budov nebo při ukládání půdy nejméně o Ø15-17 mm.

  U středně velkých budov na neutrální půdě je výztuž piloty založena z výztuže Ø 10 mm, pásku Ø 12 mm a pro desku Ø 14 mm.

  Volba průměru výztuže pro základy závisí na typu půdy a hmotnosti budovy.

  Vzdálenost výztuže

  Velikost kroku se vypočítá podle typu báze a složitosti půdy.

  Při zpevňování sloupových pilířových základů se řídí průměr pilířů. Je velmi důležité udržovat vzdálenost od stojanu k výztuži tak, aby nebyla menší než 5 cm. Vodorovné vodítka jsou umístěny na půl metru od sebe.

  V páskových základnách, kde klíčovou zátěž padnou na horizontální součásti, jsou umístěny ve dvou pod a nad se standardní šířkou 30-40 cm. Pokud jsou pásky širší, použijí se v každé řadě 3-4 vyztužovací kolíky. Obvykle se dělají dva horizontální řádky (odcházející 5 cm od horního okraje a tolik od dolní hrany). Připojte v přírůstcích dělených tyčí 30-50 cm.

  U základové desky se stoupá rozteč mezi 20-30 cm (čím větší je stavba a čím je složitější samotná půda, tím menší je rozteč).

  Připojení připojení

  Existují dva hlavní způsoby připojení příčných součástí rámu a podélné: použití svařování a pletení s vyztužujícím drátem.

  Svařování se provádí rychle, avšak v místech svařování se kov při působení vysoké teploty stává křehčí a vystavuje se korozi, což je velmi špatné při umístění do betonu. Stejně jako bodový svar se při přelévání maltou a podbíjením snadno odlomí.

  Svařovací kloub se provádí rychle, ale kov se na svářecích místech stává křehčí.

  Kromě toho je svařovaný spoj rámu poměrně silný, ale samotná základna nemá pohyblivost a není schopna reagovat na pohyb na zemi. Tím dojde k dodatečnému namáhání betonu a jeho praskání.

  Proto je na volných a odvádějících se půdách lepší provést vazbu pomocí drátu. Ručně nebo pomocí mechanizmů usnadňujících proces stejně jako vazba výztužného pletiva popsaného výše.

  Existuje i jiný typ připojení - závitové, ale je používán v soukromém bydlení velmi zřídka kvůli potřebě speciálních zařízení pro závitování a schopnost správně provádět.

  Spojení výztuže pomocí nití navzdory dobrému výkonu je zřídka využíváno soukromými vývojáři, protože předpokládá přítomnost speciálního vybavení a určitých dovedností.

  Současně má takové spojení své výhody:

  • uniformita je dosažena;
  • kontrola jakosti kloubů je zjednodušena;
  • zrychlené práce na výrobě rámu.

  Nepoužívejte plastové svorky k připojení ocelových výztuh. Během nalévání nebudou odolávat zatížení, zvláště pokud se roztok nalije při nízké teplotě.

  Výpočet výšky výztuže pro různé základy

  Při výpočtu je třeba vzít v úvahu, že množství výztužného materiálu závisí na druhu základny a jejích rozměrech, stejně jako na složitosti půdy (čím je složitější půda, tím větší je požadovaný zesílení).

  Deskové základny

  Pochopení způsobu výpočtu je lepší příkladem.

  Počáteční data: základna domu je 7x5 m, překrývající se deska o tloušťce 30 cm, děláme krok o rozměrech 20x20 cm. Provedeme 2 vyztužené pásy (spodní pás a horní) a připojíme je čistými tyčemi.

  1. Vypočítáme, kolik vyztužovacích tyčí bude vyžadováno pro pokládku podél základny - 7 m: 20 cm = 35 kusů.
  2. Vypočítáme, kolik vyztužovacích tyčí bude vyžadováno pro pokládání přes základnu - 5 m: 20 cm = 25 kusů.
  3. Celkový počet výstužných čepů se vypočítá pro vytvoření dvou horizontálních pásů - 35 x 7 m + 25 x 5 m = 370 x 2 = 740 m + malá rezerva pro připojení. Celkově potřebujete 750 m dlouhý žebrovaný prut.
  4. Vypočítejte, kolik vyztužovacích tyčí bude zapotřebí pro vertikální regály. Jejich počet se rovná průsečíkům - 35 x 25 = 875 kusů. Výška regálů by se měla provádět méně než 10 cm od tloušťky naší desky (5 cm pro odsazení pod a nad.). Takže - 875 x 20 cm = 175 m lineárních kování potřebných pro vertikální (vertikální) regály. Zaokrouhlit výsledek na 180 m.

  Celkově je nutné zakoupit 920 m (740 m + 180 m) vlnité tyče a asi 1100 m drátu pro připojení k posílení suterénu podloží o rozměrech 7x5 m.

  Drát se zvažuje na základě následujících skutečností:

  • zpočátku připojte všechny součásti spodního pásu;
  • v oblastech spojení postavené vzpřímeně a vázat;
  • pak proveďte vázání horního pásu na spodní část, nastavte výztuž prvního dílu a poté sekanci.

  Ukazuje se, že vazba na každém průsečíku je dvakrát provedena. Vzhledem k tomu, že pro upevnění drátu na jediném místě bude trvat 25-50 cm drátu (v závislosti na průměru výztuže), považujeme jeho množství - 875 x 30 cm (průměrně 1 bod) x 2 = 525 m pro vázání jednoho pásu. Vynásobte dvěma a dostanete 1050 m. Zaokrouhlete až na 1100 m.

  U pásových a deskových podkladů se výpočet provádí podobně s ohledem na jejich konstrukční vlastnosti.

  Video: jak vypočítat spotřebu výztuže a vytvořit betonářské klece pro betonování

  Výpočet nákladů na vyztužení základů

  Vzhledem k tomu, že výstužné komponenty se často prodávají v kilogramech, musí být vypočtené množství materiálu v metrech převedeno na hmotnost. Zeptejte se prodávajícího, jak moc váží jeden metr potřebných tvarovek a jaké jsou náklady na 1 kg (nebo tuny). Vynásobením vypočítaných záběrů podle ceny a hmotnosti zjistíte náklady na materiál potřebný k posílení základny.

  Technologie pokládky armatur

  Popisujeme způsob posílení nejběžnějších základových pásů. Je možné vytvořit výztužný rám přímo na dřevostavbě nebo v blízkosti na neobsazeném místě. První možnost je vhodnější, dává možnost sledovat správnost práce. Ale druhá možnost je jednodušší, zvláště pokud sami sestavíte vrak.

  1. Zvedněte dno výkopu na 5-7 cm pomocí cihel nebo plochých kamenů, které se pak položí s podélnými výztužnými kolíky (žebrovanými).
  2. Vytvořte příčnou tyč hladké tyče o menším průměru a vložte je do vybraného kroku (nejvýše 60 cm).
  3. Upevněte svislé sloupky na podélné tyče.
  4. Zacvakněte vyztužující součásti horního pásu a upevněte křížové výztužné tyče na nich.
  5. Položte připravené rámové komponenty na spodní část příkopu a spojte laloky s překrýváním.

  Druhý a třetí bod lze nahradit použitím jediných svorek, které vykonávají funkci příčné výztuže i smykové vazby. Musí být umístěny ve vzdálenosti kroku 3/8 od výšky základny (ale ne méně než 25 cm od sebe).

  Při posílení základů je důležité posílit rohy.

  1. Ohýbání pod úhlem 90 ° v místě zlomeniny se váže na svislý stojan.
  2. Poté spojte konce výstuže, které se nacházejí na přilehlých stěnách, s přímými překrývajícími se segmenty. Množství překrytí se rovná čtyřicet průměrů samotné tyče.
  3. Nastavte tyče o poloviny tak, jak je to při vázání pásů na rovné části.

  Aby se zabránilo možnému zničení výztužného rámu, je nutné všechny jeho spoje spolehlivě izolovat vrstvou betonu. K tomu je třeba zajistit, aby okraje výztuže nepřesahovaly za suterénu a byly umístěny nejméně půl metru od země a ze stěn bednění.

  Video: položení výztuže do základových pásů

  Výběr výztuže závisí na masivnosti konstrukce, druhu půdy na místě, druhu základů a použitém betonu. Po správné volbě výztuže a počítání jejího množství a nákladů můžete vytvořit vlastní ruku spolehlivým zpevněným základem, který bude trvat mnoho let.