Hlavní / Piloty

Jaké tvarovky jsou potřebné pro monolitickou základovou desku?

Piloty

Konstrukce jakékoli budovy zahrnuje vytvoření nadace, která bude mít na sebe celou zátěž. Jeho trvanlivost a pevnost závisí na této části domu. Existuje několik typů základen, mezi nimiž je třeba věnovat zvláštní pozornost monolitickým deskám. Používají se na odolných půdách, kde v úrovni nejsou žádné významné výkyvy. Důležitým prvkem tohoto designu jsou kování, které umožňují zvýšit pevnost monolitu.

Vlastnosti

Monolitické desky jsou konstrukce vysoce kvalitního betonu. Materiál je vysoce odolný. Nevýhodou základní desky je její nízká plasticita. Betonové konstrukce rychle prasknou pod vysokým zatížením, což může vést k tvorbě trhlin a poklesu základů.

Řešením tohoto problému je zpevnění desky pomocí různých typů ocelových drátů. Technicky tento proces zahrnuje vytvoření kovového rámu uvnitř samotného základního dílu.

Všechny tyto operace jsou prováděny na základě speciálního SNiP, který popisuje základní technologii vyztužení.

Přítomnost ocelových rámů umožňuje zvýšit plasticitu desky, protože vysoké zatížení je již vnímáno jako kov. Výztuž vám umožňuje vyřešit několik důležitých problémů:

 1. Zvyšuje se síla materiálu, která již může vnímat vysoké mechanické zatížení.
 2. Riziko smršťování konstrukce je sníženo a pravděpodobnost výskytu prasklin na relativně nestabilních půdách je minimalizována.

Je třeba poznamenat, že všechny technické charakteristiky těchto procesů jsou upraveny zvláštními normami. Tyto dokumenty uvádějí parametry monolitických konstrukcí a základní pravidla jejich instalace. Výstužným prvkem pro takové desky je kovová síť, která je vytvořena ručně. V závislosti na tloušťce monolitu může být výztuž uspořádána v jednom nebo dvou řadách s určitou vzdáleností mezi vrstvami.

Je důležité správně vypočítat všechny tyto specifikace, abyste získali spolehlivý snímek.

Podklad desky: prvky výztuže pletení

Ze všech strukturních prvků, které tvoří jakoukoli strukturu, nadace zaujímá jedno z nejdůležitějších míst. Mezi všechny druhy suterénu nejjednodušší instalace a spolehlivost k použití je deska. Hlavním rozdílem od základů pásu a sloupku je přítomnost výztuže a velká ložná plocha, která umožňuje rovnoměrnou distribuci hmotnosti konstrukce nad povrchem.

Schéma základové desky.

Vlastnosti základové desky

Podle výrobní technologie může být základy desek monolitické nebo prefabrikované, které se zase skládají z bloků nebo desek.

Rozsah použití podsklepeného podlaží je poměrně široký. Úspěšně se aplikuje na různých půdách, na místech s vysokou hladinou podzemní vody a hlubokým mražením. Pokládací talíře - nejlepší možnost v těch případech, kdy je nadace přiřazena roli založení podlahy.

Hlavním prvkem tohoto typu základů je deska z betonu nebo železobetonu. Jeho uložení do země může být prováděno v různých hloubkách. Desky mohou mít odlišné technické vlastnosti a složení. Pro stavbu nízkopodlažních budov se používá možnost zakotvení bez zakrytí, ve které jsou desky umístěny ve stejné rovině se zemí. Pro hluboké základy lze připravit základovou jámu libovolné hloubky. Takový základ může odolat hmotnosti všech mohutných budov.

Schéma vyztužení monolitické desky.

Dokonce i při vývoji stavebního projektu by mělo být stanoveno označení betonu a výztuže pro základ, měl by být vypočítán jeho krok a metoda páření, měla by být zvážena hydro a tepelná izolace a mělo by být vypočítáno požadované množství materiálů. Pro pokládku je možné ukládat hladké desky nebo s jednou žebrovanou stranou. Tato strana zajistí dodatečnou pevnost a ochranu proti vodorovnému posunutí. Hladká strana takové desky může být základem podlahy.

Pod základnou desky musí být nezbytně polštář štěrku a písku. Bude sloužit jako přídavná hydroizolace a zajistí stabilitu základní desky. Výpočet základny by měl být proveden co nejpřesněji, aby byla zajištěna potřebná pevnost celé konstrukce. Označení betonu musí odpovídat předpokládanému zatížení, zohlednit všechny konstrukční prvky budoucí struktury a kvalitu půdy.

Armatura je součástí základny

Hlavním účelem výztuže je ochrana betonu před vznikem trhlin a zničením z velkého zatížení působícího na něj. Zvyšuje odolnost základů vůči změnám teploty a pohybu půdy.

Hustý beton zase chrání před korozí a tavením, pokud je budova zapálená.

Odlehčovací plocha výztuže přispívá k lepší adhezi. Aby byla zajištěna spolehlivost celé konstrukce, je nezbytné, aby rám, kromě podélných os, měl také křížové vazby. Pokládací a následné pletení kování musí být provedeno podle určitých pravidel. Všechny konstrukční prvky se překrývají.

Schéma základové desky bednění.

Pro výběr potřebného materiálu je nutným předpokladem správný výpočet zatížení. Podle odborníků musíte nejprve rozhodnout o typu nadace a analyzovat půdu. Druhým důležitým krokem je výpočet ventilové sekce. U dlaždic je průměr tyčí menší než 10 mm. Tato hodnota má přímý dopad na pevnost celé struktury. Při výpočtu prvků nadace byste však neměli zapomínat na váhu celé struktury a typu půdy. Čím je půda slabší, tím silnější budou výztužné tyče.

Pravidla pro pokládání výztuže naznačují, že by měla být co nejblíže k povrchu základní desky. Vzdálenost by neměla přesahovat 3-5 cm od okraje. Tento indikátor je přímo ovlivněn hustotou betonu, ze kterého je deska vyrobena.

Výpočet požadovaného množství výztuže

Požadované množství výztuže pro základovou desku lze vypočítat pomocí příkladu výstavby domu o velikosti 8x8 m od dřevěné tyče na stabilní půdě. Pro tyto půdy je ideální výztužná tyč o průměru 10 mm. Pro slabé půdy budou potřebné silnější tyče.

Výztužná mřížka se montuje v krocích nejvýše 200 mm. Znát tuto hodnotu, je snadné určit požadovaný počet výztužných tyčí pro montáž: 8 m / 0,2 m + 1 bar = 41 ks. Chcete-li získat mřížku, tyče jsou položeny kolmo k sobě. Výsledná hodnota je tedy násobena čísly 2: 41x2 = 82 tyčí. Instalace základové desky s takovými rozměry bude vyžadovat položení dvou pásů z vystužené sítě - v horní a spodní části. Chcete-li zjistit celkový počet potřebných materiálů, musíte zdvojnásobit výslednou hodnotu: 82x2 = 164 prutů. Standardní délka jedné tyče výztuže je 6 m, proto pro založení budete potřebovat 164x6 = 984 lineárních metrů.

Oba pásy jsou spojeny v průsečících. V tomto příkladu těchto křižovatek: 41x41 = 1681 ks. Výstužná síťka bude umístěna ve vzdálenosti 5 cm od povrchu suterénu. Standardní tloušťka základní desky je 200 mm. Pro připojení je nutná tyč o průměru 0,1 m. U všech spojů je nutné 0,1x1681 = 168,1 m vyztužení. Všechny získané hodnoty umožňují vypočítat požadované množství výztuže pro základový dům o rozměrech 8x8 m: 984 + 168,1 = 1152,1 m.

Nejčastěji se vyrábějí výztužné tyče podle hmotnosti. S hmotností jedné tyče 0,66 kg můžete určit celkovou hmotnost materiálů: 0,66 x 1152,1 = 760 kg výztužných tyčí o průměru 10 mm.

Pletací drát se používá k uchycení výztuže. Ve všech průsečících dvou vodorovných a jednoho svislých tyčí se vytvářejí dvě drátová spojení. Vzhledem k tomu, že existuje 1681 kloubů v jednom pásu, ve dvou - 2x1681 = 3362. Chcete-li svázat jedno spojení, potřebujete nejméně 0,15 m drátu, který se zpravidla skládá na polovinu. Celkový počet potřebných pletacích drážek je tedy: (2x0,15) x 3362 = 1008,6 m.

Jak je upínací prvek spojen?

Technologie vázání výztuže je jednoduchá: pro práci je třeba speciální hák a drát. Pletení se provádí na průsečíku větviček. Spoje musí být bezpečně připevněny. Vodič je položen nejméně dvěma otáčkami, okraje jsou pevně uchyceny. Výsledkem by měl být objemový rám.

Tento kovový rám je umístěn uvnitř základny. Vzdálenost od okraje není větší než 50 mm. Vzhled rámu připomíná obdélník spojený v rohu. Délka tyčí by měla být stejná jako délka výkopu. Musí být umístěny paralelně. Stoupání by nemělo přesáhnout 25-30 cm. Tyče jsou připevněny vodorovně. Vzniká tak výztuž.

Podle odborníků je podobná technologie zařízení výztuže lepší než použití ručního svařování. Navzdory obrovské popularitě má tato metoda významné nedostatky. Svařování mění vlastnosti kovu. U kloubů ztrácí část své síly. Navíc svařování není vhodné pro upevnění kování o průměru větším než 20 mm.

Po dokončení páření je hotový rám položen na dně jámy. Chcete-li jej zvednout nad zemí o 8-10 cm, můžete použít cihly. Přiložení hotového rámu na zem není doporučeno.

Jak plést výztuž pro monolitické desky

Pravidla pro vázání výztuže v monolitických deskách

Konstrukce soukromých domů různých typů, které používají standardní stavební materiály (cihla, betonové podlahové desky), vyžaduje výstavbu pevného monolitického podkladu.

Musí udržet celou konstrukci, aniž by se pohyboval na zemi.

Chcete-li tak učinit, můžete se obrátit na profesionály a zaplatit jednorázovou částku, ale můžete vytvořit takovou nadaci sami a tato publikace vám pomůže.

Typy pevných základů

Podle obecných stavebních pravidel musí mít domy, které budou vyrobeny z tradičních materiálů a mají několik podlaží, pevný základ pod nimi, který bude odolávat všem stávajícím nákladům a nebude se pohybovat podél země navzdory všem jeho vlastnostem. To zohledňuje charakteristiky půdy, hloubku zamrznutí, přítomnost plováků a celkové složení půdy.

Na základě toho existují dva typy monolitických základů:

 • dlažba, vytvořená ze speciálních betonových desek, které se také používají jako podlahové desky;
 • monolitické, z betonu a kovové výztuže o požadovaném průměru.

Oba typy základů mají podobný rys, který spočívá v tom, že mají na své základně desky, které jsou vyrobeny z vyztužené sítě (propojená kovová výztuž o požadovaném průměru) a betonu. To dává pevnost základů, protože beton chrání kov před korozí a tavením, což zase dává betonovou tuhost a neumožňuje praskání pod vlivem různých zatížení.

Nosné desky a podlahy mohou mít následující typy:

 • vlnitý povrch ze dvou stran, nebo na jedné straně;
 • hladký povrch.

Tato funkce ovlivňuje jejich oblast použití. Vlnitý povrch má dobrou přilnavost, takže tyto desky jsou ideální pro základy, stejně jako na zemi. Hladké desky jsou nejvhodnější pro různé překryvy uvnitř domu a nedoporučují se je používat v zemi.

Není žádným tajemstvím, že použití hotových železobetonových desek zvyšuje náklady na stavbu několikrát, protože musíte zaplatit za hotový výrobek. A pokud to uděláte sami, můžete ušetřit nějaké finanční prostředky. Proto budeme hovořit o tom, že založení založíte vlastními silami.

Jaké materiály budou potřebné k vytvoření monolitické základny

Vazba výztuže na monolitické desky

Pokud je monolitický základ vytvořen ručně, bude se skládat ze dvou hlavních součástí železa a betonu. Pokud je vše čisté s kovem, budou zde použity následující materiály:

 • armatury s nejlepším průměrem 10 milimetrů;
 • kovová tyč o průměru 6 - 10 milimetrů;
 • pletací ocelový drát o průměru 1,2 milimetru.

Okamžitě musíte provést rezervaci, že drát bude spojovat výztužné tyče a pruty dohromady, aby se vytvořil rám. Svařování je lepší neuplatňovat, protože v místech jeho aplikace kov ztrácí své vlastnosti a rychle se zhroutí pod vlivem vody, což bude nějaký čas v konkrétním řešení. S otázkou a který drát je nejlepší si vybrat, určitě můžete říci pouze ocel.

Nyní můžete jít na další prvek betonu. Bude vyroben z následujících materiálů:

 • písek (řeka nebo kariéra);
 • cement, lepší značka M 300 nebo 400;
 • drcený kámen střední frakce, aby vznikl povrch reliéfu.

Po pochopení toho, co potřebujete k vytvoření solidní monolitické základny, můžete přejít na další díla.

Příprava na vytvoření monolitického podkladu

Vytvoření kovového rámu výztuže

Tento proces lze rozdělit do dvou fází.

 1. To je kopání jámy. To je třeba věnovat velkou pozornost. Nejprve je nutné správně vypočítat jeho obvod. Aby vše bylo v souladu s normou, musíte mít představu o velikosti celého domu a celkové hmotnosti stavby. Rozměry lze nalézt v konečném výkresu a váhu lze vypočítat pomocí adresáře budov. Z celkového počtu dat závisí na jeho hloubce. Měli byste rovněž zvážit rysy půdy. Hloubka zamrznutí, přítomnost vrstev a pevných vrstev půdy.
 2. Toto je vytvoření kovového rámu výztuže s požadovaným průměrem, přímo v jamce nebo vedle ní. Toto bude popsáno níže.

Jak vypočítat množství výztuže, drátů a ocelových tyčí

Před provedením správného výpočtu výšky výztuže, jejího průměru a dalších souvisejících materiálů je nutné mít představu o mřížce a správném snímku.

Kovový rám (mřížka), který se nachází pod monolitickou základnou, má určité požadavky, které jsou následující:

 • měla by být oboustranná, tzn. sestávat ze spodní a horní vrstvy, která by měla být umístěna ve vzdálenosti nejvýše 2 až 5 centimetrů od okrajů boků betonové základny;
 • jeho hrany by měly být také ve vzdálenosti 5 centimetrů od betonové monolitické desky.

Nyní můžete provést výpočet požadovaného množství výztuže, která musí být připojena.

Základ může mít velikost domu 8 x 8 metrů. Výztužná síť musí mít rozteč 200 milimetrů. V tomto případě bude správný výpočet založen na následujícím vzorci:

 • Nejprve je nutné určit, kolik vyztužení je potřebné pro instalaci - 8 metrů (obvodová strana) / 0,2 metru + 1 výztužná tyč = 41 kusů a pro získání mřížky by se tyče měly položit kolmo k sobě;
 • Následující výpočet činí celkové množství, tj. 41 kusů x 2 a ukáže se 82 kusů kovové výztuže.

Tento výpočet umožňuje vypočítat množství vyztužujícího materiálu na jedné straně a jsou zde dvě, takže 82 bude muset být násobeno číslem 2 a získáte 164 kusů vyztužovacích kolíků. Nyní můžete vypočítat požadovaný počet vyztužovacích kolíků. Lze připomenout, že jeho průměr je 10 milimetrů a standardní délka je 6 metrů. Pokud tedy vynásobíte 164 za 6, pak se ukáže, že u domu s obvodem 8 x 8 metrů budete potřebovat 984 metrů lineárního kování o průměru 10 milimetrů. Zde můžete okamžitě odhadnout celkové náklady.

Je důležité vědět, že při monolitickém překrývání budou podobné chybné výpočty.

Nyní můžete provést výpočet počtu tyčí. Jak již bylo uvedeno výše, průměr 6 až 10 milimetrů. Můžeme vám okamžitě připomenout, že jsou také vhodné pro monolitické překrytí uvnitř budovy.

Body spojení mezi dvěma stranami, kde budou tyče a výztuž spojeny, budou 1681 kusů (41x41), z toho vyplývá, že kovová tyč o průměru 10 milimetrů bude potřebovat 0,1 milimetru x 1681 = 168,1 metru. Celkový počet tohoto prvku je 984 + 168,1 = 1152,1 metrů. To znamená, že můžete vypočítat cenu tyče, která bude potřebná pro rozložení.

Ihned je třeba poznamenat, že výpočet zahrnoval tyč o průměru 10 milimetrů.

No, teď můžete vzít drát, který bude použit pro pletení. Jeho výpočet bude založen na následujících úvahách. Na obou stranách oka bude 3362 bodů páření. Tento výpočet vychází ze skutečnosti, že na jedné straně je 1681 bodů páření a ve dvou resp. 3362 (1681 + 1681). Jak bylo uvedeno výše, drát pro vazbu by měl být z oceli.

Chcete-li plet být silný, je lepší zdvojnásobit drát a pak kravat.

Tato metoda může být také použita pro výrobu monolitických podlah. Nelíhají se od suterénu, ale při výrobě podlahových desek je lepší použít obecně malé frakce drceného kamene nebo cementové pískové malty, aby povrch byl hladký.

Abyste vytvořili monolitický železobetonový základ pro dům, musíte nejprve vypočítat jeho plochu a výšku a poté zjistit množství materiálu, který bude použit pro jeho výrobu. Je to jednoduché.

Koupil jsem D-14 milimetrovou výztuž pro základovou desku 8400 * 9450 (pevná bez žeber), chci vytvořit mřížku s buňkou 200 x 200 milimetrů. Jak vypočítat množství výztuže a s jakým krokem plést výztuž pro monolitickou desku a jak rozložit tyče armatury, včetně rohů? A co je lepší vařit nebo plést vazbu?

Krok 200 pro armatury F 14 je hodně, v takovém kroku postačí 12 milimetrů, zatímco 25 až 30 milimetrů ustoupí od okrajů samotných. A také koupit rebar více o 12-17 procent, než se počítáte. Pokud budete mít armaturu dlouhou 11,5 m, to stačí pro 170 arthurinů. A dalších 8 bude zapotřebí (F8), a pak bude F14 obtížně ohýbat. A přemýšlejte o zvýšení kroku vyztužení, můžete se také podívat směrem ke snížení jeho průměru. Provádění rohů od konce ke konci, bez mezery, ale jako překrytí, které se bude rovnat průměru výztuže.

Zpevnění základové desky: proč se provádí, výběr výztuže, schéma výztuže, etapy práce

Monolitické základové desky jsou osazeny na půdách, které mají špatné charakteristiky ložisek a jsou také vhodné pro oblasti s vysokými hladinami podzemních vod. Výztuž základové desky je povinnou etapou práce, která se provádí bezprostředně před tím, než se základ nalije betonem. Výztuž zajišťuje vytvoření spolehlivé podpory, která je schopna odolat vícerozměrným zatížením - v případě, že čistý beton dobře odolává stlačení, vyztužení pomáhá vyrovnat se s tahovými a torzními silami. Požadované množství materiálu se stanoví pomocí kalkulačky pro monolitickou desku.

Plnění základové desky z betonové desky

Proč dělat výztuž

Základem nadace je beton, který je schopen odolat kompresi, ale zároveň má nízkou pevnost při ohýbání a protažení. Při stavbě budovy na betonové základně bude zatížení nerovnoměrně rozloženo - přispívá k výskytu ohybových momentů. Tato vlastnost je pro betonové konstrukce velmi nebezpečná, takže instalace výztužných nebo výstužných sítí je navržena tak, aby neutralizovala negativní dopad těchto sil. Kombinace betonu, která předpokládá kompresní zatížení s výztuží, vnímání ohybů, zajistí spolehlivost konstrukce.

K poznámce! Pro posílení konstrukce budete potřebovat vyztužení oceli, které musí být spojeno do pevného rámu. Zesílení stěny betonu tímto způsobem zvýší pevnostní vlastnosti základů, zvýší provozní dobu stavby.

Nadace technologie

Spolehlivost monolitické základny závisí na kvalitě směsi betonu a dobře provedené výztuži. Zpevnění základové desky je velmi zodpovědný a komplexní proces, který se provádí bezprostředně před tím, než se nalije základ. Plně veškeré práce na výrobě betonové základny se vyrábí v následujících krocích:

Plošina se vyčistí a značka se provede.

Vykopněte jámu správné velikosti.

Vytvoření odvodňovacího systému.

Zaspívejte a kompaktujte základnu písku štěrkem.

Půdní a polštářový podkladový polštář

Sbírat a opravit bednění.

Namontujte výztužnou klec a vytvořte výztužnou základnu.

Stavba se nalije betonem.

Stávající předpisy upravují páskování monolitických základů, které se používají při stavbě různých budov. Železobetonové základové ocelové tyče - záruka spolehlivosti budoucí konstrukce. Umístění výztuže zlepší následující charakteristiky základů:

posiluje pevnost monolitické základny, dává možnost vnímat zvýšené zatížení;

zabraňuje rizikům smršťování budovy, které jsou spojeny s nedostatečnou pevností základny;

zabraňuje deformaci monolitické betonové základny pod vlivem negativních faktorů vysokých hladin podzemní vody.

Schéma zesílení

Zpevnění monolitické desky (výkresy dwg lze nalézt ve velkém množství na speciálních strojírenských zdrojích) musí být prováděny striktně podle technologie. Schémata vyztužení monolitické základové desky, pokud je to nutné, znamenají nerovnoměrné umístění tyčí. Oblasti, kde je plánováno postavit nosné přepážky a sloupy, jsou dále posíleny. Taková místa se nazývají zóny roztržení. Armatura je umístěna v jedné vrstvě s tloušťkou železobetonu 15 cm nebo méně. Pokud plán monolitického podkladu předpokládá vrstvu větší než 15 cm, doporučuje se zpevnit rámy. Pro založení desek by měly být výpočty provedeny odděleně - v závislosti na umístění a materiálu hromád.

Umístění výztuží Na našich webových stránkách naleznete kontakty stavebních firem, které nabízejí služby opravy základů. Můžete komunikovat přímo se zástupci návštěvou výstavy domů "Low-Rise Country".

Hlavní parametry desky

Zvažte příklad hlavních komponent struktury. Na grafu je zobrazena mřížka s konstantními velikostmi buněk. Vzdálenost mezi tyčemi by měla být stejná. Při výpočtu zatížení jsou kroky tyčí provedeny vždy o 20-40 cm. Pro stavby z cihel je vhodná velikost 20 cm a pro domy s lehkým rámem je dovoleno provádět instalaci vyztužení méně často. V každém případě podle konstrukčních pravidel z položky "betonové a železobetonové konstrukce" je uvedeno, že vzdálenost mezi tyčemi by neměla přesáhnout 1,5násobek tloušťky základny.

Obvyklá metoda pokládky je ve dvou řadách. Jejich společná akce bude zajištěna instalací svislých tyčí. Odsazení mezi těmito tyčemi by mělo být stejné jako u hlavních ocelových konstrukcí. Podle pravidel musí být deska na koncích vyztužena svorkami ve tvaru písmene U, jejichž délka by se měla rovnat dvěma nebo více tloušťkám základny. Vázací tyče by měly pokrývat horní a spodní řady. Tato technika poskytuje spolehlivé vnímání točivého momentu na okraji základové základny a umožní ukotvení konců podélných tyčí.

Výztuž kolem okrajů a položení ve dvou řadách To je důležité! Celá výztuž by měla být ponořena do betonového roztoku o cca 2-3 cm ze všech stran - pod, nad, po stranách. V opačném případě dochází ke zrychlení procesu koroze výztuže, což následně vede k poškození konstrukce.

Prasklé zóny

Na místech, kde podpůrné vertikální konstrukce spočívají na základové konstrukci, by mělo být uspořádání provedeno snížením kroků zpevnění. V případě, že výztuž je položena na 20 cm přes hlavní šířku desky, znamená to, že přepážky by měly být posunuty o vzdálenost 10 cm. Tato metoda může zabránit výskytu trhlin a trhlin.

Pokud se spojovací plocha shoduje s monolitickou stěnou suterénu, bude hloubka záložky provedena v závislosti na výšce plánované místnosti. V tomto provedení se práce na stěnách provádí s vazebnou základnou.

Při zpevňování základů se doporučuje společně vázat rámy monolitických stěn a desek. Během nalévání základů je nutné opustit části svislých tyčí, které budou sloužit jako spojovací články. Tyto konce vtoku do podstavce tvoří hranu ohybu, přibližně dvě části výšky desky, a pak se připevní k hlavní části rámu.

Po nalijení a ztuhnutí betonu se svislé sloupky používají k "uchycení" stěn k základně.

Pro kompetentní výpočet stavebních materiálů a zpevnění základové desky bude zapotřebí schéma a výkres. Údaje by měly být zadány na stupních mezi řadami výztuže a jejich průměrem.

Na našich webových stránkách naleznete kontakty stavebních firem, které nabízejí služby při navrhování nadací. Můžete komunikovat přímo se zástupci návštěvou výstavy domů "Low-Rise Country".

Který ventil je lepší vybrat

Ocelová výztuž je vyráběna podle GOST 5781-82 s různými typy profilů. U železobetonových monolitických desek použijte třídu A400. Tyče mají vizuální vlastnosti, jmenovitě:

A 240 - produkt s hladkým povrchem;

A 300 - má periodický profil na povrchu s prstencovým vzorem;

A 400 - na profilu je vzorek půlměsíce ve tvaru "rybí kosti".

Je to důležité! Použití ventilů nízké kategorie není povoleno.

Způsob výroby vyztužovací sítě a rámu

Existují dvě možnosti pro připojení tyčí - vazba a svařování. Při způsobu vázání se používá drát o průměru 2-3 mm. Natáčení se provádí ručně nebo pomocí speciálního zařízení, které pomáhá vytvářet vinutí kolem prutů. Tato volba je časově náročná, ale zajistí spolehlivé připojení.

Popis videa

Jak se ručně vázne výztužná klec, viz video:

Dokončené svařované sítě jsou rychlejší a snadněji sestavitelné než vazebné techniky. Jedinou nevýhodou je obtíž při výběru požadované velikosti.

Výstuž pro základní desku

Při použití svařovacího stroje se doporučuje v důležitých oblastech - úhel konstrukce a další oblasti, kde masivní stěny vytvoří zatížení konstrukce, musí být výztuž nutně spojena s drátem.

Metoda svařování se používá ve vzácných případech, protože hlavní nevýhodou této možnosti je tuhé a pevné spojení. To má špatný vliv na kvalitu monolitické základny. Při svařování kovových prvků dochází k tavení silových indikátorů výztužných prvků.

To může být zajímavé! V článku na následujícím odkazu si přečtěte o vyztužení pórobetonových bloků.

Montážní práce

Při pokládce vyztužovací konstrukce do bednění je třeba vše počítat tak, aby všechny tyče byly po nalévání pokryty ochrannou betonovou vrstvou 2-3 cm. Pro zachování požadované vzdálenosti použijte speciální plastové upevňovací prvky, kovové žáby nebo židle.

V případě, kdy je délka tyče kratší než celá šířka základny, překrytí není menší než 40 průměrů pracovních tyčí. Například u tyče 1,2 cm doporučené překrytí je 48 cm.

Zpevnění monolitického sklepa v předem připravené jámce zkrátí dobu trvání práce a pomůže vám to bez problémů položit na místo.

Ruční pletení kování

Nevýhodou této instalace je nebezpečí poškození kompaktního polštáře a hydroizolačního materiálu. Umístění rámu se nejlépe provádí v tomto pořadí:

Montovaný spodní pás je položen na podpěry.

Namontujte příčné tyče.

Sejměte horní část konstrukce, připojte stojany a horní pás vázáním drátu.

Jak vypočítat průměr ventilu

Při zpevňování základové desky, a to i podle schémat, je možné provést přibližné výpočty materiálu. Celková plocha výztuže pro monolitickou základnu v jednom směru trvá nejméně 0,3% z celkového počtu ukazatelů základního průřezu. Pokud je délka bočnice desky menší než 3 m, je vhodný průměr dříku 1 cm a větší délka 1,2 cm. Vertikální pruty by měly být nejméně 6 cm. V praktických aplikacích se používají maximální rozměry výrobků 4 cm, 1,2, 1,4 a 1,6 cm.

Příklad výpočtu

Počáteční údaje ukazují železobetonový povrch o rozměrech 8x8 m. Doporučená velikost schodů pro soukromé domy je 20 cm. V tomto příkladu se nezohledňuje zpevnění zón, kde budou umístěny nosné stěny. Chcete-li určit průměry, měli byste si být vědomi toho, že instalace bude provedena ve dvou řádcích. Protože tloušťka konstrukce přesahuje 15 cm.

Výpočet požadované plochy kovových tyčí vyrobených v následujícím pořadí:

výpočet průřezu základů: 8 m * 0,2 m = 1,6 m 2;

výpočty minimální plochy celkového vyztužovacího materiálu: 1,6 m 2 * 0,3% = 0,0048 m 2 (36 cm 2);

indikátory minimální plochy výztuže, jeden směr, jeden řádek: 48 cm 2/2 = 24 cm 2.

Za účelem správného výpočtu množství stavebních materiálů doporučujeme použít schéma. Při výpočtu délky tyčí je třeba vzít v úvahu také:

tloušťka betonové vrstvy určená k ochraně - 2-3 cm na obou stranách;

počet tyčí pro svorky ve tvaru U.

Popis videa

Můžete také vypočítat nadaci pomocí online kalkulačky. Pouze je nutné vzít v úvahu, že není známo, jaké tolerance a vzorce jsou skryty za jeho rozhraním, proto lze takovéto čítače použít pouze pro přibližné výpočty.

Chyby při instalaci výztužných konstrukcí

Dokonce i drobné vady mohou vést k zničení základů nebo komplikacím procesu betonování. Časté chyby při vytváření kostry a jak se jim vyhnout:

tyče, které jsou připojeny k zadní stěně, vedou ke ztrátě pevnosti struktury rámu;

při montáži vyztužovacího rámu jsou tyče umístěny v těsné blízkosti země nebo v ní přilepené. Při pohybu půdy dojde k nárazu výztuže do země a při této interakci dojde k korozi kovu, což sníží sílu celé základny;

Zadržovač fixátoru, který je nainstalován mezi mřížky

nedodržení doporučení ohledně umístění výztuže znamená zničení desky;

pokud konce tyčí nemají ochranný povlak, vzniká z betonové směsi koroze produktů vlivem vlhkosti;

zvláštní pozornost by měla být věnována správné výztuži v rozích budovy a v oblastech pod nosnou stěnou;

instalace rámu byla provedena na dřevěných blocích nebo jiných nevhodných prvcích - to je hrubá chyba. Musíte použít pouze speciální zámky. V opačném případě do kovových částí pronikne vlhkost, což následně povede k narušení integrity betonové základny.

Popis videa

Vizuálně o výrobě bednění a zpevnění základové desky viz video:

Závěr

Síla a trvanlivost života celé základny vašeho domu závisí na správném výkonu výztuže základové desky. Všechny výpočty, přípravné a instalační práce proto musí provádět odborníci, kteří nejenom udělají vše rychle a efektivně, ale také poskytují záruku na svou práci.