Hlavní / Monolitická

Pravidla pro spolehlivé zpevnění základových pásů

Monolitická

Beton odolává efektu ohýbání dobře, ale nemůže se vypořádat s ohýbáním. Pro zajištění nosnosti výztuže podzemního podlaží je třeba mít vlastní ruce. Ve větším rozsahu se to týká struktur pásků a desek. V hromadách a pilířích je kov skládaný více z konstrukčních úvah než skutečná potřeba.

Pravidla pro posilování

Výztuž základových pásů a všech ostatních se provádí podle následujících pravidel:

 • pro pracovní výztuž používají tyče třídy nejméně A400;
 • Nedoporučuje se používat svařování pro spojování tyčí, protože oslabuje průřez;
 • Je nutné, aby kovový rám výztuže byl vázán na rohy, není zde dovoleno svařování;
 • i u hadicových svorek se nedoporučuje hladké vyztužení;
 • je nutné přísně dodržet ochrannou vrstvu betonu, která odpovídá 4 cm, což chrání kov před korozí (rzi);
 • při výrobě rámů jsou tyče v podélném směru spojené s překryvem, u kterého se předpokládá, že je alespoň 20 průměrů tyčí a nejméně 25 cm;
 • Při častém uspořádání kovu je nutné regulovat velikost agregátu v betonu: nesmí se mezi tyče uvíznout.
Příklad umístění výztužného rámu
v pásovém podkladu

Příslušně připravená výztužná klec je polovina úspěchu. Je to ten, kdo uloží základ v případě nerovných deformací, které vytvářejí zatížení v ohybu. Stojí za to brát v úvahu podrobněji problém na příkladu páskové nadace s vlastními rukama.

Jaké konstrukce jsou potřebné

Zesílení základové lišty implikuje přítomnost tří skupin tyčí:

 • pracovníci, kteří se nacházejí podél pásu;
 • příčné horizontální;
 • příčné svislé.

Příčná výztuž pod základovou lištou se nazývá také svorky. Jeho hlavním účelem je spojit pracovní tyče. Zpevnění základových pásů se provádí přísně v souladu s regulačními dokumenty. Jaké vyztužení je nutné pro nadaci? Chcete-li poskytnout přesnou odpověď, proveďte složité výpočty.

Aby nebylo možné najmout profesionály, můžete to udělat se zjednodušenou verzí. Technologie vyztužení základové desky pro malý dům umožňuje konstrukci konstrukcí. To je způsobeno skutečností, že páska má relativně malé zatížení a pracuje hlavně při kompresi.

Chcete-li vytvořit výztužný rám, použijte konstruktivní, tedy minimální přípustné rozměry úseků:

 • Pro pracovní výztuž - 0,1% plochy průřezu podkladu pro dům. Navíc pokud je strana pásky 3 metry nebo méně, předpokládá se, že minimální přípustná hodnota je 10 mm. Pokud má strana budovy délku větší než 3 m, pak průměr pracovní výztuže nesmí být menší než 12 mm. Tyče s průřezem větším než 40 mm nejsou povoleny.
 • Horizontální svorky nesmí mít průměr menší než jedna čtvrtina pracovníků. Z konstrukčních důvodů je předepsána velikost 6 mm.
 • Průměr vertikální výztuže závisí na výšce pásky pro založení domu. U mělkých, jejichž rozměry jsou 80 cm a méně vhodné tyče od 6 mm.

Pravidla vyztužení základové pásky vestavného typu umožňují použití tyčí o průměru 8 mm nebo více.

Schéma typických úseků výztužných tyčí

Je-li stavba postavena z cihel, stojí za to, že výztuž je položena s malou rezervou. Tato možnost zajistí spolehlivost návrhu.

Pletací kování

Schéma vyztužení základového pásu zahrnuje spojování tyčí způsobem vázání. Připojený rám má větší pevnost než svařovaný. To je způsobeno skutečností, že pravděpodobnost spalování kovu se zvyšuje. Toto pravidlo se však nevztahuje na prvky tovární výroby. Mimo konstrukce je možné díly spojit bez výrazné ztráty pevnosti.

Umístění výztuže

Pro zvýšení rychlosti práce je povoleno zpevnit základy na přímých úsecích metodou svařování. Rohy však můžete posílit pouze pomocí pletacího drátu. Tyto části struktury jsou nejvíce odpovědné, takže byste neměli spěchat.

Než pletete výztuž pro základy pásů, musíte připravit materiály a nástroje. Existují dva způsoby, jak provádět lepení kovů:

 • speciální hák;
 • pletací stroj (pistole).

První možnost je k dispozici, ale je vhodná pouze pro malé svazky. Pokládání výztuže do základové desky v tomto případě trvá dlouhou dobu. Pro připojení je použit žíhaný vodič o průměru 0,8-1,4 mm. Používání jiných materiálů není povoleno.

Schéma vazby kotvy pro pásové základy

Chcete-li stavět svůj dům, musíte být trpěliví a pozorní. Neměli byste ušetřit čas a peníze, protože to může způsobit problémy během provozu. S připojením tyčí podél délky problémů by neměla vzniknout. V tomto případě je tento proces poměrně jednoduchý, je důležité pouze sledovat minimální překryv.

Ale jak plést výztuže pro základy pásů v rozích? Existují dva typy rohových spár: mezi dvěma kolmými strukturami a na křižovatce jedné stěny s druhou.

Obě možnosti mají několik technologií k práci. Pro rohové stěny použijte následující:

 1. Pevná noha. Chcete-li pracovat na konci každé tyče, vytvořte "nohu" v pravém úhlu. V tomto případě se tyč podobá pokeru. Délka nohy by měla být nejméně 35 průměrů, je lepší přiřadit více. Zakřivená část tyče je připevněna k odpovídající kolmé části. Ukazuje se tedy, že vnější tyče rámu jedné stěny jsou spojeny s vnějšími stěnami druhé stěny, zatímco vnitřní tyče jsou přivařeny k vnějším stěnám druhé.
 2. Při použití obojků ve tvaru písmene "L". Postup je podobný předchozí verzi. V tomto případě však noha není vyrobena, ale je odebírán prvek ve tvaru g, jehož strana má délku nejméně 50 průměrů pracovní výztuže. Jedna strana je svázána s rámem jedné stěny a druhá s rámem kolmá. Současně musí být vnitřní tyče spojeny s vnějšími tyčemi. Stoupání svorek by mělo činit tři čtvrtiny výšky stěny suterénu.
 3. Použitím svorek ve tvaru U. Při úhlu potřebujete dva prvky, jejichž délka bude mít 50 průměrů výztuže. Každý z jejich kroužků je přivařen ke dvěma rovnoběžným prutům a k jedné kolmé tyči.

Jak správně zpevnit základy pásu v tupých úhlech. K tomu je vnější tyč ohnutá do požadovaného stupně a připojena k ní jako přídavná výztuž. Vnitřní prvky jsou připojeny k vnějšímu.

Schéma správného a nesprávného zesílení tupých úhlů

Pro položení výztuže na spojnici jedné zdi na druhou použijte stejný postup jako v předchozím případě:

 • překrývání;
 • Svorky ve tvaru písmene L;
 • Svorky ve tvaru U.

Velikost překrytí a spojů se předpokládá jako 50 průměrů. Při provádění prací stojí za zmínku nejběžnější chyby:

 • v pravém úhlu;
 • nedostatečná komunikace mezi vnějšími a vnitřními prvky;
 • podélné tyče spojují viskózní křížky.
Společné chyby při spojování

Neopakujte tyto chyby při vytváření vlastního domu.

Použití háčku na háčkování

Před upevněním základové pásky stojí za to vědět, jak používat pracovní nástroj. Zvláštní zbraň je zřídkakdy využívána pro soukromé bydlení, protože takové vybavení vyžaduje dodatečné náklady. Investování do nástroje je přínosné pouze pro plnění objednávek a nikoliv pro výstavbu jednoho domu.

Z tohoto důvodu se hák stal nejobvyklejším nástrojem pro párování v soukromém bydlení. Bude snadnější jej použít, pokud připravíte speciální šablony předem. Tento detail funguje jako pracovní stůl a velmi usnadňuje práci. Věci budou rychlejší. K vytvoření šablony jsou vyžadovány dřevěné bloky, jejichž šířka je asi 30-50 cm a délka nesmí být delší než 3 m, neboť takovýto pracovní stůl je pro použití nepohodlný.

Nejčastější způsob, jak plet - háčkování

V dřevěném zařízení musíte vrtat drážky a otvory, které budou opakovat obrys tyčí v rámu. V takových otvorech jsou předem umístěny kusy pletacího drátu o délce 20 cm a pak jsou upevněny výztužné tyče.

Abyste pochopili technologii páření, můžete zvážit příklady. Během výstavby jsou zapotřebí dvě možnosti: pro křížové vlasy (pokud jsou prvky navzájem kolmé) a pro překrývající se spoje. V pásovém podkladu je často zapotřebí druhá technologie, při konstrukci deskové struktury bude nejdůležitější první.

Chcete-li připojit položený rám do jedné jednotky při spojování překrytí, použijte háček v tomto pořadí:

 1. spojení se provádí na několika místech podél délky spoje, umístění drátu je přiřazeno tak, aby bylo umístěno v hluboké části výztužného profilu;
 2. drát je složen do poloviny a položen pod křižovatkou;
 3. použijte hák pro zavěšení smyčky;
 4. volný konec dolů k nástroji a uložit mu malý ohyb;
 5. začněte otáčet háčkem a otáčením drátu;
 6. opatrně vyjměte přístroj.

Postup jednoho kola se opakuje 3-5krát. Připojovací prvky najednou, stejně jako při příčném spojení, nestačí. Vázání výztuže pod základovou lištou v tomto případě nebude spolehlivé, protože fixace v jednom bodě nebrání tomu, aby se prvky posunuly.

Správné připojení rámu zajistí spolehlivost, trvanlivost a trvanlivost ložné části budovy.

Výstavba domů

Použití vyztužení v procesu vázání základů může výrazně zlepšit své síly a vlastnosti. Existuje několik způsobů, jak pletení výztuže, o jejich vlastnostech a jak správně pletené výztuže pro nadaci, jsme se zabývat níže.

Obsah:

Armatura pro založení domu: vlastnosti výběru a výpočet

Než budete pokračovat v přímém pletení výztuže pro nadaci, měli byste nejprve zvolit materiály pro tento proces. Přesně je to průměr výztuže základové konstrukce, která přímo určuje její pevnost a tuhost rámu.

Před zakoupením armatury by měla být stanovena jeho relativní síla. Poměr mezi plochou rámu a základem je 100% až 0,1%, tj. Výztuž je 0,001 dílů základů.

Armatura pro výpočet základů:

1. Například se plánuje zpevnění základů, jejichž šířka je 25 cm a výška je 80 cm. Pro výpočet plochy vyztužené části stačí 25 cm x 80 cm = 2000 cm čtverečních.

2. Výsledné číslo by mělo být násobeno 0,001 a minimální průměr výztužného průřezu v nadkladu bude 2000 x 0,001 = 2 cm.

3. Pro jednu partii je třeba použít 30 cm výztuže. Každá sloučenina se skládá ze čtyř svazků. Proto pro určení množství výztuže je nutné vypočítat počet svazků a vynásobit tuto hodnotu o 30 cm.

Použití páření ve výrobním procesu zesílené kostry pro základy je primárně způsobeno skutečností, že takový kloub je spolehlivější než svařování. Švy, které se tvoří během procesu svařování výztuže, se postupně snižují, a proto je takový základ nestabilní a po několika desetiletích se stane nepoužitelným.

Technologický proces výroby výztuže je založen na připojení výztužných tyčí tak, že se navzájem protínají a pomocí kleští se utáhnou a otáčejí.

Je možné použít speciální pistoli, což výrazně zjednodušuje proces pletení. Výběr průměru výztužných tyčí by měl vycházet z následujících parametrů:

 • počet podlaží v budově;
 • masivnost struktury;
 • typ nadstavby: mělký nebo hluboký;
 • kvalita betonu atd.

Pro výrobu ventilů v závodě se používá speciální zařízení, díky kterému je konečný výrobek vysoce kvalitní a dlouhá životnost.

Ve vztahu k konstrukčním prvkům má povrch výztuže dva typy:

Pro výrobu děrovaných výztužných tyčí se používá speciální forma, díky níž se na jejich povrchu vytváří vlnitá část ve formě dvou okrajů, tyto tyče se vyznačují přítomností kruhové části. Takové kování je odolnější a odolnější mechanickému poškození. Kromě toho výztuž s vlnitým povrchem má vyšší přilnavost k betonu v procesu zpevňování základů. Pro výrobu těchto prutů byly použity různé druhy ocelí, z nichž nejoblíbenější verze jsou 35 HS a 25 HS. Ve vztahu k třídě vyztužení jsou pevnostní charakteristiky změny materiálu.

Ve vztahu k tloušťce výztuže je také rozdělen do tříd, zatímco průměr tohoto materiálu je v průměru 8-25 mm. Maximální délka jedné tyče je 120 cm.

Při výběru výztuže pro konstrukci nadace je třeba upřednostňovat materiály, které se liší:

 • přítomnost odolnosti proti korozi;
 • vynikající adhezní vlastnosti;
 • přítomnost plasticity;
 • vysoká únava síly.

Výztuž pro pásové základy je vybrána z třídy A 2. Existuje několik možností označování těchto výztuží:

Povrch těchto prutů má vzhled pigtailu, drážkovaného. Tyto vlastnosti umožňují zlepšit přilnavost betonu. Aby bylo zajištěno vertikální zadržení výztuže, doporučuje se používat výztuže válcované za tepla. Je charakterizována přítomností hladkého povrchu.

Optimální průměr výztužných tyčí pro standardní jedno- a dvojpodlažní budovy je asi 1-1,5 cm. Pomocná výztuž by měla mít průměr alespoň 0,5-1 cm.

Mějte na paměti, že jako hlavní část rámu se používá pouze vlnitá výztuž a pomocná konstrukce by měla být z hladké výztuže.

Armatura základů: hlavní typy a jejich vlastnosti

Kompozitní výztuž pro základy - je nekovový materiál používaný při procesu zpevňování základů. Mezi nevýhody této materiálové poznámky:

 • nižší kvalita pružnosti ve srovnání s ocelí čtyřikrát, takže tato výztuž je odolnější vůči ohýbání, a proto má menší možnost prasknutí;
 • teplotní rozsah použití není větší než 500 stupňů, pokud je teplota topení vyšší, pak ventil ztrácí své technické vlastnosti;
 • nelze svázat, i když někteří výrobci na koncích výztuže instalují ocelové špičky, což umožňuje svařování dohromady.

Navzdory tomu má kompozitní výztuž velký počet výhod, z nichž je třeba zdůraznit:

 • vysoká pevnost v tahu;
 • lehkost než ocel 8krát;
 • nízká cena materiálu je dalším z jeho výhod, protože náklady na kompozitní výztuž jsou mnohem nižší než náklady na kov;
 • pohodlí a snadnou dopravou, jsou tyto ventily poměrně lehké, takže s otázkou jejich dodávání na stavbu nejsou žádné problémy;
 • protože kov není používán při výrobě kompozitních výztuží, je odolný proti korozi;
 • kromě toho, kování na bázi kompozitů není schopna provádět elektřinu, má nízkou tepelnou vodivost;
 • liší se v dlouhodobém provozu;
 • snadná instalace.

Plastová výztuž pro podklad je dostatečně dobrá volba pro uspořádání nadace pod malou budovou. Kromě toho použití tohoto typu kování výrazně ušetří jak peněžní, tak dočasné zdroje.

Kompozitní výztuž je zase rozdělena do dvou kategorií:

 • výztuž ze sklolaminátu pro základy;
 • zpevnění založené na bazalttech.

Schéma výztuže nástavby: vyztužení základové pásky

Než začnete pracovat, měli byste se rozhodnout, jaký typ výztuže se používá pro párování rámů. Navíc pod základem pásky by měla být již vykopaná a připravená jamka. Bednění je rovněž namontováno před zahájením páření.

Po přípravných pracích následuje postup montáže vertikálních tyčí, které mají hladký povrch. Průměr takových tyčí je asi jeden centimetr. Interval mezi nimi je 50-80 cm. Pro tyto tyče jsou pletené dva pásy vodorovně. Vytvářejí hlavní část rámu a jsou hlavním výztužným prvkem.

Hlavním účelem tohoto návrhu je udržet celkové zatížení budovy, aby se zabránilo praskání nebo deformaci betonu. Při sestavování základových pásů je nutné vybavit přesně dvě horizontální pásy, avšak v závislosti na zatížení budovy je jejich velikost a tloušťka každého z nich jednotlivě vybírána. Pokud je maximální šířka základny 40 cm, je lepší provést dvojitou výztuž, to znamená, že ve spodní části tvoří dva tyče pro vytvoření pásu nahoře a dva nahoře.

Při větší šířce suterénu je nutné použít tři tyče, z nichž jedna je umístěna mezi ostatními dvěma. Použití čtyř prutů je spíše bezobslužná volba, protože pro vytvoření pevnějšího a trvanlivějšího rámce stačí vybrat spíše ventily s větším průměrem než zvýšit počet tyčí.

Určení výšky svislých sloupků by mělo být provedeno na základě bezprostřední výšky samotného nástavby. Spojení svislých tyčí s vodorovnými tyčemi se provádí tak, aby svislé tyče nevyčnívaly o více než 10 cm. Zvláštní pozornost věnujte rohovým úsekům. Jelikož jsou nejvíce náchylné na stres a kompresi. Pokud nesprávně zpevníte rohové části, systém ztratí sílu.

Proto tyče nikdy nejsou kladeny na sebe v úhlu 90 stupňů. Ohýbají se a spojí se do křížových stuh. Každá z tyčí se skládá překrývající se o 25 cm, takže rám bude mít vysokou pevnost a nebude se ohýbat pod váhu betonu.

Pro dodatečné vyztužení rohů je použita výztužná síť, jejíž průřez je 200x200 mm. Jejich instalace probíhá v horní a spodní části základny a spojení s vertikálními částmi se provádí každých 50 cm.

Instalace vyztužovací klece by měla být prováděna na dříve připravené betonové podložce, tj. Spodní část jámy je vyplněna betonem o 6-8 cm. Podložka pomáhá zabránit kontaktu výztuže se zemí, což znamená, že kov nebude korodovat.

Jak plést výztuže na základnu rukou

Při procesu vázání výztuže se často používá speciální nástroj, avšak při jeho nepřítomnosti může být tento proces prováděn ručně. Pro samonosné vyztužení bude vyžadovat přítomnost drátu s průměrem asi jednoho milimetru, kleští nebo speciálního háčku. Jedná se o druhé zařízení, které pomůže otáčet drát kolem samotné výztuže.

Drát je možné vyměnit plastovými svorkami, avšak v tomto případě je zakázáno chodit po povrchu zesíleného rámu při jeho nalití.

Pokyny pro pletení kování pomocí kovového drátu:

1. Odřízněte drát o rozměrech 30 cm, sklopte jej na polovinu.

2. Nejprve protáhněte diagonálně vodicí tyče, umístěte je na háček.

3. Umístěte volný konec vodiče do háku.

4. Nejdříve jej otočte ve směru hodinových ručiček, dokud není spojení řádně zajištěno. Není třeba přitisknout drát, aby se náhodně nerozbil.

Je-li plánováno sestavení kostry z výztuže pro sloupcovou základovou konstrukci, je možné použít extrémně hladký typ výztuže. Zvažte, že pletení takové výztuže je mnohem obtížnější, protože drát neustále klouže. Pro tyto účely použijte speciální vybavení - pletací pistoli.

Pro realizaci spojovací výztuže v základové desce je nutný pevnostní rám. Pro tyto účely je nutné použít ocelové výztuže o průměru 1,6 cm, které umožní zesílení dlaždic v horní a spodní části.

Na spodní části desky se doporučuje použít také plastové kompenzátory, což pomůže rovnoměrně rozložit celou zátěž. Mějte na paměti, že tyče by měly vyčnívat z rámu ve formě povolenek, které spojují stěnu a desku.

Jak plést výztuže na základy: způsoby a technologie

Chcete-li vytvořit háček, se kterým je armatura pletená, stačí použít běžnou nežádoucí svařovací elektrodu nebo hřebík. Všechny tyto materiály by měly být ohnuté do tvaru háčku. Spolehlivější - hřebík, pro jeho ohýbání budete muset použít šroubovák.

Pro pletení výztuž bude muset uspořádat v kolmé pozici drátu ve dvou řadách. Uchopte ji speciálním zařízením a začněte háčkováním nebo pletením v podobě pistole.

Existují dva typy pletacích zbraní:

Princip jejich práce spočívá v jednotném navíjení drátu kolem výztuže. Náklady na tuto zbraň jsou však příliš vysoké, takže se nepoužívají k jednorázovému použití.

Použití páření, spíše než svařování, je především způsobeno tím, že při varu dochází ke změně kvality oceli a stává se křehčí. Pevnostní charakteristiky konstrukce se zhoršují. Chcete-li provést párování výztuže, musíte mít:

 • vodiče - tento prvek je v tomto procesu nejdůležitější, jelikož pevnost spojení přímo závisí na kvalitě drátu, doporučuje se používat hořený drát s kruhovým průřezem a průměrem asi 1 mm;
 • Navíc budete potřebovat háčky a plastové držáky. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se používají plastové příchytky, nesmí být tato základna pro zimu ponechána, protože plastové trhliny pod vlivem mrazu;
 • plastové bossy by měly být položeny mezi povrchem bednění a výztuží, hlavní funkcí tohoto prvku je vytvořit ochrannou vrstvu, která nedovolí kovu kontakt s půdou.

Pokud máte v úmyslu plést výztuž na vodorovném povrchu, na kterém nejsou prakticky žádné těžko přístupné místa, pak je nejlepší použít zbraň. Jeho hlavní výhodou je rychlost práce. Kromě toho je možné použít háček pro pletení, je však možné, že má tendenci ku korozi nebo zlomení v průběhu času.

Velmi důležitým faktorem, který určuje kvalitu párování výztuže, je stejný potěr na každé části rámu. Stavba bude tedy stabilnější a nebude se deformovat pod vlivem betonu a pak zatížení z budovy.

Pletací výztuž pro základy to udělejte sami

Z kvality a přesnosti uspořádání výztužné klece v mnoha ohledech závisí na ukazatelích pevnosti, spolehlivosti a trvanlivosti nosné konstrukce základů. Výztužný pás může být považován za druh kostry, což přispívá ke značnému zvýšení stability základny na příchozí zatížení.

Příprava na nadcházející základové lití je zapotřebí zjistit, která výstuž je účelná a optimálně obsažena v takové struktuře, a za druhé, jakým způsobem může být propojení jednotlivých prvků do jediného rámu zajištěno.

Jste vyzváni, abyste si přečetli další informace týkající se uvedených bodů a důležitých doprovodných nuancí.

Důležitá doporučení pro výběr výztuže pro základy

Průměr

Při výběru výztuže pro základy věnujte především pozornost průměru tyčí. Závislost je jednoduchá: čím silnější je výztuž, tím závažnější je zatížení, které může odolat. Při určování optimálního průměru je třeba vzít v úvahu především charakteristiku půdy (hlavní bod - zvedání) a odhadovanou váhu dokončené budovy s přihlédnutím k hmotnosti vnitřního uspořádání a obyvatelům / návštěvníkům.

Tak to by mělo být, v ideálním případě a podle pravidel. Spolu s tím mnoho soukromých vývojářů odmítá sestavit projektovou dokumentaci a provádět související rozsáhlé výpočty, které jsou v souladu s průměrnými a obecně uznávanými hodnotami. V případě výstavby relativně malých budov, například v koupelích, je přijatelný podobný přístup.

Doporučení jsou následující:

 • pokud je budova postavena z poměrně lehkých materiálů (tyče, plynové bloky a jiné lehké konstrukční prvky této řady), použije se výztuž o průměru 1,2 cm. V suterénu není možné použít tyče o průměru menším než 12 mm - takové fitinky jsou vhodné pouze pro jejich celkové vlastnosti pro použití při výstavbě podpěr pod plot, brány a jiné lehké ekonomické struktury;

Vlnitá armatura 12 mm, tyče

Třída

Druhým důležitým ukazatelem je třída výztuže. Pro soukromý základový materiál je vhodná třída A-3.

Armatura vlnitá a3 ocel třídy A500S, GOST 5781-82

Kotva této skupiny je velmi vhodná pro práci (snadno se ohýbá bez použití speciálních nástrojů), je odolná a spolehlivá. Méně často používané pruty jsou třídy A-2 (mohou být ohnuty o 180 stupňů, A-3 až 90 stupňů).

Tabulka typů výztuže a oceli

Materiál

Stejně důležitým ukazatelem je materiál použitý k vytvoření výztuže. Dříve tomu nebyly žádné otázky - tyče byly vyrobeny z masivní oceli, neexistovaly žádné alternativy.

Stavební trh se však neustále rozvíjí a rozšiřuje. Jedním z nich bylo potvrzení vzhledu při prodeji výztuže ze skleněných vláken.

Tyče této skupiny se vyznačují zvýšeným výkonem a praktickými vlastnostmi. Mezi hlavní výhody vyztužení skelnými vlákny je třeba poznamenat následující body:

 • vysoká spolehlivost, pevnost a odolnost;
 • relativně nízké náklady;
 • nízká hmotnost.

Fitinky ze sklolaminátu

Použití výztuže ze skelných vláken vám umožňuje ušetřit v průměru 30-40% při nákupu a přepravě materiálu pro uspořádání výztužného rámu ve srovnání s tradičními ocelovými prvky.

Použití výztuže ze skleněných vláken

Nízká hmotnost výztuže skelného vlákna umožňuje přepravu v jednoduchém osobním autě. Kotva není omezena délkou. Pro řezání tyčí se používá obyčejné bulharské.

Řezání skleněných brusičů kování

Je to důležité! Před řezáním výztuže ze skelných vláken používejte ochranné obleky, rukavice, ochranné brýle a respirátor.

K prodeji jsou k dispozici různá průměry skelných vláken, což svědčí o použití různých typů vazeb. S výhodou se pro podélnou výztuhu používají 8 mm tyče a 6 mm pro příčné výztuhy.

Bond z výztuže ze sklolaminátu se nejčastěji provádí dvěma způsoby:

 • pomocí pletacího drátu;
 • s plastovými svorkami.

Možnost upevnění výztuže plastovou svorkou

Zpevňující drát ze sklolaminátu

Pořadí provádění obou metod zůstává stejné pro výztuž z oceli a skelných vláken a bude projednáno v příslušných oddílech.

Drát, svorka, svorka: vlastnosti stávajících spojovacích prvků

Barevné výztužné tyče v jednom rámu lze provádět pomocí drátů, svorek a speciálních svorek. O nich v tabulce.

Tabulka. Materiály pro lepení výztuže

Vzhledem k tomu, že daný vodítko je věnováno konkrétně vazbě výztuže, nebude se pořadí spojovacích tyčí se speciálními zámky považovat - tento proces není v tradičním smyslu viskózní a je obecně intuitivní.

Drát a svorky je třeba věnovat větší pozornost.

Pro výrobu takových, jak bylo uvedeno, použitá nízkouhlíková ocel. Žíhaný materiál se poměrně snadno ohýbá a dělá vynikající práci s úkoly, které mu byly přiděleny. Neprovedený pletený drát (černý) a jeho pozinkovaný protějšek (bílý) jsou k prodeji.

Mnozí majitelé považují nákup pozinkovaného pletacího drátu za uspořádání nadace jako nadměrné a neúspěšné plýtvání penězi a tvrdili, že výztužná klec se po nalití betonu stává nepřístupným pro vzduch, a proto se nic nehrozí. Spolu s tím vyloučit výskyt koroze, jak bylo poznamenáno dříve, je to nemožné.

Pozinkovaný vázací drát

Vázací drát pro černé vyztužení

Doporučení jsou následující:

 • pokud se rozhodnete použít ocelovou výztuž, můžete pletené jak pozinkovaným, tak i pozinkovaným drátem - pokud k výztuži dojde k korozi, nezáleží na tom, co "je", ačkoliv výztuž, dokonce i drát, se nedaří zamezit zhoršení kvalitativních vlastností nadace ;
 • Pokud je rozhodnuto použít výztuž ze skelných vláken, je lepší pletět pozinkovaným drátem, což minimalizuje riziko koroze a zajišťuje delší životnost nosné konstrukce.

Co se týče průměru, nejlepší volbou pro snadné použití a spolehlivost je verze 1,2-1,4 mm. Jednotka je pro nadaci slabá, další úsilí půjde do práce s "dvěma".

Vázané kování

Jak je uvedeno, je to modernizovaná a zdokonalená verze pletacího drátu. Jsou vyrobeny z plastu a ne z oceli, takže při použití těchto spojovacích prostředků je vyloučena pravděpodobnost koroze uvnitř nosné konstrukce. Spolu s tím je právě díky materiálu, který se používá pro výrobu plastových svorek pro mnoho vývojářů, vzniká řada opodstatněných otázek týkajících se spojovacích prostředků této skupiny.

 1. Budou svorky odolávat zatížením vytvořeným uvnitř základny? Bude schopen.
 2. Zajistí se, aby se spojovací materiál nepřerušil s časem, porušoval jednotné rozložení nákladů a obecně zhoršoval kvalitu základů? Nebudu prasknout.
 3. Je plastová svorka opravdu spolehlivá? Vskutku, ale musíte se správně zabývat otázkou, kterou si vyberete.

Užitečné rady! Pro spojovací výztuž se nejlépe hodí plastové svorky, které používají ocelový drát jako jádro. Takové svorky jsou dražší než ocelový drát, ale nemají snadné ovládání.

Důležité upozornění! Plastové svorky nemohou být použity pro spojování výztuže při práci na uspořádání nadstavby v zimním období - v chladném materiálu při výrobě svorek se téměř okamžitě stává křehkou. Výjimka - speciální svorky vyrobené z polyamidu.

Schéma výztuže pletení se svorkami

Užitečné tipy před začátkem páření výztuže

Nejprve si pamatujte hlavní pravidlo: armatura není připojena svařováním, ale je připojena.

Vázání armatur - schéma

Podstata je následující: kontakt kovu s elektrodou snižuje pevnost prvního takového rozsahu, že i zatížení, které se vyskytují při co nejnižším smrštění základů, může vést k katastrofickým následkům, jejichž posloupnost je obvykle následující:

 • klouby ventilu jsou zničeny;
 • výztužný rám se rozpadne;
 • betonová struktura začíná praskat.

Než hrozí stavba postavená na základně, nepotřebuje žádné komentáře. Výjimkou jsou pouze speciální výztužné tyče, jejichž výrobní technologie podle GOST zpočátku předpokládá možnost následného svařování.

Svařování armokarkasy na stroji

Za druhé, vertikální podpěrné tyče, instalované jako podpěry pro vodorovně orientované tyče, nemohou být jednoduše zatlačeny do země. Správně: spodní výztužný řádek je umístěn na speciálních plastových svorech (tzv. "Držáky pohárků", ukázáno dříve) a horní část svislých tyčí je spojena s horním řádkem rámu. Toto uspořádání vylučuje kontakt tyčí s vnějším prostředím.

Schéma zesílení úhlu

Plastový držák pro armatury

Za třetí, horní horizontální řádek rámu by měl být svázán zevnitř - je to obtížnější, ale správnější. Často neinformovaní vývojáři udělají chybu, takže nejvyšší řádek rámu zůstává nezaznamenaný. Pokud se beton nanáší ručně, nebude se v takových podmínkách dělat nic hrozného. Při nalévání speciální čerpadla betonu se směs pod tlakem podává. Vytvořený tlak způsobí, že výztuž se bude pohybovat od sebe po stranách, což může způsobit prasknutí drátu.

Za čtvrté, při provádění výztuže je třeba věnovat zvláštní pozornost konstrukčním úhlům, protože jsou nejslabším bodem nadace. V takových oblastech se tyče nevejdou pod pravý úhel, ale ohýbají se. Překrývá se, zatímco se skrývá ve zdi. Je důležité, aby přilehlé výztužné tyče nebyly v jednom bodě překryty. Princip je demonstrován na obrázku.

Princip řádné výztuže

Výztuž je považována za správnou, což vede k tuhému prostorovému rámci, který může odolat hmotnosti člověka bez viditelných změn struktury.

Metody páření příslušenství proveďte sami

Metody páření příslušenství proveďte sami

U pletacích tvarovek můžete použít různé nástroje - od kleští až po speciální automatické pistole.

Hřebík na hřebíky

Háček z elektrody pro pletací kování

Použití kleští a kleští s předtím zarovnanými zuby je nejprimitivnější možností. Jeho jedinou výhodou je nepřítomnost nutnosti nákupu dalších nástrojů, nicméně zkroucení drátu takovými improvizovanými prostředky je dlouhé, nepohodlné a nudné. Proto se budeme zdržovat jejich posouzení.

Pletací vyztužovací nůžky

Pokud máte omezený rozpočet, vytvořte přinejmenším elementární domácí háček na háčkování. Chcete-li to udělat, nebudete potřebovat nic jiného než hřebík o průměru 4-5 mm, polotovar na rukojeť nebo starý nepotřebný šroubovák / šroubovák a kladivo.

Chcete-li vytvořit háček, proveďte následující:

 • připravte pero. Můžete použít jakýkoli vhodný dřevěný polotovar (je to pohodlnější a snadnější pohon k hřebíku do dřeva), například z nástroje pro domácnost. Rukojeť může být vyrobena z jiných materiálů, pokud je pro vás vhodná;
 • vložíte hůl do rukojeti a necháte 3-4 cm volný;
 • např. kleště nebo jiný vhodný nástroj;
 • ohýbat hřebík do háčku. To se děje následovně: vložte hřebík do vhodného stojanu, například do cihel, a postupně s kladivkem dáte prázdný tvar háčku na háčkování.

Postup při vytváření háčku ze šroubováku / šroubu se zmenší na provedení posledního kroku výše uvedené příručky. Na výstupu byste měli dostat zařízení, které vypadá takto.

Samostatně vyrobená svítidla pro pletací armatury

Domácí háčkování

Hák pro pletací kování

Háčkování háčkování

Po přípravě domácího háku nebo nákupu hotových nástrojů v železářském skladu pokračujte v práci. Začínáme pečlivě procvičovat výstuhy třetích stran, dokud plně nerozumíte principu akce. Je to následující:

 • kus pletacího drátu o délce nejméně 200 mm je složen do poloviny;
 • výsledný obrobek je zabalen diagonálně v místě připojení;
 • hák je vložen do vytvořené smyčky;
 • Volné konce pletacího drátu jsou jemně vytaženy smyčkou. Háček také pomáhá v tomto okamžiku;
 • bez získání pracovního nástroje je otočeno ve směru hodinových ručiček, aby bylo dosaženo spolehlivého připojení. Obvykle je několik (až 3-4) otočení. Zkroutit drát příliš mnoho by neměl být - zlomit. Ohněte nadměrné části konců drátu. Pokud jsou konce příliš dlouhé, můžete je vystřihnout svorníky nebo jiným vhodným nástrojem.

Schematicky je tento proces uveden v následujícím obrázku.

Vzorek vazby armatur na háčkování

Pro lepší porozumění této technologie viz fázované ilustrace.

Proces sdružování fázových výztuží

Postup postupného zesilování (pokračování)

Existuje několik dalších možností pro háčkování výztuže, ale výše uvedená metoda je nejspolehlivější, doporučuje se ji držet.

Také způsob, jakým umělec musí důsledně provádět následující manipulace:

 • sklopte část drátu na polovinu, jako v předchozím případě;
 • přinést složený drát pod kotvou na křižovatce;
 • chytit háčkovanou smyčku;
 • ohýbat nad hákem zbývající volný "ocas";
 • otočit výslednou smyčku.

Pořadí výkonu práce podle této metody je uvedeno na následujících obrázcích.

Pořadí provedení prací

Utáhněte smyčku a otáčejte drátem hákem

Video - Vázací háčkované kování

Pletení s poloautomatickým háčkem

Poloautomatický, je reverzibilní a šroubový hák je zdokonalená a pohodlnější použití verze výše uvedených zařízení.

Poloautomatické, jde o zadní a šroubový hák

Hák pro pletací kování

Délka (zpravidla je 32 cm) a obecně konstrukční vlastnosti vratného háčku umožňují kvalitní zkroucení drátu jedním upínacím zařízením. Měkká gumová rukojeť umožňuje pracovat s nástrojem ještě pohodlněji a bezpečněji, čímž eliminuje možnost mozků na rukou.

Postup pro použití takového háku je následující:

 • dodavatel vede kolem výztužných tyčí s drátem na spoji (postup je stejný jako u běžného háku, všechny výše uvedené informace byly uvedeny výše);
 • háček je vložen do smyčky;
 • umělec sám vytáhne rukojeť nástroje.

Použití háčku na háčkování

To je všechno. Výsledkem takových jednoduchých akcí je, že zařízení, které funguje jako "víření", rychle vytáhne drát, čímž zajistí těsný, spolehlivý a čistý uzel. Složitost a čas vykonávat práci se několikrát snižují.

Pletací výztužný drát s hákem

Nástroj je vhodný jak pro profesionální, tak pro soukromé použití. Reverzní hák nepotřebuje žádnou speciální údržbu - stačí pravidelně mazat pracovní prvky olejem.

Princip víka háčku je podrobně popsán v následujícím videu.

Video - pletení s poloautomatickou háčkováním

Šroubovák pletený

Ruční háčkování - poměrně dlouhá a časově náročná událost. A ačkoliv poloautomatický hák, o kterém se diskutuje v předcházející části, umožňuje výrazně zjednodušit a urychlit provádění výztužných prací, existuje vynikající příležitost udělat vše mnohem rychleji a ještě méně. To pomůže vrtací šroubovák.

Jediné, co musíte udělat, je vytvořit háček (obyčejný hřebík o průměru 0,5 cm je vhodný jako polotovar, již jste se seznámili se zásadou vytváření háčku v jedné z předchozích částí) a upevněte ho do kazety s šroubovákem jako běžná vrtačka podrobnosti o sekvenci výměny pracovního nástroje je třeba specifikovat v návodu speciálně pro váš šroubovák, protože tyto body se mohou poněkud lišit u různých modelů nástrojů).

Tento design bude vypadat takto.

Háčkovaný šroubovák

Další postup se nijak neliší od technologie pletací výztuže pomocí háčku: stále přitahujete drátu na polovinu, vítáte ho pod výztuží, zachyťte smyčku hákem, ale již ji neotočíte ručně, ale pomocí šroubováku vynaložíte minimální úsilí.

Při otáčení drátu nástroj prakticky necítí zátěž, takže můžete použít i nákladově nejefektivnější vrtací šroubovák s minimálním výkonem pro vázání. Je lepší, aby byl model vybaven regulátorem otáček. Před prací nastavte na minimum.

Video - Pletací výztužný šroubovák

Pletení s pistolí

Zbraň dělá armaturu vázanou tak rychle, jednoduše a pohodlně, protože nejmodernější modely takových pistolí dokáží vytvořit spojení za méně než sekundu. Nevyžadují se žádná přípravná opatření: vodič je navinut na cívce pistole, uživatel jednoduše přivede nástroj na křižovatku a stiskne příslušné tlačítko. Informace o konkrétních možnostech a funkcích naleznete v příslušné příručce k přístroji.

Vypadá to takto.

Armatura pistole

Řezání drátu před prací není nutné: nástroj provede vše sám. To je velkou výhodou - není odpad ve formě pleteného drátu, díky čemuž se výrazně snižuje hodnota nepřiměřených nákladů a provozních nákladů.

Zbraň je snadno použitelná - může být držena jednou rukou, druhá, zatímco drží výztužnou klec, což eliminuje potřebu přilákat další práci ve formě asistentů.

Automatická pistole, na rozdíl od ručních nástrojů, umožňuje počítat s konstantní vysokou kvalitou pletení. Ve výchozím nastavení mají všechny modely funkce pro nastavení délky segmentů a tažné síly.

Jako vyztužení obvodu základové plést

Jak plést výztuže pro základy

Nadace - základem struktury, a právo na jeho zpevnění - záruka spolehlivosti a dlouhé životnosti nadace. Výztuže do betonu - hlavní pojivo. S výstavbou nadace je často vzniká otázka: co třída použít a jak plést výztuže pro nadaci?

U základních obvykle používají stavební kování, které mají třídu A-I a A-III. Ve třídě A-I kontinuálně kruhového průřezu, a povrch je hladký. Používá se v místech, ne velmi zatížených základ, tedy v místech, kde není protažení oblastí. Účel - vytvořit jeden snímek, takže se nazývá montáž. Například, když je výztužný pás základy třída A-I působit příčné a vertikální výztuže. Na kotvu s Class A-III, variabilní úsek (žebrovaný povrch). Žebra na povrchu poskytují lepší přilnavost k betonu. Tato třída je používána v místech možného napětí. Ventily této třídy jsou obvykle silnější zapojení, protože musí přijmout stresu napětí.

Schéma instalace výztužné klece.

Pro vytvoření základu pro menší domy plic (až 50 m), se používá žebrované 8-10 mm v průměru a montáže - 6 mm v průměru. Pro větší váhu domy muset rozhodnout pro úchytem o průměru 12-14 mm. Kotvy menší velikosti (6-10 mm), se vyskytuje ve formě tyčí nebo cívek. Zbytek stavebního kování je dostupné jen tyče. Tyče jsou dlouhé:

Cena za tunu se pohybuje v rozmezí 25-30 tisíc. Rub. Nejoblíbenější typ základů používaných ve stavebnictví je páska. Proto je dále zvažována technologie páření základové pásky.

Obecné zásady

Matrace matrace.

Pletené výztuže je nutné, aby se zabránilo posunutí jeho tyče z konstrukční vzdáleností a změny rozteče. Tyče lze připevnit následujícími způsoby (výběr závisí na vašich preferencích a schopnostech):

 • svařování;
 • ručně pletené;
 • pletací pistole.

I když se proces svařování, a je považován za primární složené tyče, má některé nevýhody:

 • snížena pevnost tyče v důsledku vystavení vysokým teplotám, když elektrické svařování;
 • existuje možnost zničení sloučenin během nalévání nebo zhutnění betonu;
 • pokud existují velké objemy práce, je nutné získat více zkušeností v svářečů.

Pro ruční páskovací použití pevného vázací drát z oceli s průměrem 0,8-1,2 mm, což může být ve svitcích, nebo ve formě řezaných tyčí 10,0-20,0 cm.

Vázaný nůžky na drát nebo kleště

Nejjednodušší způsob, jak je spojen provádí na křižovatkách tyče utažením dvojité spojení vodičů. Konce drátu jsou zkrouceny a fixovány Kleště tupým zuby (aby se zabránilo snacking procesu pletení), nebo pomocí kleští.

Pravidla pro montáž

Další metodou je pletení se speciálními háčky. Tyto háčky lze zakoupit v obchodě nebo k výrobě ocelového drátu od sebe. Práce se provádějí v následujícím pořadí:

Schéma instalace rámu.

 1. Drát na polovinu.
 2. Na jedné straně ve výsledném smyčky háček.
 3. Na druhou stranu, konce jsou zabaleny kolem křižovatky tyčí a také uloženy v háku.
 4. Poté se vodič otočí otáčením háčku. Normální hák se otáčí ručně. Pokud chcete urychlit vazbu, použijte špirálový hák, jehož otáčení se projeví vlivem nárazu na rukojeť.

Je také možné plést výztuže pomocí šroubováku běží při nízké rychlosti (v kazetě se vloží do háčku pro pletení). Včetně nástroj hák se začne otáčet a kroutit drát. Výhody párování ručně zahrnují pružnost a pružnost konstrukce rámu. Mezi nevýhody tohoto páření lze určit:

 • nízká produktivita;
 • nízká hustota a případné posunutí uzlů;
 • nekonzistentní kvalita provedené vazby.

Použití klipů (svorek) a svorek

V případě, že rychlost a kvalita ručně pletené, z jakýchkoliv důvodů nejsou splněny, zavazující výztužné tyče, za použití speciálních svorek, skládající se z konektorů, svorek a konzol. V takových případech je vazba výrobu zbraní bez použití speciálních nástrojů.

Použití svorek má následující výhody:

 • Zvýšená produktivita (přibližně 3 krát vyšší ve srovnání s viskózní ručně);
 • vysoká hustota uzlů;
 • není potřeba připravit obvyazchika;
 • snadnost výpočtů při výpočtu množství materiálů.

Tyče, které mají malý průměr, mohou být také spojeny pomocí samosvorných plastových svorek. Všechny výše uvedené způsoby páření armatury se používají hlavně v malých mrtvých těl zařízení ventilů pro domů a budov ekonomické povahy.

Pletací pistole

Vzhledem k tomu, náklady na pracovní sílu, když upevňovací rukou jsou poměrně velké, s velkými objemy prací někdy používají pletacích děla výztužných řešení. Stačí nainstalovat trysku pistole na správné místo a stisknout tlačítko. Samotná zbraň vytvoří hustý svazek tyčí. Takové automatické napájení z baterie, a vazba drát je napájen z výměnnou cívky.

Plus automatická pistole pletení:

 • snadnost a pohodlí při provozu;
 • vysoká kvalita;
 • spolehlivost připojení;
 • vysoká účinnost (1-2 sekundy na kravatu);
 • žádný odpad.

Zázračná pistole:

 • vysoké náklady na vybavení a spotřebního materiálu;
 • školení zaměstnanců;
 • použití pistole ve stísněných podmínkách velmi obtížné.

V závislosti na zvoleném způsobu páření můžete potřebovat:

 • rukavice pro bezpečnou práci;
 • kleště nebo kleště;
 • hák;
 • šroubovák s tryskou;
 • svorky a svorky;
 • pletací pistole;
 • svařovací stroj.
 • bodovými svary, drátů nebo svorek nejsou spojeny průměr tvarovky větší než 25 mm;
 • jestliže průměr tyčí je větší než 25 mm, spojování se provádí obloukovým svařováním;
 • vázání rámečku chcete připojit více než 50% křižovatek výztuže;
 • výztužné klece je nejlépe plést na místě, aniž by vést jej jako vodič pro vazbu, pokud jsou vystaveny mechanickému namáhání může natáhnout trochu.

Správná montáž základový rám - klíč k trvanlivosti celé konstrukce.

Jak plést výztuže základové pasy?

Konstrukce pevných betonových základů pod budovou nebo konstrukce pro identifikaci souboru procesů, ve kterém je obsažen posilování struktur. Tato metoda umožňuje udržovat nosné velmi velké zatížení, a tím zajistit silné postavení i zde komplexní konfiguraci.

Podezdívka je monolitický útvar z betonu a kovového rámu, druhý provádí základní nosné konstrukce schopnosti. Z tohoto důvodu je důležité, aby přesně vypočítat parametry bude v budoucnu, počet požadovaných materiálů a průběžně provádět všechny stupně výroby.

Pokyny krok za krokem

Začátek správné základy výztužných pásů

Pro práci se používá za tepla válcované ocelové šarže A3 profil třídy a vysoká pevnost drátu Bp. Výběr průměrů závisí na očekávaném (konstrukčním) zatížení základny. Montážní práce se provádějí přímo na staveništi.

Po nákupu a dodání materiálu na stavbě, s ním, je třeba provést následující kroky:

 • rozprostřený v průměrech;
 • čistá nečistota;
 • Zarovnat tyče (je-li požadováno);
 • řezané polotovary dané velikosti.

Hotové prvky jsou sestaveny do jediné struktury pletené překrytím. Výztužný pás se skládá ze dvou řad vertikálních kovových tyčí spojených horizontálními.

Umístěte hotovou výztužnou klec

Před zahájením montáže bloků výztuže je nutné instalovat bednění. Dále, dva pásy: spodní části (nad zemí) a horní. Každá vrstva je vyplněna betonem.

Samotný proces práce se skládá z následujících etap:

 • řídit do země svorek (části tyčí), ve spodní části základu, pro vytvoření ochranné vrstvy z betonu;
 • důsledně položí všechny bloky rámců;
 • připojte všechny spoje uzlu s pletacím drátem;
 • sladit instalované prvky.

Vazba ocelové jádro

Nejlepším řešením je založení pásky, zesílené obdélníkem nebo čtvercem. To je způsobeno schopností snadno identifikovat a instalovat nápravy. Vázání - pracný proces, ale je to účinné.

Práce se provádí ručně pomocí speciálního háčku nebo kleští.

Pro větší stabilitu, vyztužovací vlákna rámu je připojen, vyznačující se tím, že rohy v úhlu 90 stupňů.

Řez kus drátu, délka 30-50 cm, tvořený centra a aplikuje se na křižovatce. Poté, v vytvořeného očka, háček je opatřen závitem, jsou zavedeny do končí tyčí, které jsou následně převrácené dovnitř až na doraz, tvořící silnou vazbu.

Existuje další způsob krytí - pomocí mechanických nástrojů: šroubovák (speciální příloha) a elektrickým háku. V tomto případě je proces velmi zrychlen.

Obtížné provádět práce na zpevnění na koncích nadace. Zde je žádoucí používat zakřivené tyče, které bezpečně spojují přilehlé tyče. Sochory připojenou k bloku pomocí svazky vodičů (svorky), a spoje jsou sestaveny zisk (P nebo T-tvar).

Ohýbání výztuže a kterým se v překrytí, pomocí svorek, v určité vzdálenosti od rohu do 1 m významně zvyšuje pevnost budoucnosti zde konstruktsii.oes

Užitečné tipy a rady o tom, jak plést výztuž v základové pasy

 • Zvláštní pozornost by měla být věnována posílení rohy budovy, tj v těchto oblastech má základna zatížení několika směry.
 • Aby se zabránilo pronikání vlhkosti, tyče nemají dotýkat v blízkosti bednění a na zem.
 • Používá se k výrobě vysoce kvalitního kovu, rez a není v provozu.
 • Nedoporučuje "doraschivat" ready-made rám. Pro jakékoliv přidání by mělo být vypočítáno.
 • Jsou požadovány praktické dovednosti pro pletení kování.
 • V tomto procesu můžete střídat různé způsoby připojení uzlů rámce.
 • Pletené výztuhy pouze v případě překrytí.

Správné pletení výztuže pro pásové základy

Stabilita báze je definována jako kvalita použitých materiálů a pečlivé dodržování všech ustanovení. Vytváření prvků armokarkasov musí řádně vybírat formy a parametry. Průsečík tyčí musí být bezpečně připevněn.

Po nakonfigurování a spojování všech jádrových prvků v betonáži je nutné znovu zkontrolovat pevnost připevnění výrobků a přesnost rozměrů a umístění výztuže s přihlédnutím k tolerancím.

Jak vypočítat výztuž pro základy pásů?

Konstrukce rámu není příliš složitá, ale přesnost výpočtů použitých materiálů vám umožní vyhnout se mnoha chybám.

Definujeme výpočty v několika fázích.

Pro horizontální instalaci:

 • vypočítat obvod základů (délka všech zdí);
 • přidat délku oddílů;
 • přidat obě množství;
 • výsledné číslo se vynásobí číslem 4 (použijí se čtyři řady prutů);
 • přidáme chybu (15%) na překrytí.

Zařízení příčné a vertikální výztuže:

 • určí šířku a výšku základů;
 • vypočítat obvod (h * 2 + b * 2);
 • dostaneme počet metrů tyčí každých 0,5 m;
 • rozdělit délku stěn o 50 cm (doporučený krok);
 • výsledkem je počet obdélníků;
 • přidat dvě (rohy);
 • podobně vypočítat počet sloupců pro oddíly;
 • přidáním výsledků zjistíme celkový počet (obdélníky);
 • znát krok (2,5 m), násobit celkem;
 • přidat ztrátu.

Aby nedošlo k záměně ve výpočtech, doporučujeme předběžnou schématu s rozložením všech kloubů a depresí.

Jaká konkrétní volba?

Před rozhodnutím o značce betonu je nutné znát účel budoucí výstavby a také jakou náplň naloží, tj. hlavní ložisko. Velký význam přikládá vlastnostem dostupných půd na místě.

U cihelných budov o výšce 2 a více podlaží je nutný beton B25 (M350) a u dřevěných stěn značky: B12.5 (M150) nebo B15 (M200).

Složení betonové směsi je standardní: cement, písek, štěrk a voda. Pro zvýšení pevnostní charakteristiky budoucí struktury se doporučuje používat speciální přísady. Přesné dodržování poměrů součástí a pečlivé připojení zajišťuje vysokou kvalitu a jednotnou směs.

Jak vypočítat náklady na materiály?

K dnešnímu dni má stavební trh na prodej kování různých tříd a průměrů prutů. Většina výrobců nabízí produkty podle hmotnosti.

Pokud znáte požadovaný počet kovových tyčí v metrech, můžete počítat objem v kilogramech. Pro výpočet existují standardní sortimenty, kde je indikována hmotnost (podle délky) výztuže podle průměru.

Požadavek na základy pásů je vysvětlen svou spolehlivostí a všestranností. Jednoduchost instalace, dlouhá životnost a možnost zařízení na jakémkoli druhu půdy z něj činí stále více populární.

Opravdu, role výztuže hraje svou roli zde. Díky výztuži má betonová základna větší pevnost a stabilitu.

Jak plést výztuže pro schéma nadace s fotografiemi a videem

Technologie základových konstrukcí se skládá z několika hlavních etap: značení, kopání příkopu, pokládání pískového a štěrkového polštáře, montáž bednění, pletení kostry z vyztužení a lití betonu. Všechny stupně musí být prováděny v souladu s potřebnými požadavky a stavebními předpisy, protože základem je konstrukce a nejmenší chyba v procesu její konstrukce může výrazně zkrátit životnost.

Zvláštní místo při stavbě základny hraje spojování výztuže, správně připojený rám vytvoří stavbu co nejdelší. Taková nadace se nebojí vnějšího vlivu a nevypadá při nejmenším posunu půdy. Proto v tomto článku budeme podrobně analyzovat otázku: jak správně pletené výztuže pro základy?

Způsoby připojení armatur

Zvažte základní metody připojení výztuže základů. Zkušení stavitelé praktikují čtyři základní způsoby vázání výztuže pro sestavování různých rámců a mříží:

 1. svařovací armatury;
 2. vázání výztuže pomocí drátu;
 3. překrýt spoj
 4. mechanické spojení výztuže s ocelovými spojkami.

Všechny metody mají své výhody a nevýhody. Při výstavbě malých domů je nejčastěji instalována výztužná klec svařováním nebo pletením výztuže pomocí drátu.

Knit nebo vařit prut

Porovnání těchto dvou metod není zcela správné, jelikož se jedná o různé technologie, ale přesto existují situace, kdy volba mezi těmito metodami pomůže šetřit čas a peníze bez poškození síly struktury.

Spojení výztuže pomocí svařování je jedním z nejúčinnějších způsobů, ale použití tohoto typu vyztužovací vazby není vždy vhodné. Nejčastěji se používá k instalaci velkých rámů pro vícepodlažní budovy a těžké cihlové chalupy.

Nevýhody spojení výztuže svařováním:

 • jsou potřebné odborné dovednosti nebo se budete muset uchýlit k službám svářeče, což významně ovlivní náklady na stavbu;
 • snížení pevnosti výztužných výrobků na místech svařování;
 • schopnost používat například jednu z nejžádanějších tříd výztuže A-400 (A-III) nemůže být spojena svařováním; výztuž ze skleněných vláken nemůže být svařena;
 • možnost poškození kloubů během práce na zhutňování betonových vibrátorů.

Při budování soukromého domu, vany nebo jiné konstrukce je nejlepší použít pletení výztuže pomocí drátu.

Výhody a nevýhody vazby drátu

 • pracovní rychlost - je snadné a rychlé pletení výztuže s drátem, ale s manuálním pletací technikou, proces se stává velmi pracovně náročnou;
 • Snadno tak odstranění nedostatků - rám pro základ nemusí být zcela rovné, ale stále mírné odchylky nebo zlomení na přípojce svařovacího a je nutné uchýlit se k další operace, například s použitím brusek pro odstranění popraskané svaru a v případě pleteného drátu oblom drátu nemůže střílet navíjení na její nové;
 • páření lze provést přímo v bednění;
 • nízké náklady ve srovnání se svařováním;

Hlavní nevýhody výztuže pletení s drátem je nejistota výsledné struktury.

Sestavená konstrukce má dobrou pevnost, ale když se pohybuje například při ponoření do bednění, ztrácí se síla, tento účinek je patrný zejména u výztuže ze skelných vláken. Faktem je, že výztuž, ohýbání, změní sílu napnutí v místech páření, proto se celá konstrukce začne chodit a instalace výztuže se stává obtížným.

Nástroj pro vázání výztuže

Drát může být pleten s různými technikami a pomocí různých nástrojů.

Pletací nástroje a pomůcky:

 • hák;
 • improvizované prostředky:
  • domácí háčky;
  • hákový šroubovák;
  • ocelová tyč o průměru asi 50 mm a délce 250 mm;
 • pletací pistole;
 • kleště nebo kleště.

Hák pro pletací kování

Pletení s úložným hákem má dvě nevýhody:

 1. ruční práce;
 2. musíte dostat ruku za dobrou rychlost.

Hák pro pletací kování

Tyto háčky mají zpravidla pohodlnou plastovou rukojeť, špičku z nástrojové oceli a praktickou práci, jejich cena je v mezích 1000 rublů.

V obchodech najdete také automatické háčky pro pletací kování, i když se o nich liší. Mnozí říkají o malém zdroji, jiní, že drát o tloušťce více než 2 mm, tento nástroj se otáčí s obtížemi. Existují pozitivní recenze.

Domácí háčkování

Vytvořte lázně? Musíte vázat malý rámeček, ale není k dispozici žádný nástroj? Můžete vyrobit domácí háčkovaný háček z improvizovaných prostředků.

Domácí háčkování

Materiál pro takový hák může sloužit jako ocelová drátka vhodného průměru, obyčejné nehty nebo jiné materiály. Jako rukojeť můžete použít různé trubky nebo dřevěnou rukojeť.

Háčkovaný šroubovák

Chcete-li automatizaci procesu pletení, můžete použít šroubovák s domácím hákem, který lze snadno vyrobit z břidlicového hřebíku.

Hřebenový šroubovák pro armaturu

Takové zařízení umožňuje proces urychlit a pomocí knoflíku pro řízení točivého momentu lze nástroj nastavit tak, aby napětí svazku bylo maximum a vodič se nerozbije.

Armatura pistole

Konstrukční zbraně pro pletení plechů jsou nejrychlejší a nejpohodlnější způsob montáže výztužných klecí základny, ale vysoká cena tohoto typu nástroje činí tuto možnost vhodnou pouze pro velkoplošnou konstrukci. Náklady na pistole pro pletené kování začínají od 30 000 rublů.

Zbraň pro pletení kování v práci

Rychlost práce s takovým nástrojem může dosáhnout až 2 sekundy na 1 uzel.

Drát pro pletené kování

Nejdůležitějším nástrojem při vázání základního rámu je drát a pevnost konstrukce, rychlost práce a úspory nákladů závisí na jeho výběru.

Pletací drát je vyroben z nízkouhlíkové oceli podle GOST 3282-74 - "Univerzální drát z nízko uhlíkové oceli. Technické podmínky ".

Existují také požadavky na průměr drátu pro průměr výztuže:

 • pro výztuž ∅ až 12 mm pletací drát ∅ 1,2 mm;
 • pro výztužné klece ∅ 16-18 mm, použijte drát ∅ 1,6 mm;
 • pro výztuž nad ∅ 18 mm se používá drát ∅ 2 mm nebo 2x1,2.

Metody a schémata pro pletení výztuže pomocí drátu

Je možné pradit drát různými způsoby podle různých schémat. Zpravidla se neliší, pokud jde o ekonomiku a sílu vdechování. Hlavní rozdíl v pohodlí, který způsob, jak se vám líbí víc, a to použití.

Nejjednodušší způsob

Tato metoda je v každém případě nejpřiměřenější a nejběžnější metoda ruční pletení výztuže, recenze na internetu jsou také pozitivní.

 1. vzít drát požadované délky a ohýbat jej na polovinu;
 2. ohebný drát se znovu ohne, ale ne úplně, ale za účelem získání háčku;
 3. drát položíme pod montážní přípojku (viz obrázek);

Schéma, jak plést výztuže pro základy

 • vložte hák do smyčky a zachyťte volný konec drátu;
 • otočte jednou, držte volný konec;
 • Nyní můžete zkroucit drát a vytáhnout háček na sebe.
 • Podrobněji a jasněji je tato metoda zobrazena na videu na konci článku. Podle této metody můžete pletené výztuhy v ruční háčkování a poloautomatické pomocí šroubováku.

  Fotovoltaická armatura

  Malý výběr z 10 fotografií na vazbu výztuže pro nadaci.

  Video vyztužení

  Toto video popisuje, jak rychle zpevnit výztuhu základů. Dva různé způsoby výbavy jsou zvažovány:

  • pomocí háčku;
  • pomocí šroubováku s domácí tryskou z břidlicového hřebíku.

  A konečně, pokud nevíte, jak plést výztuhy pro nadaci, zkuste improvizovat a přijít s vaší vlastní cestou k plést.